Egészségügyi ellátás / Egészségbiztosítási

Egészség/egészségbiztosítás

Ha Ön uniós állampolgár és Németországban tartózkodik, a tartózkodási helyzetétől függ, hogy a származási országában továbbra is rendelkezik-e egészségbiztosítással vagy a németországi egészségbiztosítási rendszer előírásainak hatálya alá tartozik-e.  1. Ideiglenes tartózkodás Németországban

Ha csupán ideiglenesen, pl. turistaként, kiküldött munkavállalóként vagy főleg a származási országban alkalmazott idénymunkásként tartózkodik Németországban, a származási országban kötött egészségbiztosítása fedezi Önt. Az orvosi vagy kórházi kezeléshez szüksége van európai egészségbiztosítási kártyára ( EHIC – European Health Insurance Card) és a személyazonosság igazolására (személyi igazolvány vagy útlevél). Az európai egészségbiztosítási kártyát (EHIC) díjmentesen állítják ki a származási országában azon egészségbiztosítási pénztárnál, amelyhez Ön tartozik. Amennyiben nem rendelkezik európai egészségbiztosítási kártyával, mert például az indulás előtt túl sok időbe telt volna megvárni, amíg kiállítják, vagy ha már úton van, kérhet az egészségbiztosítási pénztárnál egy ideiglenes helyettesítő igazolást (PEB). Ezt faxon keresztül vagy akár elektronikus úton is megkaphatja.

Megjegyzés: Az EHIC és a PEB tartományspecifikus jellemzőiről – ideértve a helyszínt is, ahol az EHIC-kártyát és a PEB-igazolást kérelmezni lehet – itt talál információkat.

Musterfoto einer Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

Musterfoto einer Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

Fénykép: AOK Homepage

Az EHIC, ill. a PEB segítségével orvosi kezelésben részesülhet Németországban, amennyiben ez a tartózkodás ideje alatt szükségessé válik, és nem várhat a származási országba való visszatérésig. Ez magában foglalja a krónikus vagy már meglévő betegségekkel, valamint a terhességgel és a szüléssel kapcsolatos természetbeni ellátást is.

Figyelem: Az európai egészségbiztosító kártyát és annak ideiglenes helyettesítő igazolását kizárólag azok az orvosok és kórházak fogadják el, amelyek az állami egészségbiztosítási pénztárak rendszeréhez tartoznak (pl. „egészségbiztosítási orvos” (Kassenarzt) vagy az orvosi rendelők esetében az „összes pénztár” (alle Kassen) megjegyzések). A két dokumentum nem fedi a magán egészségügyi ellátást. Ezek pl. azok az orvosi rendelők, amelyek „magánrendelőkként” (Privatpraxis) működnek.

Az orvosi rendelőben vagy a kórházban ki kell tölteni az Európai Egészségbiztosítási Betegnyilatkozat nevű kérdőívet. Ezt a rendelőben vagy a kórházban kapja kézhez az Ön által kiválasztott nyelven. Az űrlapon meg kell adnia egy tetszőleges német egészségbiztosítási pénztárat is, például a tartózkodási helyén található egészségbiztosítási pénztárat. A német egészségbiztosítási pénztár fedezi a kezelési költségeket.

Megjegyzés: Az Európai egészségbiztosítási kártyával Németországban című tájékoztató lap tartalmazza a legfontosabb információkat. A tájékoztató a németen kívül öt további nyelven is elérhető.

2. Hosszabb németországi tartózkodás esetén

Ha a tartózkodása meghaladja a rövid távú tartózkodás időtartamát, akkor az S1 űrlap segítségével biztosíthatja az ellátásra való jogosultságát.

[S1 űrlapminta]

Az űrlapot a származási országbeli egészségbiztosítójának kell kiállítania. Az orvosi szempontból szükséges kezelések mellett tervezett kezelések és rutinvizsgálatok elvégzése is lehetséges.

Ez vonatkozik például a kiküldött munkavállalókra, a határ menti ingázó munkavállalókra és családtagjaikra vagy azokra a nyugdíjasokra, akik hosszabb ideig Németországban tartózkodnak.

