Kölcsönzött munkavégzés

vissza az iránymutatóhoz

Kölcsönzött munkavégzés

Példa
Marisa
másfél éve dolgozik egy munkaerő-kölcsönző cégnél. 60 másik portugálhoz hasonlóan ő is a kezdetektől fogva egy logisztikai központban dolgozik, ahol ő felelős a csomagok feladásra történő előkészítéséért. Szereti a munkáját. Az egyetlen dolog, ami miatt aggódik, az a fizetés. Annak ellenére, hogy teljes munkaidőben dolgozik a szerződése szerint, soha nem tudja, hány órát rendelnek hozzá egy hónapban, ezért nem tudja megtervezni a költségeit. Egyik-másik hónapban olyan kevés bért kap, hogy még a bérleti díjra is kölcsönt kell kérnie a családjától. Még ott van most az is, hogy a munkáltató közös megegyezéses felmondási szerződést helyezett Marisa és minden olyan alkalmazott elé, akik ugyanannyi ideje dolgoznak ott, mint Marisa. Megígérte, hogy három hónap múlva újra alkalmazza őket. Marisa nem tudja, hogy mit tegyen. Hallotta, hogy ha ő maga mondja fel a munkaszerződést, nem kap munkanélküli segélyt.

1. Munkaadó

Ami munkaidejét és munkabérét illeti, a munkaszerződése szerint Marisa heti 40 órában köteles a munkáltató rendelkezésére állni. A munkáltató kötelezte magát arra, hogy heti 40 órában foglalkoztatja és fizeti ki Marisát. Ha nincs munkája Marisa számára, Marisának továbbra is joga van a teljes fizetéshez annak ellenére, hogy nem dolgozott. Ez az úgynevezett garantált bér. Ha a munkáltató nem 40 óráért fizet Marisának, hanem csak a ténylegesen ledolgozott órákért, akkor megszegi a munkajogi kötelezettségeit.

Ahhoz, hogy Marisa megkapja a garantált bérét, saját magának kell követelnie a munkáltatótól. Egyetlen hivatal sem teszi ezt meg helyette. Azonban a munkajoggal foglalkozó Szakszervezeti Tanácsadó Központhoz fordulhat, ahol további információkat kaphat a bérigényekről.

Marisa megtalálhatja a helyi tanácsadó központok címét az interneten:

Speciális munkajogi tanácsadó központok

https://www.bema.berlin/en/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/hu

Marisa áttekintést kap valamennyi tanácsadó központról téma és nyelv szerint az alábbi helyen:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/

A „Bérfizetés elmulasztása” című 2. fejezet elmagyarázza, hogyan kérheti a munkabért a munkáltatótól.

Marisának nem muszáj, és nem is kellene aláírnia a felmondási megállapodást két okból:

  1. 18 hónapos munkaviszony után Marisát véglegesen át kell vennie a logisztikai központnak. A munkáltatója (a munkaerő-kölcsönző cég) megpróbálja ezt kikerülni a szerződés három hónapra történő felfüggesztésével.
  2. Ha Marisa aláírja a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontási megállapodást, nemcsak elveszíti a logisztikai központba történő átvétel lehetőségét, hanem arra is számítania kell, hogy legfeljebb három hónapig nem lesz jogosult a Szövetségi Munkaügyi Központ munkanélküli segélyére.

2. Munkaerő-kölcsönző/ kölcsönvevő cég üzemi tanácsa

Az olyan egyéni alkalmazottak, mint Marisa, nehezen tudnak önállóan érvényesülni a munkáltatóval szemben. Ebből a célból sok vállalatnál az alkalmazottak által választott üzemi tanács működik, amely a vállalat teljes munkaerő-gárdájának az érdekeit képviseli. Ha a munkaerő-kölcsönző cégnél nincs üzemi tanács, akkor Marisa felveheti a kapcsolatot a bérbe vevő üzemi tanácsával is, azaz a logisztikai céggel. Marisa számára a logisztikai központ üzemi tanácsa főként a munkahelyekkel kapcsolatos ügyekért felelős, például a munkahelyi egészségvédelemért és biztonságért vagy a munkaidő elosztásáért. A logisztikai központnak gondoskodási kötelezettsége is van Marisa és más kölcsönzött munkavállalók iránt. A logisztikai központ üzemi tanácsa nincs közvetlen hatással a kölcsönzőre (munkaerő-kölcsönző cég) például a garantált bérek kifizetése tekintetében. A gondoskodási kötelezettségre való hivatkozással azonban befolyásolhatja saját munkáltatóját annak biztosítása érdekében, hogy a munkaerő-kölcsönző cégnél vesse be magát, hogy megfelelően fizessék a kölcsönzött munkavállalókat.

