Office for the Equal Treatment of EU Workers

Család és gyerekek

1. Juttatások terhesség előtt és után

Az (leendő) anyákra, akik Németországban rendelkeznek munkahellyel, a szülési szabadságra járó támogatási törvény (Mutterschutzgesetz, MuSchG) vonatkozik. Ez a törvény véd a munkahelyi veszélyek ellen, és különleges felmondás elleni védelmet élvez. Így a leendő anyukák 6 héttel szülés előtt csak a beleegyezésükkel, és a szülés utáni 8. hét lejártáig egyáltalán nem dolgozhatnak. Koraszülés vagy több gyermek szülése esetén 12 héttel a szülés után nem dolgozhatnak. Orvosilag levezetett koraszülés és egyéb idő előtti szülések esetén a szülési szabadságra járó támogatás ideje (Mutterschaftsfrist) annyi nappal hosszabbodik meg, ahány napot a szülés előtt nem vett igénybe. A törvény tilt továbbá bizonyos munkákat (például darabszám alapján fizetett munka, futószalagmunka, túlóra, vasárnapi vagy éjszakai munka). Ha az orvos egyéni foglalkoztatási tilalmat igazol, az szintén érvényes.

Annak érdekében, hogy a nőt ebben az időszakban az anyagi károktól megóvják, a szülési szabadságra járó támogatási törvény különböző juttatásokat határoz meg:

2. Családi pótlék (Kindergeld)

Német családi pótlékot (Kindergeld) a gyermeke után igényelhet, ha:

 • Ön EU tagállam, Izland, Liechtenstein, Norvébia (EGK államok) vagy Svájc állampolgára,
 • Amennyiben Németországban rendelkezik lakóhellyel vagy általában ott tartózkodik, és ezáltal korlátlanul jövedelemadóra kötelezett. Ha nem Németországban lakik vagy általában nem ott tartózkodik, de jövedelmének legalább 90 %át Németországban szerzi, az adóhivatalnál benyújtott kérelme alapján korlátlanul jövedelemadóra kötelezettként kezeltetheti magát.
 • Az igény akkor is fennállhat, ha Németországban korlátozottan kötelezett jövedelemadóra, mert Németországban lakik, vagy szokásosa ott tartózkodik, de itt társadalombiztosításilag kötelezetten dolgozik.

A családi pótlékot (Kindergeld) általában a gyermek 18. születésnapjáig kapja. Ide tartoznak az alábbiak:

 • saját (édes-) és adoptált gyermek
 • mostohagyermek
 • gondozásba vett gyermek
 • unoka

Ha a gyermeke elérte a 18 éves kort, akkor a családi pótlékot (Kindergeld) csak bizonyos feltételek mellett veheti igénybe. Erről további információkat a GYIK alatt talál.

Figyelem: Ha a családja másik EU tagállamban él, először azt kell tisztázni, hogy melyik ország fizeti a családi pótlékot. Előfordulhat, hogy részleges juttatásokat kap különböző EU országokban. Ez a családi helyzettől függ. Erről többet itt tudhat meg.

A családi pótlék (Kindergeld) igényt az a szülő adja be, a családi pótlék folyósító intézménynél, akinél a gyermek él. Az első és a második gyermek után járó családi pótlék (Kindergeld) összege 204 euró havonta, a harmadik gyermek után 210 euró, és minden további gyermek után 235 euró.

Figyelem: 2018. január 1-től rövidebb határidők érvényesek a családi pótlék (Kindergeld) visszamenőleges igénylésére. Az igény benyújtásától számított 6 hónapra visszamenőlegesen fizeti a családi pótlék folyósító intézmény a családi pótlékot (Kindergeld).

A családi pótlékról (Kindergeld) és az igénybejelentésről szóló további tudnivalókat a családi pótlék folyósító intézmény honlapján találja.

3. Alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítése (Kinderzuschlag)

Az alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítése (Kinderzuschlag) a családi pótlékról szóló törvény (Bundeskindergeldgesetz, BKGG) 6a § értelmében maximum 185 euró lehet gyermekenként havonta, és családi pótlékkal (Kindergeld) együtt fedezi a gyermek átlagos igényeit.
A szülők akkor tarthatnak igényt az alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítésére (Kinderzuschlag), ha

 • a gyermekek nem házasok, és 25 életévüket nem töltötték be,
 • a szülők háztartásában élnek,
 • ezekre a gyermekekre családi pótlékot (Kindergeld) vagy olyan juttatást vesznek igénybe, mely a családi pótlékot (Kindergeld) kizárja,
 • a szülők minimális bevétele házaspárok esetében a 900 eurót, gyermeküket egyedül nevelő szülő esetében a 600 eurót eléri,
 • a figyelembe veendő bevétel és vagyon a maximális bevételi szintet (a megállapítás alapja kiegészítve az összes alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítésével) nem haladja meg, és
 • a család igényét az alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítése (Kinderzuschlag) és az adott esetben járó lakásbérleti hozzájárulás (Wohngeld) fedezi, és ezért nem áll fenn igény a munkanélküli segély II-re.

Az alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítéséről (Kinderzuschlag) és az igénybejelentésről szóló további tudnivalókat a családi pótlék folyósító intézmény honlapján találja. Itt találja a családi pótlék (Kindergeld) igényléséről szóló tudnivalókat határon túli igénylés esetében. A tájékoztatóban információkat talál az illetékes német családi pótlék folyósító intézményről.

4. Gyed (Elterngeld)

A gyed (Elterngeld) anyagi támogatás a családoknak gyermek születése után. A gyed a hiányzó bevétel egy részét pótolja, ha szülés után gyermekével szeretne lenni, és ezért szakmai munkáját meg kell szakítania vagy korlátoznia kell. A gyed-re (Elterngeld) akkor tarthat igényt, ha a gyermek lakhelye Németország vagy a szülő Németországban dolgozik, ill. dolgozott. A gyed-et (Elterngeld) annak folyósítják, aki

 • a gyed igénylésének hónapjaiban egy hónap alatt átlagosan nem dolgozott többet 30 óránál,
 • a gyermeket maga gondozza és neveli,
 • a gyermekkel egy háztartásban él és
 • lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye Németország.

A gyed-et (Elterngeld) a helyi gyed folyósító intézménynél kell igényelnie. Az illetékes gyed folyósító intézményeket itt találja.

A szülők igényeinek megfelelően gyed-ről szóló (Elterngeld) szabályozások különböző fajtákat kínálnak.

Az alap gyed a szülés előtti nettó jövedelmének 65 % - 100 %-a. Minél alacsonyabb a jövedelem, annál magasabb a százalékos alap. Ez legalább 300 euró, de maximum 1.800 euró havonta. Az apák és az anyák ezt összesen maximum 14 hónapig kaphatják, és az időtartamot szabadon oszthatják föl egymás között. Egy-egy szülő ekkor legalább 2, de legfeljebb 12 hónapra tarthat igényt. A teljes 14 hónap akkor jár, ha mindkét szülő részt vesz a gyermek gondozásában, és ezáltal a jövedelemből származó bevétel kiesik. A gyermeküket egyedül nevelő szülők a hiányzó partner miatt a teljes 14 hónapban igényt tarthatnak a gyed-re (Elterngeld) a kieső jövedelemből származó bevétel miatt. A gyed-nek (Elterngeld) vannak további formái, például olyan szülőknek, akik a gyed (Elterngeld) folyósítása alatt részmunkaidőben dolgoznak. Erről további információkat a GYIK alatt talál.

Figyelem: Az EU-munkavállalók minden családi juttatására érvényes: A családi juttatások fizetésében elsősorban az az ország illetékes, amelyik országban a szülők dolgoznak. Ha a szülők különböző EU országokban dolgoznak, akkor elsősorban az az ország illetékes, amelyikben a gyermek lakik. Előfordulhat, hogy a másik tagállamnak is különbözetösszeget kell fizetnie, ha van különbség azok között a juttatások között, melyet az első és a második állam fizet. Ön a gyermekgondozási idő alatt is foglalkoztatottnak számít, hiszen a munkaviszonya ezalatt az idő alatt is fennáll.

