Munkabaleset

vissza az iránymutatóhoz

Munkabaleset

Példa
Stipo
balszerencsés! Roomboy-ként (szobafiú) dolgozik. Épp új munkát talált egy szállodában, és nem sokkal később balesetet szenvedett, ami miatt már nem tud dolgozni. Feladatai közé tartozik a szobák takarítása mellett a munkaeszközök előkészítése és a munkakocsik felszerelése is. Minden nap palackokat kell feltöltenie egy igen irritáló tisztítószerrel egy kannából. Néhány nappal ezelőtt észrevette, hogy lyukas a kanna tömlője. Ez miatt tegnap Stipo szemébe került az irritáló anyagból. Bár azonnal kiöblítette a szemét vízzel, megsérült, és alig lát. Miután a szállodai főnök megtudta az esetet, kapott egy felmondólevelet. Stipo ezt igazságtalannak tartja. Hogyan járjon el Stipo ebben a helyzetben?

1. Baleseti orvos

Stipo-nak mindenekelőtt azonnali orvosi ellátást kell kapnia. Ezért orvoshoz kell fordulnia, vagy hívnia kell a mentőket. A munkahelyi és a munka közbeni balesetek munkahelyi balesetnek számítanak. Speciális orvos felelős a németországi munkabalesetekért: Az úgynevezett baleseti orvos. Stipo-nak fel kell keresnie ezt az orvost. Stipo itt találja a legközelebbi baleseti orvost:

https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task- flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB- INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf. tfId=partner-task-flow

Vagy megkérdezheti munkáltatóját, hol található a legközelebbi baleseti orvos. Kórházba is mehet, és elmondhatja, hogy munkahelyi balesetet szenvedett. Általában minden kórházban jelen van baleseti orvos.

Ha Stipo baleseti orvos helyett más orvoshoz megy, feltétlenül meg kell említenie, hogy munkahelyi balesetet szenvedett. Az orvosnál Stipo-nak fel kell mutatnia betegbiztosítási kártyáját.

2. Munkaadó

Fontos, hogy Stipo írja le a baleset minden részletét: Dátum, időpont, lefolyás és tanúk. Ezek az információk később fontosak lehetnek, pl. ha a biztosítónak kérdései merülnek fel. Stipo-nak haladéktalanul tájékoztatnia kell munkáltatóját a munkahelyi balesetről. A munkáltató köteles nyilvántartani az üzemben bekövetkezett minden munkahelyi balesetet. Ha Stipo a munkabaleset következtében három napnál tovább munkaképtelenné válik, akkor a munkáltató köteles három napon belül jelenteni a balesetet a felelős szakmai szövetség felé. Stipo-nak meg kell kapnia a baleseti jelentés másolatát a munkáltatótól, joga van hozzá.

Ha Stipo nem kapja meg a baleseti jelentés másolatát a munkáltatótól, és arról sem kap információt, hogy melyik szakszervezethez érkezett a bejelentés, akkor ellenőriznie kell, hogy a munkáltató valóban jelentette-e a munkahelyi balesetet. Ezt az információt a szakmai egyesülettől szerezheti be telefonon, személyesen vagy a Migránsok Tanácsadó Központjának támogatásával. Stipo munkáltatója nem felelős az egészségkárosodásért és annak következményeiért. Nem kell Stipo részére kártérítést vagy fájdalomdíjat fizetnie. Más lenne a helyzet, ha a munkáltató szándékosan okozta volna Stipo munkabalesetét, ez azonban jelen esetben nem így volt. Stipo-nak a munkahelyi baleset miatt követelései vannak a törvényes baleset-biztosítással szemben.

3. Ügyvéd/Munkaügyi Bíróság

Különösen kemény csapás volt számára, hogy Stipo-t azonnal elbocsátották a munkahelyi baleset után. Sajnos Stipo csak rövid ideje dolgozott a szállodában. A munkaviszony első hat hónapjában könnyen fel lehet mondani a foglalkoztatottaknak. Ez miatt nem áll fenn a munkahelyi baleset után sem különleges védelem az elbocsátás ellen.

A felmondás azonban nem lehet sem rosszhiszemű, vagy erkölcsbe ütköző. Annak a megítélésének az érdekében, hogy Stipo esetében ez így történt-e, Stipo-nak tanácsot kell kérnie egy munkajogra szakosodott ügyvédtől. Ez után eldöntheti, hogy a Munkaügyi Bíróságon akar-e eljárni az elbocsátás ellen. Három hete van erre.

Stipo ezért a tanácsadásért az ügyvédnél tanácsadói díjtámogatást igényelhet. Stipo a következő kérelmet nyújthatja be lakóhelye szerinti Kerületi Bírósághoz:

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/ DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_ von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile

Stipo a tanácsadói díjtámogatás űrlapját a mellékletben, a XII. függelék találja. PDF, 765 KB, nem akadálymentes

Ha a tanácsadói díjtámogatást jóváhagyják, Stipo-nak nem kell megfizetnie a tanácsadásért járó jogi költségeket.

