Office for the Equal Treatment of EU Workers

Szakszervezetek

1. Tagság egy szakszervezetben

A szakszervezetek társadalmi közösségek, melyek a munkavállalók jogaiért dolgoznak. Politikai színtéren a szakszervezetek korrekt munkafeltételeket és jövedelmeket, valamint a gyengébb védelmét követelik.

EU állampolgárként Németországban a belföldi állampolgárokhoz hasonlóan tagja lehet szakszervezeteknek, és gyakorolhatja a szakszervezeti jogokat. Ezek a jogok rögzítik a vezetőségbe való jutást és a szakszervezetek vezetését, valamint az aktív és passzív választójogot.

A szakszervezeti tagság különösen a jogvédelem terén kínál számos előnyt.
A tagoknak díjmentes jogi tanácsadást és ügyvédi képviseletet biztosít olyan kérdésekben, mint

 • a munkajog (bér, szabadság, felmondás stb.),
 • betegbiztosítási és ápolási pénztár, munkanélküliségi biztosítás, nyugdíjbiztosítás (betegség, munkabaleset, munkába meneteli baleset),
 • egyéb társadalombiztosítási témák és igazgatásjog.

Figyelem: Annak érdekében, hogy a díjmentes jogi tanácsadást vagy jogi képviseletet igénybe tudja venni, legalább 3 hónapig a mindenkori szakszervezet tagjának kell lenni, és a tagdíjakat be kell fizetni.

2. Tagdíjak

A havi hozzájárulás általában a havi bruttó jövedelem 1 %-a. Felsőoktatási hallgatók, nyugdíjasok és munkakeresők alacsonyabb hozzájárulást fizetnek, melyeket szakszervezetenként különböző módon számítanak ki.

A jogvédelem biztosításán túl a szakszervezeti tagságnak további előnyei vannak. Erről további információkat a GYIK alatt talál.

A szakszervezeti tagság erősíti továbbá az üzemhez való kötődését. A tagsággal segít abban, hogy igazságosabb munkakörülményeket teremtsenek abban az ágazatban, melyben Ön dolgozik.
A Német Szakszervezeti Szövetség (DBG) 8 különböző szakszervezettel rendelkezik. Ha még nem is tudja, melyik szakszervezet az illetékes az Ön ügyében, a DGB-n keresztül is beléphet egy szakszervezetbe.

3. Kollektív szerződések

A kollektív szerződések fontos jogokat tartalmaznak, melyekre Ön munkavállalóként a munkaadójával szemben hivatkozni tud. Tartalmilag ezek mindenek előtt a bérezésre és fizetésre, vagy a túlóra pótlékra, illetve az ünnepnapokra vonatkozó díjazásokra vonatkozó igények. De más pénzügyi igényt is gyakran meghatároznak a kollektív szerződésben, így pl. a végkielégítési igényt, a karácsonyi vagy az üdülési támogatást stb.

A kollektív szerződés a következő módon alkalmazható munkaszerződésére:

 • kollektív szerződés érvényes Önre, ha olyan szakszervezet tagja, mely a kollektív szerződést megkötötte, és a munkaadó a kollektív szerződéshez kötődik. A munkaadó kollektív szerződéshez kötött, ha tagja a szakszervezetnek, vagy ő maga kötött kollektív szerződést a szakszervezettel.
 • A kollektív szerződés Önre is érvényes, ha munkaszerződésében a munkaadójával egyeztette, hogy bizonyos kollektív szerződés az Ön munkaviszonyára alkalmazható. Ebben az esetben nem játszik szerepet, hogy szakszervezet tagja-e, és a munkaadója munkaadói szövetség tagja-e.
 • A kollektív szerződés Önre akkor is érvényes, ha a Munkaügyi és Szociális Szövetségi Hivatal azt általánosan kötelezőnek mondta ki. Ebben az esetben sem játszik szerepet, hogy szakszervezet tagja-e, és a munkaadója munkaadói szövetség tagja-e. Minden kollektív szerződést, melyet általánosan kötelezőnek nyilvánítottak, itt talál.

