Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

Priorytetowy dostęp do szczepień

Warunki życia i pracy stwarzające zwiększone ryzyko zakażenia

Jeśli pracujesz w branży o specjalnych wymaganiach, możesz mieć priorytetowy dostęp do szczepień w Niemczech. Do tych branż należą: przemysł mięsny, usługi kurierskie czy praca sezonowa.

Osoby, u których ze względu na warunki pracy lub życia istnieje znacznie zwiększone ryzyko zakażenia koronawirusem, mogą skorzystać z priorytetowego dostępu do szczepień (poziom 3 wg rozporządzenia o szczepieniach przeciwko koronawirusowi).

Osoby te muszą spełniać następujące warunki:

  • Posiadają ogólne uprawnienie do szczepień - czyli dostęp do szczepień w Niemczech - oraz

  • Są narażone na znacznie zwiększone ryzyko zakażenia z powodu (niebezpiecznych) warunków pracy i/lub życia.

Uwaga: Narodowość nie ma znaczenia w kontekście uprawnienia do szczepień!

Szczegółowe objaśnienie warunków:

Ogólne uprawnienie do szczepień

Miejsce zamieszkania kandydata do szczepienia lub miejsce jego pobytu znajduje się w Niemczech lub posiada on ustawowe lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech.

Uwaga: Miejsce pobytu jest miejscem, z którego charakterystyki wynika, że dana osoba przebywa w nim lub na jego obszarze przez dłuższy czas, a nie tylko czasowo (np. w celach turystycznych lub w odwiedzinach).

Warunki pracy i życia stwarzające znacznie zwiększone ryzyko zakażenia

Zakłada się, że występują one w branżach takich jak przemysł mięsny, usługi kurierskie lub praca sezonowa. Pod uwagę brane są jednak również inne sektory, w których panują podobnie trudne warunki pracy i/lub życia. Bezwzględnie na stanowiskach pracy, gdzie przebywa wiele osób oraz w pomieszczeniach z niewystarczającym dopływem świeżego powietrza.

Jakie dokumenty należy przedstawić do szczepienia o podwyższonym priorytecie?

1. Dokument poświadczający ogólne uprawnienie do szczepień:

W punkcie szczepień, w mobilnym zespole szczepień, w przychodni lekarskiej lub u lekarza zakładowego należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty) lub inny dokument (np. umowę o pracę), z którego wynika miejsce zamieszkania lub pobytu w Niemczech, lub zaświadczenie o posiadaniu ustawowego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech.

2. Dokument poświadczający istnienie warunków życia i pracy stwarzających zwiększone ryzyko zakażenia:

Ponadto należy przedstawić pisemny dowód zatrudnienia (np. umowę o pracę), z którego wynika, że ze względu na warunki pracy lub życia istnieje znacznie podwyższone ryzyko zakażenia.

W przypadku, gdy mają Państwo jeszcze pytania dotyczące szczepień:

Further Information