Office for the Equal Treatment of EU Workers

Külföldön szerzett szakképesítések elismerése

A szakmai honosítás eljárásának során ellenőrizheti külföldön szerzett képesítéseit, és meghatározhatja, hogy egyenértékűek-e a célországban kiállított végzettségekkel. Egyes szakterületeken az ilyen honosítás kötelező a szakma gyakorlásához.

1. Mit jelent a szakma honosítása?

A külföldi szakképesítéssel vagy felsőfokú képesítéssel rendelkező szakemberek jogosultak arra, hogy a képesítésüket összehasonlítsák egy német képesítéssel, és megvizsgálják az egyenértékűségét. A német munkaerőpiacon a képesítések és a szakképesítések döntő jelentőségűek. Bizonyos munkahelyek esetén – az úgynevezett szabályozott szakmákban – kötelezően be kell mutatni egy meghatározott képesítést. Más esetben (a nem szabályozott szakmákban) a képesítés honosíttatása ugyan jogi szempontból nem kötelező, de számos esetben előnyt jelenthet. Főleg abban az esetben, ha olyan állásra pályázik, amely megfelel a megszerzett képesítésének, fontos a szakképesítésének honosíttatása. Ellenkező esetben megtörténhet, hogy a jó szakképesítése ellenére is olyan beosztásban dolgozik Németországban, amely jóval a szakmai kompetenciái alatt van.  

Tipp: A honosíttatási eljárás elindítása előtt kérjen tanácsot egy erre szakosodott tanácsadótól. Gyakran különleges eljárási problémákkal vagy egyedi követelményekkel találhatja szemben magát, amelyekre a tanácsadói központok felhívhatják a figyelmét. Ezek támogatják az eljárás során, és értékes tanácsokat adnak a pénzügyi támogatásra vonatkozóan. Itt találja a közelében lévő szakosodott tanácsadó központot.  

2. Kötelező honosíttatás – szabályozott szakmák

A szabályozott szakmák esetén (függetlenül a képzés országától) a honosíttatás kötelező. Szabályozott szakmának számítanak például a következők: egészségügyi szakmák (kivéve a segítő tevékenységeket), ügyvéd, tanár, óvodapedagógus vagy mérnök. A németországi szabályozott szakmák listáját itt találja. 

A honosítási eljárás során megvizsgálják, hogy a szakképesítése összehasonlítható-e a német referenciaszakmával. Így ellenőrzik az egyenértékűséget. Ennek érdekében az illetékes szerv megvizsgálja az Ön által benyújtott dokumentumokat (pl. végzettség, vizsgák, tanult tantárgyak stb.). A szakmai tapasztalata is szerepet játszik. 

A honosítási eljárást Németországban különböző szervek végzik, amelyek feladata a szakképesítések honosítása. Döntő szempont, hogy melyik szakmáról van szó. Az Ön esetében illetékes honosítási szervet a honosítási keresőben találja. A kereső többnyelvű.

Példa: Ha például tudni szeretné, hogy az óvodapedagógusi szakmáját honosíttathatja-e és ha igen, hol, írja be a keresőbe a szakmáját. Itt megtalálja a legfontosabb információkat arról, hogy szakmája szabályozott-e vagy sem, milyen követelményeket támasztanak a szakmával szemben Németországban, és melyik az a képzés, amit a követelmények szerint el kellett végeznie. A honosításkereső segít Önnek eljutni ahhoz a szervezethez, ahol meghatározhatják az Ön által gyakorolt szakma egyenértékűségét. 

Az elismerés iránti kérelemhez (egyenértékűség meghatározása) nem szükséges német állampolgársággal, sem pedig németországi lakóhellyel rendelkeznie. Elég az, ha Ön külföldön szerzett szakmai képesítést, és Németországban szeretne dolgozni. 

Tipp: 2016 óta az uniós állampolgároknak lehetőségük van arra, hogy a gyógyszerész, ápoló, gyógytornász, hegyi vezető, valamint ingatlanközvetítő szakmákat digitálisan is elismertethessék. A GYIK szekcióban tovább tájékozódhat az európai szakmai kártyával kapcsolatban.

3. A nem szabályozott szakmák elismerése

Németországban azok a szakmák számítanak nem szabályozott szakmának, amelyet duális rendszerben (szakközépiskola és tanulmányi szerződéses szakképzés) tanítanak. Jelenleg mintegy 330 szakma létezik. A nem szabályozott szakmák esetében nincs szükség a formális honosításra a munkavégzés megkezdése előtt. Vízvezeték-szerelőként, autószerelőként vagy akár kereskedelmi ügyintézőként is pályázhat egy állásra. 