Figyelem: A kollektív szerződések akkor is érvényesek, ha Ön és a munkaadója nem tud erről. A kollektív szerződésből eredő igények bizonyos idő után elévülnek vagy érvénytelenné válnak a jogvesztési határidő miatt. Ezért nagyon fontos, hogy Ön kiderítse, hogy Ön munkaviszonyára alkalmazható-e kollektív szerződés, és ha igen, akkor melyik.

4. Üzemi tanács

Németországban nincsenek szakszervezeti alapszervezetek az üzemben. Ehelyett üzemi problémák esetén az üzemi tanács a legfontosabb kapcsolattartó partner. Az üzemi tanácsok szigorúan együttműködnek a szakszervezetekkel.

Az üzemi tanács képviseli a munkavállalók érdekeit az üzemben. Ügyel arra, hogy az érvényes törvényeket, munkavédelmi előírásokat, kollektív szerződéseke és üzemi megállapodásokat a munkaadó betartsa. Az üzemi tanács továbbá kiáll az alkalmazottakkal való egyenlő bánásmód és a külföldi munkavállalók integrációja mellett.

Annak érdekében, hogy az üzemi tanács a feladatát el tudja végezni, bizonyos felhatalmazásokkal és kialakítási lehetőségekkel kell rendelkeznie az üzemben.

Az üzemi tanácsnak:

 • minden új foglalkoztatást engedélyeznie kell,
 • minden felmondás előtt meg kell hallgatni,
 • gondoskodnia kell a jogszerű díjazási besorolásról,
 • meghatározza a munkafeltételeket (munkakezdés és befejezés, pihenőidő, túlórák, rendelkezésre állás, részmunkaidő stb.,
 • gondoskodik a szakképzésben résztvevők jogairól,
 • gondoskodik a munka- és egészségvédelemről,
 • intézkedéseket kérhet a rasszizmus és az idegengyűlölet leküzdése ellen az üzemben.

Amennyiben az Ön üzemében nincs üzemi tanács, alapíthat üzemi tanácsot.

Ha Ön az üzemi tanács tagja, különleges felmondás elleni védelemmel rendelkezik. Az üzemi tanács tagjait rendes felmondással elbocsátani teljes mértékben tilos. A felmondás elleni védelem az üzemi tanácsban való választási jelöléstől az üzemi tanácsban való tagság lejárta után egy évig tart.

Az üzemi tanács a munkaadóval üzemi megállapodásokat köthet. Az üzemi megállapodások általános, azaz az üzem minden munkavállalójára vagy bizonyos munkavállalói csoportokra érvényes szabályozások, melyek a munkaadó és az üzemi tanács közötti szerződésen alapulnak. Az üzemi megállapodásban számos olyan szabály található, mely az Ön jogait és kötelezettségeit tartalmazza az üzem munkavállalójaként. Ezek lehetnek pl. általános szabadságolási alapelvek vagy szabadságtervek az aktuális évre, munkaidők, munkaidő rögzítések, pihenőidő szabályozások vagy magatartási irányelvek a kollégákkal vagy ügyfelekkel való bánásmód kapcsán.
Sok üzemi megállapodás pénzügyi szempontból is fontos továbbá, mert fizetési igényeket határozhatnak meg, pl. jutalék, bérhez kapcsolódó juttatás vagy az éves cél tervezése.

FAQ Szakszervezetek

Azokban az üzemekben, ahol legalább öt választói joggal rendelkező foglalkoztatott dolgozik, jogosan alakítják meg az Üzemi Tanácsot. A választójoggal rendelkező munkavállalók már betöltötték a 18. életévüket. A kölcsönzött munkaerő akkor jogosult a választásra, ha több mint 3 hónapja dolgozik abban az üzemben ahova „kikölcsönözték”.
Üzemi tanácsok csak ott léteznek, ahol elegendő elkötelezett munkaerőt találnak az Üzemi Tanács megalapításához. Az Üzemi Tanácsba minden munkavállaló megválasztható, aki részt vesz a választáson és legalább 6 hónapja dolgozik az üzemben. Az állampolgárság és a lakhely ilyenkor nem számít.

Figyelem: Az üzemben dolgozó kölcsönzött munkavállalók nem választhatók meg. Ők ezt annál a munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó vállalatnál választhatók meg, amelyiknél alkalmazásban vannak.