5. Gyermekgondozási idő

A gyermekgondozási idő azoknak a munkavállalóknak az igénye a munkáltatóval szemben, akik általában Németországban dolgoznak, valamint azon munkavállalóké, akik külföldön dolgoznak, amennyiben munkaviszonyukra a német jog vonatkozik. A gyermekgondozási idővel keresőtevékenységét megszakíthatja, vagy munkaidejét lerövidítheti annak érdekében, hogy gyermekéről gondoskodjon. Ha a gyermekgondozási időt igénybe veszi, nem kell dolgoznia. Nem kap munkabért. Ugyanakkor a lent megnevezett feltételek mellett gyed-re (Elterngeld) tarthat igényt.

Figyelem: A gyed időtartama alatt nem lehet Önnek felmondani, ugyanakkor a munkaviszony szüneteltetve van, és igényt tarthat arra, hogy visszatérjen a munkahelyére.

Ahhoz, hogy gyed-et kapjon, bizonyos feltételeket teljesítenie kell. Erről további információkat a GYIK alatt talál.

6. Gyermekfelügyelet

Az 1. életévüket betöltött gyermekek jogi igényt tarthatnak felügyeleti helyre gyermek napköziben (Kindertagesstätte) (amit óvodának vagy „Kita-nak“ is neveznek) vagy gondozó felügyeletre (Kindertagespflege) (gyermekgondozónál: „Tagesmutter“ vagy “Tagesvater“). A gyermek gondozására vonatkozó igény az 1. életévétől a beiskolázásig tart.

Bizonyos feltételek mellett a gyermek az 1. életéve alatt gondozási helyet kaphat (pl. ha a szülők dolgoznak, munkakeresők vagy szakképzésben vesznek részt).

A szülők választhatnak, hogy gyermekük gyermek napköziben (Kindertagesstätte) vagy gyermekgondozónál (Tagesmutter/Tagesvater) legyen elhelyezve. Annak érdekében, hogy felügyeleti helyhez jusson, igényt kell benyújtania az ifjúsági hatóságnál.

Számos ifjúsági hatóság az interneten bocsátja rendelkezésre a megfelelő nyomtatványokat, valamint a vonatkozó gondozási költségekről szóló áttekintést. Az ifjúsági hatóságok személyes tanácsadást is biztosítanak a szülőknek, és támogatják a szülőket a megfelelő gondozási hely keresésében.

Tipp: Ha gyermekét gondoztatni szeretné, azt időben be kell jelentenie. A legtöbb felügyeleti hely az érdeklődő szülők nagy létszáma miatt gyorsan betelik. Sokan 6 hónapnál is többet várnak felügyeleti helyre. Lehetőség szerint minél hamarabb érdeklődjön szabad hely iránt.

A gyermek napközi (Kindertagesstätte) gyermeke nyelvi ismereteinek fejlődése szempontjából nagyon jó fejlesztő hatással bír. A gyermekek és fiatalok, akik nem német anyanyelvi környezetben nőnek fel, az óvodában és az iskolában különleges német nyelvi képzéseket kínálnak.

Minden tartományban már az óvodában (legkésőbb beiskolázás előtt) nyelvi tesztelést végeznek annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy a gyermeknek van-e szüksége további nyelvoktatásra. Így biztosítják, hogy a gyermek az oktatásban részt tudjon veni.

Tipp: Gyermeke iskolai sikerei érdekében fontos, hogy jól beszéljen németül. Ennek érdekében használja a nyelvi fejlesztési ajánlatokat! Néhány tartományban a német nyelvi fejlesztési kínálatban való részvétel azoknak a gyermekeknek kötelező, akiknél úgy tapasztalták, hogy a német nyelvi ismeretek nem elegendőek. A német nyelvi ismeretek fejlesztési kínálatáról szóló tájékoztatásokat közvetlenül az óvodában vagy gyermeke iskolájában, valamint a migrációs tanácsadáson és az ifjúsági migrációs szolgálatnál találja.

További információt a helyszínen kaphat:

 • Város-, község-, körzetvezetés: ifjúsági hatóságok
 • családi tanácsadás
 • migrációs tanácsadás felnőtt bevándorlóknak
 • nappali gyermekmegőrzők (számos Kita biztosít „nyíltnapot”, ahol a Kita fix programjait lehet megtekinteni, és meg lehet ismerkedni a Kita pedagógiai programjával. Ezeket a nyíltnapokat többnyire a Kita honlapján hirdetik meg.)

