Jogorvoslat

vissza az iránymutatóhoz

Jogorvoslat

Egy dolog tudni azt, hogy uniós munkavállalóként milyen jogokkal rendelkezik. Ezeknek a jogoknak az érvényesítése túllép ezen az ismereten. Itt megtudhatja, hogyan érvényesítheti jogait munkáltatójával szemben, valamint azt is, hogy honnan szerezhet támogatást.

1. Munkabér

Ha a munkáltató nem fizeti ki a megállapodásban szereplő munkabért, írásban szólítsa föl a ki nem fizetett munkabér kifizetésére. Ügyeljen arra, hogy a kifizetésre kéthetes határidőt adjon. Ebben az írásbeli felszólításban meg kell adnia azt a munkaidőt, amelyre a bérét követeli, a bér összegét, valamint a bankszámlaszámát.

Figyelem: A bérkövetelés érvényesítésekor feltétlenül figyelembe kell vennie azt a jogvesztési határidőt, amelyet a munkaszerződésében meghatároztak. A jogvesztési határidő olyan időtartam, amelyben érvényesítenie kell a bérkövetelést a munkáltatójával szemben. Ezen határidő lejártával a bérkövetelés azzal a következménnyel szűnik meg, hogy sem a munkáltatónál sem a bíróság előtt nem tudja azt érvényesíteni. Amennyiben a jogvesztési határidőt az Önre vonatkozó kollektív megállapodásban szabályozzák, ellenőrizze az ahhoz tartozó kollektív megállapodás szerinti díjazási szabályokat.

Amennyiben a vállalatán belül üzemi tanács működik, akkor keresse fel az üzemi tanácsot vagy valamelyik más, a vállalatán belüli illetékes szervezetet (pl. bizalmi személy), hogy panaszt tehessen az elmaradt bérkifizetés miatt. Ott is kaphat támogatást a bérköveteléseivel kapcsolatban.

Ha a munkáltató mindezek ellenére sem reagál az előírt határidőn belül a bérkifizetési követelésére, a bérköveteléssel kapcsolatban a munkaügyi bírósághoz (Arbeitsgericht) fordulhat az ügyével. Ha nem rendelkezik elégséges német nyelvtudással ahhoz, hogy egy perben részt vegyen, a bíróság automatikusan megbíz egy tolmácsot.

Figyelem: A bíróság előtt a bérkövetelést igazolni kell. Ezért minden nap írja föl a munkaóráit. A jegyzeteit írassa alá a vezetőjével/felettesével. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjen meg például egy kollégát, hogy írja alá. Ehhez használja pl. a munkaidőnaptárat, amelyet letölthet és kinyomtathat. Készítsen fényképeket is a telefonjával. Minél több bizonyítéka van, annál nagyobb az esélye arra, hogy megkapja a pénzét. Gondoljon arra, hogy őrizze meg az írásbeli munkaszerződését és a munka díjazásával kapcsolatos egyéb dokumentumait, valamint a megkapott fizetési jegyzékeket is.

2. Felmondás

Amennyiben felmondtak Önnek, a felmondás kézhezvételétől számított 3 héten belül panaszt kell tennie a bíróságon (felmondás elleni védelemmel kapcsolatos panasz). Ez a határidő minden felmondásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az a felmondás elleni védelemről szóló törvény hatálya alá esik-e.

Figyelem: Amennyiben elmulasztja a határidőt, az súlyos következménnyel jár: a felmondás a felmondási határidő lejártával jogerős, és ez ellen már nem fellebbezhet.

A felmondás elleni védelemmel kapcsolatos panaszt Ön is megteheti a munkaügyi bíróságon: ez azt jelenti, hogy nem kell ügyvédi képviseletet kérnie. Az ügyvédi képviselet csak a másodfokú eljárásban szükséges, azaz ha a munkaügyi bíróság (első fokon) ítéletet hozott, és fellebbezést ad be a munkaügyi bíróság ítélete ellen a Másodfokú munkaügyi bíróságon. A felmondás elleni védelemmel kapcsolatos panasz esetén az a célja, hogy a munkaügyi bíróság megállapítsa a felmondás érvénytelenségét. Amennyiben a panasz sikeres, a felmondás érvénytelen. Ez azt jelenti, hogy a munkaviszonya továbbra is fennáll. Ezután munkába kell járnia, és a munkáltatónak a munkabért ki kell fizetnie.

