Családtagok tartózkodása

vissza az iránymutatóhoz

Családtagok tartózkodása

Példa
Alba
Spanyolországból érkezett. Két hónapja van Németországban, és részmunkaidős munkaszerződést kötött. 600 eurót keres havonta. Férje, aki Spanyolországban maradt, kolumbiai állampolgársággal rendelkezik, és uniós hosszú távú tartózkodási engedéllyel bír Spanyolországban. Alba azt akarja, hogy jöjjön hozzá Németországba, hogy együtt új életet kezdjenek ott. Alba férje már kapott állásajánlatot Németországból. A munkáltató azonnal fel akarja venni őt, és most a tartózkodási és munkavállalási engedélyét kéri. Alba felhívta a helyi Bevándorlási Hivatalt. Ott azt mondták neki, hogy kellő jövedelemre és megfelelő méretű lakásra van szüksége ahhoz, hogy férje Németországba jöhessen. Spanyolországból kell kérelmeznie a tartózkodási engedélyt. A férjét foglalkoztatni kívánó munkáltató nyomást gyakorol: Ha a férje a következő hetekben nem kezdi el a munkát, akkor mást kell felvennie. Alba-t ez megterheli, és már azon gondolkodik, hogy férje papírok nélkül kezdjen-e dolgozni.

1. Tartózkodásjogi Tanácsadó Iroda

Szabad mozgásra való joggal rendelkező uniós polgárként Albának ugyanolyan jogai vannak, mint a német állampolgároknak. Ez magában foglalja a családdal való együttélés jogát is.

Annak érdekében, hogy az Alba pontos és megbízható információkat szerezzen a helyzetéről, felveheti a kapcsolatot egy tanácsadó központtal, amely tanácsokat ad a tartózkodási jog témájában. A tanácsadás ingyenes. Annak érdekében, hogy anyanyelvű tanácsadási lehetőséget találjon a környékén, Alba itt keresgélt:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/

Ha Alba férje beköltözik, ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint a felesége, pont úgy, mint egy uniós polgár családtagja: Megengedett számára, hogy további engedély nélkül tartózkodjon és dolgozzon Németországban. A helyi Bevándorlási Hivatal telefonon közölt információival ellentétben Alba jövedelme és lakásmérete nem releváns.

Azok a családtagok, akik jogosultak a szabad mozgásra, és nem uniós polgárok, kérhetnek tartózkodási engedélyt (tartózkodási kártyát). Alba férje azonban már a lakcímkártya kiállítása előtt is megkezdheti a munkát. A munkavállaláshoz való jog már a törvényből adódik, és a tartózkodási kártya csak "nyilatkozat" jellegű, azaz csak a meglévő tartózkodási jogot igazolja. Alba férjének tehát nincs miért aggódnia, és szabályos módon munkaszerződést kell kérnie.

2. Beutazás

Mivel Alba férje rendelkezik Spanyolországból származó állandó tartózkodási engedéllyel, nem szükséges vízum a Németországba való belépéshez. Elegendő az érvényes útlevél.

Ha nem rendelkezik ezzel a tartózkodási okmán - nyal, általában beutazási vízumot kell felmutatnia az országba való belépéskor. Mi történne, ha belépési vízum nélkül jelenne meg a határon? Ebben az esetben a beutazási vízumot a határhatóságok is kiállíthatják, ha bizonyítani tudja, hogy házasságban él egy olyan uniós állampolgárral, aki már Németországban tartózkodik. Bizonyítékként be kell mutatnia a házassági anyakönyvi kivonatot, amelyet vagy egy európai országban állítottak ki, vagy elismert és hitelesített.

3. Lakcímnyilvántartó Hivatal

Elvileg Alba férje köteles az új lakásba költözést követő két héten belül bejelenteni a lakóhelyét az Anyakönyvi Hivatalban. Ha a férje megtartotta a lakcímét Spanyolországban, ez az időszak csak három hónap után kezdődik, miután beköltözött a németországi lakásba.

A lakóhely bejelentésével kapcsolatos bármilyen nehézség nem befolyásolja a munkába állás képességét (lásd az 1. fejezetet: Munkavállalás lakcímbejelentés nélkül).

4. Betegbiztosító

Ha Alba férje azonnal munkába áll, a betegbiztosítást rendszerint a munkáltató fizeti. Csupán közölnie kell a munkáltatóval, hogy melyik betegbiztosítónál akarja magát biztosítani.

Ha nem kezdi el azonnal a munkát, akkor az Albán fel kell őt venni a családi biztosításba, nehogy egészségbiztosítás nélkül maradjon Németországban.

5. Bevándorlási Hivatal

A lakcímkártya megszerzéséhez Alba férjének fel kell vennie a kapcsolatot a Bevándorlási Hivatallal.

Albának és férjének a házassági anyakönyvi kivonatuk szükséges a bevándorlási hatóságokhoz. Lehetséges, hogy Albának bizonyítania kell a szabad mozgáshoz való jogát. Ezt megteheti például a munkáltatótól kapott foglalkoztatási írásbeli visszaigazolással. A bevándorlási hatóságok kiadják a tartózkodási kártyát Alba férjének. Ez 5 évig érvényes.

Példa az uniós tartózkodási kártyára megtalálható a mellékletben, XIX. függelék. PDF, 359 KB, nem akadálymentes

Olykor több hónapig is eltarthat a tartózkodási kártya kiadása. Ez idő alatt Alba férje nehezen tudja bizonyítani jogait (pl. munkát vállalni).

Ezért haladéktalanul be kell mennie a helyi Bevándorlási Hivatalba, miután belépett az országba, és regisztrált a lakcím-nyilvántartási irodában. Ott azonnal kap egy igazolást, amely megerősíti a tartózkodási kártya iránti kérelmét. Az igazolás tartalmazza azt az információt is, hogy Alba férje jogosult munkát vállalni. Ezt az igazolást bemutathatja például munkáltatójának.

6. Az uniós munkavállalók esélyegyenlőségi szerve

Ha Albának és férjének nehézségekbe ütközik jogainak érvényesítése a formalitások elvégzése során, akkor saját nyelvükön többet megtudhatnak az EU Munkavállalói Egyenlő Bánásmód Központjától, és célzottan megfelelő tanácsadó központot kereshetnek a közelükben:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/

Az esélyegyenlőségi testület feladata, hogy támogassa az uniós munkavállalókat a munkavállalók németországi szabad mozgása alapján az őket megillető jogaik gyakorlásában. Megbízásuk keretén belül független jogi vagy egyéb támogatást nyújtanak az uniós alkalmazottak és családtagjaik részére tanácsokkal és útbaigazításokkal.

Az eseményt az alábbi online űrlap segítségével lehet bejelenteni:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/fachleute/beratungsanfrage

7. SOLVIT

Alba és férje nehézségeket tapasztalhat egy hatóságnál (például a bevándorlási hatóságnál vagy a betegbiztosító társaságnál), és/vagy hátrányos megkülönböztetést érez. Ez után a SOLVIT-tal is kapcsolatba léphet az alábbi űrlap segítségével:

https://ec.europa.eu/solvit/index_hu.htm

A SOLVIT a nemzeti tanácsadó központok európai hálózata, amely azt a feladatot tűzte ki, hogy a hatóságokkal a lehető leggyorsabban (tíz héten belül) megoldja a határokon átnyúló problémákat az EU-n belül.