Office for the Equal Treatment of EU Workers

Adózás

Az adófizetés minden olyan polgár kötelezettsége, aki egy országban él és dolgozik. A következőkben megtudja, hogy milyen feltételek mellett és milyen mértékben kell adót fizetnie, vagy adott esetben pénzt visszakapnia az államtól a jövedelemadó-bevallás keretén belül. 

1. Adókötelezettség

Abban az esetben kell jövedelme után Németországban adót fizetnie, ha

  • rendelkezik egy németországi lakóhellyel vagy
  • általában, vagyis egy naptári év szerint több mint hat hónapon át (183 nap) Németországban tartózkodik.

Az adókötelezettség a teljes jövedelmére vonatkozik. Ez különböző típusú bevételekből (pl. munkabér, nyugdíjak és bérbeadásból származó bevételek) származó jövedelmet jelent. Idetartozik a Németországon belül és kívül szerzett jövedelem is (Welteinkommen, világszerte szerzett jövedelem).

Ha Ön munkavállaló, a jövedelme elsősorban a munkabérből fog állni. A jövedelemadót (Einkommensteuer) automatikusan levonják a béréből (ún. Lohnsteuer). Ezenkívül levonják még a szolidaritási pótlékot és – amennyiben Ön egy egyházadót beszedő vallási közösség tagja – az egyházadót. Munkáltatója ezeket az járulékokat közvetlenül az illetékes adóhivatalnak utalja. A munkáltató továbbá befizeti a kötelező társadalombiztosítási járulékokat is (munkanélküliségi, beteg-, ápolási, nyugdíj- és balesetbiztosítás). A munkáltatójától kapott bérelszámoláson láthatja, hogy mennyit vonnak le havi béréből.

Figyelem: Ha magánbiztosításokat – például egy magán egészségbiztosítást – kötött, akkor ezekre a biztosításokra a járulékokat önállóan kell fizetnie.

2. A jövedelemadó mértéke

A jövedelemadó mértéke az éves jövedelmének mértékétől függ. Ez a naptári év összes bevételét jelenti, kivéve bizonyos járulékokat, amelyek adómentesek. A jövedelemnek van egy adómentes része (Grundfreibetrag), ami után nem kell adót fizetnie. 2020-ban ez az egyedülállók esetében 9408 eurót, a házasok és regisztrált élettársak esetében pedig 18 816 eurót jelent. A munkavállalókra ezenkívül még egy adómentes munkavállalói általányösszeg (Arbeitnehmer-Pauschbetrag) is vonatkozik, amely évente 1000 eurót tesz ki. Amennyiben az éves jövedelme meghaladja ezeket vagy a további adómentes járulékok értékét, akkor a többlet után jövedelemadót kell fizetnie. Az adókulcs 14%-nál kezdődik, és a jövedelem értékével nő. A maximális adókulcs 45%-ot tesz ki.

Ha Németországban lévő bankjától befektetésből származó jövedelmet, pl. kamatot kap, akkor arra ugyancsak adót számolnak fel. Ezeket a bank közvetlenül visszatartja és végleges adó útján fizeti be az adóhivatalnak. A végleges adóra 25%-os egységes adókulcs vonatkozik.

Figyelem: Amennyiben a kamat nem haladja meg a 801 eurót (ill. közösen adózó házastársak és regisztrált élettársak esetén az 1602 eurót), nem kell rá külön adót fizetni. Ne felejtsen el adómentességet igényelni a bankjánál (mentesítési kérelem – Freistellungsantrag).

A családok és az egyedülálló szülők bizonyos adókedvezményekben részesülnek. Amint a megfelelő adósávba (Steuerklasse) sorolják, ezeket a kedvezményeket már a havi levonások alkalmával figyelembe veszik.

Várható adóterhét a Szövetségi Pénzügyminisztérium (Bundesministerium der Finanzen) munkabér- és jövedelemadó-kalkulátorával (Lohn- und Einkommensteuerrechner) számolhatja ki.

3. Jövedelemadó-bevallás (Einkommensteuererklärung)

Egy naptári év elteltével jövedelemadó-bevallást adhat le, amelynek segítségével az adóhivatal ellenőrizheti, hogy az Ön által befizetett összeg elég volt-e az adó fedezésére, vagy meghaladta-e annak értékét. A munkavállalóknak gyakran megéri adóbevallást benyújtani. Szükség esetén levonásokat igényelhet. Erről további információkat a GYIK részben talál.

