Office for the Equal Treatment of EU Workers

Szakmai képesítések

A 2012. évi honosítási törvény jogerőre emelkedése óta mindenkinek joga van ahhoz, hogy külföldi szakmai végzettségét honosítási eljárás alá vonja.

Németországban vannak olyan szakmák, melyeket csak állami engedéllyel lehet végezni. Ezeknek a jogilag szabályozott foglalkozásoknak az esetében a szakma végzésére való jogosultságok és a mindenek előtt a szakma végzéséhez szükséges minősítéseket kell igazolni. Ez azt jelenti, hogy először a szakképesítés honosítási eljárását kell elvégeztetnie. A honosítási eljárást a helyileg illetékes hatóságok végzik el a mindenkori szakma esetében.

A honosítási eljárás során ellenőrzik, hogy a külföldi és a német szakmai képesítés egyenértékű-e vagy egységesítési intézkedésekre van szükség (egyenértékűségi vizsgálat).

  • Az anabin adatbank rendelkezésre bocsátja a külföldi képesítési igazolások értékeléséhez szükséges információkat, és támogatja a hatóságokat, munkaadókat és munkavállalókat, valamint a magánszemélyeket a német oktatási rendszerbe való besorolásban.
  • A Gazdasági és Energetikai Szövetségi Minisztérium külföldi szakmai minősítés információs portálja (BQ-Portal) egy felületen kapcsolja össze az összes releváns információt a külföldi szakmák minősítéséről és a szakképzési rendszerekről. A portál kamaráknak és vállalkozásoknak átfogó ismereteket és munkafelületeket kínál arra az esetre, ha a megfelelő minősítést Németországban (referenciafoglalkozás) a szövetségi törvények szerint szabályozzák.

A jogilag szabályozott foglalkozások
Vannak szakmai tevékenységek, melyek gyakorlását jogilag szabályozzák, és bizonyos szakmai minősítésekkel való rendelkezéshez kötöttek. Ezek az úgynevezett „jogilag szabályozott foglalkozások” például az orvos, pszichoterapeuta, ápoló, ügyvéd és tanár. Az EU tagállamokban ezekről specifikus szabályozások szólnak, melyek a német előírásoknak többnyire megfelelnek.
Az ilyen szakmákat a megfelelő hatóságok automatikusan elismerik. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a szakmáknak az esetében a végzettsége egyenértékűségét nem kell ellenőriztetni, hanem formálisan kell engedélyt kérnie arra, hogy ezt a szakmát Németországban is gyakorolhassa. Az ilyen honosítás nélkül az EU tagállamban szerzett szakmai képesítésével a jogilag szabályozott foglalkozások körében szakmáját nem gyakorolhatja. Erről többet a GYIK alatt tudhat meg.

Jogilag szabályozott foglalkozások
A „jogilag szabályozott“ foglalkozások esetében a honosítás nem feltétlenül kötelező ahhoz, hogy ezekben a szakmákban Németországban dolgozhasson. Ezekben az esetekben a munkaerőpiacon közvetlenül is pályázhat és dolgozhat.
Ugyanakkor nagyon előnyös, ha végzettségét Németországban is elismerteti azért, hogy a munkaadóknak és a vállalkozásoknak a külföldi képesítést érthetővé tegye. Továbbá az egyenértékűnek elismert végzettséggel könnyebben jut szakmai továbbképzési engedélyhez. Németországban jogilag nem szabályozottak az úgynevezett szakképzésben elsajátítható szakmák, azaz olyan szakmák, melyeket a duális képzésben oktatnak. Minden németországi szakképzésben elsajátítható szakma listáját itt találja.


A főiskolákon végzettek a külföldi oktatás központi intézményétől egyéni bizonyítványminősítést kaphatnak ahhoz, hogy pályázati lehetőségeiket javítsák.

Tipp: A honosítás témájával kapcsolatos első telefonos tanácsadást a „Munkavégzés és élet Németországban (Arbeiten und Leben in Deutschland)“ hotline végzi. A hotline teljes körű tanácsadást végez német és angol nyelven a következő témákkal kapcsolatban: "Álláskeresés és munka", "Külföldi szakmai végzettség elismerése", "Beutazás és ott tartózkodás", valamint "Német nyelvtanulás". A hotline-t hétfőtől péntekig 9-15 óráig a +49 30 1815 - 1111 telefonszámon éri el.

Több lehetősége is van arra, hogy a szakmai képesítés németországi honosításáról tájékozódjon. Például az Integráció képesítés útján (Integration durch Qualifizierung: IQ) támogatói program tanácsadói biztosítják a szükséges honosítási és minősítési tanácsadást, valamint a jogilag szabályozott és a jogilag nem szabályozott foglalkozások minősítésével kapcsolatos tanácsadást. A hivatkozáson keresztül tájékozódhat arról, hogy külföldön és Németországban ki tud részletesen tanácsot adni a témákkal kapcsolatban.

Tipp: A honosítási eljárás lefolytatásához a különböző állami hivataloktól pénzügyi támogatást kaphat. Erről további információkat a GYIK alatt talál. Gyakran a vállalkozások is támogatják munkatársaikat a honosítási eljárás elvégzésekor, pl. az esetleges minősítő lejárások elvégzésében. Az üzemi és személyzeti tanácsok fontos kapcsolattartók a vállalkozásnál.

