Csökkentett munkaidős munkavégzés

vissza az iránymutatóhoz

Csökkentett munkaidős munkavégzés

Példa
Jiří
egy éve egy utazásszervező ügyfél-tanácsadójaként dolgozik, és a koronavírus-járvány miatt március végén csökkentett munkaidős munkavégzést állított be számára a munkáltatója. A főnök odaadta neki a megállapodást aláírás céljából, és azt mondta, hogy csökkentett munkaidős munkavégzésben kell dolgoznia. Ha Jiří nem írja alá a megállapodást, akkor az áll benne, hogy felmondanak neki. A megállapodás Jiří számára egyáltalán nem volt világos: Az állt benne, hogy hetente 0 és 40 óra között fog dolgozni, és a megállapodásban nem szerepelt, hogy a csökkentett munkaidős munkavégzés mennyi időre vonatkozik. Jiří mégis aláírta a megállapodást, épp úgy, mint a többi kollégája. Jiří a következő hónapokban különböző munkaidőkben dolgozott: Időnként csak napi két órát, de más napokon nyolc vagy több órát kellett dolgoznia. Májusban egy hét szabadságot vett ki, és közben ünnepnapok is voltak. Jiří havonta csak 1200 eurót kapott a szokásos 2000 euró helyett. Jiří nem érti a fizetési elszámolását: A járulékok a csökkentett munkaidős juttatás, a szabadság és az ünnepnap tételei mellett érthetetlenek számára. Három hónap után történt valami, amire Jiří egyáltalán nem számított: Kapott egy felmondást. A felmondás okának „üzemi okok” volt megadva. Jiří nagyon csalódott, mert szerinte főnöke nem tartotta be az ígéreteit: Jiří munkahelyének meg kellett volna maradnia. Jiří igazságtalannak tartja a felmondást, és tenni akar ellene. Most bejelentést kíván tenni a teljes bére miatt is, és az miatt is, hogy a főnöke túl kevés bért fizetett ki részére. De hová?

1. Tanácsadó Központ

Jiří közvetlenül a Külföldi Munkavállalók Tanácsadó Központjába megy, amely sok barátjának is segített a munkáltatókkal kapcsolatos problémákban. Németországban számos ilyen tanácsadó központ működik:

Speciális munkajogi tanácsadó központok:

https://www.bema.berlin/en/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/hu

Áttekintést lehet kapni valamennyi tanácsadó központról téma és nyelv szerint az alábbi helyen:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/

A tanácsadás ingyenes. A tanácsadók több nyelven beszélnek, és jogi szempontból megvizsgálhatják Jiří munkadokumentumait, és konkrét lehetséges megoldásokat javasolhatnak.

A tanácsadás során Jiří többet tud meg a csökkentett munkaidős munkavégzésről: Ez egy olyan intézkedés, amely segít elkerülni az elbocsátásokat. Azok a munkáltatók, akiknek ideiglenesen rossz a megrendelési helyzete, például Jiří munkáltatója jelenleg a korona-korlátozások miatt, nem kötelesek azonnal felmondani a munkatársaiknak. Ehelyett átmenetileg csökkenthetik az alkalmazottak munkaidejét. Ha a megrendelés

Ha a munkáltató csökkentett munkaidős munkavégzést kíván bevezetni, akkor szüksége van a munkavállaló beleegyezésére. A beleegyezést legtöbbször írásbeli megállapodás is megerősíti. Az ilyen megállapodásokat egyértelműen és félreérthetetlenül kell megfogalmazni. A csökkentett munkaidős munkavégzés kezdetét és végét kifejezetten meg kell határozni. A Jiří által aláírt megállapodás nem felel meg ezeknek a követelményeknek, és lehet, hogy hatálytalan. Ennek egyik következménye az lenne, hogy Jiří teljes joggal élhetne a bérigényével, az elveszett munkaórákért is. Ám ezt jogi szempontból alaposabban meg kellene vizsgálni, például egy munkajogi szakjogásznak.

Az elveszett munkaórákért a munkavállalók az elmaradt munkabér 60%-át kapják (ha gyermekük van, akkor a 67%-át). Ezt a bért csökkentett munkaidős munkabérnek is nevezik. Cserébe a munkáltató anyagi támogatást kap a Szövetségi Munkaügyi Központtól. Jiří munkáltatója a hónap végén lejelenti a munkaügyi ügynökség felé, hogy hány óra esett ki valójában. Ennek az adatoknak meg kell felelniük a valóságnak. A nyaralás alatt Jiří-nek meg kell kapnia a szokásos teljes szabadságpénzt. Jiří munkáltatójának ki kell fizetnie a szabadságpénzt, de csak a csökkentett munkaidős munkavégzés összegében.

A munkaidő-nyilvántartások és a bérszámfejtések összevetésével a tanácsadók megállapítják, hogy Jiří nem kapott elég pénzt. Azt tanácsolják Jiří-nek, hogy pereljen a bér utólagos kifizetéséért. A pontos lépéseket a 2. fejezet ismertette: Bérfizetés elmulasztása.

Ami Jiří elbocsátását illeti: A csökkentett munkaidős munkavégzés során a felmondás alapvetően nem tiltott.

