Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

Ograniczenia w zakresie kontaktów obowiązują do dnia 29 czerwca 2020

W dniu 26 maja federacja i kraje związkowe wspólnie ustaliły, że ograniczenia w kontaktach społecznych będą obowiązywały nadal do 29 czerwca. Należy utrzymywać kontakt z jak najmniejszą liczbą osób, grupa tych osób powinna pozostawać stała. Szczegółowe zasady:

•    Mieszkańcy muszą nadal utrzymywać minimalny bezpieczny dystans 1,5 metra od innych osób, w określonych miejscach publicznych nadal istnieje obowiązek noszenia maseczek. 


•    Ograniczenia kontaktów społecznych będą obowiązywać do 29 czerwca. Rządy krajów związkowych mogą zezwolić na wspólne przebywanie w miejscu publicznym do 10 osób lub członków dwóch gospodarstw domowych. 


•    W miarę możliwości należy nadal ograniczać kontakty z innymi osobami – kontakt powinien dotyczyć stałego kręgu osób. 


•    Również w przypadku prywatnych spotkań w domu, w zamkniętych pomieszczeniach, należy przestrzegać zasad higieny, zachowywać bezpieczny dystans i dbać o odpowiednie wietrzenie pomieszczeń. Jeśli to możliwe, spotkania prywatne powinny odbywać się na wolnym powietrzu – w takich warunkach ryzyko zakażenia jest znacznie niższe. Ważne jest, aby można było zidentyfikować krąg uczestników spotkania. 


•    Oddzielne uregulowania dotyczą działalności placówek dziennej opieki nad dziećmi i szkół oraz imprez i zgromadzeń, które wymagają wdrożenia osobnej koncepcji higieny. 


•    W przypadku wystąpienia regionalnych ognisk zakażeń istnieje możliwość wprowadzenia dalszych ograniczeń dotyczących kontaktu w celu stłumienia danego ogniska i zapobieżenia rozprzestrzenianiu się epidemii poza dany region.
 

czwartek, 28. maja 2020

Further Information