Egészségügyi ellátás / Egészségbiztosítási

Egészségügyi ellátás / Egészségbiztosítási

Ha Ön uniós állampolgár, és Németországban él, attól függ, hogy milyen helyzetben van, függetlenül attól, hogy a származási országában az egészségbiztosításban van-e, vagy hogy a németországi egészségbiztosítási rendszer szabályozása alá tartozik-e.

1. Átmeneti németországi tartózkodás

Amennyiben csak átmenetileg tartózkodik Németországban, pl. turistaként, kiküldött munkatársként vagy főleg a származási országában tartózkodó szezonális munkásként foglalkoztatott, akkor maradjon a származási országában biztosított. Az orvosi vagy kórházi kezeléséhez európai betegbiztosítási kártyára ( EHIC - European Health Insurance Card) és egy személyazonosító igazolványra (személyigazolvány vagy útlevél) van szükség. Az EHIC-t az Ön betegbiztosítási pénztára származási országában díjmentesen állítja ki. Amennyiben nem rendelkezik EHIC-val, mert pl. az elutazás előtt az túl hosszú időt vett volna igénybe, vagy mert már úton van, akkor kérheti egészségpénztárát arra, hogy átmeneti helyettesítő igazolást (PEB) állítson ki. Ezt faxon vagy elektronikusan is elküldhetik Önnek.

Tudnivaló: Az EHIC és a PEB országspecifikus különlegességeinek információit – akkor is, ha EHIC-t és PEB-et igényelhet – itt találja.

Az EHIC ill. a PEB segítségével Németországban orvosi kezeléseket vehet igénybe, amennyiben ez az ott tartózkodása alatt szükséges, tehát nem várhat addig, amíg visszatér hazájába. Ide tartoznak a krónikus vagy már meglévő betegségekkel, valamint a terhességgel és szüléssel összefüggő kezelések. A szolgáltatások közé tartozik az orvosi kezelés, a kórházi tartózkodás, valamint a gyógyszerekkel való ellátás. Az ellátások alapelve biztosítja, hogy orvosi szolgáltatásokat kapjon anélkül, hogy előzetes pénzügyi teljesítésre legyen kötelezett. Az esedékes kezelési költségeket az Ön egészségbiztosítási pénztára tériti meg származási országában. A származási országába történő visszaszállítást az EHIC/PEB ugyanakkor nem fedezi!

Figyelem: Az EHIC-t/PEB-et csak azok az orvosok és kórházak fogadják el, melyek a rendszerben a törvényes betegbiztosításokhoz csatlakoztak (pl. „betegbiztosítási pénztárhoz csatlakozott orvos” vagy „minden pénztárhoz csatlakozott” orvosi intézmény). A magán egészségügyi ellátást ez nem fedezi. Ezek pl. olyan orvosi praxisok, melyeket „magánpraxisként” tartanak nyilván.

Az orvosi rendelőben ki kell töltenie az „Európai betegbiztosítási páciens nyilatkozatot“. Ez az Ön által kért nyelvi változatban adják ki az orvosi rendelőben vagy a kórházban. A nyomtatványon meg kell adnia egy tetszőleges német egészségbiztosítási pénztárt, pl. az Ön tartózkodási helye szerinti egészségbiztosítási pénztárt. A német egészségbiztosítási pénztár elvégzi a kezelési költségek elszámolását.

Tudnivaló: Az „EHIC Németországban“ tájékoztatóban a legfontosabb információkat megtalálja. A német nyelv mellett további öt nyelven áll rendelkezésre.

2. Ha hosszabb ideig tartózkodik Németországban

Ha németországi tartózkodása meghaladja a rövid tartózkodás időtartamát, akkor a szolgáltatásokra való igényét az S1 nyomtatványon keresztül kell biztosítania.

[S1 nyomtatvány] PDF, 583 KB, nem akadálymentes

Ezt a származási országa szerinti egészségbiztosítási pénztár állítja ki. Azorvosilag szükséges kezelésen túl tervezett kezelések és rutin vizsgálatok is lehetségesek. Az S1 nyomtatványról szóló további információt itt talál:

[Információk az S1 nyomtatványról és annak használatáról] PDF, 120 KB, nem akadálymentes

Ez vonatkozik a kiküldetésben lévő munkavállalókra, a naponta a határon átkelő ingázókra és családtagjaikra, vagy olyan nyugdíjasokra, akik hosszabb ideje tartózkodnak Németországban.

