Informacje dotyczące koronawirusa

Poprzez swoje zachowanie każdy z nas może przyczynić się do ochrony siebie, osób starszych oraz osób z wcześniejszymi schorzeniami, występującymi przed koronawirusem. Politycy podjęli środki, mające na celu wyhamowanie rozprzestrzeniania się wirusa, zapobieganie przeciążeniu systemu opieki zdrowotnej i złagodzenie ekonomicznych skutków pandemii. Rząd Federalny [Bundesregierung] informuje na temat aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem poprzez różne kanały i w różnych językach. Poniżej zestawiono najważniejsze informacje.

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick"
Zdjęcie: Zespół roboczy Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji

Zdrowie i wskazówki dotyczące zachowania

Nadal obowiązują: Ogranicz kontakty z innymi osobami do minimum i jedynie do stałej grupy osób.

Ważne: Zachowaj bezpieczną odległość wynoszącą co najmniej 1,5 metra od innych osób, regularnie i dokładnie myj ręce, noś osłonę na usta i nos oraz regularnie wietrz pomieszczenia. Tam, gdzie ludzie zbierają się na zamkniętej przestrzeni, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.

Bezpiecznie przetrwać zimę
(Źródło: Instytut Roberta Kocha)

Co oznaczają zasady 3G, 2G i 2G plus?

  • 3G: dostęp mają ozdrowieńcy, osoby w pełni zaszczepione lub przebadane
  • 2G: dostęp mają ozdrowieńcy lub osoby w pełni zaszczepione
  • 2G plus: dostęp mają ozdrowieńcy lub osoby w pełni zaszczepione, jeżeli dodatkowo są zaszczepione (Osoby zaszczepione dawką przypominającą nie potrzebują testu)

3G obowiązuje w miejscach pracy i w środkach transportu publicznego: w środkach transportu publicznego istnieje obowiązek noszenia masek OP lub FFP. Przepisy te znajdują zastosowanie również w odniesieniu do ruchu lotniczego.

2G obowiązuje w handlu detalicznym, miejscach i wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych (np. restauracje, bary, hotele, teatry): Sklepy z artykułami codziennego użytku (np. supermarkety, apteki, drogerie, księgarnie) pozostają otwarte dla wszystkich. W przypadku wysokiej liczby zakażeń w danym okręgu, kraj związkowy ma prawo zamknąć restauracje lub ograniczyć możliwość pobytu w hotelach.

Regularne testy na obecność koronawirusa: Szybkie testy są ważnym elementem, umożliwiającym większą normalność i bezpieczne kontakty. Dlatego wszyscy w Niemczech powinni mieć możliwość wykonania bezpłatnego szybkiego testu przynajmniej raz w tygodniu.

Szkoły: Maski są obowiązkowe dla wszystkich klas.

Inne zasady: W odniesieniu do takich dziedzin jak fryzjerstwo czy siłownie, kraje związkowe wydają własne przepisy.

Ograniczenia kontaktów: Prywatne spotkania, w których biorą udział osoby niezaszczepione lub nie będące ozdrowieńcami, zostają ograniczone do własnego gospodarstwa domowego i maksymalnie dwóch osób z innego gospodarstwa domowego. Z powyższego wyklucza się dzieci do 14 roku życia.

Porady dotyczące zdrowia i zachowania w różnych językach można znaleźć w  Federalnym Ministerstwie Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit).

Podobnie jak miliony ludzi w Niemczech, użyj aplikacji dotyczącej ostrzeżeń w związku z koronawirusem “Corona-Warn-App”, opracowanej przez Rząd Federalny [Bundesregierung]. Im więcej osób korzysta z aplikacji, tym skuteczniej może ona nas chronić.

Proszę stosować się do przepisów obowiązujących w danym  kraju związkowym.

Domowa izolacja w przypadku potwierdzonego zachorowania na COVID-19: Ulotka dla pacjentów i członków rodziny
(Źródło:  Instytut Roberta Kocha (Robert Koch Institut)

Szczepienie ochronne przeciwko koronawirusowi

Dzięki szczepieniu ochronnemu przeciwko koronawirusowi pomagasz chronić siebie, swoją rodzinę i osoby najsłabsze. Prawo do szczepień przysługuje przede wszystkim osobom, których miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Niemiec bądź które pracują w określonych placówkach opieki na terenie Niemiec, jednak tu nie mieszkają.

Szczepienie odświeżające: Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) generalnie zaleca szczepienie przypominające dla wszystkich osób powyżej 12 roku życia. Szczepienie przypominające powinno być co do zasady podawane w odstępach około 3 miesięcy od drugiego szczepienia. 

Szczepionka odświeżająca jest szczególnie zalecana w przypadku:

  • osób starszych
  • osób z chorobami przewlekłymi
  • osób wymagających opieki
  • osób, które były szczepione szczepionką wektorową (np. Astra Zeneca lub Johnson & Johnson)
  • osób mających częsty kontakt z osobami szczególnie wrażliwymi lub zakaźnymi (np. pracownicy medyczni).

Szczepienie jest dobrowolne i wykonywane bezpłatnie w punktach szczepień lub w praktykach lekarskich. Pod numerem 116 117 dowiesz się, kiedy i gdzie możesz się zaszczepić. 

Szczepienie przeciw Covid-19 może być cyfrowo udokumentowane. Elektroniczny certyfikat może być wygenerowany w gabinecie lekarskim, aptece lub w punkcie szczepień. Po wprowadzeniu lub przesłaniu danych generowany jest kod QR. Osoby zaszczepione mogą następnie zeskanować go za pomocą aplikacji  CovPass-App lub aplikacji  Corona-Warn-App aby w ten sposób potwierdzić swój status szczepienia.