Vagy az interneten:

7. Képzési és részvételi csomag

Főleg azok a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek, akik munkanélküli segély II-t, keresőképtelenségi támogatást vagy szociális juttatást kapnak, vagy akiknek a szülei alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítését (Kinderzuschlag) vagy lakásbérleti hozzájárulást (Wohngeld) vesznek igénybe, alapvetően igényt támaszthatnak képzési és részvételi juttatásra. Ezek magukban foglalják:

 • egy napos iskolai és Kita kirándulásokat,
 • több napos osztálykirándulásokat,
 • személyes beiskolázási igény kialakítását,
 • az iskolába való eljutást,
 • megfelelő oktatási képzést,
 • közösségi étkezésekhez való hozzájárulást, valamint
 • a közösség szociális és kulturális életében való részvételt (sport, zene, szabadidő).

A képzési és részvételi juttatásokat a mindenkori tartomány illetékes közösségi helyén kell megigényelni. Itt tudhatja meg, hogy Ön a helyszínen meg tudja-e igényelni a juttatásokat.

8. Melyik országban kaphatok családi juttatásokat?

Családi juttatások, mint például Németországban a családi pótlék (Kindergeld) vagy a gyed (Elterngeld), minden EU tagállamban létezik, ugyanakkor országonként nagy különbség van azok kialakításában és mértékében.

Gyakran merül föl a kérdés, hogy melyik ország az illetékes a családi juttatások kifizetésében. Ez a család helyzetétől függ.

 • Ha a családja abban az országban él, amelyikben Ön biztosított, akkor ez az ország az illetékes a családi juttatás kifizetésében. Ön ugyanolyan feltételek mellett és ugyanolyan mértékben veheti igénybe a családi juttatásokat, mint ennek az országnak az állampolgárai. Ez azt jelenti, hogy ha Németországban dolgozik, és itt él családjával, ugyanolyan mértékben kap családi juttatásokat, mint a német állampolgárok.
 • Ha családja nem abban az országban él, ahol Ön biztosított, akkor adott esetben több országban is jogosult lehet juttatásokra. Ez a mindenkori ország szabályaitól függ. Ha több országban is jogosult arra, hogy családi juttatásokat vegyen igénybe, a prioritási szabályok döntik el, hogy melyik ország számít elsődlegesen. Ha a családi juttatások a másik országban magasabbak, akkor a különbséget ebben az országban kérheti el.

Példa: Az egyik szülő Németországban dolgozik, a másik szülő Lengyelországban dolgozik, és ott él a közös gyermekkel. Akkor Németországban és Lengyelországban is igényt tarthat a családi pótlékra (Kindergeld). Lengyelország kifizeti a lengyel családi pótlékot (Kindergeld), mert a gyermek Lengyelországban él. Mivel a lengyel családi pótlék (Kindergeld) alacsonyabb, mint a német családi pótlék (Kindergeld), így Németország a különbséget fizeti ki. Összesen tehát annyi családi pótlékot (Kindergeld) kap, mint amennyi a magasabb juttatást biztosító országban a juttatás. Ezekről a juttatásokról részletes információkat az ítélkezés gyakorlat fejezetben talál.

9. Videó a családi juttatásokról

Akinek gyereke van, megérdemli az állami támogatást. És amennyire sokoldalúak a családok, annyira eltérőek lehetnek a juttatások és az adómentes jövedelmek. Ez a film elmagyarázza a családi pótlék (Kindergeld), az alacsony jövedelműek családi pótlék kiegészítése (Kinderzuschlag), és a megélhetési előleg, valamint a gyermekek után járó adómentes jövedelem és a gyermeküket egyedül nevelők családpolitikai juttatásait.

A videót a Creative Commons Lizenz by-nc-nd/3.0/ alatt tették közzé. Nem kereskedelmi célokra változatlanul, a szerzői jog tulajdonosának, a „Családügyi, nyugdíjas ügyi, nőügyi és ifjúságügyi szövetségei minisztérium valamint a migrációs és integrációs szövetségi minisztérium” megnevezésével lehet terjeszteni és közzé tenni.

További videók az egyes családi juttatásokról