Office for the Equal Treatment of EU Workers

Tartózkodás

Az EU tagállamok állampolgárainak tartózkodási jogállását a mozgásszabadság joga/EU (FreizüG/EU) szabályozza. De a jogszerű tartózkodásról szóló törvény néhány előírása is érvényes az EU állampolgárokra, pl. a német nyelvtanfolyamokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban (11. § FreizügG/EU). Amennyiben a FreizügG/EU szabályozásait nem lehet alkalmazni, mert pl. a mozgásszabadsági jogot megvonták, akkor a tartózkodási törvény alkalmazható.

Mozgásszabadságra jogosult EU állampolgárként sem a beutazáshoz sem a Németországban való tartózkodáshoz nincs szüksége vízumra ill. tartózkodási engedélyre. A Németországba való beutazáshoz ugyanakkor érvényes útlevélre vagy személyi igazolványra van szüksége. A 3 hónapot meg nem haladó beutazásra és tartózkodásra nem vonatkoznak semmiféle feltételek vagy előfeltételek.

A 3 hónapnál hosszabb ideig tartó tartózkodási jogot akkor élvezheti, ha:

  • alkalmazottként vagy szabadfoglalkozásúként dolgozik,

  • szakképzésben vesz részt vagy
  • megalapozott kilátásai vannak a sikeres munkakeresésre vagy
  • nem szerez jövedelmet, de elegendő saját egzisztenciális eszközökkel és betegbiztosítási kártyával rendelkezik (felsőoktatásban tanulóra is vonatkozik), vagy
  • legalább 5 évig jogszerűen tartózkodott Németországban (tartós ott tartózkodási jog).

Ha a lakóhelyét Németországba kell áthelyeznie – ahogy a belföldi lakosoknak is – a beköltözéstől számított 2 héten belül be kell jelentenie lakóhelyét Németországban a nyilvántartási hatóságnál. Ehhez a bérbeadótól „lakás bérleti igazolást” kell beszereznie. Ebben a bérbe adó igazolja a beköltözést. A bejelentkezéskor minden beköltöző személynek be kell mutatnia a személyi igazolványát vagy az útlevelét. Az illetékes nyilvántartási hatóság végül átadja az illetékes bevándorlási hivatalnak a szükséges adatokat.

Figyelem: Amennyiben elmulasztja a határidőt, egyedi esetben akár 1000 € bírság is kiszabható Önre.

Tipp: Javasoljuk, hogy amennyiben rendelkezésre áll, már a nyilvántartási hatósági bejelentkezéskor készítse elő a munkaadói igazolást, ill. a munkaszerződését. A nyilvántartási hatóság ezeket a dokumentumokat aztán a bejelentkezési adatokkal együtt átadja a bevándorlási hivatalnak.

Figyelem: Bizonyos dokumentumok esetében német nyelvű hitelesítésre és fordításra van szükség.

A következő családtagok érkezhetnek a mozgásszabadságra jogosult EU állampolgárokkal Németországba vagy költözhetnek Ön után:

  • házastárs
  • bejegyzett élettárs
  • saját gyermeke vagy unokák, akik 21 évnél fiatalabbak.
  • A 21. életévüket meghaladó gyermekek vagy unokák, valamint egyenes ági felmenők (szülők, nagyszülők stb.) ellenben csak akkor, ha az EU állampolgár vagy annak házastársa ill. bejegyzett élettársa biztosítja azok megélhetését.

Figyelem: Azoknak a családtagoknak, akik nem EU állampolgárok (harmadik állam állampolgára), a származási országtól függően a németországi beutazáshoz vízumra van szükségük.

FAQ Tartózkodási lehetőség

A személyi adatok rendszerint a nemzeti útlevelekben vagy igazolványokban megtalálhatók, ezért ezekhez nem szükséges a fordítás. A családjogi viszonyokat azonban rendszerint a személyi állapotra vonatkozó okmányokkal (házassági, születési, halotti anyakönyvi kivonatok) igazolja és ez alapján lesz a bejegyzés is.

Az EU országok egy részében, amelyek aláírták az 1976. szeptember 8-án kelt többnyelvű anyakönyvi kivonatok kiállításáról szóló egyezményt (egyezmény) a házassági, születési és halotti anyakönyvi kivonatok nemzetközi változata is kiállítható. A nemzetközi okmányokat az egyezmény részesállamai minden további formaságok nélkül (legalizálás, széljegyzetek elismerik.

A más államokban kiállított okmányokat az adott országban hitelesíteni kell és utána egy hiteles fordítóval le kell fordíttatni német nyelvre. A hitelesítést vagy az adott ország illetékes helyén (széljegyzet) vagy az illetékes német külképviseleten (legalizálás) kell elvégezni.

Azoknak a családtagoknak, akik nem EU állampolgárok (harmadik állam állampolgára), a származási országtól függően a németországi beutazáshoz vízumra van szükségük. A vízumot előre és időben kérvényezni kell a német nagykövetség konzulátusán. Ez alapvetően 15 napos kiállítás esetén ingyenes.

Az EU állampolgár harmadik országból származó családtagja 6 hónapos tartózkodási kártyát kap, amivel igazolja, hogy jogosan tartózkodik Németországban. Ehhez érvényes útlevéllel vagy azt helyettesítő okmánnyal kell rendelkezni és azt is be kell mutatni , hogy a családtagja az EU állampolgára, aki vagy Németországban él, vagy vele közösen utazik be. Az arról szóló igazolást, hogy megadták ezeket az adatokat, haladéktalanul ki kell állítani. Más előfeltételeket nem kell teljesíteni. A Németországban foglalkoztatott EU állampolgár tartózkodásra jogosult családtagját ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint egy EU állampolgárt. Ő például a németországi tartózkodásuk első napjától függő helyzetben lévő, vagy önálló kereső tevékenységet folytathat.

EU állampolgárként munkakeresés céljából a szabad mozgás jegyében beutazhat Németországba és ott is tartózkodhat (FreizügG/EU § 2 szak. 1 sz. 1a). A beutazáshoz csak érvényes útlevélre vagy személyi igazolványra van szüksége. Munkakeresés címén először 3 hónapig tartózkodhat Németországban. A 3 hónapnál hosszabb tartózkodás esetén a külföldiekkel foglalkozó hatóság (Ausländerbehörde) felszólíthatja Önt, hogy tegye hihetővé a szabad mozgáshoz való jog gyakorlását. Ez azt jelenti, hogy Önnek igazolnia kell, hogy munkát keres, de ehhez (még) nem kell bizonylatokat bemutatni. A 6 hónapon túli tartózkodás után a külföldiekkel foglalkozó hatóság megkövetelheti Öntől, hogy igazolja a munkakeresési fáradozásait és a munkaerő piaci siker kilátásait. A munkaerőpiacon a siker kilátása akkor kizárt, ha a képességei és életpályája figyelembevételével objektíve kizártnak látszik a munkaviszony kiközvetítésének a lehetősége.

Amint talál magának egy munkát, a munkaadó igazolásával vagy a munkaszerződéssel kielégítő módon igazolnia kell a tartózkodás jogosságát.