Amennyiben azért érkezik Németországba, hogy célzott orvosi kezelésen vegyen részt – tehát tervezett kezelést végeztessen el –, ahhoz a származási országa szerinti betegbiztosítás által kiállított igényigazolásra van szüksége:

[S2 nyomtatvány] PDF, 158 KB, nem akadálymentes

Az ellenőrzőlista áttekintést ad arról, hogy mit kell egy tervezett kezelésnél figyelembe vennie.

3. Németországi állandó lakcím

Amennyiben állandó lakcímét, és ezáltal a szokásos tartózkodási helyét is Németországba helyezte át, a betegség biztosításának is általában itt kell történnie. Ez a családtagokra is érvényes, ha itt élnek. Németországban általános betegbiztosítási kötelezettség van!

Figyelem: Ha nyugdíjasként egy EU tagállamból – származási országából – kapja a nyugdíját, de lakóhelyét Németországba helyezte át, maradjon a betegbiztosítása a származási országban!

Németországban a betegbiztosítás két különböző rendszerben lehetséges:

  • a törvényes betegbiztosítás (GKV) és
  • a magán betegbiztosítás (PKV).

A GKV tagjaként ön automatikusan ápolási biztosítással is rendelkezik. Hogy milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe az ápolásra szorulók a biztosítások terhére, az ápolásra szorultságtól, az ápolás szintjétől és az ápolás módjától függ. Ennek kapcsán nem teljes biztosításról van szó. A teljes biztosítás érdekében a kiegészítő ápolási biztosítást kell kötni. A magán úton biztosítottaknak a betegbiztosítási szerződés megkötésével egy időben a magán ápolási biztosítást is meg kell kötniük.

Figyelem: A GKV-ban foglalt biztosítási kötelezettség automatikusan – visszamenőlegesen is érvényes! Amennyiben a tagsági bejelentés a (szabadon választott) egészségpénztárnál késve történik meg, annak az a következménye, hogy hozzájárulási hátralék keletkezik. Ez a helyzet akkor is, ha nem tudott a kötelező biztosításba való belépésről. A keletkezett hozzájárulási tartozások esetében feltétlenül keressen fel egy tanácsadó központot: A hozzájárulási tartozásokat adott esetben csökkenthetik vagy elengedhetik. A kötelező biztosítás kezdetét adott esetben késleltetni lehet.

Azt, hogy kire érvényes a GKV biztosítási kötelezettség, a szociális jogokról szóló törvénykönyv V (SGB V) 5. § 1. bek. rendelkezik. Ide tartoznak a munkavállalók egy bizonyos bevételi szintig. A 2022-es évre a jövedelem határa 64.350 euró. Ezen összeghatár fölött választhat, hogy a PKV-ban vagy az önkéntes GKV-ban szeretné biztosítani magát. A két változat közül az egyiket választania kell. Nem lehetséges, hogy teljes egészében lemondjon a betegbiztosítási védelemről!

Ha a házastársa Németországban él, és nem dolgozik, rá a GKV-ban köthet biztosítást. Ezáltal nem keletkeznek további költségek. Ugyanez érvényes a gyermekekre is (családi biztosítás az SGB V 10. § értelmében).  Azoknak a családtagoknak a részére, akiknek igénye a családi biztosítása a származási országban lezárul, vagy a családi biztosításból ki vannak zárva, az önkéntes biztosítás jöhet szóba a GKV-ban (SGB V 9. §). A biztosítási védelem lejárta után három hónappal az önkéntes biztosítást valamelyik egészségbiztosítási pénztárnak be kell mutatnia.

Figyelem: Olyan EU állampolgárként, akit Németországban munkavállalóként alkalmaznak, a munkakezdés előtt időben gondoskodnia kell az egészségbiztosítási tagságáról. Forduljon az egészségbiztosítási pénztárhoz, és jelentse be tagságát. A törvényes egészségbiztosítási pénztárak listáját itt találja.

Amennyiben munkavállalóként csekély mértékben foglalkoztatott (kulcsszó „Minimunka“ (Minijob)), havonta átlagosan nem keres többet 450 €-nál, és főállásban nem szabadúszó. Bár ilyenkor munkavállalóként nem kötelezett biztosítást kötni. De ennek ellenére gondoskodnia kell betegbiztosításról!