Ha Németországba érkezik orvosi kezelésre – vagyis egy tervezett gyógykezelés elvégzésére – akkor a származási országában az egészségbiztosító által kiállított, jogosultságot igazoló dokumentumra lesz szüksége – ez az úgynevezett „S2 hordozható dokumentum”.

Ez az ellenőrző lista áttekintést nyújt arról, hogy mire kell figyelni egy tervezett gyógykezelés esetén.

3. Németországi lakhely

Ha a lakhelye és ezzel együtt a tartózkodási helye is Németországban van, általában egészségbiztosítással is kell rendelkeznie. Ez a családtagjaira is vonatkozik, amennyiben ők is itt élnek. Németországban általános egészségbiztosítási kötelezettség érvényes!

Figyelem: Ha nyugdíjasként nyugdíjat kap egy uniós tagállamtól (a származási országától), de Németországba költözött, akkor az egészségbiztosítása továbbra is a származási országában marad!

Németországban az egészségbiztosítás két különböző rendszeren keresztül lehetséges:

  • az állami egészségbiztosítás (gesetzliche Krankenversicherung, GKV) és
  • a magán egészségbiztosítás (private Krankenversicherung, PKV).

Figyelem: Az egészségbiztosítási pénztárban a biztosítási kötelezettség automatikus – visszamenőleg is! Amennyiben a (szabadon választott) egészségbiztosítási pénztárnál késve regisztrál, ez járuléktartozás keletkezését vonja maga után. Ez abban az esetben is érvényes, ha nem volt tudomása a kötelező biztosításról. Amennyiben járuléktartozással rendelkezik, mindenképp keressen fel egy tanácsadó központot: A járuléktartozások bizonyos körülmények között csökkenthetők vagy elengedhetők. Adott esetben megtörténhet, hogy a kötelező biztosítás kezdő dátuma szintén elhalasztható.

Hogy kikre vonatkozik a kötelező állami egészségbiztosítás (GKV), azt a szociális törvénykönyv V. könyve (Sozialgesetzbuch, V) 5. §-ának 1. bekezdésében találja. Idetartoznak azok a munkavállalók is, akik meghatározott szintű jövedelemmel rendelkeznek. 2022-ben a jövedelemhatár 64 350 euró. Ha a jövedelme meghaladja ezt a határt, választhat a magán egészségbiztosítás és az önkéntes állami egészségbiztosítás között. Egyet kötelezően ki kell választania ezen két opció közül. Nem lehet teljesen lemondani az egészségbiztosításról! Amennyiben csekély mértékű tevékenységre alkalmazták (kulcsszó: „minijob”), vagy önálló vállalkozó, itt tájékozódhat.

Ha a házastársa Németországban él és nem dolgozik, akkor az Ön által kötött állami egészségbiztosítás őt is lefedheti. Ezzel nem keletkeznek többletköltségek. Ugyanez vonatkozik a gyerekeire is: (családi biztosítás (Familienversicherung) az SGB V. könyvének 10. §-a értelmében).  Azon családtagok esetében, akiknek a családi biztosításra való jogosultsága a származási országukban lejár, vagy akik esetében a családi biztosítás kizárt, tekintetbe jön az önkéntes állami egészségbiztosítás ( a szociális törvény V. könyve 9. §-ának megfelelően). Az egészségbiztosítás lejártát követő három hónapon belül be kell jelenteni az önkéntes biztosítást egy egészségbiztosítási pénztárnál.

Figyelem: Németországban alkalmazott uniós állampolgárként a munka megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy időben egy egészségbiztosítási pénztár tagja legyen. Lépjen kapcsolatba egy egészségbiztosítási pénztárral, és jelentse be tagságát. Az állami egészségbiztosítási pénztárak listáját itt találja.

