Office for the Equal Treatment of EU Workers

Megbízás és feladatok

AZ EU-munkavállalók esélyegyenlőségi szervét 2016-ban alapították azzal a feladattal, hogy az EU-munkavállalókat támogassa a Németországban a munkavállalók szabad mozgásának keretein belül nekik járó jogaik megismerésében.

A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló rendelet értelmében (EU 492/2011) az EU-s munkavállalókkal a foglalkoztatásra, bérezésre és egyéb munkafeltételekre vonatkozóan ugyanúgy kell bánni, mint a német állampolgárokkal. Az esélyegyenlőség ténylegesen és jogilag mindenre kiterjed, ami egy bérrel, vagy fizetéssel díjazott tevékenység valós gyakorlásával és egy lakás megszerzésével összefüggésben áll. Továbbá minden akadályt el kell hárítani, ami a munkavállalók mobilitásának útjában áll, különösen a munkavállaló családjának a fogadó országban való integrálásának feltételeit illetően.

Azért, hogy az EU-munkavállalók és hozzátartozóik a gyakorlatban is egyforma bánásmódban részesüljenek, az esélyegyenlőségi szerv ajánlataival egyrészt az EU-ból érkező munkavállalókhoz és családtagjaikhoz, másrészt már létező tanácsadó létesítmények szakembereihez, illetve multiplikátorokhoz fordul.

Az esélyegyenlőségi szerv konkrét feladatai:

  • Az EU munkavállalói, illetve családtagjaik számára független jogi és/vagy egyéb támogatás nyújtása tanácsadáson és referencia tanácsadáson keresztül.
  • Információ biztosítása az EU tagállamainak több hivatalos nyelvén a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogáról.
  • Független adatgyűjtés és analízis végrehajtása, vagy ezek kiadása megbízásba, illetve független beszámolók közzététele és politikai ajánlások leadása.
  • Az együttműködés és az információcsere támogatása a már meglévő németországi tanácsadóhelyek között és kapcsolattartó szolgáltatás nyújtása azon szereplők számára, akik a munkavállalók szabad mozgásának témakörében tevékenyek.
  • Kapcsolattartó hely biztosítása más tagállamok hasonló kapcsolattartó helyei számára.

Further Information