Naknada za bolovanje

Natrag na navigator

Naknada za bolovanje

Primjer
Dana 1. svibnja Ewa je počela raditi kao pomoćnica u skladištu u supermarketu. S njom je dogovoreno probno razdoblje od tri mjeseca. Dana 16. svibnja Ewa je imala jako jake bolove u leđima pa nije išla na posao, već u bolnicu na hitnu. Ewa je primljena u stacionar. Tijekom boravka u bolnici pokazalo se da će joj biti potrebna operacija kralježnice i mjeseci rehabilitacije. To znači da će Ewa dugotrajno biti radno nesposobna. Rado će se vratiti u Poljsku i tamo nastaviti liječenje kako bi imala podršku obitelji. Nakon četiri tjedna bolovanja, od poslodavca prima obavijest o otkazu koji stupa na snagu 30. lipnja.

Ewa je zabrinuta zbog financiranja svog života, zdravstvenog osiguranja i liječenja. U Njemačkoj je tek kratko, rad u supermarketu prvi joj je posao ovdje i pročitala je se u Njemačkoj socijalna prava stječu tek nakon pet godina rada. Ne zna ima li pravo na bilo što u slučaju bolesti.

1. Poslodavac

Ewa mora odmah 16. svibnja. obavijestiti poslodavca da je bolesna i da ne može doći na posao. Čim sazna koliko će vjerojatno biti nesposobna za rad, o tome mora obavijestiti i poslodavca. Tvrtke na drugačiji način reguliraju način obavještavanja (npr. Telefonom, faksom). U ugovoru o radu, to je često je izričito navedeno, tako da Ewa to može provjeriti u svom ugovoru. Ako o tome nema ništa u njezinom ugovoru, najbolje je da Ewa pošalje obavijest na službeni broj faksa ili na e-adresu poslodavca pomoću koje jednostavno može dokazati primitak.

Ewa mora dokazati nesposobnost za rad. Za to dobiva ili potvrdu o nesposobnosti za rad ili potvrdu o bolovanju u bolnici , čiji original mora predati poslodavcu. Ewa bi trebala napraviti kopiju potvrde i držati je u svojoj evidenciji.

Poslodavac je općenito dužan nastaviti isplaćivati pune plaće (nastavak isplate) koje bi Ewa zaradila da je bila zdrava prvih 6 tjedana bolesti. Međutim, ta obveza nastaje tek nakon prvog mjeseca zaposlenja i postoji samo dok traje ugovor o radu. To znači da će joj poslodavac nastaviti isplaćivati plaće tek od drugog mjeseca njezinog zaposlenja, tj. mora platiti od 01.06.. Ewin ugovor traje do 30. lipnja, a poslodavac stoga mora samo nastaviti isplaćivati plaće do 30. lipnja. Od 16. svibnja do 31. svibnja Ewa ima pravo na zdravstveno osiguranje od svog društva za zdravstveno osiguranje. Sve dok Ewa poslodavcu nije dostavila originalnu potvrdu o nesposobnosti za rad, on ne mora nastaviti isplaćivati njezine plaće. Međutim, ako Ewa kasno podnese potvrdu o nesposobnosti za rad, to nije razlog za odbijanje nastavka isplate plaća. Poslodavac je Ewi dao otkaz dva tjedna tijekom probnog roka. Otkaz tijekom bolesti u osnovi je dopušten u Njemačkoj, osim ako je nemoralan i stoga nedopustiv. Međutim, u ovom slučaju nema osnove za to.

2. Zdravstveno osiguranje/ Liječenje u Njemačkoj

Od početka liječenja u bolnici - tj. od 16. svibnja. - Ewa ima pravo na naknadu za vrijeme bolovanja od zdravstvenog osiguranja. Naknada za bolovanje iznosi oko 70% bruto plaće. Naknada za bolovanje za Ewu neće se automatski obračunati i isplatiti. Ewa mora svoj zahtjev za naknadu za bolovanje zatražiti od zdravstvenog osiguranja. Zahtjev je u načelu neformalan, pa je dovoljno, ako ga Ewa pošalje na adresu e-pošte zdravstvenog osiguranja. Naknadu za bolovanje dobivati će do 31. svibnja. Od 01.06. prima nastavak isplate plaće od poslodavca, a za to vrijeme joj se obustavlja naknada za bolovanje. Od 1. srpnja ona ne prima stalne plaće od poslodavca, a zatim i dalje ima pravo na naknadu za vrijeme bolovanja od zdravstvenog osiguranja.

Ewa može primati naknadu za bolovanje sve dok traje njezina nesposobnost za rad. Naknada za bolovanje isplaćuje se maksimalno pola godine. Preduvjet za to je da Ewa na vrijeme produži liječničko bolovanje i podnese ga zdravstvenom osiguranju. Na vrijeme znači, da Ewa mora produžiti bolovanje kod svog liječnika najkasnije radnog dana, koji pada na zadnji dan s potvrde o radnojnesposobnosti: Ako prvo bolovanje završi u petak, kontrolni list se mora izdati u ponedjeljak. Subota se u tom slučaju ne broji kao radni dan. Potvrde moraju biti bez rupa.