Ez történhet a családi biztosítás terhére a GKV-ban, pl házastársként vagy a Munkaügyi Központnál, ha kiegészítő munkanélküli segély II-re jogosult. Számításba jöhet az önkéntes biztosítás is a GKV-nál kapcsolt biztosítóként a lejáró biztosítási védelemhez (SGB V a 9. § értelmében). A régi biztosítási védelem lejárta után három hónappal az önkéntes biztosítást valamelyik egészségbiztosítási pénztárnak be kell mutatnia.

Végül Önre az automatikusan érvénybe lépő biztosítási kötelezettség érvényes a „kezdeti biztosítási kötelezettség” keretein belül az SGB V 5. § 1. bek. 13. pontja értelmében)! Ezt a biztosítási kötelezettséget az Ön által választott törvényes egészségbiztosítási pénztárnál teljesítheti. Aki a származási országában magán biztosítónál volt biztosított, annak Németországban is magán egészségbiztosítást kell keresnie.  

Az álláskeresők esetében arról van szó: Amennyiben Ön életvitelszerűen még a származási országában él, azaz lakóhelyét még nem helyezte át Németországba, maradjon továbbra is a származási országában biztosítási jogviszonyban. A betegbiztosítási hozzájárulásait továbbra is a származási országában kell fizetnie. A lakóhelyváltozás Németország irányában néha nehéz lehet. Döntő kritériumok a következők: a németországi tartózkodás időtartama és folyamatossága, családi viszonyok és lakhatási helyzet – a bejelentés időpontja a bejelentési hatóságnál lehet meghatározó, de nem kell annak lennie.

Figyelem: Ha három hónapnál régebbtől tartózkodik Németországban, akkor Önre mindenképpen érvényes az illetékes bejelentési hatóságoknál a bejelentési kötelezettség. A tartózkodási jogról információkat itt talál.

Ha álláskeresőként lakhelyét már Németországba helyezte át, itt kell betegbiztosítást kötnie. Automatikusan jelentkező biztosítási kötelezettség áll fenn („fogadó biztosítási kötelezettség“ az SGB V. 5. § 1.bek. 13. pontja értelmében)! Az Ön által kiválasztott egészségbiztosítási pénztárnál törvényesen biztosíthatja magát. Aki a származási országában magán biztosítónál volt biztosított, annak Németországban is magán egészségbiztosítást kell keresnie.

Tudnivaló: A keresőképteleneknek lehetőségük van arra, hogy a származási országukban lejárt betegbiztosítási védelem lejárta után önkéntesen kössön törvényes biztosítást (SGB V 9. §). Az egészségbiztosítási pénztárral szemben három hónapon belül önkéntes biztosítást kell bejelentenie. A biztosítási védelemben nem keletkezik hézag, mivel a betegbiztosítás Németországban folytatólagos lesz. Az írásbeli bejelentés beérkezését igazoltassa az egészségbiztosítási pénztárral!

Amennyiben Ön szabadúszó, ill. eddig az volt, Németországban egészségbiztosítással kell rendelkeznie. Nem mondhat le a biztosítási védelemről! Általában magán egészségbiztosítónál kell biztosítania magát. Ezek gyakran jelentősen különböznek a hozzájárulásokban és a szolgáltatásokban. Pontosan tájékozódjon, és mindig több ajánlatot hasonlítson össze. A tanácsadó központok segíteni tudnak ebben.

Munkanélküliség esetén – előzetes németországi tevékenység után - automatikusan továbbra is biztosításra kötelezett. A betegbiztosítás az előző egészségbiztosítási pénztárnál többnyire továbbra is fennáll. Ugyanakkor az egészségbiztosítási pénztárat tájékoztatni kell a munkanélküliségről. A juttatásokat a Munkaügyi Ügynökség (munkanélküli segély I) vagy a Munkaügyi központ (Arbeitslosengeld II/”Hartz IV”) fizeti.

Ha szociális juttatást vesz igénybe az SGB XII értelmében, akkor alapvetően a GKV-ben van biztosítva. Az GKV hozzájárulásokat az SGB XII. 32. § 1. bek. értelmében a szociális juttatás viselője (közösségi szociális hivatal) vállalja át. Amennyiben a segítségre utaltság bekövetkezésekor a PKV-nál volt biztosítva, megfelelő biztosítási hozzájárulást kap a szociális juttatás finanszírozójától (SGB XII. 32. § 5. bek.).

