Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORONAVIRUSA

Koronawirus - Informacje i linki w wielu językach

Każdy i każda z nas może swoim zachowaniem przyczynić się do ochrony osób starszych i osób z rozpoznanymi wcześniej schorzeniami przed zarażeniem koronawirusem. Należy spowolnić przebieg epidemii, aby nie doszło do przeciążenia systemów opieki zdrowotnej. Władze podjęły niezbędne działania w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa oraz złagodzenia skutków gospodarczych. Rząd federalny informuje o bieżącej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa w kilku językach na różnych kanałach informacyjnych. Informacje te pochodzą z oficjalnych źródeł i są regularnie aktualizowane. Jeżeli informacje nie są jeszcze dostępne w Państwa języku ojczystym, zachęcamy do skorzystania z wersji angielskiej.

Wracamy do codzienności – aplikacja ostrzegająca przed koronawirusem na terenie Niemiec

Informacje i pobieranie aplikacji ostrzegawczej Corona w języku polskim.
(Źródło: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji)

Ulotka z informacjami o wirusie koronowym (kliknij, aby pobrać plik PDF)

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick" Source: Zespół roboczy Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji

Informacje na temat zdrowia, higieny i infekcji

Wszystko, co musisz wiedzieć o zasadach higieny, środkach ostrożności i ryzyku infekcji, znajdziesz tutaj. Zostaniesz również poinformowany o tym, co należy zrobić, jeśli podejrzewasz zakażenie i co oznacza kwarantanna.

Podstawowe informacje o COVID-19
(Źródło: Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa)

Nowy koronawirus SARS-CoV-2: Informacje i praktyczne wskazówki
(Źródło: Ethno-Medical Center Germany)

Ulotka na temat ochrony przed infekcjami w języku angielskim
(Źródło: Federalne Ministerstwo Zdrowia)

Karta informacyjna: 10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny w języku angielskim
(Źródło: Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej)

Działania w kontekście koronawirusa
(Źródło: Komisja Europejska)

Informacje dla pracowników 

Dla wielu osób pandemia koronawirusa oznacza ograniczenia w miejscu pracy: pracodawca wprowadza krótki czas pracy (tzw. Kurzarbeit), zwalnia pracowników, pracownicy muszą opiekować się swoimi dziećmi w domu. Odpowiedzi na pytania dotyczące powyższych tematów znajdziecie Państwo tutaj.

Pytania i odpowiedzi dotyczące obniżonego wymiaru czasu pracy i podnoszenia kwalifikacji pracowników
(Źródło: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych)

Hotline Corona Source: Faire Mobilität

Audio FAQ Praca sezonowa i koronawirus
(Źródło: Faire Mobilität)

Kurzarbeit: Co powinni wiedzieć zatrudnieni z Polski i Czech pracujący w Niemczech!
(Źródło: DGB Bezirk Sachsen)

Informacje dla personelu pielęgniarskiego
(Źródło: Federalne Ministerstwo Zdrowia)

Państwa prawa pracownicze w Niemczech w czasie kryzysu związanego z koronawirusem w języku polskim Projekt DGB "Faire Mobilität " („Uczciwa mobilność”) uruchomił ogólnokrajową infolinię informującą o  prawach pracy w czasie kryzysu związanego z koronawirusem. Przekażemy wstępne przydatne informacje oraz wskażemy wskazówki do dalszych działań.
0800 0005780
Poniedziałek – piątek w godz. od 9.00 do 12.00 oraz 14.00 do 18.00

Koronawirus: Ważne informacje dla pracowników
(Źródło: BEMA)

Koronawirus – skutki w świetle prawa pracy
(Źródło: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych)

Informacje o Koronawirusie i prawie pracy
(Źródło: Faire Mobilität)

INFORMACJE dla pracowników przygranicznych na pograniczu Polska – Niemcy – Czechy
(Źródło: DGB Bezirk Sachsen)

Kurz­ar­beit: Co po­win­ni wied­zieć zat­rud­nie­ni z Polski i Czech pra­cu­ją­cy w Niem­c­zech!
(Źródło: DGB Bezirk Sachsen)

Wielojęzyczne informacje na temat koronawirus i mini-pracy (mini-job)
(Źródło: BemA Sachsen-Anhalt)

Informacje dla samozatrudnionych i  przedsiębiorstw

Prowadzisz własną działalność gospodarczą i potrzebujesz wsparcia, aby przezwyciężyć skutki gospodarcze spowodowane pandemią koronawirusa: Tutaj można znaleźć informacje o takich środkach jak wynagrodzenie z tytułu skróconego czasu pracy (Kurzarbeitergeld), wsparcie płynności finansowej i odroczenie płatności podatku.

Prawo do zasiłku krótkoterminowego również dla osób dojeżdżających do pracy za granicą - komunikat prasowy na temat nowego rozporządzenia w języku angielskim.
(Źródło: Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu)

Standard BHP dotyczący SARS-CoV-2
(Źródło: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych)

Instrumenty wsparcia ze strony Związku oraz krajów związkowych w zakresie walki z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa
(Źródło: IQ Fachstelle - Migrantenökonomie)

Informacje o życiu publicznym

Podjęte zostały niezbędne środki wprowadzające ograniczenia w funkcjonowaniu życia publicznego. Tutaj można znaleźć aktualne informacje m.in. o tym, które obiekty zostały zamknięte, a które pozostają otwarte. Poza tym dowiedzą się Państwo o najważniejszych faktach dotyczących kontroli granicznych i ograniczeń w podróżowaniu, a także o specjalnych regulacjach dla pracowników transgranicznych.

Wytyczne dotyczące korzystania ze swobodnego przepływu pracowników podczas epidemii COVID-19
(Źródło: Komisja Europejska)

Powrót z Niemiec do Polski
(Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej)

Umowa między Bund-Länder w sprawie kontroli koronaawirusa w języku angielskim
(Źródło: Rząd Federalny Niemiec)

Pytania i odpowiedzi dotyczące ograniczeń w podróżowaniu i kontroli granicznej w języku angielskim
(Źródło: Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dla Budownictwa i Ojczyzny)

Informacje dla osób podróżujących do Niemiec w języku angielskim
(Źródło: Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Pytania i odpowiedzi ogólne

Tutaj znajdą Państwo ogólne informacje na temat aktualnej sytuacji w Niemczech.

Koronawirus Pytania i odpowiedzi - FAQ po polsku
(Źródło: Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwo)

Koronawirus – pomoc rządu federalnego
(Źródło: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji)

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia
(Źródło:Serwis Rzeczypospolitej Polskiej)

Przemówienie kanclerza federalnego w języku angielskim
(Źródło: rząd niemiecki)

Sytuacja w Niemczech: Ważne pytania i odpowiedzi na temat koronaawirusa w języku angielskim
(Źródło: rząd niemiecki)

Further Information