Ako Ewa propusti rok nakon prestanka zaposlenja 30. lipnja, ima još mjesec dana da ode do liječnika i dobije potvrdu o nesposobnostiza rad. To je propis za zaštitu Ewe , tako da ne izgubi osnovu za zdravstveno osiguranje.

Zdravstveno osiguranje mora primiti potvrdu o bolovanju unutar sedam dana. Kako biste ispunili ovaj rok, dovoljno je poslati potvrdu zdravstvenom osiguranju putem e -pošte ili faksa. Original mora predati kasnije. Ako je potrebno, Ewa mora moći dokazati da je potvrda o nesposobnosti za rad primljena na vrijeme. Stoga bi trebali biti sigurna da ima dokaz o tome, npr. izvješće o slanju faksa.

Sve dok Ewa prima plaću za vrijeme bolovanja, ona ostaje besplatno osigurana u zdravstvenom osiguranju.

3. Centar za zapošljavanje

Zbog bolesti Ewa nema primanja koja joj osiguravaju egzistenciju, Zapravo nema dovoljno novaca za dostojanstven život. Stoga je moguće da Ewa u ovoj situaciji ima pravo na dodatnu naknadu za slučaj nezaposlenosti II (ALG II).

U Njemačkoj je bila zaposlena samo dva mjeseca, no posao nije namjerno izgubila. Ewa mora dobiti potvrdu o prisilnoj nezaposlenosti od Savezne agencije za rad i dostaviti je centru za zapošljavanje. Tako ima pravo na slobodu kretanja šest mjeseci, odnosno njen je boravak u Njemačkoj legalan. Tijekom tog vremena može primati naknadu za nezaposlene II, ukoliko ispunjava uvjete (između ostalog potrebna pomoć, bez kreditne imovine). U tom slučaju nije potrebno stalno prebivalište od pet godina kako biste primali beneficije od centra za zapošljavanje.

Ewa može zatražiti naknadu za nezaposlenost II u svom lokalnom centru za zapošljavanje. Obrasce za zahtjev Ewa će dobiti prilikom predavanja zahtjeva. Oni se mogu pronaći i na slijedećoj poveznici:

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/ dam/download/documents/Antrag-ALGII_ ba015207.pdf

Centar za zapošljavanje mora odlučiti o Ewinoj prijavi s pisanom odlukom u kojoj se moraju obrazložiti razlozi za odluku.

Savjetovalište za doseljenice i doseljenike može Ewi pomoći pri ispunjavanju obrazaca koji su potrebni za predavanje zahtjeva. Ewa može pronaći najbliži savjetodavni centar pomoću ove tražilice:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hr/gra%C4%91ani-eu-a/pretra%C5%BEivanje-savjetovali%C5%A1ta

U njenom slučaju, pravo na ALG II ograničeno je na šest mjeseci. Nakon što prođe šest mjeseci, može se obratiti nadležnim tijelima u svojoj zemlji i provjeriti ima li tamo pravo na socijalna davanja.

4. Zdravstveno osiguranje/ Liječenje u inozemstvu

Ewa se može vratiti u Poljsku i tamo primati naknadu za bolovanje. Dok prima naknadu za bolovanje, ona ostaje osigurana u svom zdravstvenom osiguranju, iako je odustala od mjesta boravka u Njemačkoj. Ewa može nastaviti liječenje i rehabilitaciju u Poljskoj. Liječničke potvrde iz Poljske ekvivalentne su potvrdama izdanim u Njemačkoj, a original se može predati njemačkom zdravstvenom osiguranju. Zdravstveno osiguranje od Ewe može tražiti da se potvrda o nesposobnosti za rad prevede. Zdravstveno osiguranje mora ih prevesti o svom trošku.

Upozorenje! Za podnošenje potvrde onesposobnosti za rad iz inozemstva mora se poštivati i rok od sedam dana od datuma izdavanja. Sva kašnjenja, čak i ako se mogu pripisati pošti, idu na teret Ewe. Kako bi Ewa mogla u potpunosti iskoristiti liječenje u Poljskoj, njezina europska kartica zdravstvenog osiguranja nije dovoljna.

Ewa se stoga mora prijaviti za obrazac S1 (bivši obrazac 106) od svog zdravstvenog osiguranja prije odlaska. To joj daje produljeno osiguranje i može se liječiti u Poljskoj kao da ima zdravstveno osiguranje.

Prije odlaska, Ewa bi se također trebala obratiti zdravstvenom osiguravajućem društvu za odobrenje za primanje naknade za bolovanje u inozemstvu. Pravno je kontroverzno jesu li građani EU -a dužni to učiniti. Međutim, kako bi se izbjegle poteškoće i odgode, Ewa bi trebala podnijeti zahtjev s obrazloženjem.

Primjer takvog zahtjeva Ewa može pronaći pod Prilog XVI. PDF, 2 MB, nije bez zapreka

Bez prebivališta u Njemačkoj, Ewa nema pravo na naknadu za nezaposlene II. Ta se usluga ne može prenijeti u inozemstvo.