Amennyiben segítségre szorul, de biztosítási védelem nélkül marad, mert betegbiztosítása a származási országában nem áll már rendelkezésre, vagy nem tudott Németországban biztosítást kötni, a tartózkodási jogi helyzet függvényében veszik figyelembe az egészségügyi segítséget az SGB XII (SGB XII 23. §) értelmében. Amennyiben a tartózkodási jogi helyzete alapján pl. álláskeresőként nem tart igényt erre a juttatásra, akkor csak az akut megbetegedések, és fájdalommal járó állapotban, valamint terhesség és szülés esetén jogosult akár egy hónap kezelésre két éven belül; egyedi esetekben azonban hosszabb időtartamon keresztül is.

Tudnivaló: Az EU állampolgároknak és családtagjaiknak szóló további információkat az egészségügyi rendszerhez való hozzáférés témájában az egyenjogúsági szervezet „Védelem vagy egyenjogúság? – Hozzáférés az egészségügyi rendszerhez uniós állampolgároknak és családtagjaiknak“ című kiadványban talál.

Amennyiben problémája van azzal, hogy tag legyen a betegbiztosítási rendszerben, forduljon egy tanácsadó központhoz. Mindenképpen kerülje el, hogy biztosítás nélkül maradjon! Ez Önnél minden esetben problémához vezet.

Tudnivaló: A tanácsadó központok között úgynevezett Clearing központokat talál, melyek ellenőrizni tudják Önnek, hogy milyen mértékben van igénye a német egészségügyi rendszer szolgáltatásaira. A Clearing központok abban is tudnak segíteni, hogy betegbiztosítást kössön.

[ A Clearing központok listája Németországban WORD, 17 KB, akadálymentes

4. Betegbiztosítás Németországban: Orvosi kezelés

A GKV tagjaként Németországban betegbiztosítási kártyát kap. A betegbiztosítási kártyát minden alkalommal mutassa be, ha orvoshoz megy. Az orvosi kezelés költségeit közvetlenül a betegbiztosítás számolja el. Önnek nem kell semmit fizetnie.

Figyelem: Néha az orvos olyan kezeléseket ajánl, melyek a betegbiztosítás alapellátásában nincsenek benne (IGeL - Egyedi egészségügyi szolgáltatások) Ön eldöntheti, hogy ezeket további költségek ellenében igénybe akarja-e venni. Az orvosnak tájékoztatnia kell Önt az ilyen kiegészítő kezelések előnyeiről és hátrányairól, valamint fel kell világosítania a költségekről.

Ha Németországban dolgozik, de másik országban lakik (állandó lakhely a biztosítási országon kívül), akkor a lakhelye szerinti országban is részesülhet orvosi kezelésben. Minden esetre a lakhelye szerinti országban is be kell jelentkeznie az egészségpénztárnál. A lakhelye szerinti bejelentkezéshez az S1 nyomtatványra van szüksége. A nyomtatványt a németországi egészségbiztosítójánál igényelheti.

5. Balesetbiztosítás

Németországban minden munkavállaló a törvényes balesetbiztosításra kötelezett. Ehhez különleges bejelentés nem szükséges. A biztosítás az Ön számára hozzájárulásmentes, a hozzájárulásokat kizárólag a munkaadó fizeti.

A balesetbiztosítás a megelőzést szolgálja, valamint a munkabalesetek és a foglalkozási betegségek következményeitől való védelmet. Az ön szolgáltatásai a következőt foglalják magukban

  • Gyógykezelés és az orvosi rehabilitáció szolgáltatásai,
  • Szolgáltatások a munka világában való részvételhez (szakmai rehabilitáció),
  • A társadalmi életben való részvétel szolgáltatásai (szociális rehabilitáció),
  • Bérpótlás a munkaképtelenség ideje alatt és
  • Nyugdíj a sérülteknek és hátrahagyottaknak.

Munkabaleset esetén a baleseti bejelentés történik a munkaadó részéről, szakmai megbetegedés gyanúja esetén Ön teszi meg a bejelentést orvosánál. A balesetbiztosítás aztán automatikusan ellenőrzi az Ön igényeit. Az igénylés vagy a bejelentés az Ön részéről nem szükséges.

Tudnivaló: A német társadalombiztosítás szolgáltatásairól szóló általános információkat betegség, munkabaleset, foglalkozási betegség esetén a GKV legfelsőbb szervének honlapján és a Német törvényes balesetbiztosítás honlapján talál.