Office for the Equal Treatment of EU Workers

Az uniós munkavállalók egyenlő bánásmódja

1. Mi a munkavállalók szabad mozgása?

A munkavállalók szabad mozgása az EU alapszabadságai közé tartozik.
Lehetővé teszi 28 EU tagállam polgárainak, valamint Izlandnak, Liechtensteinnak, Norvégiának és Svájcnak, hogy ezen országok valamelyikében munkavállalói engedély nélkül munkát vállaljanak.

A munkavállalók szabad mozgása a nevezett országok polgárainak családtagjaira is vonatkozik, még akkor is, ha a családtagok harmadik országból jönnek.

A munkavállalók szabad mozgásának keretein belül jogában áll:

 • hogy másik országban munkát vállaljanak,
 • ott dolgozzanak anélkül, hogy munkavállalói engedélyre lenne szükség,
 • ilyen céllal ott lakjanak,
 • a munkaviszony lezárultával is ott maradjanak,
 • a foglalkoztatáshoz való hozzájutáskor, képzéskor és továbbképzéskor, szakszervezeteknél, lakásügyben és minden más szociális és adózási kedvezmény esetén, valamint a munkafeltételek kapcsán ugyanúgy kezeljék őket, mint a fogadó ország állampolgárai.

2. Egyenlő elbánás

Azok az EU állampolgárok, akik egy másik EU országban dolgoznak (fogadó ország), és családtagjainak jogukban áll, hogy őket a fogadó ország állampolgáraival azonos módon kezeljék.

Ez az álláskeresők számára konkrétan:

Ugyanaz a támogatás jár nekik az állami foglalkoztatási szolgálat részéről, mint a fogadó ország állampolgárainak. Korlátozások ugyanakkor az életviteli juttatásokban vannak.

Figyelem: Ha Ön megpályázik egy állást, a munkaadó Önt más pályázókkal szemben nem különböztetheti meg hátrányosan azért, mert lakóhelye egy másik tagállamban található.

Figyelem: A munkaadók más tagállamok pályázóitól megkövetelhetik a német nyelvtudást. A nyelvi követelményeknek ugyanakkor megfelelőnek és a vonatkozó pozícióhoz szükségesnek kell lennie. A német nyelvi ismeretek kifejezetten nem szolgálhatnak ürügyként ahhoz, hogy az EU állampolgárokat a felvételi eljárás során diszkriminálják vagy a felvételi eljárásból kizárják. Bizonyos esetekben és bizonyos pozíciókban jogos lehet, hogy nagyon jó német nyelvtudást várnak el. Nem megengedett ugyanakkor, hogy a pályázóktól azt követeljék, hogy „anyanyelvi beszélők” legyenek.

Munkavállalóként az 1. munkanaptól a német állampolgárokhoz hasonlóan igénye lehet arra, hogy:

 • hozzájusson a képzésekhez, szakiskolákhoz (Berufsschule) és továbbképzésekhez,
 • hozzájusson a lakóhelyhez, beleértve a szociális lakásokat vagy a lakóingatlan megvásárlásához járó könnyítésekhez,
 • szociális és adózási kedvezményekben részesüljön, beleértve a kiegészítő életviteli juttatásokat, ha jövedelme túl alacsony.

A munkahelyen is éppúgy kell Önt kezelni, mint azt a kollégáját, kolléganőjét, aki német állampolgár. Ez különösen igaz:

 • a bérezésre, a felmondásra, valamint az egyéb foglalkoztatási és munkafeltételekre,
 • egészségre és biztonságra a munkahelyen,
 • a jogára, hogy szakszervezet tagja lehessen, annak vezetőségi tanácsát megválassza vagy a szakszervezetnél vezetőségi posztra választható legyen.

Ha lakni vagy dolgozni megy másik EU országba, akkor ezáltal ne szenvedjen hátrányokat. Ez vonatkozik a szociális biztosítékra is. Ezért vannak olyan európai szabályok, melyek a társadalombiztosítási igényét védik. A szabályok érvényesen a 28 EU tagállamban, valamint Izlandon, Liechtensteinban, Norvégiában és Svájcban.

A szabályoknak 4 alapja van:

 • ezekre mindig az egyes államok szociális biztonsági rendszere vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy csak ebben az országban fizet társadalombiztosítási hozzájárulást.
 • Ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, mint annak az országnak az állampolgárai.
 • A biztosítási, foglalkoztatási és lakhatási idejét, melyet a másik országban teljesített, figyelembe veszik a társadalombiztosítási igényével kapcsolatban.
 • Amennyiben egy országban pénzügyi juttatásra jogosult, azt akkor is megkapja, na nem lakik az országban.

Ezeket a jogokat a bíróság előtt érvényesítheti.

FAQ Esélyegyenlőség

A közalkalmazotti foglalkoztatás (öffrentlicher Dienst) alapvetően nyitva áll az EU állampolgárok és harmadik államok állampolgárai előtt. EU állampolgárként Németországban ezenkívül köztisztviselő is lehet. Ezt a § 7 Bundesbeamtengesetzes (köztisztviselői törvény) kifejezetten szabályozza. A közszolgálathoz való hozzáférést az európai jog előírásai alapján a legfelsőbb szintű feladatokat érintő központi területeket a saját állampolgárok számára tartják fenn (példa erre: a szövetségi államelnök hivatala). A németországi közszolgálati tevékenységek túlnyomó része azonban nem tartozik bele a legfelsőbb szintű központi terület feladatkörébe.

Ugyanez a jogi helyzet vonatkozik a családtagjaira is. Az EU állampolgárok családtagjainak szintén joguk van a munkaerő piaci egyenlő bánásmódra (2004/38/EK irányelve, 23. cikk). Ez a hozzáférés szabályozza a közalkalmazottak és köztisztviselők foglalkoztatását is.