Azon dolgozók létszáma, akik az Üzemi Tanács tagjai lehetnek az üzemben lévő választói joggal rendelkező munkavállalók számtól függ.
Az Üzemi Tanács tagjait a foglalkoztatottak választják meg demokratikus úton az előírt választási eljárás alapján. Éppen ezért tanácsos, hogy az Üzemi Tanács megalapításának az előkészítésénél támogatást kérjenek a szakszervezettől. Ehhez a saját szakszervezetükhöz, vagy ha nem szakszervezeti tagok, akkor a Deutschen Gewerkschaftsbundes szakszervezeti szövetség helyi irodájához fordulhatnak. Ott megtalálják az illetékes tárgyalópartnert.

A kollektív szerződést a szakszervezet köti meg egy munkaadói szövetséggel vagy egy munkaadóval. Az Üzemi Tanács vagy a munkavállalók egy csoportja nem köthet kollektív szerződést. A kollektív szerződés szabályozza az általuk kidolgozott munkaszerződésben a munkafeltételeket.
A kollektív szerződésben szabályozott munkafeltételek közé tartozik mindenek előtt a bérek nagysága, a munkaidők, a szabadság, a külön kifizetésekre vonatkozó igények, stb. Ezenkívül a kollektív szerződésben szabályozzák a szüneteket, a próbaidőt, a felmondási határidőket és a kizárási határidőket.

A kollektív szerződések következő fajtáit ismerjük:

 • Általános kollektív szerződés/kollektív keretszerződés
  ebben a szerződésben szabályoznak minden, a munkaidőre, különösképpen a felmondási határidőkre vagy a szabadság mértékére vonatkozó alapvető kérdéseket. Az általános kollektív szerződésben felsorolják azokat a bér és illetmény csoportokat, ami alapján javadalmazzák a munkavállalókat. Itt olyan kötelezettségeket is szabályozhatnak, mint például a tanulók átvétele a képzés befejezése után.

 • Ágazati kollektív szerződés
  Németországban ez a jellemző kollektív szerződési forma. Ez választhatóan az egész országra, egy tartományra, vagy meghatározott tartományokra terjeszthető ki. Ez régiónként korlátozott.

 • Vállalati kollektív szerződés
  A vállalati kollektív szerződés csak az adott vállalatra vonatkozik. Az autóiparban (pl. A VW vagy BMW esetében) mindig a vállalati kollektív szerződést alkalmazzák.

 • Ágazati kollektív szerződés
  Az ágazati kollektív szerződést a szakszervezet és az adott gazdasági ágazat munkaadói szövetsége köti meg, ez például a vegyiparban elterjedt forma.

 • Díjazás tárgyában kötött kollektív szerződés
  Ezt a kollektív szerződést fizetési kollektív szerződésnek is nevezik, ez szabályozza a munkaadó által teljesített munka díjazását. Sok munkavállaló számra ez a kollektív szerződés tulajdonképpen a bérmegállapodás. A bérekre vonatkozó kollektív szerződés megakadályozza, hogy a munkavállaló a tarifa alatt dolgozzon. A bér specifikus összetevőit, így a karácsonyi bónuszt nem mindig szabályozza a díjazás tárgyában kötött kollektív szerződés. Itt gyakran specifikus kollektív szerződéseket kötnek.

Az ingyenes jogi tanácsadás és jogi képviselet mellett szakszervezeti tagként a következő előnyöket élvezheti:

 • Bérezéssel kapcsolatos szolgáltatások

  A szakszervezeti tagok mindazon szolgáltatásokra jogosultak, amelyek a kollektív szerződésben szerepelnek.

 • Támogatás bérezéssel kapcsolatos viták esetén

  A tagok támogatása sztrájk, kizárás és biztonsági intézkedések esetén.

 • Szakképesítés megszerzése, továbbképzés

  Szemináriumok, továbbképzési lehetőségek az üzem és a társaság szempontjából fontos témákban.

 • Tanácsadás és információ

  Ingyenes információ (pl. tájékoztató füzetek és folyóiratok) a fontos és aktuális jogi témákban. Személyes tanácsadás lehetősége.

 • Speciális szolgáltatás és különleges kondíciók / baleset és más biztosítás a szabadság idejére

  Néhány szakszervezetnél a tagok számára opciós kondíciók vannak a biztosításokkal és az utazással kapcsolatban.