Plaća prema kolektivnom ugovoru

Natrag na navigator

Plaća prema kolektivnom ugovoru

Primjer
Jaroslav već godinama radi na gradilištima u različitim zemljama. On je obučeni radnik. Nedavno je pronašao posao u Hannoveru u tvrtci XYZ d.o.o. Tvrtka je ponudila poslove u građevini na jednom slovačkom portalu. Jaroslav je već prvog radnog dana potpisao ugovor o radu. On je bio sastavljen na njemačkom jeziku, koji Jaroslav slabo razumije, no vremena za razmišljanje i postavljanje pitanja nije bilo. Jaroslav je razumio da XYZ d.o.o. plaća 1.650 EUR bruto na mjesec. Jaroslav se odmah dobro snašao na gradilištu, jer mu je dodijeljeni posao već dobro poznat: Radovi suhe gradnje, žbukanje, ugradnja ploča i zidova, polaganje podova. Ponekad je morao raditi prekovremeno, ali to je uobičajeno u građevini. Jaroslav je želio dobiti više informacija o sadržaju svog ugovora, posebno o godišnjem odmoru i dodacima za prekovremeni rad. Stoga je zamolio prijatelja koji dobro priča njemački da pregleda njegov ugovor. Bio je jako iznenađen kad mu je kolega objasnio da ugovor sadrži slijedeći opis radnog mjesta: „Kućepazitelj: održavanje, mali popravci kućne tehnike, mali poslovi.“ Takve poslove Jaroslav nikad nije obavljao. Jaroslav ne razumije zašto u njegovom ugovor jednostavno ne stoji građevinski radnik. Njegov šef mu je rekao da je to u redu.

1. Savjetovalište

Da bi dobio više informacija o svojim pravima na svom jeziku, Jaroslav može potražiti savjetovalište za radno pravo. Adrese savjetovališta u blizini Jaroslav može pronaći online pod:

Posebna radno pravna savjetovališta

https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/hr

Pregled svih savjetovališta prema specijalizaciji kao i jeziku Jaroslav može pronaći na:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hr/gra%C4%91ani-eu-a/pretra%C5%BEivanje-savjetovali%C5%A1ta

Tamo Jaroslav saznaje da se za građevinske radnike u Njemačkoj primjenjuju posebni uvjeti rada ako su zaposleni u građevinskoj tvrtki. Oni su definirani u takozvanim kolektivnim ugovorima , koji su dogovoreni između sindikata i udruženja poslodavaca. Dva najvažnija kolektivna ugovora za Jaroslava su „Savezni okvirni kolektivni ugovor za građevinsku industriju“ (BRTV) i „Kolektivni ugovor za propisivanje minimalnih plaća u građevinskoj industriji“ (TV-minimalna plaća). Općenito su obvezujući, odnosno primjenjuju se na sve građevinske tvrtke i sve građevinske radnike u Njemačkoj, čak i ako, poput Jaroslava, nisu članovi sindikata. Zaposlenici u građevinskoj industriji imaju pravo, između ostalog na višu minimalnu plaću, dodatak za prekovremeni rad i više godišnjeg odmora nego ostali zaposlenici i zaposlenice. Čak i kada je Jaroslav potpisao ugovor za kućepazitelja: Za primjenu kolektivnog ugovora nije odlučujući naziv na papiru, već stvarni obavljeni rad. Tvrtka XYZ d.o.o. vjerojatno je Jaroslavu dao ugovor za kućepazitelja kako ga ne bi morao zaposliti pod boljim radnim uvjetima iz gore navedenih kolektivnih ugovora .

Stoga Jaroslav bi trebao dnevno bilježiti svoje zadaće, kako bi mogao dokazati, da obavlja građevinske radove. U kolektivnom ugovoru za minimalnu plaću u građevinskoj industriji predviđene su dvije platne skupine: Minimalna plaća 1 za takozvane nekvalificirane radove i minimalna plaća 2 za stručne radove. Savjetovalište može reći Jaroslavu koju plaću bi trebao dobiti za rad koji obavlja: Jaroslav je izvodio stručne radove, stoga ima pravo na minimalnu plaću za obučene radnike, minimalnu plaću 2 kolektivnog ugovora, koja trenutno iznosi 15,40 EUR bruto (obučeni radnici Zapadne Njemačke, listopad 2020.) To je mnogo više nego što trenutno dobiva.

Osim toga, kolektivni ugovor predviđa da mora dobiti dodatak za svoje prekovremene sate u visini od 25%. Također ima pravo na 30 dana godišnjeg odmora na godinu, umjesto zakonom propisanog minimalnog godišnjeg odmora od 24 dana. Ali to vrijedi samo kada XYZ d.o.o. mora primijeniti kolektivni ugovor. To je obavezno u slučaju ako je to građevinska tvrtka. Nakon Jaroslavovog promatranja i razgovora s kolegama, tvrtka XYZ d.o.o. obavlja isključivo građevinske poslove.