Az álláskeresők esetén ez a következőképpen alakul: amíg életvitelének központja még a származási országában van, vagyis a szokásos tartózkodási helyét még nem helyezte át Németországba, a származási országban kötött egészségbiztosítása fedezi Önt. Továbbra is fizetnie kell a járulékokat a származási országában lévő egészségbiztosítónak. Bizonyos esetekben nehéz meghatározni a szokásos tartózkodási hely Németországba történő áthelyezését. A döntéshozatalban meghatározó kritériumok lehetnek: a németországi tartózkodás időtartama és állandósága, a családi körülmények és lakhatás – a népesség-nyilvántartási hivatalnál való bejelentkezés meghatározó lehet, de nem kötelező módon.

Figyelem: Ha három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik Németországban, akkor mindenképpen köteles regisztrálnia a helyi népesség-nyilvántartási hivatalnál. A tartózkodási joggal kapcsolatban itt talál információkat.

Ha már álláskeresőként Németországba költözött, kötelező az egészségbiztosítás megkötése. Ebben az esetben érvénybe lép egy automatikus biztosítási kötelezettség („Auffangversicherungspflicht” – gyűjtő biztosítási kötelezettség), az SGB V. könyvének 5. §-a 1. bekezdésének 13. pontja értelmében. Egy Ön által választott egészségbiztosítási pénztárnál állami egészségbiztosítást köthet. Azoknak, akik a származási országukban magán egészségbiztosítással rendelkeztek, Németországban is magán egészségbiztosítást kell keresniük.

Megjegyzés: Azoknak, akik nem keresnek munkát, lehetőségük van – a származási országukban kötött egészségbiztosítási védelem lejárta után – önkéntes állami biztosítást kötni Németországban (az SGB V. könyvének 9. §-a). Az önkéntes biztosításról három hónapon belül írásban értesíteni kell az egészségbiztosítási pénztárat. A biztosítás folyamatosan érvényes lesz, hiszen az új németországi egészségbiztosítás azonnal érvénybe lép, amint a régi érvényét veszti. Kérje az egészségbiztosítótól az írásbeli értesítése kézhezvételének megerősítését!

Munkanélküliség esetén – ha korábban Németországban dolgozott – továbbra is biztosítási kötelezettsége van. Az egészségbiztosítás általában az addigi egészségbiztosítási pénztárnál marad. Mindazonáltal értesíteni kell az egészségbiztosítási pénztárat a munkanélküliségről. A járulékokat a munkaügyi ügynökség (Arbeitsagentur) (I. típusú munkanélküli segély) vagy a munkaügyi központ (Jobcenter) (II. típusú munkanélküli segély/ „Hartz IV”) fedezi.

Még akkor is, ha az SGB XII. könyve értelmében szociális segélyben részesül, általában államilag biztosított marad. Az ehhez kapcsolódó járulékokat az SGB XII. könyve 32. §-ának 1. bekezdése értelmében a szociális ellátást nyújtó intézmények (szociális segélyek önkormányzati hivatala) fedezi. Amikor a szociális segély igénylésekor magán egészségbiztosítással rendelkezett, a biztosítási járulékok megfelelő részét a szociális ellátást nyújtó intézmény fizeti (SGB XII. könyve 32. §-ának 5. bekezdése).

Ha segítségre van szüksége, de nem rendelkezik biztosítási fedezettel, mert például az egészségbiztosítása már érvényét vesztette a származási országában, vagy nem tudott Németországban egészségbiztosítást kötni, a tartózkodási helyhez kapcsolódó jogi helyzet függvényében az SGB XII könyve szerinti egészségügyi segítségnyújtás alkalmazható (SGB XII. könyv 23. §). Amennyiben a tartózkodási helyhez kapcsolódó jogi helyzet következtében, például álláskeresőként nem jogosult ezekre a szolgáltatásokra, kizárólag az akut megbetegedések és a fájdalmak kezelésekor, valamint terhesség és szülés esetén jogosult egészségügyi szolgáltatásokra, amelyeket két éven belül legfeljebb egy hónapig kaphat; különleges esetekben azonban ez az intervallum meghosszabbítható.

Megjegyzés: További információk az uniós állampolgárok és családtagjaik számára az egészségügyi rendszerhez való hozzáférésről a Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege és az EU-Gleichbehandlungsstelle által összeállított, „Az egészségügyi rendszerhez való hozzáférés az uniós és svájci állampolgárok, az EGT tagjai számára” („Zugang zum Gesundheitssystem für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, Angehörige des EWR und der Schweiz”) PDF, 5 MB, akadálymentes című kiadványban találhatók.