3. A munkáltatóhoz közeli egyeztető hivatal

A legtöbb munkaerő-kölcsönző cég Németországban tagja az iparág két legnagyobb munkaadói szövetsége egyikének: Személyzeti Szolgáltatók Szövetségi Mun - kaadói Szövetsége Bejegyzett Egyesület. (BAP) vagy Német Munkaerő-kölcsönző Vállalkozások Szövetsége (iGZ). Az egyesületek képviselik tagjaik érdekeit, tárgyal - nak a kölcsönzött munka ágazati bérmegállapodásra vonatkozó foglalkoztatási feltételeiről, és elkötelezettek a tisztességes munkakörülmények, a jogszabályok, valamint a munkavédelmi és etikai normák betartása mellett. Ezeket a cselekvési elveket a magatartási, illetve etikai kódex tartalmazza. Marisa ellenőrizheti munkaszerződését, hogy a munkáltatója a két egye - sület egyikéhez tartozik-e. Ha így van, akkor abban az esetben Marisa kapcsolatba léphet a felelős szövetség - gel, és ott felvázolhatja az ügyét. A munkáltatói szövet - ség ez után közvetíthet és megállapodást köthet, és megakadályoz - hatja a munkáltatót a további szerződésszegésekben.

Ha a munkaerő-kölcsönző cég tagja az iGZ-nek, Marisa kapcsolatba léphet a kapcsolattartó és egyeztető testü - lettel (KuSS) a következő címen:

kontakt@kuss-zeitarbeit.de  vagy telefonon: 030 25762847
 
A BAP-nál nem hoztak létre egyeztető testületet, de ilyen esetekben célszerű írásban felvenni a kapcsolatot a szövetséggel:

Személyzet-szolgáltatók Központi Munkaadói Szövet - sége Bejegyzett Egyesület (BAP)
Universitätsstraße 2-3a
10117 Berlin

4. Szövetségi Munkaügyi Központ

A garantált bér visszatartása sérti a német polgári törvénykönyv (BGB) 615. paragrafusát, és az ideiglenes foglalkoztatásról szóló törvényt (AÜG) (11. §, 4. bekez - dés, 2. pont). Az a kísérlet, hogy megakadályozza az átvételt Marisa és más alkalmazottak átvételében, sérti az AÜG 1. § (1b) bekezdésének rendelkezését.

Marisa bejelentheti ezeket a jogsértéseket a Munkaügyi Hivatal felé, amely engedélyt adott a munkáltatónak a kölcsönzött munkavállalókra. Németországban három munkaügyi ügynökség felelős az AÜG-engedély kiadásáért: Nürnberg, Kiel és Düsseldorf. Az, hogy melyik iroda felelős, attól függ, hogy hol található a kölcsönző cég székhelye:

Tabelle
ÜgynökségilletékesKapcsolat
Munkaügyi Központ Nürnberg 90300 Nürnberg


Baden-Württemberg, Bajorország, Rajna-vi - dék-Pfalz, Saar-vidék
Telefon: 0911 529-4343
Fax: 0911 529-4004343
Nuernberg.091-ANUE@arbeitsagentur.de
hétfőtől-péntekig: 8–13 óráig / plusz csütör - tök: 13–16 óráig


Munkaügyi Központ Kiel
24131 Kiel


Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg- Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen
Telefon: 0431 709-1010
Fax: 0431 709-1011
Kiel.091-ANUE@arbeitsagentur.de
hétfőtől-péntekig: 8–13 óráig / plusz csütör - tök: 13–16 óráig


Munkaügyi Központ Düsseldorf
40180 Düsseldorf


Hessen,
Nordrhein-Westfalen


Telefon: 0211 692-4500
Fax: 0211 692-4501
Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de
hétfőtől-péntekig: 8–13 óráig / plusz csütör - tök: 13–16 óráigA felelős Munkaügyi Hivatal ellenőrizheti a munkáltatót Marisa panasza alapján. Ha törvénysértést észlelnek, a munkaerő-kölcsönző cégnek bírságra kell számítania, vagy akár meg is tilthatják, hogy tovább folytassa a munkaerő-kölcsönzési tevékenységet. Fontos, hogy Marisa részletesen leírja a helyzetet a panaszlevélben, és csatoljon bizonyítékokat, például a munkaszerződést és a fizetési szelvényeket.

A Munkajogi Tanácsadó Központok segíthetnek egy ilyen panasz előkészítésében (lásd az 1. lépést). A munkáltató megbüntetésének esélye nő, ha más áldo - zatok is csatlakoznak a panaszhoz. A panasz benyújtá - sát követően Marisa rendszerint nem kap semmilyen információt a Munkaügyi Központ vizsgálatának eredményéről.

5. Illegális foglalkoztatás pénzügyi ellenőrzése (FKS)

A garantált bér visszatartása egyrészt sérti a minimálbér fizetési kötelezettségét, másrészt visszatartja a társada - lombiztosítási járulékokat. Ez miatt Marisa panaszt is benyújthat be az illegális foglalkoztatás pénzügyi elle - nőrzése felé, ami a cég ellenőrzéséhez és büntetéséhez vezethet:

http://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

6. Munkaerőt kölcsönvevő cég

Ha Marisa több mint 18 hónapig dolgozik a logisztikai központban, akkor a közte és a munkaerő-kölcsönző cég közötti munkaszerződés érvénytelenné válik. Ezen a ponton automatikusan létrejön egy állandó munkavi - szony Marisa és a logisztikai központ között.

Vigyázat! Az új munkaviszonyban bizonyos hatá - ridők visszaállnak nullára. Például Marisa csak hat hónappal az átvétel után kap jogi védelmet az elbocsátás ellen a logisztikai központban. A logisz - tikai központban a munkaerő-kölcsönző cégnél való munkavégzésben töltött munkaidőt nem veszik figyelembe.