Składniki szczepionki zostały dokładnie przebadane pod kątem oddziaływań na organizm, bezpieczeństwa i skuteczności. Także po szczepieniu obowiązuje zasada: Zachowaj odstęp i noś maseczkę!

Informacje na temat szczepionek mRNA
(Źródło: Instytut Roberta Kocha)

Informacje na temat szczepionek wektorowych
(Źródło: Instytut Roberta Kocha)

Praca i pieniądze

Wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do zaoferowania swoim pracownikom, którzy nie pracują wyłącznie w domu, wykonania dwóch testów tygodniowo.

Również w czasie trwania pandemii koronawirusa obowiązuje ochrona przed wypowiedzeniem. Jeśli Twój pracodawca zarządził skrócony czas pracy, masz prawo do zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy w okresie do 24 miesięcy. Może on wynosić do 87% utraconego zarobku. Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych udziela informacji na temat kwestii związanych z prawem pracy w kilku językach.

Na wsparcie mogą również liczyć przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy. Do dyspozycji są kredyty, dofinansowania lub ulgi podatkowe. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz).

Osoby studiujące, potrzebujące nagłej pomocy finansowej, mogą wnioskować o wsparcie w Organizacji ds. Socjalno-Bytowych Studentów [Studierendenwerk]. Wynosi ono do 500 euro miesięcznie. Poza tym istnieje kredyt studencki Banku Odbudowy (KfW-Studienkredit), który obecnie jest również dostępny dla studentów zagranicznych.

3G w miejscu pracy w Niemczech: Co zatrudnieni powinni wiedzieć. W Niemczech w dniu 24.11.2021 wprowadzono nowe zasady. Zatrudnionych obowiązuje zasada 3G w zakładach pracy. W niniejszej krótkiej informacji odpowiadamy tylko na najważniejsze pytania.
(Źródło: DGB Sachsen)

Praca sezonowa w czasiepandemiiSaisonarbeit - Flyer PL koronawirusa PDF, 299 KB, Bez formy dogodnej dla osób słabowidzących
(Źródło: Biuro ds. Równo-uprawnienia Pracowników w UE)

Hotline Corona

Hotline Corona

Zdjęcie: Faire Mobilität

Państwa prawa pracownicze w Niemczech w czasie kryzysu związanego z koronawirusem w języku polskim Projekt DGB "Faire Mobilität" („Uczciwa mobilność”) uruchomił ogólnokrajową infolinię informującą o  prawach pracy w czasie kryzysu związanego z koronawirusem. Przekażemy wstępne przydatne informacje oraz wskażemy wskazówki do dalszych działań.

Informacje o Koronawirusie i prawie pracy
(Źródło: Faire Mobilität)

INFORMACJE dla pracowników przygranicznych na pograniczu Polska – Niemcy – Czechy
(Źródło: DGB Bezirk Sachsen)

Ważne informacje dla zatrudnionych z Polski, którzy pracują w Saksonii.
(Źródło: DGB Sachsen)

Wjazd do kraju i wyjazd z niego

Ogólna zasada: należy zaniechać podróży, które nie są konieczne. Pojedyncze Państwa, również wewnątrz UE, w dalszym ciągu mogą ograniczać wjazdy na swoje terytorium lub wyznaczać kwarantannę dla osób wjeżdżających do kraju. Przed podróżą prosimy o zaczerpnięcie informacji dot. aktualnych ograniczeń wjazdu i kontroli granicznych w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Auswärtigen Amt) i w  Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium des Innern).

Wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec ze strefy ryzyka przed wjazdem muszą wypełnić  cyfrowe zgłoszenie wjazdu.

Instytucie Roberta Kocha znajdziesz codziennie aktualizowane informacje na ten temat. 

Przed wjazdem na teren kraju: Przy każdym wjeździe do kraju z innego państwa należy posiadać dowód szczepienia, testu lub rekonwalescencji. (Metoda PCR lub test antygenowy). Ten obowiązek dotyczy wszystkich osób powyżej 12 roku życia. 

Dowodem wyzdrowienia jest test laboratoryjny (PCR, PoC-PCR) datowany na co najmniej 28 dni lub maksymalnie 6 miesięcy. Pełne szczepienie musi mieć miejsce co najmniej 14 dni wcześniej.

Po wjeździe na teren kraju: Zasadniczo każdy, kto wjeżdża do kraju z obszaru zagrożonego wirusem, musi przejść 14-dniową kwarantannę w domu. Po przybyciu ze strefy wysokiego ryzyka każdy, kto nie został zaszczepiony przeciwko korona-wirusowi lub wyzdrowiał już po chorobie koronowej, musi zostać poddany kwarantannie przez dziesięć dni. Kwarantannę można zakończyć kolejnym testem, licząc od 5 dnia. 

Porady dotyczące wjazdu można znaleźć w  Federalnym Ministerstwie Zdrowia.

Re-open EU
(Źródło: Unia Europejska)

Ochrona przed przemocą domową

Wyjątkowa sytuacja dla całej rodziny - sugestie dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie poprzez ograniczenie kontaktów w czasie pandemii koronawirusa PDF, 503 KB, barrierefrei
(Źródło: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji oraz Centrum Medyczne Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Bezpłatna linia pomocy (08000 116 016), czat i porady e-mailowe na temat przemocy domowej
(Źródło:  Federalny Urząd ds. Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego)