Bérfizetés elmulasztása

vissza az iránymutatóhoz

Bérfizetés elmulasztása

Példa
Dimitros
nagyon megörült, amikor egy internetes hirdetés által talált munkát egy nagy logisztikai cég alvállalkozójánál. Futárként és csomagküldőként kell dolgoznia Berlinben. Mostanra már két hónapja dolgozik, és az öröme elmúlt. Dimitros idáig nem kapott munkabért, és már nincs pénze a megélhetésre. Rákérdezett néhányszor a főnökénél. Először azt mondták neki, hogy számviteli hiba történt, és a pénzét véletlenül egy másik kollégának utalták át. Aztán a főnöke közölte vele, hogy ő is várja meg a pénzét a megbízójától. Dimitros-nak csak akkor tud majd fizetni, ha őt is kifizették. égül a főnök már nem veszi fel a telefont, amikor Dimitros hívja. Dimitros nem tudja, mit tegyen ebben a helyzetben, és melyik intézményhez fordulhat.

1. Jobcenter/Szövetségi Munkaügyi Központ

Dimitros-nak nincs pénze, és a jogainak érvényesítése eltarthat egy ideig. Ezért azonnal kérnie kell az I. munkanélküli segélyt a helyi Munkaügyi Központnál, vagy a II. munkanélküli segélyt a helyi Jobcenternél.

Munkanélküli segély I.

  • Dimitros akkor is igényelheti az I. munkanélküli segélyt , ha a munkaviszony még fennáll, de a munkáltató nem fizeti ki az esedékes bért. Ebben az esetben a munkanélküli segély a munkáltató fizetési kötelezettségének az előlege. Ezt a Szociális Törvénykönyv harmadik könyvének 157. §-ának (3) bekezdése szabályozza, és „egyenlő bánásmód biztosításának” nevezik.
  • Ha Dimitros nem felel meg az I. munkanélküli segélyre vonatkozó követelményeknek, a Jobcenterben kérvényezheti a II. munkanélküli segélyt.

II. munkanélküli segély

Dimitros a kérelmet írásban vagy szóban nyújthatja be. A Jobcenternek ki kell adnia részére a szükséges kérelem-nyomtatványokat. Dimitros-nak joga van ahhoz, hogy kérelmét befogadják és kivizsgálják. A vizsgálatot követően a hatóságnak írásban kell értesítenie őt az indoklás megjelölésével. Dimitros-nak ezt kifejezetten kérnie kell.

Ha Dimitros megfelel a II. munkanélküli segély követelményeinek, nehéz anyagi helyzete miatt előleget is kérhet. Ez tanácsos is, ugyanis gyakran több hétig tart a kérelem feldolgozása.

Dimitros megtalálhatja az illetékes helyi hatóságok címét az interneten:

https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen

2. Betegbiztosító

Dimitros kérdezze meg a betegbiztosítóját, hogy a munkáltató bejelentette-e őt a társadalombiztosítási rendszerben, és megfizette-e utána a járulékot.

Amikor a munkáltatók nem fizetnek bért, akkor gyakran nem fizetik a társadalombiztosítási járulékot sem. Ez hiányosságokat okoz a betegbiztosításban. Ennek kiderítéséhez Dimitrosnak fel kell vennie a kapcsolatot a betegbiztosítójával.

Ha a munkáltató nem jelentette be Dimitrost a társadalombiztosítási rendszerbe, akkor Dimitrosnak be kell mutatnia munkaszerződését és egyéb munkadokumentumait a betegbiztosító társaság felé, hogy igazolja a munkaviszonyát. Az egészségbiztosító társaság egy pénzbeszedő hely, azaz ki kell töltenie a társadalombiztosítási hézagokat, és társadalombiztosítási járulékot kell követelnie a munkáltatótól.

3. Munkaadó

Ha Dimitros szóban már kérte a követeléseit a munkáltatójától, annak ellenére fel kell vennie a kapcsolatot a munkáltatóval írásban is, és követelnie kell a munkabérét (fizetési felszólítás). Olykor a munkaszerződésben még az is szerepel, hogy az esedékes bért írásban kell kérni. Dimitrosnak határidőt kell megszabnia a munkáltatója részére a kifizetésre. A levelet saját maga írhatja meg, vagy egy tanácsadó központ segítségével.

A levélben Dimitros úgynevezett „teljesítési fenntartásról“ nyilatkozhat. Ez azt jelenti, hogy mindaddig nem hajlandó dolgozni, amíg nem kapja meg a munkabérét. Jogában áll ezt megtenni két hónap munkavégzés után bérfizetés nélkül.

4. Tanácsadó Központ

Dimitros tájékoztatást kap a jogairól a Tanácsadó Központban. A tanácsadók segíthetnek neki az írásbeli fizetési felszólítás megírásában, vagy közvetlenül kapcsolatba léphetnek a munkáltatójával az ügy tisztázása érdekében.

Speciális munkajogi tanácsadó központok:

https://www.bema.berlin/en/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/hu

Dimitros Németország-szerte megtalálhatja az összes tanácsadó központ áttekintését témák és nyelvek szerint:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/

Ha a munkáltató továbbra sem fizeti ki a munkabérét, Dimitrosnak be kell perelnie őt a Munkaügyi Bíróságon, hogy megkapja a pénzét. A munkabér érvényesítésére Németországban nem létezik olyan hatóság, amely ezt megtehetné számára. Dimitrosnak ezért saját magának kell a pert indítania.

5. Munkaügyi Bíróság

Ügyvéd nélkül

Dimitros-nak nem feltétlenül kell ügyvéd a Munkaügyi Bírósághoz, saját magát is képviselheti. Az eljárást azon a Munkaügyi Bíróságon folytatják le, ahol Dimitros dolgozott, vagy ahol a munkáltató cég székhelye található. Ezt Dimitros maga döntheti el.

A bíróságon a hivatalos nyelv a német, ezért a tisztviselők Dimitroshoz nem beszélhetnek angolul. Ha Dimitros nem beszél jól németül, akkor kísérje valaki, aki segíti a kommunikációban ("nyelvi támogatás"). Ennek a személynek nem kell fölesketett tolmácsnak lennie. Segíthet Dimitrosnak egy barát, aki jól beszél németül.

Németországban a Munkaügyi Bíróságok rendelkeznek egy jogi követelésekkel foglalkozó hellyel, ahol be lehet mutatni az összes dokumentumot (munkaszerződést, munkaidő-nyilvántartást, személyi igazolványt), és szóban nyilatkozni lehet a követelésről. A keresetet ott megírják Dimitros számára. Ez nem kerül pénzbe. A jogi követelésekkel foglalkozó hely azonban nem adhat tanácsot Dimitros részére jogi kérdésekben.

Dimitros kitöltheti az igénylőlapot, és postai úton vagy faxon elküldheti a Munkaügyi Bíróságnak. A kereseti nyomtatványok számos Munkaügyi Bíróság honlapján megtalálhatók:

Dimitros talál egy példát egy ilyen kereseti űrlapra a mellékletekben, a IV. függelékben. PDF, 253 KB, nem akadálymentes

Miután benyújtotta a keresetet, Dimitros írásos idézést kap egy békés megállapodásra kitűzött tárgyalási időpontra. Ennek az időpontnak a célja annak kiderítése, hogy Dimitros és munkáltatója meg tudnának-e állapodni. Dimitros kérheti tolmács jelenlétét, de ezt saját magának kell magának fizetnie. Az eljárás általában már a Munkaügyi Bírósági eljárás előtt, az első találkozón megállapodással lezárul. Ebben az esetben Dimitrosnak semmilyen költsége nem keletkezik (a tolmácsolási költséget leszámítva)

Ha gyorsan kell mennie a dolgoknak, Dimitros gyorsított eljárásban peresítheti a bérkövetelését a bíróságon. Ekkor azonban bizonyítania kell, hogy teljes mértékben rá van utalva a munkabérére.

Ha az ügy nem bonyolult - akárcsak Dimitros esetében -, akkor a követelését alternatív módon írásos fizetési meghagyásos eljárásban is kérheti.

Vigyázat! A Munkaügyi Bírósági fizetési meghagyásos eljárás formanyomtatványát nem szabad összetéveszteni a polgárjogi fizetési meghagyásos eljárással. Megrendelheti a „fizetési meghagyás” nyomtatványt online, vagy megvásárolhatja az irodaszer-üzletekben. Ára 3-5 euró, és igen egyszerűen kitölthető.

A Munkaügyi Bírósági fizetési meghagyás formanyomtatványt Dimitros megtalálhatja a mellékletben, az V. függelékben PDF, 245 KB, nem akadálymentes .

A kitöltött űrlapot Dimitros-nak kell benyújtania a felelős munkaügyi bírósághoz.

Ha a munkáltató nem fellebbezik a fizetési meghagyás ellen, akkor a bíróság megküldi Dimitros részére a munkabér kifizetését elrendelő végrehajtási végzést.

Ügyvéddel

Ha Dimitros nem kíván egyedül a Munkaügyi Bírósághoz fordulni, akkor ügyvéd képviselheti őt. Dimitros találhat ügyvédet például a nagykövetségen keresztül, vagy egy baráti kör ajánlása révén. Az Ügyvédi Kamara honlapján olyan keresési lehetőségek is megtalálhatók, amelyekkel különböző nyelvtudással és szakterülettel rendelkező ügyvédeket lehet találni.

Példa erre a Német Ügyvédi Szövetség keresőmotorja:

https://anwaltauskunft.de/magazin

Ezen kívül egy tanácsadó központ is segíthet az ügyvéd keresésében.

Az ügyvéd költségeit azonban saját maga köteles viselni. Dimitros részére akkor sem térítik meg a költségeket, ha megnyeri az eljárást. Mivel Dimitrosnak nincs pénze ügyvédre, kérvényezheti, hogy ezeket a költségeket az állam viselje ( „perköltség-mentesség”). Ehhez bizonyos követelményeknek teljesülniük kell: A pernek esélyesnek kell lennie a sikerre, Dimitrosnak pedig bizonyítania kell, hogy saját maga nem tudja viselni a jogi költségeket. Ezen kívül Dimitros köteles a bírósági eljárás befejezése után négy évig haladéktalanul és kérés nélkül értesíteni a bíróságot, amennyiben az anyagi helyzete javult. Ha az anyagi helyzete észrevehetően javul ebben az időszakban, a bíróság elrendeli, hogy Dimitros fizesse meg a költségeket! A perköltség-mentesség iránti kérelmet a bíróságtól beszerezhető, vagy az interneten megtalálható nyomtatványon kell benyújtani:

Dimitros a perköltség-mentesség iránti kérelem űrlapját a mellékletben, a VI. függelék találja. PDF, 1 MB, nem akadálymentes

A perköltség-mentesség iránti kérelmet német nyelven kell kitölteni és benyújtani. A kérelem fordítása és a kitöltési útmutató több nyelven megtalálható a Szövetségi Igazságügyi Hivatal honlapján:

https://justiz.de/service/formular/f_allgemeines/index.php

Dimitros benyújtja a perköltség-mentesség iránti kérelmet a Munkaügyi Bírósághoz. Ha a kérelmet jóváhagyják, az ügyvédi költségek és a bírósági költségek átvállalásra kerülnek.

Ha Dimitros szakszervezeti tag, akkor a szakszervezeti ügyvéd ingyenesen képviselheti őt a bíróságon. 

6. Lakcímbejelentő hatóság/cégnyilvántartás

Ha a Munkaügyi Bíróság azt írja, hogy a munkáltató ismeretlen helyre költözött, Dimitrosnak tájékoztatnia kell a bíróságot a munkáltató új címéről. Felveheti a kapcsolatot a lakcímbejelentő hatósággal vagy a cégnyilvántartással, hogy megtudja az új címet.

A Lakcímnyilvántartó Hivatalban információt szerezhet a lakcímnyilvántartásról, ahol megadja, hogy keresetet indított a munkáltatója ellen (a következő nyomtatványon: „Felhasználási cél: bérigény bírósági úton történő érvényesítése“).

Dimitros az egyszerű lakcím-nyilvántartási információ iránti kérelem formanyomtatványát megtalálja a címbejelentő hatóságnál a mellékletben a VII. függelék. PDF, 266 KB, nem akadálymentes

Ha a céget bejegyezték a cégnyilvántartásba, Dimitros megadhatja a címet a cégnyilvántartáson keresztül. A cégnyilvántartást a Kerületi Bíróság vezeti, az információ iránti kérelem online is benyújtható:

https://www.online-handelsregister. de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRS s6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E 3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE

Dimitros az egyszerű lakcím-nyilvántartási információ iránti kérelem formanyomtatványát megtalálja a cégnyilvántartó hatóságnál a mellékletben a VIII. függelék. PDF, 171 KB, nem akadálymentes

Ha Dimitros nem kap ezen a módon információt, akkor kérheti a Munkaügyi Bíróságtól, hogy a keresetet a bíróságon történő nyilvános kifüggesztéssel kézbesítsék.