Figyelem: Egyes esetekben köteles adóbevallást benyújtani, például akkor, amikor a munkabér mellett további bevétele is volt, ha munkanélküli ellátást, táppénzt (Krankenkeld) vagy csökkentett munkaidőre járó bért (Kurzarbeitergeld) kapott, több vállalattal volt munkaviszonya, vagy ha bizonyos adósáv-kombinációk valamelyike vonatkozik Önre. Ha a felsoroltak valamelyike vonatkozik Önre, az adóbevallást a következő naptári év július 31-éig kell benyújtania. Megtörténhet az is, hogy utólag kell adót fizetnie.

Ha nem köteles adóbevallást benyújtani, 4 év áll a rendelkezésére, hogy ezt önként megtegye.

Adóbevallását legkönnyebben online, az Elster internetes portálon keresztül készítheti el. Az Elster internetes portál használatához regisztráció szükséges. Az adóbevallást formanyomtatvány formájában is kitöltheti. Adóbevallását mindkét esetben annak az adóhivatalnak kell beküldenie, amelynek a körzetében a lakhelye található. Az adóbevallással kapcsolatos általános kérdések megválaszolása érdekében az adóhivatal rendszeres fogadóórákat tart – a helyszínen vagy telefonon keresztül.

Ha további segítségre van szüksége az adóbevallás kitöltéséhez, forduljon adótanácsadóhoz vagy kérje ügyvéd segítségét. Ez költségekkel jár. Az adófizetőket segítő egyesületek (Lohnsteuerhilfevereine) is segíthetnek az adókkal kapcsolatos kérdések megválaszolásában. Ezek munkavállalók által vezetett, munkavállalóknak szóló szervezetek, amelyek általában költséghatékonyabb, mint az adótanácsadó vagy ügyvéd szolgáltatásainak igénybevétele.

FAQ Adók

Amint bejelenti németországi lakóhelyét a város vagy település népesség-nyilvántartási hivatalában, automatikusan kap egy adószámot. Az adóazonosító számot rövid időn belül írásban is közlik.

Ha 2007. július 1-je óta egyszer már rendelkezett németországi lakóhellyel, és bejelentette magát a népesség-nyilvántartási hivatalnál, akkor már rendelkezik adóazonosító számmal. Ez az élete során változatlan marad, és újra fel kell használni.

Ha kérdése van az adóazonosító számmal kapcsolatban, forduljon a Központi Szövetségi Adóhivatalhoz (Bundeszentralamt für Steuern): tel. +49 228 406-1240, hétfő–péntek 8:00-16:00.

Ha a már kiadott azonosítószám dokumentumát elveszítette, akkor forduljon a Központi Szövetségi Adóhivatalhoz (Bundeszentralamt für Steuern). Akkor is ez a teendő, ha korábbi németországi tartózkodása során már kapott adóazonosító számot, mert ez élethosszig változatlan marad.

A Központi Szövetségi Adóhivatal (Bundeszentralamtes für Steuern) honlapján kérheti az adóazonosító számának az újbóli kiküldését. Hétfőtől péntekig 08:00 és 16:00 között a 0049 228 406 1240 telefonszámon is intézheti az ügyeit, de írásban is megteheti ugyanezt. Érdeklődés esetén kérjük adja meg a családnevét és utónevét, a teljes címét, születési idejét és születési helyét.

Ha még nem jelentkezett be Németországban, mégis itt adózik, akkor Ön azt adóbevallása feldolgozásakor kapja meg az adóazonosító számát. Az azonosító számot rövid időn belül írásos formában közlik Önnel.

Ha Ön szabadúszó, önálló vagy egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasággal, erdészettel foglalkozó gazda, akkor a bevételeiből nem kap automatikusan adólevonást. Az adót utólag kell meghatározni az egész évre vonatkozó benyújtott adóbevallása alapján. Az adóbevallás leadására Ön egy meghatározott bevételi határ túllépésétől kezdve kötelezett. Ahhoz, hogy elkerülje a magas utólagos adókövetelést, már az év során előzetes kifizetéseket kell tennie a Finanzamt (adóhivatal) felé a várható éves adó nagyságának megfelelően. Ön mindkét kérdésben tájékozódhat a Finanzamt (adóhivatal) munkatársainál.