NA internetskoj stranici poslodavca, tvrtka je opisana kao građevinsko poduzeće. Savjetodavna služba podržava Jaroslava kako bi procijenili da se radi o građevinskoj tvrtci. To je slučaj kada gradi poslovne zgrade ili pruža građevinske usluge. Ako tvrtka obavlja i druge poslove, treba provjeriti koji poslovi prevladavaju. Ako zaposlenici izvode građevinske radove s više od 50 % ukupnog radnog vremena u kalendarskoj godini, tvrtka je građevinsko poduzeće i podložno je kolektivnim ugovorima industrije. Jaroslav nema te informacije, ali želi biti siguran, da XYZ d.o.o. spada i kolektivni ugovor, prije nego zatraži svoja prava.

2. Sindikati

Jaroslav se za to može javiti mjesnim sindikatima. U Njemačkoj sindikati su organizirani prema industrijama. Industrijski sindikat Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) odgovoran je za građevinsku industriju. Lokalna osoba za kontakt IG BAU može se pronaći na slijedećoj internetskoj stanici.

https://www.igbau.de/Bezirksverbaende.html

Jaroslav nije član sindikata i stoga ne može dobiti ni pravno savjetovanje sindikata niti ga mogu zastupati u eventualnoj parnici. On može informirati sindikat o svom slučaju i dobiti odgovor od svoje tvrtke. Sindikati su često upoznati s tvrtkama i mogu pomoći u određivanju je li tvrtka identificirana kao građevinska tvrtka.

Ako se Jaroslav odluči pristupiti sindikatu, nakon tri mjeseca članstva može zatražiti sindikalnu pravnu zaštitu: U slučaju spora s poslodavcem, tada bi ga bez dodatnih troškova zastupao tajnik pravne zaštite. Njegov poslodavac ne bi bio obaviješten o njegovom sindikalnom članstvu.

https://igbau.de/Mitglied-werden.html

Mjesečna članarina u IG BAU iznosi 1,15 % bruto plaće.

3. SOKA-BAU

Za svoj slučaj Jaroslav se može javiti u SOKA-BAU. SOKA-BAU je socijalni fond za građevinsku industriju. Fond za socijalno osiguranje vodi za zaposlene u građevinskoj industriji, između ostalog, takozvane postupke za godišnje odmore kako bi se osigurala naknada za godišnji odmor radnika. Sve građevinske tvrtke dužne su prijaviti svoje zaposlenike u SOKA-BAU i za njih platiti naknade za godišnji odmor. SOKA-BAU provjerava, da li se poslodavac pridržava isplate minimalnih plaća iz kolektivnih ugovora. SOKA-BAU može provjeriti profil tvrtke XYZ d.o.o. i reći da li je tvrtka dužna plaćati taj doprinos. Ako je to točno, oni moraju plaćati Jaroslavu doprinose za godišnji odmor. Jaroslav će dobiti odgovor o rezultatu provjere.

Jaroslav također može pripremiti zahtjev za provjeru kod SOKA-BAU-a uz pomoć lokalnog savjetovališta. Bitno je da točno opiše svoje aktivnosti i informacije o gradilištima i da priloži svoj ugovor o radu i obračune plaće.

Kontakt za SOKA-BAU:

Telefon: 0800 1000881
Pon-Pet 8:00 sati do 17:00 sati
arbeitnehmer@soka-bau.de

SOKA-BAU
65179 Wiesbaden

Slučaj se može prijaviti i putem obrasca na internetskoj stranici SOKA-BAU:

https://www.soka-bau.de/arbeitnehmer/ leistungen/mindestlohn/meldeformular/

Međutim, SOKA-BAU ne potražuje od poslodavca minimalnu plaću i dodatke za prekovremeni rad za Jaroslava. U tu svrhu Jaroslav mora sam podnijeti tužbu radnom sudu, ako njegov poslodavac dobrovoljno ne plati dospjela potraživanja od plaće.

4. Radni sud

Nadležan radni sud nalazi se tamo gdje je sjedište poslodavca. Jaroslav se može obratiti sudu, koji se nalazi u mjestu u kojem je radio. Adresu nadležnog radnog suda može pronaći uz pomoć tražilice:

https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/ gericht?ang=arbeit&plz=&ort=

Na sudu za rad može se pozvati na primjenu kolektivnih ugovora u građevinarstvu i upotrijebiti podatke koje je dobio od IG BAU ili SOKA-BAU.

Točan postupak, za traženje neisplaćenih plaća opisan je u odlomku 2: „Neisplata plaće“.

5. Financijska kontrola rada na crno (FKS)

Vjerojatno je Jaroslavov poslodavac uskratio minimalnu plaću i dodatke na prekovremeni rad dogovorene kolektivnim ugovorom. To znači da poslodavac nije u cijelosti uplatio ni doprinose za socijalno osiguranje. Ovo je kazneno djelo koje Jaroslav može prijaviti financijskoj kontroli rada na crno, odjelu njemačke carine:

https://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular. html&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Ako se Jaroslavovi navodi potvrde, financijska kontrola rada na crno otvorit će istragu protiv XYZ GmbH. Poslodavac može biti kažnjen za takve prijestupe.

To ne znači da će financijska kontrola rada na crno potraživati minimalnu plaću iz kolektivnog ugovora i dodatak za prekovremeni rad od poslodavca u ime Jaroslava. Jaroslav nema koristi od svoje prijave, ali pomaže u osiguravanju da građevinska tvrtka u budućnosti neće varati druge zaposlenike i uskraćivati im plaće koji im pripadaju.