Ha egészségbiztosítással kapcsolatos nehézségbe ütközik, forduljon az egyik tanácsadó központhoz. Semmiképpen se maradjon biztosítás nélkül! Az mindig csak problémákat von maga után.

Megjegyzés: A tanácsadó központok közé tartoznak az úgynevezett elszámoló szervezetek (Clearingstellen) is, amelyek a kérésére ellenőrizhetik, hogy jogosult-e ellátásokra a német egészségügyi rendszerben, és milyen mértékben. Az elszámoló szervezetek az egészségbiztosítás megkötésében is segíthetnek.

[A németországi elszámoló szervezetek listája] PDF, 155 KB, nem akadálymentes

4. Egészségbiztosítással Németországban: orvosi kezelés

Állami egészségbiztosítással rendelkező személyként kap egy egészségbiztosítási kártyát. Az egészségbiztosítási kártyát az orvosnál tett minden látogatásnál be kell mutatnia. Az orvosi kezelés költségeit közvetlenül az egészségbiztosítóval számolják el. Önnek semmit sem kell fizetnie.

Figyelem: Időnként az orvos javasolhat olyan kezeléseket, amelyek nem tartoznak az egészségbiztosítás által tartalmazott alapellátáshoz (IGeL – Individuelle Gesundheitsleistungen – egyéni egészségügyi szolgáltatások). Ön dönti el, hogy felár ellenében igényt tart-e a javasolt kezelésre. Az orvosának tájékoztatnia kell Önt a kiegészítő kezelés előnyeiről és hátrányairól, valamint a kezelés áráról is.

Amennyiben Ön Németországban dolgozik, viszont egy másik országban él (a lakhelye nem abban az országban van, amelyikben az egészségbiztosítása van), a lakhelyéül szolgáló országban is részesülhet orvosi ellátásban. Ugyanakkor előnyös lenne regisztrálnia a lakhelye szerinti országban lévő egészségbiztosítási szolgáltatónál is. A lakhelye szerinti országban történő regisztrációhoz az S1 űrlapot kell kitöltenie. A formanyomtatványt az illetékes németországi egészségbiztosítási pénztárnál kérvényezheti.

5. Baleset-biztosítás

Németországban minden munkavállaló kötelező biztosítással rendelkezik az állami baleset-biztosítás keretében. Ebben az esetben nincs szükség külön regisztrációra. A biztosítás az Ön számára díjmentes; a járulékokat kizárólag a munkáltató fizeti.

A baleset-biztosítás a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések következményeinek megelőzését és az azok elleni védekezést szolgálja. Szolgáltatásai közé tartoznak többek között:

  • a kezelési és orvosi rehabilitációs szolgáltatások;
  • a szakmai életben való részvételt célzó szolgáltatások (szakmai rehabilitáció);
  • a társadalmi életben való részvételt célzó szolgáltatások (szociális rehabilitáció);
  • a bérkompenzáció munkaképtelenség esetén, valamint
  • a sérültek és az özvegyek nyugdíja.

Munkahelyi baleset esetén a munkáltató jelenti a balesetet, és amennyiben fennáll a foglalkozási megbetegedés gyanúja, ezt az orvosa fogja jelenteni. A baleset-biztosító ilyen esetekben automatikusan ellenőrzi a jogosultságot. Nem szükséges kérelmet vagy jelentést benyújtania.

Megjegyzés: A Németország és az uniós országok közötti, határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a határon átnyúló egészségügyi ellátással foglalkozó nemzeti kapcsolattartó ponthoz (angolul is elérhető).

Tipp: Az alább megtalálható és letölthető, „Hozzáférés az egészségügyi rendszerhez” című brosúra, valamint a 6 részből álló, „Az uniós polgárok egészségügyi ellátásának átfogó ismertetése” című szórólapsorozat ingyenesen megrendelhető az info@eu-gleichbehandlungsstelle.de címen nyomtatott formában.