Felmondás elleni védelemmel kapcsolatos panaszt akkor is tehet, ha a munkaviszonyt nem akarja tovább folytatni, hanem végkielégítést szeretne kapni. Ezt az eredményt azonban nem lehet kikényszeríteni, ezért a panasz mindig azt a megállapítást célozza meg, hogy a felmondás érvénytelen. Az eljárás során a munkáltatójával megegyezhet végkielégítésben (ún. végkielégítési megállapodás).

Figyelem: A lehető leghamarabb éljen a szakszervezetek, illetve egyéb tanácsadó központok támogatásával, vagy kérje munkajogi ügyvéd segítségét.

A panaszt annál a munkaügyi bíróságnál lehet benyújtani, amelyik körzetében a munkáltató lakhelye vagy székhelye van, vagy ahol a munkát általában véve végzik vagy legutóbb végezték. Hogy ez melyik munkaügyi bíróság, azt a Szövetség és a Tartományok Igazságügyi Portálján (Justizportal des Bundes und der Länder) (bírósági jegyzék ) találja meg. A munkaügyi bíróságon van egy kezelőiroda (Rechtsantragstelle), ahol szóbeli panaszok és kérvényeket is benyújthatók. Gondoljon arra, hogy az írásbeli munkaszerződéseket, a munkaidő-igazolásokat vagy a munkabér mértékével kapcsolatos egyéb dokumentumokat, valamint a kapott bérelszámolásokat – lehetőleg ezek másolatát – ott leadja.

A bírósági eljárás során eljárási költségek keletkeznek. Ezeket általában az a fél viseli, amelyik a pert elveszti. A részleges pergyőzelem esetén a költségeket arányosan osztják fel.

Figyelem: Első fokon minden fél maga viseli az ügyvédi költségeket. Ezért az ügyvédi költségeket akkor is ki kell fizetni, ha a jogvitát jogerősen megnyerte.

Amennyiben nem tudja kifizetni egy jogvita költségeit, kérelmezheti a költségmentességet. Költségmentességet minden bírósági eljáráshoz, illetve jogi tanácsadáshoz biztosítanak, ez nem korlátozódik a munkajogi perekre. Erről további információkat a GYIK részben talál.

Azokat a munkavállalókat, akik legalább 3 hónapja tagjai egy szakszervezetnek, a szakszervezet díjmentesen látja el tanáccsal, és képviseli a bíróság előtt.

Amennyiben a német hatóságokkal szemben nehézségei támadnának az uniós állampolgárként meglévő jogainak érvényesítése ügyében, akkor a nemzeti hatóságok SOLVIT díjmentes szolgálata segíthet, amely minden uniós tagállamban, valamint Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában képviselteti magát. Ennek feltétele, hogy az ügy még nem volt bíróság előtt, és hogy az ügy uniós joggal legyen kapcsolatos. A SOLVIT szolgálatát az online kapcsolattartási formanyomtatványon keresztül keresheti meg, amelyet a SOLVIT weboldalán talál.

3. Hátrányos megkülönböztetés / bántalmazás

Amennyiben úgy érzi, hogy a munkáltató vagy az üzem más munkavállalója hátrányosan megkülönbözteti vagy méltánytalanul bánik Önnel, először panaszt tehet az üzem illetékes szervezeténél (pl. a bizalmi személynél). Az üzemi tanáccsal rendelkező üzemekben az üzemi tanács tagját kérheti támogatásra vagy közvetítésre.
Az üzemi tanács feladatai közé tartozik, hogy a külföldi munkatársak integrációját az üzemen belül támogassák, valamint – a munkáltatóval közösen – ügyeljenek arra, hogy az üzemben dolgozó személyekkel a jog és tisztességesség alapelvei szerint bánjanak. Tilos minden, az emberek faji vagy etnikai származása, származási országa, nemzetisége, vallása vagy világnézete alapján történő hátrányos megkülönböztetés.

Ezenkívül munkajogi eljárás keretében kártérítési keresetet indíthat

  • a bántalmazás (mobbing) minden fajtájának tilalma alapján
  • a bántalmazásra visszavezethető betegség miatt, amennyiben a munkáltató hibás a bántalmazásban, azaz ha ő maga alkalmazott bántalmazást vagy szándékosan vagy gondatlanságból elmulasztotta, hogy a kollégák részéről tanúsított bántalmazást megakadályozza

az illetékes munkaügyi bíróságon.

további információk