Valószínű, hogy a bevételének egy részét a szalmájához kapcsolódó kiadásokra, vagy előgondoskodásra, vagy bizonyos más kötelezettségekre fordítja. Bevételének ezt a részét nem tudja szabadon felhasználni, ezért ez nem adóteherként jelentkezik. Éppen ezért az adó kiszámításánál bizonyos kiadások levonhatók. Így csökkenti az adózás szempontjából figyelembe vett adóterhet. A legfontosabb levonható tételek:

  • Reklámköltségek: Ezek olyan kiadások, amik szorosan összefüggenek a szakmai tevékenyégével. Idetartoznak például a reklámköltségek, a munka- és formaruhák költségei, a munkaeszközök költségei (pl. szerszámok, szakirodalom, irodai szükségletek), szakszervezeti tagdíjak, munkahelyek közötti utazásra fordított kiadások a munkahely (első munkavégzési hely) és a lakhely között átalányban számított távolság alapján számított, vagy a ténylegesen magasabb költségek tömegközlekedési eszközök esetén, a kettős háztartás fenntartásának a költségei.

    Tipp: Minden munkavállaló számára automatikusan beszámítanak évi 1.000 € reklámköltséget. Ha az Ön reklámköltségei nem lépik túl ezt az összeget, akkor ezeket nem kell tételesen felsorolni és bizonylatokkal igazolni. Abban az esetben, ha az éves kiadásai 1.000 € fölé esnek, például ha a munkájához ideiglenes lakásra van szüksége, mert a lakhely és a munkahely különböző helyen vannak (un. dupla háztartás fenntartása), akkor ezt szintén érvényesítheti az adóbevallásában.

  • Különleges kiadások: Ilyenek például az öngondoskodás megtakarításai (nyugdíj előtakarékosságra fordított biztosítási összegek) a kiegészítő időskori gondoskodás és adományok ráfordításai.
  • Gyermekes emberek szabad összegei: Gyermekek után járó adókedvezményre (Kinderfreibetrag), nevelésre vagy képzésre érvényesíthető gyermekgondozási és adómentes kedvezmények.

    A gyermek képzési szükségletei.

  • Rendkívüli terhek: Ezek olyan, a szokásos mértéket túllépő ráfordítások, amelyek az adóköteles számára kényszerűen megemelkednek és ezek alól nem vonhatja ki magát. Ilyen például az adóköteles saját betegségének a gyógyítására fordított összegek és egy másik, eltartásra kötelezett személy szakmai képzésére és eltartásra fordított kiadásai.

Németországban a munkabér adójának (jövedelemadó) a levonását 6 adó besorolásba sorolják be. Az adó besorolások csak a munkavállalókra vonatkoznak. Az adó besorolás határozza meg, hogy mekkora a jövedelemadó levonás, amit visszatartanak az ön béréből és a munkaadó utal át az Adóhivatalnak. A jövedelemadó levonás az éves bevétel után fizetendő adó előzetes befizetése. A jövedelemadó levonás a lehető legpontosabban akkora összeg, ami az éves bevétel után fizetendő adó mértéke. Ezt a munkavállalók adó besoroláshoz történő hozzárendelésével érik el. Az adó besorolások leképezik a családi állapotok és házassági vagy élettársi jövedelem elosztás különböző helyzeteit.

Németországban a munkabér (jövedelemadó) jövedelemadóját 6 adó kategóriába sorolják be. Az adó besorolás jelentős mértékben függ a családi állapottól, és ha Önök házasok, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek, mindkét bevétel elosztásától. Egyes esetekben különböző adó besorolások közül lehet választani. Egy adó besorolás akkor a legkedvezőbb, ha az a legpontosabban visszatükrözi a személyes helyzetet (családi állapot és jövedelemelosztás). Ehhez egy áttekintés:

I adó kategória

… egyedülállókra, hajadon, különélő, elvált, vagy özvegy munkavállalókra vonatkozik.

II adó kategória

... egy háztartásban legalább egy gyermekes egyedülállókra vonatkozik. Ők a II adóosztály választásával évenként 1.908 € összegű adókedvezményt kapnak (plusz 240 € minden további gyermek után az illetékmentességi eljárás keretében). A II adóosztályt csak akkor kapja meg, ha teljesíti a jogszabályi előírásokat és kérelmet nyújt be.