A honosítás azonban akkor is hasznos lehet, ha nem egyből egy nem szabályozott szakmában kezd el dolgozni. Hiszen egy egyenértékűként elismert végzettség által könnyebben találhat egy olyan állást, ahol a saját szakterületén dolgozhat. Így a továbbképzéshez is gyorsabban hozzáfér. 

4. Mi vonatkozik az iskolai és egyetemi végzettségekre? 

A szövetségi államok bizonyítványelismerő szervei döntenek arról, hogy végzettsége szakmai szempontból egyenértékűnek számít-e valamelyik németországi iskolai végzettséggel. Ezzel a szervvel az anabin-adatbázison keresztül veheti fel a kapcsolatot. Az egyetemre való felvétel céljából elismerésre váró iskolai végzettségekről általában az egyetemek döntenek. 

Ha külföldön felsőfokú végzettséget szerzett, kérvényezheti, hogy a Külföldi Oktatási Ügyekkel Foglalkozó Központi Iroda (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, ZAB) értékelje a bizonyítványát, és ezzel becslést kaphat arra vonatkozóan, hogy a végzettsége melyik német felsőfokú végzettségnek feleltethető meg. Ez nem csak azt segíti elő, hogy sokkal gyorsabban munkába állhasson, hanem azt is, hogy a saját szakterületén belül dolgozhasson. A tanulmányi és vizsgaeredmények elismeréséért általában az a felsőoktatási intézmény a felelős, amelybe jelentkezni szeretne. Ez alól kivételt képeznek azok a tanulmányi kurzusok, amelyek államvizsgával zárulnak, és amelyeket a szövetségi tartományok illetékes vizsgabizottságainak kell elismerniük. Itt értékelésre kerül az, hogy mely szinten folyathatja tanulmányait Németországban. 

Az Ön számára az első kapcsolattartó pont az egyetemek hallgatói titkárságai és a Német Akadémiai Csere Szolgálat (DAAD), amely a mester- és doktori képzésekkel kapcsolatban is tanácsokat nyújt. Itt talál részletes információkat az iskola és a felsőoktatás területén követendő megfelelő elismerési eljárásról. 

5. Információs és tanácsadó portálok

Az „Anerkennung in Deutschland (Honosítás Németországban)” internetes portál, az anabin-adatbázis és a BQ-s portál jelenti azt a három központi internetes felületet, ahol információkat talál a külföldi szakmai és tanulmányi képesítések Németországban való elismerésének folyamatáról.

Figyelem: A portálok gyakran több nyelven is elérhetőek. Ellenőrizze, hogy lehetősége van-e anyanyelvén is hozzáférni a legfontosabb információkhoz. 

Honosítás Németországban

A „Honosítás Németországban” nevű portál teljeskörű áttekintést nyújt a szakmai elismerés különféle eljárásairól és az illetékes hatóságokról. A képesítések németországi elismertetése egy online eszközön, a „Honosításkeresőn” keresztül történik, amely lépésről lépésre végigvezeti Önt az elismerés folyamatán. Ezenkívül átfogó információkat talál a különféle oktatási rendszerekről (iskolai, szakmai, egyetemi oktatás, képzések), valamint az álláskeresésről és a különféle tanácsadási szolgáltatásokról is. 

Tipp: A honosítással kapcsolatos telefonos első tanácsadást a „Munka és élet Németországban” (Arbeiten und Leben in Deutschland) hotline végzi. A hotline átfogó tanácsadást biztosít német és angol nyelven a munkakeresés és munkavállalás, a külföldi szakmai végzettség honosíttatása, a beutazás és az itt tartózkodás, valamint a német nyelvtanulás témakörökben. A hotline hétfőtől péntekig 9.00–15.00 óra között érhető el a következő telefonszámon: +49 30 1815 - 1111.

Az Integráció képesítés útján (Integration durch Qualifizierung: IQ) támogatói program tanácsadói országszerte biztosítják a szükséges honosítási és minősítési tanácsadást, valamint a szabályozott és a nem szabályozott szakmák minősítésével kapcsolatos tanácsadást. 

