Office for the Equal Treatment of EU Workers

Szakképzés

A német szakoktatási rendszernek nagy hagyománya van, és az üzleti világ nagyra becsüli. Jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az ifjúsági munkanélküliség Németországban a legalacsonyabb az EU-ban. Itt tájékozódhat egy szakma elsajátításának számos lehetőségéről Németországban.

1. Szakképzési formák

Az alábbi szakképzési formákat különböztetjük meg:

 • duális tanulószerződéses gyakorlati képzés (üzemben és szakképző iskolában);
 • iskolai tanulószerződéses gyakorlati képzés (szakképző iskolában, szakfőiskolában vagy szakmai kollégiumban);
 • érettségizők képzése, illetve speciális üzleti képzések;
 • felsőfokú tanulmányok és duális tanulmányok;
 • folyamatos szakmai továbbképzés.

A szakképzés nem tévesztendő össze a folyamatos szakmai továbbképzéssel, amelyet a szakmához kapcsolódóan (szakmai) akadémiákon kínálnak. Itt a cél a tudás és a készségek alkalmazkodásának elősegítése a megváltozott szakmai környezethez.

2. Duális tanulószerződéses gyakorlati képzés

Minden, Németországban végzett tanulószerződéses gyakorlati képzés kb. 70%-át duális tanulószerződéses gyakorlati képzés (üzemi képzés) keretein belül végzik el. A „duális” a képzés két különböző képzési helyre történő felosztására vonatkozik: A szakképző iskolában (Berufsschule) a képzésben részt vevő tanulószerződéses tanuló (Lehrling) megtanulja az elméleti szakmai ismereteket, az üzemben pedig a gyakorlati ismereteket és készségeket sajátít el. Az üzemi képzés és a tanulószerződéses gyakorlati képzés kombinációja garantálja az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását. Éppen az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása miatt számít ez a képzési forma különlegesnek a német oktatási rendszerben, és nemzetközi szinten is elismerik.

A legtöbb államilag elismert szabályozott szakma – jelenleg körülbelül 350 – a duális rendszerre épül. Elsősorban a kézművesipar, a kereskedelem, az ipar, a szolgáltatások vagy a mezőgazdaság folytat duális rendszerben történő képzést. A szakképzési oktatás a munka mellett 1-2 napot az üzemben történik. Néhány képzési formánál az iskolai oktatás tömbösített formában történik: Itt a tanulószerződéses tanuló váltakozva, néhány hétig az iskolában, majd a szakképzést biztosító üzemben tanul.
A szakmai képzés mellett a képzést nyújtó üzemtől díjazást kap.

Megjegyzés: A szakképzésbe a Szakképzési Minisztérium (BiBB) rövid, német és angol nyelvű videói nyújtanak betekintést.

3. Iskolai szakképzés

A duális tanulószerződéses gyakorlati képzés mellett létezik Németországban iskolai szakképzés is. Érték szempontjából a tisztán iskolai szakképzést a duális képzéssel tekintik egyenértékűnek. Az iskolai szakképzések választéka rendkívül nagy, például az egészségügyi és szociális szakmák terén (egészségügyi és beteggondozó, gyógyszerész asszisztens, idősgondozó, szociális asszisztens, óvodapedagógus stb.), az idegen nyelvek területén, valamint a technika és IT (informatikai asszisztens) vagy kivitelezés területén (kivitelezéstechnikai asszisztens). Az iskolai szakképzést az állami vagy a magán szakképző iskolákban (Berufsfachschule) vagy szakmai gyakorlattal összekapcsolt szakképzésben (Berufsakademie) lehet nappali tagozaton teljesíteni, és 1–3 évig tart. A magán szakképző iskolák (Berufsfachschule) képzési díjat kérhetnek.
Az iskolai szakképzés során általában nem jár díjazás. Ugyanakkor a szakképző iskolák tanulói adott esetben igényt tarthatnak pénzügyi támogatásra az egyéni képzési támogatásról szóló szövetségi törvény – ismertebb nevén a Schüler – BAföG keretein belül.