Dimitros megtalálhatja a nyilvános kifüggesztéssel történő kézbesítés iránti kérelem űrlapját, ha a címzett tartózkodási helye ismeretlen itt: IX. melléklet. PDF, 239 KB, nem akadálymentes

7. Kerületi Bíróság

Ha a munkáltató a bíróság ítélete vagy a megegyezése után nem fizet önként, Dimitros a végrehajtóhoz fordul annak érdekében, hogy kezdeményezze a végrehajtást. A végrehajtót az a Kerületi Bíróság jelöli ki, ahol a munkáltató székhelye/telephelye található.

Dimitros megtalálhatja az illetékes Kerületi Bíróság címét az interneten:

https://www.gerichtsverzeichnis.de/

8. Szövetségi Munkaügyi Központ

Olykor a munkáltató bezárja az üzemet és elköltözik. Időnként a végrehajtó azt tapasztalja, hogy a munkáltató már tett eskü hatályával bíró törvényes nyilatkozatot, és már régen beszüntette a működését. Vagy kiderül, hogy a cég csődöt jelentett be. Akkor a végrehajtó sem tudja behajtani a pénzt.

Ezekben az esetekben Dimitros bérét legfeljebb három hónapra biztosítják az úgynevezett csődpénz által. Ehhez két hónapon belül a cég csődeljárását követően kérelmet kell benyújtania a Szövetségi Munkaügyi Központhoz, ahol a munkáltató székhelye található.

A csődpénz iránti kérelem megtalálható az interneten:

https://www.arbeitsagentur.de/datei/ AntragInsolvenzgeld_ba013115.pdf

A csődpénz iránti kérelemhez szükséges űrlapot Dimitros megtalálja a mellékletben, X. függelék. PDF, 1 MB, nem akadálymentes

9. Illegális foglalkoztatás pénzügyi ellenőrzése (FKS)

Ha a munkáltató nem fizeti ki a munkabért, megsérti például a minimálbérről szóló törvényt, és így büntetőeljárás alá vonhatja magát. Ezért Dimitros feljelentést tehet az illegális foglalkoztatás helyi pénzügyi ellenőrzésénél (FKS). Az illegális foglalkoztatás pénzügyi ellenőrzése olyan hatóság, amely ellenőrzi a munkáltatókat, és többek között azt is vizsgálja, hogy megfizetik-e a minimálbért, és megfelelően fizetik-e a munkavállalók társadalombiztosítási járulékait. A munkáltatója bejegyzett körzetében az FKS felel Dimitros ügyének vizsgálatáért.

Dimitros megtalálhatja a felelős FKS címét az alábbi webhelyen:

https://www.zoll.de/EN/Contact/Enquiries/General-enquiries/general-enquiries_node.html

Dimitros személyesen felveheti a kapcsolatot az FKSszel, feljelentést és nyilatkozatot tehet. Amennyiben ez nem lehetséges, online is tehet bejelentést:

https://www.zoll.de/EN/Contact/Enquiries/General-enquiries/general-enquiries_node.html

Dimitros feljelentése FKS-ellenőrzéshez és -nyomozáshoz vezethet. Ez ugyan nem segít Dimitrosnak a munkabére megszerzésében, de a munkáltatót megbüntethetik. A munkáltatót ez után pénzbírsággal vagy akár szabadságvesztéssel is büntethetik adó- és társadalombiztosítási csalás miatt. Az FKS-nek a lehető legtöbb információra van szüksége az ügy hatékony felülvizsgálatához és feldolgozásához. Ezért Dimitrosnak tájékoztatást kell adnia a munkaviszony időtartamáról, a napi munkaidőről, a kapott összegekről, tanúkról. stb.

Dimitros alapvetően nem szenvedhet hátrányt attól, hogy munkáltatója nem fizette be a társadalombiztosítási járulékokat. A társadalombiztosítás minden ágának (nyugdíj-, beteg-, ápolási, munkanélküli és baleset-biztosítás) a hiányosságait az adott biztosítótársaságnak rendeznie kell az események ismertté válását követően. A biztosításvédelem teljes mértékben fennmarad.