Tipp: A honosítással kapcsolatban külföldi tanácsadást is igénybe vehet. A Prorecognition nevű project jelenleg 10 országban nyújt tanácsadást szakembereknek a honosítással kapcsolatban. Az Európai Unión belül Lengyelországban és Olaszországban hoztak létre tanácsadó központokat. A tanácsadás a német Külkereskedelmi Kamarán belül működik. 

Az anabin

Az anabin adatbázis információkat nyújt a külföldi oktatási bizonyítványok értékelésével kapcsolatban, és támogatja a hatóságokat, a munkáltatókat és a munkavállalókat is abban, hogy a külföldön megszerzett szakképesítését besorolhassa a német oktatási rendszerbe.

BQ-portál

A Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium által létrehozott külföldi szakmai képesítésekről tájékoztató portál (BQ-portál) egyetlen platformon összesíti a külföldi szakmai képesítésekkel és szakképesítési rendszerekkel kapcsolatos összes releváns információt. Különösen a kamarák és vállalkozások számára biztosít átfogó tudásplatformot. A portál átfogó tájékoztatást nyújt a honosítási eljárás németországi folyamatáról és feltételeiről.
 

FAQ Szakmai képesítések

Az illetékes hatóság ellenőrzi, hogy a külföldön megszerzett képesítés egyenértékűnek számít-e a szakma német megfelelőjével. Képzettsége akkor egyenértékű, ha nincs jelentős különbség a külföldi és az annak megfelelő német képesítés között. 
A képzésen túl az illetékes hatóság figyelembe veszi a bel- vagy külföldön szerzett szakmai tapasztalatait is. A jelentős különbségeket megfelelő szakmai tapasztalattal vagy továbbképzéssel lehet ellensúlyozni.

A honosítási folyamat általában a kérelemhez csatolandó összes dokumentum benyújtásától számított három hónapon belül befejeződik, ami azt jelenti, hogy a folyamat csak akkor kezdődik el, amikor az összes szükséges dokumentum rendelkezésre áll. Különösen nehéz esetekben ez az időintervallum egyszer meghosszabbítható. Ez az eset akkor áll fenn, ha hiányoznak az igazoló dokumentumok és ezeket külföldről kell kérelmezni, vagy ha képesítési elemzésre van szükség. Ha a külföldön elsajátított szakmája egyenértékűnek bizonyul a szakmájához szükséges német képzéssel, akkor ugyanolyan bánásmódra és fizetésre jogosult, mint egy német alkalmazott.
Ha részleges egyenértékűség áll fenn, bizonyos területeken jelentős különbségek vannak az Ön szakmája és a német referenciaképesítések között. A határozat részletesen bemutatja a hiányosságokat, hogy azokat szakmai kiegyenlítési minősítésekkel pótolni lehessen.
Az nem történik meg, hogy nem állapítanak meg egyenértékűséget, mert a kérelmezők a honosítási folyamat megkezdése előtt részletes tanácsadásban részesülnek. Itt tájékozódhat tovább a témában.
 

A szövetségi honosítási törvény vagy a tartományok honosítási törvényei szerinti honosítási eljárással kapcsolatban felmerülő költségek (például a fordítások, a külföldiszakmai képesítések egyenértékűségének ellenőrzésére és különösen a képesítési elemzésekre vonatkozó díjak) bizonyos feltételek teljesülése esetén megtéríthetők. A költségtérítés összege és típusa a szakmai területtől függően jelentősen eltérő lehet. A pályázóknak ezért előzetesen meg kell érdeklődniük, hogy mely költségek téríthetőek meg és milyen értékben. 

A következő weboldalakon talál a honosítással és a költségekkel kapcsolatban tanácsokat adó német irodákat:  
•    IQ-Netzwerk (IQ-hálózat) a honosítás és képesítés témakörben  
•    IQ-Beratungsstellen (IQ tanácsadó központok) országszerte  
•    Szakmai képesítések, egyetemi és iskolai végzettséget igazoló oklevelek honosítása

Lehetőségek a honosítások támogatására
A német foglalkoztatási szolgálat pénzügyileg támogathatja Önt a honosítási eljárás elvégzésében:
Amennyiben munkát keres, a honosítási folyamat költségeit, például a fordításokat, hiteles másolatokat és díjakat fedezhetik a közvetítési költségvetésből. A foglalkoztatási szolgálat támogathatja továbbá az azokon az intézkedéseken való részvételt, amelyek szakmai ismeretek átadásával szolgálják a beilleszkedést a munka világába.