Tipp: Mivel a szakképző iskolákba való jelentkezési határidők általában fixek, időben kell tájékozódni a kívánt iskoláknál. A tartományok szakképző iskoláinak (Berufsfachschule) részletes áttekintését a Szövetségi Munkaügyi Hivatal KURSNET nevű adatbázisa biztosítja.

4. Érettségizők képzése, ill. speciális képzés a gazdaságban

A gazdaság (mindenekelőtt az ipari és kereskedelmi vállalkozások, biztosítók) olyan képzési kimeneteket biztosít, amelyeket kifejezetten érettségizőknek alakítottak ki, és amelyeket „gazdasági speciális szakképzésnek” (Sonderausbildungen der Wirtschaft) vagy „érettségizők szakképzésének” (Abiturientenausbildung) neveznek.

Az ilyen képzési ajánlatokhoz az egyes szövetségi tartományokban különböző modellek állnak rendelkezésre. Ezek gyakorlatiasságukkal, a gazdaság igényeihez való szoros kapcsolódással és nagyfokú elméleti igényességükkel tűnnek ki. Ajánlatok találhatók kereskedelmi területen, de az IT (gazdasági informatikus), idegen nyelvek és a közlekedésügy területén (légiforgalmi irányító) is. A szakképző iskolában (Berufsschule) ehhez speciális szakosztályokban ismereteket kínálnak a könyvelés, számvitel, marketing, IT vagy idegen nyelvek területén.

Különösen a következő szabályozott szakmák területén létezik speciális érettségizői szakképzés:

 • ipartechnológus – adattechnika szakirány
 • informatikai asszisztens
 • informatikus
 • gazdasági informatikus
 • légiforgalmi irányító

A képzés időszak alatt a tanuló általában díjazást kap a képzést nyújtó intézménytől.

Tipp: A Szövetségi Munkaügyi Hivatal szakképzési információs központja számos hasznos információkkal látja el minden szakképzési területen. Nagy segítséget jelent a Szövetségi Munkaügyi Hivatal személyes tanácsadása is.

Megfontolásainál a leendő tanulónak mindig figyelembe kell vennie a képzés kezdetét: a legtöbb képzés minden évben vagy augusztus 1-jén vagy szeptember 1-jén kezdődik. Számos cég már az adott év elején megkezdi a képzésben részt vevők keresését, a bankok és a nagyvállalatok már egy évvel a képzési program kezdete előtt kiírják a pályázati helyeiket. A képzésre pályázóknak már az utolsó előtti évben el kell kezdeniük foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy melyik szakma lehet számukra a megfelelő. A képzéskeresés támogatása érdekében a munkaügyi ügynökségek képzési tájékoztató központjaiban tájékoztató napokat vagy képzési kiállításokat tartanak.

5. Folyamatos szakmai továbbképzés

A szakképzés nem tévesztendő össze a folyamatos szakmai továbbképzéssel, amelyet a szakmához kapcsolódóan (szakmai) akadémiákon kínálnak. Itt a cél a tudás és a készségek alkalmazkodásának elősegítése a megváltozott szakmai környezethez.

A folyamatos szakmai továbbképzés egy már létező szakmai képesítést mélyít vagy bővít. Ezt az előző képzési szakaszok és/vagy az időközbeni szakmai tevékenység előzi meg. A folyamatos szakmai továbbképzés lehet autodidakta, nyilvánosan hozzáférhető képzési intézkedés, vagy – amennyiben a továbbképzést a vállalkozás szervezi – üzemi továbbképzés keretein belül is történhet.

A szakmai továbbképzés területén megkülönböztetjük az alábbiakat:

 • frissítő képzés (az ismeretek frissítése az elsajátított szakmában);
 • átképzés (szakmai újraorientálódás);
 • szakmai karriert elősegítő továbbképzés vagy kiegészítő képzés.

A folyamatos szakmai továbbképzés alapvetően a munkához kapcsolódik, tehát munka mellett is végezhető.