Tipp: Ha Önt érdekli a közalkalmazotti munka, ne habozzon, küldje el pályázatát. A német szövetségi kormány deklarált célja, hogy növelje a közszolgálatban dolgozó, migrációs hátterű emberek részarányát.

Az a munkavállaló, aki

 • egy meghatározott ideig
 • egy másiknak
 • annak utasításai szerint
 • teljesítményeket nyújt,
 • amiért Ő ellentételezésként javadalmazásban részesül.

Az, hogy teljesülnek a kritériumok, az adott esettől függ. A munka terjedelmével és javadalmazásával kapcsolatban nincsenek minimális követelmények. Az is lehet munkavállaló, aki részmunkaidőben dolgozik, vagy kis jövedelmet kap.

A önállóan tevékenykedő nem munkavállaló, ezért nem is tartozik bele a munkavállalók szabad mozgásába. Az a joga, hogy itt dolgozzon, vagy a vállalata másik országban lévő székhelyében, a szolgáltatás szabadságából, vagy ha a vállalata székhelye Németországban van, a fiókképviselet szabadságából ered.

Az egyetemi hallgatók nem munkavállalók. Ők azonban munkavállalónak is tekinthetők, ha az egyetemi tanulmányaik mellett dolgoznak is.

Azt, hogy melyik ország az illetékes a szociális biztonságért, két tényezőtől függ:

 • Az Ön munkaügyi helyzetétől (alkalmazott, vagy önálló),
 • lakcím szerinti országától ( nem, de az Ön állampolgárságától).

Ön nem választhatja meg, hogy melyik ország illetékes Önnél.

Ön alapvetően annak az országnak a szociális biztonsági rendszeréhez tartozik, amelyikben dolgozik. Tehát, ha Ön elkezd dolgozni Németországban, akkor az Ön esetében Németország az illetékes.

Figyelem: Az olyan határmenti ingázók és kiküldött munkavállalók és személyek esetén, akik nem csak egy országban dolgoznak, a sajátosságokat is figyelembe kell venni.

Ezzel kapcsolatban a részletesebb információkat az Európai Bizottság irányelveiben találja meg. A következő linken az Ön által választott nyelven letöltheti az irányelveket. Ehhez kattintson az internetoldal alsó részén a megfelelő nyelvre.

Figyelem: A szociális biztonság rendszerei országonként nagyon eltérőek. Tájékozódjon, hogy az Önért illetékes országban milyen jogok és kötelezettségek érvényesek. Itt a Németországban érvényes szociális biztonsági rendszerről kap áttekintést.

A másik országok szociális biztonsági rendszereiről itt tájékozódhat.
Az áttekintést 12 fejezetben strukturálták (táblázatok): Finanszírozás, betegség - dologi juttatások, betegség - pénzbeli juttatások, anyaság/apaság, mozgássérültség, kor, hátrahagyottak, munkahelyi balesetek és szakmai ártalmak, családi szolgáltatások, munkanélküliség, minimális biztosítás és tartós ápolás.

A munkavállalói egyenjogúság az EU alapszabadságai közé tartozik.
Lehetővé teszi 28 EU tagállam polgárainak, valamint Izlandnak, Liechtensteinnek, Norvégiának és Svájcnak, hogy ezen országok valamelyikében munkavállalói engedély nélkül munkát vállaljanak.

A munkavállalói egyenjogúság a nevezett országok polgárainak családtagjaira is vonatkozik, még akkor is, ha a családtagok harmadik országból jönnek.

A munkavállalói egyenjogúság keretein belül jogában áll:

 • hogy másik országban munkát vállaljanak,
 • ott dolgozzanak anélkül, hogy munkavállalói engedélyre lenne szükség,
 • ilyen céllal ott lakjanak,
 • a munkaviszony lezárultával is ott maradjanak,
 • a foglalkoztatáshoz való hozzájutáskor, képzéskor és továbbképzéskor, szakszervezeteknél, lakásügyben és minden más szociális és adózási kedvezmény esetén, valamint a munkafeltételek kapcsán ugyanúgy kezeljék őket , mint a fogadó ország állampolgárait.

Azok az uniós állampolgárok, akik a német társadalombiztosítás körébe tartoznak, ugyanolyan jogokkal és kötelességekkel rendelkeznek, mint a németek. Önt az állampolgársága miatt nem kezelhetik rosszabbul. Ha a szolgáltatásra vonatkozó igény meghatározott biztosítási idők megszerzésétől függ, például mint ahogy ez a német törvényes nyugdíjbiztosításban van, akkor ezeket a feltételeket az uniós állampolgároknak is teljesíteni kell. Ha nem elegendő a biztosítási időtartam arra, hogy Németországban megalapozott legyen az igénye, akkor a másik EU tagállamokban, Izlandon, Lichtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban megszerzett időt is figyelembe veszik. Így biztosított, hogy a biztosítás által nyújtott védelem nem veszik el, vagy nem maradnak ki a biztosítási idők, ha az uniós állampolgár úgy dönt, hogy ezen államok közül egy másikban szeretne dolgozni.

Ha Ön egy másik EU országban dolgozik, akkor Önt és a családját, munkatársait ugyanúgy kell kezelni mint az adott ország állampolgárait. Az egyenlő bánásmód alapelve nem csak a nyílt diszkriminációt tiltja, hanem minden, Önt hátrányosan érintő közvetett szabályt is. Ilyen például, ha egy munkahely esetében olyan követelményeket támasztanak, amelyeknek a külföldiek nehezebben felelnek meg, mint a németek, és ezek a követelmények nem szükségesek. Az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogokat a bíróság előtt érvényesítheti .