Az álláskeresők, de az alkalmazottak esetében is bizonyos feltételek mellett fedezhetők bizonyos továbbképzések és képesítések költségei. A továbbképzéseknek és a képesítéseknek ugyanakkor lehetővé kell tenniük egy külföldiszakmai képesítés honosítását, és növelniük kell a munkaerőpiacon való elhelyezkedés esélyét.

A fent említett esetekben a költségek átvállalásátelőzetesen kérvényeznie kell az illetékes Munkaügyi Hivatalnál, vagy amennyiben Ön a II. típusú munkanélküli támogatásban (Arbeitslosengeld II) részesül, a Jobcenternél.

Figyelem: Ha nem jogosult a foglalkoztatási szolgálat általi támogatásra, 2019. szeptember 30-ig pályázhat a szövetségi honosítási támogatásra. A honosítási támogatás elsősorban azoknak a munkavállalóknak szól, akik a végzettségük alatti beosztásban dolgoznak, és csak nagyon alacsony jövedelemmel rendelkeznek. A szövetségi honosítási támogatás összege legfeljebb 600 euró, és nem kell visszafizetni. Fontos, hogy a támogatási kérelmet még a külföldi szakmai képesítés honosítási folyamatának megkezdéseelőtt benyújtsa. A kérelmet például az Integráció képesítés útján (Integration durch Qualifizierung: IQ)támogató program honosításokkal foglalkozó helyi tanácsadói központjánál kell beadnia. A honosítási támogatásról itt talál részletes információkat.

Berlinben és Hamburgban vannak ezenkívül olyan tartományi programok is, amelyek a honosítási támogatás mellett pénzügyi támogatást is kínálnak.

Az eljárásért jellemzően díjat számítanak fel. A díjak néha nagyon eltérőek lehetnek, és az illetékes szerv díjmegállapítási rendszeréhez, valamint az eljárás végrehajtásához szükséges ráfordításhoz igazodnak. A díjak jelenleg 25 és 1000 euró között mozognak.
Az IHK FOSA és a kézművesipari kamarák az eljáráshoz szükséges adminisztratív ráfordítás függvényében 100 és 600 euró közötti díjat számítanak fel. A honosítás elutasítása esetén 100 és 200 euró közötti költséggel számolhat. Saját költségre kell elvégeznie a hitelesítéseket, a fordításokat és a fénymásolatokat is. Az IQ- Netzwerk Baden-Württemberg becslést nyújt a felmerülő költségekkel kapcsolatban. 

Ha például külföldön végzett szakképzést, és Németországban nem tudja bemutatni az ezt igazoló összes dokumentumot, akkor képesítési elemzés segítségével bizonyíthatja szakmai alkalmasságát a gyakorlatban. Ez nem vizsga, hanem 

  • például szakmai megbeszélést folytat a szakmájának egyik szakértőjével, 
  • munkapróbával bizonyítja képességeit, vagy 
  • egy vállalat próbaidős alkalmazottjaként bizonyítja képességeit.

Lehetősége van személyesen is megmutatni a potenciális munkaadónak, hogy mire képes, és maga a munkáltató jobban fel tudja mérni a szakmai készségeit.  
A fent leírt folyamatról, valamint a pénzügyi támogatásról minden fontos információt erre a hivatkozásra kattintva talál. 
 

A 2005-ös uniós irányelv reformja óta 2016. január 18-án módosítások léptek hatályba, többek között a szakmai kártya bevezetése.
2016 óta lehetőség van arra, hogy a gyógyszerészi, ápolói, gyógytornászi, hegyi túravezetői és ingatlanügynöki szakmákat digitális eljárás keretében honosíttassák (európai szakmai kártya). Ez az elektronikus tanúsítvány jelentősen felgyorsítja és leegyszerűsíti a honosíttatási folyamatot. Az európai szakmai kártyát közvetlenül az Európai Bizottság Európa Önökért nevű weboldalán kérvényezheti.

A Honosítás Németországban (Anerkennung in Deutschland) weboldalon részletes információkat talál az európai szakmai kártyával kapcsolatos eljárásról. A weboldalon megtalálja a kérelemre mutató közvetlen hivatkozást, valamint egy többnyelvű magyarázó videót is.
 

