Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

Priorytetowy dostęp do szczepień

Opiekunowie zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym z osobą, której przysługuje priorytetowy dostęp do szczepień

Jeśli jesteś opiekunem mieszkającym w gospodarstwie domowym z podopiecznym i świadczącym na jego rzecz opiekę lub pomoc, możesz uzyskać priorytetowy dostęp do szczepień w Niemczech jako osoba z bliskiego kontaktu - niezależnie od obywatelstwa.

Osoby świadczące usługi opieki domowej i pielęgnacji („live-in care”), które uznawane są za osoby bliskiego kontaktu, mogą skorzystać z priorytetowego dostępu do szczepień (poziom 2 i 3 wg przepisów o szczepieniach przeciwko koronawirusowi).

Osoby te muszą spełniać następujące warunki:

  • Posiadają ogólne uprawnienia do szczepień - czyli dostęp do szczepień w Niemczech - i

  • Zostały wyznaczone jako osoba bliskiego kontaktu przez osobę wymagającą opieki w domu lub

  • Pracują w Niemczech w warunkach pracy i życia o znacznie podwyższonym ryzyku infekcji → patrz tutaj.

Uwaga: Z reguły pracownicy „opieki domowej" nie mogą być objęci szczepieniami preferencyjnymi jako „pracownicy opieki ambulatoryjnej", które przysługują tej grupie na podstawie Rozporządzenia o szczepieniach przeciwko koronawirusowi.

Wymagania stawiane osobom bliskiego kontaktu:

1. Ogólne uprawnienie do szczepień

Ogólne uprawnienie do szczepień wynika tutaj również z faktu, że osoba wymagająca opieki podaje opiekuna jako osobę bliskiego kontaktu.

Uwaga: Obywatelstwo nie ma znaczenia kontekście dostępu do szczepienia dla osób bliskiego kontaktu! Nie trzeba przedkładać zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub pobytu stałego w Niemczech ani ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech → patrz tutaj

2. Osoba bliskiego kontaktu

Osoba wymagająca opieki, która jest pod opieką w domu, wyznacza opiekuna jako osobę bliskiego kontaktu.

Uwaga: O istnieniu tej możliwości należy poinformować w gospodarstwie domowym, w którym kandydat do szczepienia pracuje lub ma podjąć pracę lub też zapytać o to agencję pośrednictwa pracy. Uwaga wąskie gardło! Osoba wymagająca opieki może wymienić w sumie tylko do dwie osoby bliskiego kontaktu. Wiele osób wymagających opieki korzysta z tej możliwości w odniesieniu do swoich krewnych lub przyjaciół.

W przypadku, gdy mają Państwo jeszcze pytania dotyczące szczepień:

Further Information