Zaštita vaših podataka

 • Početna stranica
 • Građani EU-a

 • O Koroni

 • Servis

Natrag na navigator

U nastavku navedene napomene o zaštiti podataka daju sažeti pregled informacija o prikupljanju i obradi vaših podataka. Potpune informacije dostupne su u Izjavi o zaštiti podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka EU-a (OUZP) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine obvezuje nas da vam pružimo sveobuhvatne informacije o obradi vaših osobnih podataka. Između ostalog, pružit ćemo vam detaljne informacije o pravima koje imate kao „ispitanici“ čije osobne podatke obrađujemo.

Izjavi o zaštiti podataka možete pristupiti ovdje.  

Koje vaše podatke obrađujemo?

1. Prilikom pozivanja naše internetske stranice:

IP se evidentira u datoteci zapisnika raspoređivača opterećenja (Load Balancer). To služi za osiguravanje rada internetske stranice i zaštitu od napada. Datoteke zapisnika brišu se nakon 90 dana.

2. Na temelju vaših unosa na našoj internetskoj stranici:

 • Na obrascu za kontakt: vaše ime i prezime i vašu adresu e-pošte
 • Kada od nas naručujete publikacije: sadržaj vaše narudžbe te vaš spol, vaše prezime, poštansku adresu i adresu e-pošte
 • Kada od nas naručujete newsletter: vašu adresu e-pošte

3. Osim navedenog ne prikupljamo nikakve dodatne podatke.

Na koji način prikupljamo vaše podatke?

Podatke koje prikupljamo kod svakog pristupanja stranici bilježimo automatiziranim sredstvima; u ostalim slučajevima samo na temelju vaših unosa te kod usluge naručivanja brošura putem privremenog kolačića.

U koju svrhu koristimo vaše podatke?

 • Isključivo radi stavljanja na raspolaganje, optimizacije i sigurnosti naše internetske ponude
 • Uz vašu privolu radi zaprimanja vaše obavijesti te za obradu vaše narudžbe

Vaše podatke ne upotrebljavamo

 • za izradu profila
 • za promidžbu
 • u pravilu ih ne upotrebljavamo za prijenos trećim stranama, osim:
 • kod naručivanja publikacija i slikovnog materijala podatke o vašim adresama dostavljamo pružatelju usluga dostave
 • za ostvarivanje pravnih interesa, osobito kada su podaci povezani s napadom na naše IT strukture

Koja prava imate:

 1. pristup podacima
 2. brisanje podataka
 3. ispravak podataka
 4. prigovor

Službenik za zaštitu podataka

Ured savezne vlade za odnose s javnošću i informiranje
11044 Berlin

Telefon 030 18 272-0
Fax: 030 18 272-2739
Adresa e-pošte: poststelle@bfdi.bund.de

Za potrebe statističke analize Ured savezne vlade za odnose s javnošću i informiranje (BPA) na ovoj internetskoj stranici koristi se alatom „Matomo“ (prethodno „PIWIK“). To je alat otvorenog koda za analizu web stranica. Matomo ne prosljeđuje poslužitelju nikakve podatke nad kojima BPA nema kontrolu (vidi Izjavu o zaštiti podataka). Kada posjećujete našu internetsku stranicu, Matomo je deaktiviran. Tek nakon što aktivno date svoju privolu, vaše korisničko ponašanje će se anonimno dokumentirati.

Matomo upotrebljava tzv. kolačiće. To su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu i omogućuju BPA-u analizu korištenja njegove internetske stranice. Pritom se informacije o korištenju dobivene putem kolačića prenose na poslužitelj BPA-a i tamo pohranjuju kako bi se moglo analizirati korisničko ponašanje. Vaša IP adresa odmah se anonimizira; na taj način ostajete kao korisnik anonimni. Informacije o vašem korištenju ove internetske stranice koje su generirane putem kolačića neće se prenositi trećim stranama.

BPA shvaća ovu analizu kao sastavni dio svoje internetske usluge. Na taj način želi dodatno poboljšati svoju internetsku stranicu i još više je prilagoditi potrebama svojih korisnika.

Ovdje možete odlučiti smije li se u vašem pregledniku spremiti kolačić za analizu web stranica kako bi se Saveznom uredu za odnose s javnošću omogućila evidencija i analiza statističkih podataka.

Postavke za zaštitu podataka