A továbbképzés célja a tanulószerződéses gyakorlati képzés során már elsajátított szakképesítés megőrzése. Ezt kell elmélyíteni, a műszaki fejlődéshez igazítani vagy úgy kiépíteni, hogy a szakmai előrejutás lehetővé váljon. A továbbképzés útján megszerzett minősítéseket többnyire vizsgával kell igazolni, amelyeket az illetékes vizsgahelyek (többnyire kézműves kamarák vagy ipari és kereskedelmi kamarák) bonyolítanak le.

Szakmai karriert elősegítő továbbképzésnek nevezzük például a szakmunkások által látogatott azon tanfolyamokat, amelyek mestervizsgával zárulnak, a szakember (Fachwirt) minősítést adó vizsgafelkészítő tanfolyamokat vagy azokat a tanfolyamokat, amelyek a képesítő intézményeket minősítő rendelet (AEVO) szerint szervezett oktatói vizsgákra készítenek fel.

Átképzésen az eddig végzett vagy tanult tevékenységtől eltérő tevékenységre irányuló ki- és átképzéseket értjük. Az előző tevékenységből hozott ismeretek és tapasztalatok gyakran lehetővé teszik az új szakképzés esetében a képzés lerövidítését a kezdőkhöz képest. Bár különleges feltételek esetén előzetes szakmai alapképzés nélkül is részt lehet venni átképzési intézkedésben, ebben az esetben mégis szakmai alapképzésről van szó.

Az átképzés lehetőséget biztosít arra, hogy a jelentkező új munkavégzéshez szerezzen képesítést, ha a régi szakmája például egészségügyi okokból nem folytatható tovább. Vagy ha a munkaerőpiac folyamatos szerkezeti változásai miatt más szakemberekre van szükség, és ezáltal más követelmények vonatkoznak a munkavállalók képzésére (például a digitalizálás során).

Átképzési intézkedések segítségével a szakmai újraorientálódás megtörténhet, és új szakma sajátítható el.
Az átképzés az illetékes kamara előtt tett vizsgával (ipar és kereskedelmi kamara, kézműves kamara stb.) zárul. Ez például elismert IHK szakmai képesítéssel vagy szakmunkásoklevéllel végződik.
Az átképzés időtartama a mindenkori szakma tényleges képzési időtartamához igazodik. A kereskedelmi szakmák képzési ideje általában 3 év (21 hónap átképzési időtől) és a műszaki szakmákban 3,5 év (28 hónap átképzési időig).

Németországban az átképzések gyakran közfinanszírozásból valósulnak meg, többnyire a helyi Munkaügyi Központok, a Szövetségi Munkaügyi Hivatal, néha a hadsereg, vagy rehabilitációs juttatásként (kötelező balesetbiztosítás, Deutsche Rentenversicherung (Német Nyugdíjbiztosító), biztosítók stb.) finanszírozzák.

FAQ Szakmai képzés

A szakmai képzettség bármikor megszerezhető Németországban független az életkortól, a nemtől és a nemzetiségtől. Ennek azonban az előfeltétele, hogy találjon magának egy szakmai gyakorlati helyet. A megfelelő képzettséget igénylő szakma keresésénél a foglalkoztatási szervezeték, vagy a kamarák nyújthatnak segítséget (pl. az iparágazati, kereskedelmi, iparos, agrár kamarák).

A jelen meghatározott előfeltételek megléte esetén a szakmai képesítés egy továbbképzés vagy egy átképzés keretében is elérhető. Ez a szakképzés függvényében 1,5 hónaptól 3,5 évig terjedhet és a Bundesagentur für Arbeit (foglalkoztatási szervezet) közszolgálati eszközeivel illetve a Munkaügyi központ, vagy a rehabilitációs intézmény révén támogatható. A támogatás oka lehet, hogy nincs meg a munkaerőpiacon keresett szakmai végzettség, vagy egészségügyi okokból a szakmai átképzésre van szükség. A további információkat itt találja.

A németországi oktatásüggyel kapcsolatos részletes információkat, különös tekintettel a felnőtt szakképzésre az „Eurydice“ európai képzési információs hálózat Internetes oldalán találja meg.