Németországban az a körülbelül 330 szakma számít nem szabályozott foglalkozásnak, amelyet duális rendszerben (szakközépiskola és tanulmányi szerződéses szakképzés) tanítanak. Ilyenek például: kézműipar, mint a vízvezeték-szerelő, pék, asztalos, kőműves vagy fodrász. A műszaki szakmák, például elektrotechnikus, mechatronikus vagy a kereskedelmi szakmák, például kereskedelmi ügyintéző, nagy- és külkereskedelmi ügyintéző, banki ügyintéző.

Ezen szakmák gyakorlására nem vonatkozik jogszabályi előírás. Ezért nincs szükség a hasonló németországi szakmával való összehasonlításra és a honosítási eljárás elvégzésére. Az uniós állampolgárok tehát ebben az esetben akadálytalanul jelentkezhetnek a német munkaerőpiacon meghirdetett állásokra. Ezekben az esetekben a külföldi képesítést a munkáltató értékeli.

Mindazonáltal nagyon hasznos lehet, ha képesítését Németországban is honosíttatja, hogy a külföldi képesítését érthetőbbé tegye a munkáltatók és a vállalatok számára. Ezenkívül az egyenértékűként elismert képesítés megkönnyíti a megfelelően fizetett munkához való hozzáférést és a szakmai fejlődést. Az összes németországi szakképzettséget tartalmazó listát itt találja.

A nem szabályozott szakmák gyakorlását engedélyező külföldi egyetemi diplomák esetén – pl. matematikus, közgazdász, ill. újságíró – ugyancsak nincs szükség honosításra.
 

Németországban a legtöbb szakma a nem szabályozott szakmák csoportjába tartozik. Az egyenértékűség ellenőrzése megkülönböztetési funkciót tölt be a szabályozott és a nem szabályozott szakmák esetén. Egy szakma abban az esetben tekinthető szabályozottnak, ha gyakorlása meghatározott képesítéshez kötött. Ilyenek például az egészségügyi szakmák, a jogi szakmák, állami iskolák esetén a tanári szakma és a köztisztviselői szakmák (pl. katona vagy rendőr). A felsőfokú képzettséget igénylő szakmák is lehetnek szabályozottak, mint például az építészek vagy mérnökök képzése. A Szövetségi Munkaügyi Hivatal (Bundesagentur für Arbeit) és az Európai Bizottság több nyelven is elérhető weboldalán ellenőrizheti, hogy melyek azok a szabályozott szakmák, amelyek esetében honosításra lesz szüksége. A honosításkereső hivatkozásra kattintva arra a weboldalra érkezik, ahol az Ön által kérvényezett honosítási eljárás zajlani fog.    
 

7 „szektorális” hivatásánál (orvos, fogorvos, állatorvos, gyógyszerész, betegápoló, szülésznő, építész) de az iparos szakmáknál is az Európai Unió a szakmai képesítés automatikus elismerését tervezi, ezeket formálisan kell elismerni. Az ide vonatkozó előírásokat a 2005/36/EK irányelv szabályozza. Az automatikus csupán azt jelenti, hogy nem kell megállapítani az egyenértékűséget, hanem Németországban kell formálisan elismertetni, és megengedni a meghatározott titulus használatát és a meghatározott hivatás gyakorlását. A jogilag szabályozott foglalkozások végzettségeit, amelyeket a képzést nyújtó állam Európai Unióba történő belépése előtt szereztek, automatikusan elismerik, ha a képzést nyújtó állam illetékes egészségügyi hatósága által kiállított igazolással igazolja, hogy a képzés minimális sztenderdje megfelel a 36/2005/EK irányelvnek.

Ha Ön pl. Németországba korlátozás nélkül orvosként szeretne dolgozni, akkor Önnek a formális állami engedélyre van szüksége, vagyis, az orvosi gyakorlat folytatásának engedélyezésére egy kérelmet kell benyújtania. Mivel a feltételeket a szövetségi államok különböző módon szabályozzák, kérjük tájékozódjon az Ön régiójában / városában.

Ezenkívül Németországban az iparos és mester fokozatú szakmák is, amelyek a jogilag szabályozott foglalkozások közé tartoznak, engedélykötelesek.

A Németországban szabályozott összes hivatások teljes listája német, francia és angol nyelven megtalálható az Európai Unió internetes oldalán.

Ezen a linken tanácsadói hely szerint több nyelven kereshet, itt a segítségére lesznek, hogy megtalálja a helyes honosítással foglalkozó szervet és ÖN felvilágosítást kaphasson a foglalkozások, hivatások adott sajátosságairól.

Further Information