A Munkaügyi Bíróságok joghatósága a vállalat székhelye, illetve a munkahely szerinti. Stipo esetében ez a következőket jelenti: Meg kell néznie, hogy melyik Munkaügyi Bíróság felelős azért a helyért, ahol a szálloda található, és ott kell benyújtania panaszát. Ha a szálloda üzemeltetője a munkahelyétől eltérő címmel rendelkezik, akkor Stipo keresetet nyújthat be az ottani Munkaügyi Bírósághoz.

4. Szakmai egyesület

Stipo alkalmazottként biztosított a törvényes baleset-biztosítónál. A törvényes baleset-biztosítás támogatói a szakmai egyesületek és a balesetbiztosítási pénztárak. A szakmai egyesületek ágazatokra oszlanak:

Stipo a szakmai egyesületek listáját a mellékletekben a XIII. függelékben találja. PDF, 400 KB, nem akadálymentes

A szakmai egyesületek mellett vannak olyan balesetbiztosítási pénztárak is, amelyekben a közszolgálati alkalmazottak baleset-biztosítással rendelkeznek:

www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index. jsp

Stipo a balesetbiztosítási pénztárak listáját a mellékletekben a XIV. függelékben találja. PDF, 177 KB, nem akadálymentes

Stipo egy szálloda alkalmazottja. Az élelmiszer- és vendéglátóipar szakmai egyesülete az illetékes ebben az esetében. Ha a feljelentése oda beérkezik, a szakmai egyesület ellenőrzi, hogy balesete munkahelyi baleset volt-e. Stipo az eredményt írásbeli értesítés formájában kapja meg. Ha a balesetet munkahelyi balesetként ismerik el, akkor baleset-biztosítási teljesítésből részesül. Ha kiderül, hogy a munkáltató nem jelentette be a balesetet, Stipo-nak saját magának kell bejelentenie az űrlap segítségével a balesetet a szakmai egyesület felé. Egy Migráns Tanácsadó Központ segíthet neki az űrlap kitöltésében:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hu/

Munkabaleset esetén Stipo az alábbi juttatásokra jogosult:

orvosi kezelés és rehabilitáció; sérülési ellátás: Az alapdíj 80%-a a betegbiztosítón keresztül kerül kifizetésre legfeljebb 78 hétig; Gondozási támogatás: Akkor fizetik, ha Stipo-nak jelentős külső segítségre van szüksége a balesetet követően; csökkent munkaképesség esetén: Ha Stipo a baleset következtében már nem tud úgy dolgozni, mint korábban, nyugdíjat vagy egyszeri végkielégítést kérhet; visszatérés a munkához: A munkáltatói felelősségbiztosító egyesület segíti Stipo-t, például a szakmai alkalmazkodásban, képzéssel és munkahely-közvetítéssel.

Stipo kezelése és a rehabilitáció sok ideig tarthat. Németországban is megteheti, de joga van visszatérni a hazájába Horvátországba, és ott folytathatja a kezeltetését. Ebben az esetben a német baleset-biztosítás viseli a további kezelés költségeit. Ahhoz, hogy ez alapján Horvátországban kezeltethesse magát, Stipo-nak szüksége van egy DA 1 igazolásra, amelyet a szakmai egyesület állít ki, és amelyet Stipo-nak személyesen megküldenek, vagy eljuttatják egy horvátországi kapcsolattartó irodának.

Stipo továbbra is kaphat sérülési ellátást Németországtól Horvátországban. Elutazás előtt Stipo tájékoztatja a szakmai szövetséget és a betegbiztosítást, hogy feladja németországi lakóhelyét, illetve tájékoztatja őket a horvátországi új címéről.

5. Üzemi tanács

Az üzemi tanácsok fontos kapcsolattartó pontok a munkavédelmi joggal kapcsolatos problémák esetén is. Stipo-nak ki kell derítenie, hogy a szállodában működik-e üzemi tanács. Az üzemi tanács felelős többek között a munka- és egészségvédelemért, ezért a baleset körülményeiről kell tájékoztatást kell kapnia. Ez ahhoz vezethet, hogy a vállalat óvintézkedéseket tesz a jövőben az ilyen munkahelyi balesetek megelőzése érdekében.

6. Munkavédelmi Hivatal

A németországi munkavédelmi hatóságok, valamint a szakmai egyesületek közösen felelősek a munkavédelmi joggal kapcsolatos szabályozások felügyeletéért, és a munkahelyi balesetek megelőzéséért.

A munkavédelmi hatóságok automatikusan értesülnek munkahelyi baleset esetén, ha a munkáltató jelenti a balesetet. Ha a munkáltató ezt nem teszi meg, Stipo saját maga is értesítheti a munkavédelmi hatóságokat a baleset körülményeiről annak érdekében, hogy ellenőrizhessék a működést, a berendezések állapotát és a munkahelyi biztonságot, és kifogásolhatnak bármilyen biztonsági hiányosságot. Stipo itt találja a munkavédelmi hatóságok címét:

www.baua.de/DE/Themen/ Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/ Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/
Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile

Stipo a baleseti bejelentés űrlapját a mellékletben, a XV. függelék találja. PDF, 277 KB, nem akadálymentes