A duális teljes tanítási idejű szakképzés szakmai végzettséget biztosít, ami egy meghatározott szakmunka elvégzésére jogosít fel.
A németországi duális szakképzési rendszer hosszú hagyományokra tekint vissza, és a gazdaságban jelentős mértékben elfogadják. Döntő mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az EU-ban Németországban a legalacsonyabb a fiatalok közötti munkanélküliség. A szövetségi szinten egységes szabvány és az államilag elismert végzettség minőségi garanciát jelentenek a végzettség szempontjából és a munkaadó ez alapján irányadó támpontot kap az új munkatársak felvételéhez. A szakmák széles alkalmazhatósága a képzett munkavállalók mobilitását biztosítják - ők rendszerint gyorsabban találnak maguknak munkahelyet. Ezáltal a képzett munkaerő számára is csekély a munkanélküliség veszélye, és gyakran magasabb a bevételük mint a képzetlen segédmunkásoké. Ehhez jön még, hogy a duális képzési rendszer kiváló továbbképzési és felemelkedési lehetőségeket kínál, pl. mestervizsgát szerezhet a különböző területeken. Így a duális képzés az élethosszig tartó tanulás és a jó karrierlehetőség alapja.

A duális képzést és az adott szakmára vonatkozó egyes képzési jogszabályokat a (Berufsbildungsgesetz (BBiG)) - szakképzésre vonatkozó törvény szabályozza. Itt határozták meg a képzés keretfeltételeit, így a képzésen résztvevők (tanuló, un. „Azubi”) jogait és kötelességeit illetve a képzés tartalmát.

Az egyes esetek képzését a képzési szerződés határozza meg. Az illetékes helyek pl. iparágazati, kereskedelmi, iparos kamarák (pl. az Industrie- und HandelskammerIHK vagy a Handwerkskammer - HWK) ellenőrzik a képzést és végrehajtják a vizsgákat.

Előfeltételek: Pusztán formálisan nem előírás a meghatározott iskolai végzettség a duális szakképzés esetén. Elvileg a BBiG törvény szerint bárki tetszés szerint elvégezhet egy duális képzést, nemtől, kortól vagy iskolai végzettségtől függetlenül. A gyakorlatban azonban sok üzem meghatározza a minimális feltételeket, így az iskolai végzettséget, vagy hogy az egyes tantárgyakban jó érdemjegyeket vár el.

Időtartam: A szakmai képzés duális képzés esetén 2 és 3,5 év körül alakul. A képzés során nyújtott teljesítmény és az iskolai bizonyítvány hatással lehet az időtartamra és előfordulhat, hogy rövidebb vagy hosszabb idő alatt sikerül elvégezni a képzést.

Képzés az üzemben: A tanuló rendszerint hetente 3 - 4 napot dolgozik az üzemben, ahol elsajátítja a gyakorlati és műveleti fogásokat, készségeket. A képzési kerettervben minden szakma számára meghatározzák az elsajátítandó tananyagot.

Képzés a szakképző intézetben: A szakmai gyakorlati helyen történő tevékenység mellett a tanulók hetente 8 - 12 tanórát töltenek tanulással a szakképző iskolában. A duális képzésben meghatározott tantervek a szakmától és a szövetségi tartománytól függően változók. Az oktatás kimondottan az adott szakmához illeszkedő szakmai elméleti , és általános tartalmakra bomlik. Az általános tantárgyak közé tartozik például a német nyelv, a politika, a vallás és a sport.

Záróvizsga: A duális képzés során rendszerint 2 fontos vizsgát kell letenni a tanulóknak: A képzés félidejében van egy köztes vizsga, ahol be kell mutatni, hogy a tanuló jól halad és megtanulta az addig tanultakat. A záróvizsga letételével (a gyakorlati és az elméleti vizsga együtt) befejeződik a képzés.

A lezárt szakképzéssel azonban nem záródik le a folyamat. Sok területen továbbképzések teljesíthetők, az iparos szakmákban például megszerezhető a mesterlevél. Emellett sok egyéb lehetőség is adódik, pl. továbbképzések, második szakma megszerzése vagy egy ráépülő felsőfokú képzés.

Előfeltételek: A szakmai oktatási intézmények legtöbbször a középiskolai végzettséget (középfokú végzettség (Realschulabschluss)) várják el. Néhány szakmában az általános iskola 5-9. osztály végzettséget (Hauptschulabschluss) is elfogadják. Néhány szakmai képzésen az előzetes gyakorlat is feltétel. Néhány iskola kiegészítő alkalmassági tesztet is tart.