Amennyiben a munkáltató gazdasági helyzete a csökkentett munkaidős munkavégzés ellenére sem javul, és Jiří munkahelye végleg megszűnik, akkor a munkáltató bizonyos feltételek mellett felmondhat Jiří-nek:

Jiří több mint hat hónapja dolgozik a több mint tíz alkalmazottat foglalkoztató cégnél. Így az elbocsátás elleni törvényi védelem alá tartozik. A Munkaügyi Bíróság megvizsgálhatja, hogy a munkáltató elbocsátása indokolt és szociális jellegű-e. Ha Jiří úgy kívánja, perelhet az elbocsátás ellen a Munkaügyi Bíróságon. A tanácsadók felkészíthetik Jiří-t arra, hogy keresetet indítson az elbocsátás ellen.

A csökkentett munkaidős munkavégzés a felmondással ér véget. A munkáltatónak ennek ellenére ki kell fizetnie Jiří-t. A BMAS  hivatalos verziója szerint Jiří jogosult a teljes bérre a felmondás napjától a felmondási idő lejártának a végéig, függetlenül attól, hogy továbbra is teljes munkaidőben dolgozik-e vagy sem. Jiří-nak mindenképpen továbbra is fel kell ajánlania a munkaerejét a felmondás után, a szerződésben foglaltak szerint!

Az I. munkanélküli ellátásnál, Jiří nem szenved hátrányt a csökkentett munkaidős munkavégzés miatt; a munkanélküli-ellátást úgy számítják ki, mintha Jiří teljes munkaidőben dolgozott volna.

2. Munkaügyi Bíróság

Jiří szóban benyújthatja a panaszt az illetékes Munkaügyi Bíróság jogi követelésekkel foglalkozó helyhez. A bírósági illetékesség alapvetően a munkáltató székhelye szerinti. Ha Jiří a munkáltató székhelyétől eltérő helyen dolgozott, akkor az ottani Munkaügyi Bírósághoz is benyújthatja a keresetet. Ez az ő választása. Jiří megtalálhatja a helyi Munkaügyi Bíróságot online:

https://www.gerichtsverzeichnis.de/verzeichnis. php

Jiří kitöltheti a kereseti nyomtatványokat, és postai úton vagy faxon megküldheti azokat a Munkaügyi Bíróság részére. A kereseti nyomtatványok számos Munkaügyi Bíróság honlapján megtalálhatók.

Jiří az elbocsátás elleni védelem iránti keresetmintát a XXI. függelékben találja. PDF, 527 KB, nem akadálymentes

A Munkajogi Tanácsadó Központok tanácsadói segíthetnek a kereseti nyomtatvány kitöltésében.

Fontos! Jiří-nek a felmondó levél kézhezvételétől számított három héten belül be kell nyújtania a keresetet a bírósághoz. Ezt követően ez alapvetően már nem lehetséges.

Ha a Munkaügyi Bíróság megállapítja, hogy az elbocsátás jogilag megalapozatlan vagy szociális szempontból indokolatlan volt, Jiří megtarthatja az állását.

3. Szövetségi Munkaügyi Központ

Mivel a tanácsadók nagy eltéréseket találtak a munkaidő-nyilvántartások és a fizetési szelvények között, és így igen valószínű, hogy visszaélést találtak a csökkentett munkaidős munkavégzés juttatásainál, és azt tanácsolják Jiří-nek, hogy tájékoztassa a Munkaügyi Központot a tényekről, és nyújtson be további igazolásokat, pl. valós idejű munkaidő-nyilvántartásokat. Lehetőleg írásban e-mailben vagy postai úton. Jiří megtalálhatja a helyi Munkaügyi Központ elérhetőségeit az interneten:

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen

Ez nem segíti Jiřít a teljes fizetés megszerzésében, de ahhoz vezethet, hogy a munkáltatót megbüntetik, és megakadályozza a jövőbeni hasonló magatartást.

Ha a körülmények csalásra utalnak, a Munkaügyi Központ továbbítja az információkat az ügyészség felé. A nyomozók büntetőeljárást indítanak, ha a csökkentett munkaidős díjazást helytelenül vették fel, és bűncselekményt követtek el. Jiří és kollégái ez után tanúként jelenhetnek meg az eljárásban.

Ha a bejelentettnél több órát dolgoztak, a munkáltatónak pénzbírságra vagy akár szabadságvesztéses büntetésre is számítania kell. További következmények lehetnek, például jövőbeni kizárás a közbeszerzési pályázatokból. A munkaadó ekkor már nem tekinthető megbízhatónak a cégjog szerint.

Általános szabály, hogy a büntetőjogi felelősség kockázata csak a munkáltatót terheli. Vannak azonban kivételek, amikor a munkavállalókat bűncselekmények segítésével vádolhatják. De ez a gyakorlatban ritkán fordul elő.

4. Illegális Foglalkoztatás Pénzügyi Ellenőrzése (FKS)

Jiří esetében a minimálbértörvény megsértésére is sor kerülhet, ami közigazgatási vétségként 500.000 euróig terjedő pénzbírsággal büntethető.

Jiří ezért az Illegális Foglalkoztatás Pénzügyi Ellenőrzéséhez is továbbíthatja az ügyet. Az FKS olyan hatóság, amely ellenőrzi a munkáltatókat, és többek között azt is vizsgálja, hogy megfelelően fizetik-e a munkavállalók társadalombiztosítási járulékait. Jiří megtalálhatja a helyileg felelős FKS címét a következő webhelyen. Csak a település irányítószámára van szüksége, ahol a munkáltató cégszékhelye található:

http://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Jiří személyesen felveheti a kapcsolatot az FKS-szel, panaszt nyújthat be és nyilatkozatot tehet. Amennyiben ez nem lehetséges, online is tehet bejelentést:

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_ FKS/kontakt_node.html