III adó kategória

… csak a nem folyamatosan különélők, korlátlan jövedelemadó-kötelezettségű, a házas vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő munkavállalók választhatják. Ez az adó kategória azok számára kedvező, akinek a házas- vagy élettársa nem dolgozik, vagy jóval kevesebbet keres a társánál. Akkor is a III adó kategóriát válassza, ha a házas- vagy élettársa szintén munkavállaló vagy az V adóosztályba tartozik.

IV adó kategória

… ez a házasok vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő munkavállalók szokványos modellje. Ha mindkét házas- vagy élettárs körülbelül azonosan keres, akkor rájuk ez az adó kategória kombináció illik.

V adó kategória

… ez a III adó kategória ellentéte. Ebben az adó kategóriában azok a munkavállalók tartoznak, akiknek a házastársa, élettársa a III adó kategóriába tartozik.

VI adó kategória

… azokra a munkavállalókra vonatkozik, akik egyidejűleg több munkaviszonnyal rendelkeznek és több munkaadótól kapnak bért. A fő munkaviszonyból származó bér az Önhöz legjobban illeszkedő I és V közötti adó kategóriába sorolódik be, a további munkaviszonyból származó bér a VI adóosztály szerint adózik.

A határmenti ingázók olyan munkavállalók, akik egy állam határmenti területén (földrajzilag pontosan meghatározott határmenti övezet) laknak, de a határos államban nem önállóként tevékenykednek, és akik reggelenként rendszeresen átlépik a határt, hogy elérjék a munkahelyüket, majd este visszatérnek lakhelyükre. Rájuk a külön államközi szerződések vonatkoznak.

A lakhelye feladásának az időpontjától, vagy a szokásos tartózkodástól kezdve Németországban csak a Németországban kapott jövedelmei után kell adózni. Ide tartozik a pl. a Németországban végzett munkájáért kapott munkabér, a bérleti díjból származó bevételek, amennyiben az ingatlan Németországban van. Amennyiben arra kötelezett, hogy adóbevallást nyújtson be, vagy ezt önként teszi meg, akkor ezeket a bevételeket szintén fel kell tüntetni.

Amennyiben nincs lakhelye Németországban, és nem a szokásos módon tartózkodik Németországban, és ez csak legfeljebb 6 hónapot vesz igénybe, pl. mert szezonmunkás vagy egy kiküldetést teljesít, akkor a kapott bevételek csak korlátozott mértékben adókötelesek. Ez azt jelenti, hogy Németországban csak bizonyos olyan bevételek adóznak, amelyeket Németországban kapott. Ide tartoznak az olyan nem önálló foglalkoztatású munkából származó bevételek, mint az a munka után kapott munkabér, amit Németországban kapott vagy használt fel. Amennyiben Ön egy Németországban tevékenykedő, pl. itt van a székhelye, belföldi munkaadónál vagy egy külföldi munkaerő kölcsönzéssel foglalkozónál tevékenykedik, akkor a munkaadója levonja a munkabéréből a jövedelemadót és ezt átutalja az adóhivatalnak. Ezzel teljesül az adófizetési kötelezettsége. Amennyiben a munkabér az egyetlen bevételi forrása, akkor Önnek rendszerint nem kell leadni adóbevallást. EU, izlandi, lichtensteini vagy norvég lakhelyű állampolgárként ezekben az országokban arra is van még lehetősége, hogy kérje a jövedelemadó kivetését. Ehhez sajátkezűleg aláírt adóbevallási nyilatkozatot kell leadni. Ez például akkor célszerű, ha szeretné jóvá íratni a levont összegeket, vagy ha a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény (DBA) értelmében a német adózási jogszabályok korlátokat szabnak, ez azt jelenti, hogy az Ön németországi munkajövedelme egyáltalán vagy csak korlátozott mértékben adóztatható meg. Azt, hogy Németország kötött-e egyezményt a lakcím szerinti DBA egyezményt a Bundesfinanzministerium (Szövetségi Pénzügyminisztérium) internetoldalán ellenőrizheti le. Itt hozzák nyilvánosságra a kettős adóztatás elkerüléséről szóló és más adózási kérdéseket tárgyaló egyezményeket és az egyezménnyel kapcsolatos eljárásokat. Emellett a következő Internetoldalon tájékozódhat a kettős adóztatásról szóló egyezmény szerinti munkabér adózásáról.