Időtartam: Egy tisztán iskolai oktatás rendszerint 1 és 3 évet igényel.

Szakmai gyakorlat: Az iskolai képzés fontos része a szakmai gyakorlat. Ezeket a hét bizonyos napjain vagy egy hosszabb időn át, blokkosítva lehet teljesíteni
Ilyenkor az elméleti részt 3 vagy több szakmai gyakorlat egészíti ki a különböző intézményekben. Mindenek előtt az egészségügyben vannak olyan iskolák, akik a szakmai gyakorlatot a vállalatokkal vagy akár közvetlenül a kórházakkal együttműködve oldják meg. Így oldják meg az elméleti tudás gyakorlati ismeretekké alakítását.

Záróvizsga: A szakképző iskola 1 - 2 éves tanulmányi idejével „szakmai alapképzés” szerezhető meg. A 2 - 3 éves idővel ezzel szemben „szakmai képesítést” szerez az ember. Az iskolai képzést sikeresen befejezők rendszerint egy elismert végzettséget szereznek (pl. államilag ellenőrzött informatikus asszisztens, államilag ellenőrzött üzemgazdász vagy államilag ellenőrzött szociális munkás asszisztens).
A szakképzőiskolától és a szövetségi államoktól függően az oktatás ideje alatt a középfokú végzettség (Realschulabschluss) sőt, akár a szakközépiskolai, szakmával bővített érettségi (Fachabitur) is megszerezhető utólagosan.

Minden ilyen képzésen résztvevő igényt támaszthat egy „megfelelő fizetésre”. Ez a képzés alatti fizetés a szakmai ágazattól, az adott szakmától és az oktatást végző üzemtől függően különböző. A 250 Euró összegtől a 950 Euróig minden lehetséges. Amennyiben a munkaadó kollektív szerződésben állapodott meg a szakszervezetekkel, akkor a bér mértékét fixen előírják.

Bizonyos feltételek esetén a képzésen résztvevő kiegészítő pénzügyi támogatást kaphat a Munkaügyi Hivataltól (Agentur für Arbeit), ez a szakképzési támogatás (Berufsausbildungshilfe - BAB).

Figyelem: Ezt az igényt, ami Önnek EU munkavállalóként rendelkezésére áll, a német törvény nem minden pontban veszi figyelembe (§ 59 SGB III). Igénye elutasításával kell számolnia, ha legalább 5 éve nem él Németországban (tartós tartózkodási jog). Ez ellen felléphet. Kérjen jogi tanácsadást. A tanácsadó-keresőnk segítségével megtalálhatja az Ön közelében lévő tanácsadópontot.

Néhány iskolai oktatás esetén a képzésen résztvevők képzési javadalmazást kapnak. Ilyen például az egészségügyi és betegápolói képzésen résztvevők esete.

A szakfőiskolai képzésen résztvevők azonban gyakran nem kapnak fizetést az iskolai szakmai képzésük során. Itt a Képzési Támogatási Hivatalok (Ämter für Ausbildungsförderung) nyújtanak pénzügyi segélyt: Náluk lehet ellenőriztetni, hogy valaki mint kezdő szakmunkástanuló - Azubi - az oktatási intézményben a szövetségi képzési támogatásról szóló törvény szerint (Bundesausbildungsförderungsgesetz) - közismert nevén Schüler-BAföG – kap-e pénzügyi támogatást.
A képzési támogatási hivatalok az illetékes városi és járási hivataloknál találhatók.

A fiatal nőket pillanatnyilag a következő 10 szakmában keresik leginkább:

 • kereskedelmi végzettségű irodai dolgozók,
 • egészségügyi szakalkalmazottakat,
 • eladók,
 • kiskereskedelmi kereskedők,
 • fogász szakalkalmazottak,
 • ipari kereskedők,
 • fodrászokat,
 • szállodai dolgozókat,
 • élelmiszeripari szakkereskedők,
 • banki kereskedelmi végzettségűek.

