Office for the Equal Treatment of EU Workers

Prednost pri cijepljenju

Radne i životni okolnosti s bitno povećanim rizikom od infekcije

Ako radite u gospodarskim granama s posebnim zahtjevima, možete u Njemačkoj imati pravo na prednost pri cijepljenju Ovamo primjerice spadaju gospodarske grane kao što su mesna industrija, usluge isporuke paketa ili sezonski rad

Za osobe kod kojih na temelju njihovih radnih ili životnih okolnosti postoji bitno povećan rizik od infekcije korona virusom, postoji mogućnost prednosti pri zaštitnom cijepljenju s povećanim stupnjem prioriteta (3. stupanj sukladno Uredbi o cijepljenju protiv korona virusa).

Morate ispunjavati sljedeće uvjete:

  • Imate opće pravo na cijepljenje - to u načelu znači pristup cijepljenju u Njemačkoj - i

  • Vi ste na temelju svojih (teških) radnih i/ili životnih okolnosti izloženi bitno povećanom riziku od infekcije.

Napomena: državljanstvo ne igra nikakvu ulogu glede prava na cijepljenje!

Daljnji detalji o uvjetima:

Opće pravo na cijepljenje

Vaše prebivalište ili uobičajeno boravište je u Njemačkoj ili u Njemačkoj imate zakonsko ili privatno zdravstveno osiguranje.

Napomena: uobičajeno boravište postoji onda, kada je ih iz okolnosti vidljivo da sa u tom mjestu ili u tom području zadržavate duže, a ne samo privremeno (npr. u turističke svrhe ili zbog posjete).

Radne i životni okolnosti s bitno povećanim rizikom od infekcije

Za pretpostaviti je u gospodarskim granama kao što su mesna industrija, usluge isporuke paketa ili sezonski rad. U obzir, međutim, dolaze i druge gospodarske grane koje sa sobom nose slične teške radne i/ili životne okolnosti. Načelno na radnim mjestima s mnogo ljudi i u prostorijama s nedostatnim dotokom svježeg zraka.

Što morate predočiti za zaštitno cijepljenje s povećanim stupnjem prioriteta?

1. Dokaz o općem pravu na cijepljenje:

Centru za cijepljenje, mobilnim timu za cijepljenje, liječničkoj ordinaciji ili liječnici ili liječniku u poduzeću morate predočiti identifikacijsku ispravu sa slikom (npr. osobnu iskaznicu) ili neki drugi dokument (npr. svoj Ugovor o radu) iz kojeg proizlazi Vaše mjesto stanovanja ili uobičajeno boravište u Njemačkoj ili potvrdu o svom zakonskom ili privatnom zdravstvenom osiguranju u Njemačkoj.

2. Dokaz radnih i životnih okolnosti s bitno povećanim rizikom od infekcije

Dodatno morate predočiti i pisani dokaz o svom poslu (npr. svoj Ugovor o radu) iz kojeg proizlazi da kod Vas na temelju radnih ili životnih okolnosti postoji bitno povećani rizik od infekcije.

Imate daljnjih pitanja o cijepljenju?

Further Information