Office for the Equal Treatment of EU Workers

Česta pitanja i odgovori (FAQ) – Mirovina

Kao radnik u pravilu ste uključeni u zakonski obvezno mirovinsko osiguranje. Mirovinsko osiguranje obuhvaća različite usluge:

  • Mirovina služi osiguravanju financijskih sredstava za životnu dob kada više ne primate dohodak od rada. Za odlazak u starosnu mirovinu morate navršiti određene godine života kao i određeni mirovinski staž.
  • Na temelju mirovinskog osiguranja pruža vam se financijska potpora i u razdobljima smanjenih primanja tijekom vašeg radnog vijeka, to znači kada zbog bolesti ili invaliditeta više niste ili ste samo djelomično radno sposobni. Tada imate pravo na usluge rehabilitacije kako biste ponovno bili radno sposobni ili pravo na mirovinu zbog smanjene sposobnosti zarađivanja kada zbog svog zdravstvenog stanja u dogledno vrijeme više nećete moći raditi ili ćete moći raditi samo u ograničenoj mjeri.
  • Osim toga, mirovinsko osiguranje nudi kompleksnu obiteljsku mirovinu koju nasljeđuju članovi obitelji. Mirovina se tako isplaćuje udovicama i udovcima te siročadi preminulog osiguranika.

Za primanje redovne starosne mirovine za osobe koje su rođene do 1946. godine u obzir se uzima navršena 65. godina života. Za osobe koje su rođene nakon 1946. godine granica za starosnu mirovinu postupno se povećava na 67. godinu života. Od 2029. godine ta će se dobna granica primjenjivati na sve osobe rođene nakon 1964. godine. Međutim, zakonsko mirovinsko osiguranje predviđa i druge oblike starosne mirovine koje uz određene uvjete, primjerice u slučaju teške invalidnosti i/ili višegodišnjeg uplaćivanja doprinosa u zakonsko mirovinsko osiguranje, omogućuju raniji odlazak u mirovinu.

Osnovno pravilo u mirovinskom osiguranju glasi: ako uplaćujete više doprinosa i u duljem razdoblju i što su ti doprinosi veći, bit će kasnije i veći iznos vaše mirovine. Pored razdoblja uplaćivanja doprinosa iz dohotka od rada, u obzir se može uzeti i vrijeme u kojem su odgajana djeca ili vrijeme skrbi za članove obitelji. Osim toga, u obzir će se uzeti i razne okolnosti (na primjer programi školovanja) u kojima nije postojala obveza plaćanja doprinosa.

Ako ste bili zaposleni u drugim zemljama EU-a, na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švicarskoj, razdoblje osiguranja koje ste navršili u ovim zemljama članicama, uzet će se u obzir za ispunjenje mirovinskog staža. Međutim, svaka od navedenih država uplaćivat će zasebnu mirovinu čim navršite starosnu dob za odlazak u mirovinu.

Pozor: Imajte na umu da je zakonska mirovina niža od primanja koje ste ostvarivali dok ste bili zaposleni. Kako biste održali svoj životni standard i u starosti, trebali biste pored zakonskog mirovinskog osiguranja dodatno uplaćivati i strukovno i/ili privatno mirovinsko osiguranje.