Fiatal férfiak esetén a következő 10 szakma a legkeresettebb:

 • gépjármű mechatronikusok,
 • elektrotechnikusok,
 • kiskereskedelmi kereskedők,
 • ipari szerelők,
 • fűtés, víz, klíma szerelők,
 • eladók,
 • szakinformatikusok,
 • raktári logisztikus szakemberek,
 • nagy- és kiskereskedelmi kereskedők,
 • kereskedelmi végzettségű irodai dolgozók.

A különösen kedvelt szakmákban gyakran nehéz képzési helyet találni. Ezért nem előre kell eldönteni mi legyen a szakma, hanem először tájékozódni kell a különböző szakmákban a lehetőségekről. A fiatal emberek először próbálják meg megfogalmazni a saját képességeiket és azt, hogy mihez lenne kedvük, és ez alapján válasszák ki a megfelelő szakképzést. A TOP 10 szakma mellett széles a skála a különböző szakmák érdekes foglalkozásaiban. A szakképzéssel és az ehhez szükséges iskolai végzettségekkel kapcsolatos információk például a Bundesinstituts für Berufsbildung (szakképzéssel foglalkozó szövetségi intézet)Bundesagentur für Arbeit (Munkaügyi Hivatal) honlapjain tekinthetők meg. A szövetségi intézet egy a fiataloknak szóló tanácsadó szolgálatot működtet, ami arra hivatott, hogy segítséget nyújtson a helyes szakma kiválasztásában (foglalkozási tanácsadás). A Bundesagentur für Arbeit (Szövetségi Munkaügyi Hivatal)Berufsinformationszentrum (foglalkozási információs központ) a helyszínen ad tájékoztatást az összes képzési és felsőfokú tanulmányok lehetőségeiről.

A szakmai ki- és továbbképzés támogatására sokféle, személyre szabott támogatási szolgáltatás áll rendelkezésre. Azt, hogy a munkaerőpiacon a felnőttek integrációjához a szakmai továbbképzés támogatása a helyes eszköz, és hogy teljesülnek-e a jogi előfeltételek, a mindenkori illetékes Munkaügyi Hivatal vagy a Munkaügyi központ dönt az egyes esetekben. Az információkat a Bundesagentur für Arbeit (Szövetségi Munkaügyi Hivatal) a honlapján teszi közzé. Itt talál egy linket a 6. tájékoztatóhoz, ami arról tájékoztatja, hogy milyen feltételek esetén kaphat továbbképzési támogatást.

A megfelelő szakmai gyakorlati hely keresése során a Munkaügyi Hivatalok szakmai tanácsadói mindig rendelkezésére állnak a tevékenységükkel és tanácsaikkal. A tanácsadás és az oktató és képzési helyek kiközvetítését felölelő személyes szolgáltatások mellett abban is széleskörű kínálatot nyújtanak a fiataloknak, hogy saját maguk kereshessenek maguknak az oktató és képzési helyeket. A Jobbörse segít az önálló és szabad üzemi oktató helyek keresésében. Az iskolai képzési lehetőségeket szerte az országban megtalálja az Interneten. ha fellép a Kursnet oldalra. A képzéskeresés támogatásakor a Munkaügyi Hivatal képzési tájékoztató központjaiban tájékoztató napokat vagy képzési kiállításokat tartanak.

A Bundesagentur für Arbeit (Munkaügyi Hivatal) mellett az iparos, ipar és kereskedelmi kamarák online Jobbörse szolgáltatásai is segítenek az oktató képzési munkahelyek keresésében.

A kamarák (pl. ipar és kereskedelmi iparos mezőgazdasági kamarák) is nyújthatnak támogatást. Ahhoz hogy egymásra találjanak a képzési helyeket keresők, segít az un. „Passgenaue Berater“ és a „Willkommenslotsen“ szolgáltatások, a kis- és középvállalatok kamaráinál abban segítenek, hogy a bel- és külföldi fiatalok elfoglalhassák az oktató képzési helyeiket.

Az átfogó információk a „Du und Deine Ausbildung = praktisch unschlagbar“ helyen is megtalálhatók.

Further Information