FAQ Szakmai képesítések

A honosítás eljárással összefüggő költségek az országos érvényű Anerkennungsgesetz (un. honosítás törvény) vagy az adott tartományAnerkennungsgesetzen (un. honosítás törvényei) alapján (pl. fordításokért, a külföldi szakmai képesítések, ezen belül a képzettség egyenértékűségének a megvizsgálásával kapcsolatos eljárásiilletékek) bizonyos körülmények között elengedhetők. A költségátvállalás nagysága és fajtája a szakterülettől függően erősen eltérő lehet. Ezért a kérelmezőnek már előre tájékozódni kell, hogy milyen és mekkora összegek vállalhatók át, és melyek nem érvényesíthetők. 

Azok a helyek, ahol Németországban a honosítással és a költségeivel kapcsolatban tanácsot adnak itt találhatók: 
•    IQ-hálózat a honosítás és szakmai képesítés témakörben 
•    IQ-tanácsadópontok országszerte 
•    szakmai képesítések felsőfokú, és más iskolai végzettségek honosítása

A honosításkor elérhető támogatási lehetőségek
A német Munkaügyi Hivatalnál a honosítási eljárás esetén pénzügyi támogatás kérhető:
Ha Ön munkakereső akkor ahonosítási eljárás költségei, például a fordításoké, hitelesítési másolatok készítése, aközvetítési költségvetés illetékei átvállalhatók. Azon meghatározott feladatok teljesítéséhez, amelyek a szakmai besorolást szolgálják a szakmai ismeretek közvetítésével, szintén támogatást adhat a Munkaügyi Hivatal.

Bizonyos feltételek megléte esetén a munkakereső, de a foglalkoztatott számára is átvállalhatók a továbbképzések és szakképzések megszerzésének a költségei. A továbbképzések és szakképzések egyébként a külföldi szakmai képesítés honosítását segítik és ezzel növelik a munkaerőpiacon az esélyeket.

A fenti esetekben az átvállalás költségeiről már előzőleg tájékozódni kell a Munkaügyi Hivatalnál, ha Ön II munkanélküli segélyt kap, akkor ezt aMunkaügyi központban központban kell kérni.

Figyelem: Ha nem nyújtott be igényt a foglalkoztatási központ általi hozzájárulásra, akkor 2019.9.30-ig kérheti ahonosítási hozzájárulást (országos) . A honosítási hozzájárulást elsősorban a foglalkoztatottak számára dolgozták ki, olyanok számára, akik a szakmai képesítésük szintjénél alacsonyabb helyen dolgoznak és nagyon kicsi a bevételük. A honosítási hozzájárulás (országos) összege maximum 600 Euro és ezt nem kell visszafizetni. Fontos, hogy először a támogatás iránti kérelmet kell benyújtani, és csak utána kell elkezdeni akülföldi szakmai képesítés honosítását elkezdeni. A kérelmet benyújthatja pl. a támogatási program egyik honosítási tanácsadópontján (Integráció szakmai képesítéssel) (IQ) az Ön közelében. Ahonosítási hozzájárulás részletes információit itt találja.

Berlinben és Hamburgban ezenkívül vannak tartományi programok is , ezek a honosítási hozzájárulás mellett kínálnak pénzügyi támogatást.

7 „szektorális” hivatásánál (orvos, fogorvos, állatorvos, gyógyszerész, betegápoló, szülésznő, építész) de az iparos szakmáknál is az Európai Unió a szakmai képesítés automatikus elismerését tervezi, ezeket formálisan kell elismerni. Az ide vonatkozó előírásokat a 2005/36/EK irányelv szabályozza. Az automatikus csupán azt jelenti, hogy nem kell megállapítani az egyenértékűséget, hanem Németországban kell formálisan elismertetni, és megengedni a meghatározott titulus használatát és a meghatározott hivatás gyakorlását. A jogilag szabályozott foglalkozások végzettségeit, amelyeket a képzést nyújtó állam Európai Unióba történő belépése előtt szereztek, automatikusan elismerik, ha a képzést nyújtó állam illetékes egészségügyi hatósága által kiállított igazolással igazolja, hogy a képzés minimális sztenderdje megfelel a 36/2005/EK irányelvnek.

Ha Ön pl. Németországba korlátozás nélkül orvosként szeretne dolgozni, akkor Önnek a formális állami engedélyre van szüksége, vagyis, az orvosi gyakorlat folytatásának engedélyezésére egy kérelmet kell benyújtania. Mivel a feltételeket a szövetségi államok különböző módon szabályozzák, kérjük tájékozódjon az Ön régiójában / városában.

Ezenkívül Németországban az iparos és mester fokozatú szakmák is, amelyek a jogilag szabályozott foglalkozások közé tartoznak, engedélykötelesek.

A Németországban szabályozott összes hivatások teljes listája német, francia és angol nyelven megtalálható az Európai Unió internetes oldalán.

Ezen a linken tanácsadói hely szerint több nyelven kereshet, itt a segítségére lesznek, hogy megtalálja a helyes honosítással foglalkozó szervet és ÖN felvilágosítást kaphasson a foglalkozások, hivatások adott sajátosságairól.