Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORONAVIRUSA

Koronawirus - Informacje i linki w wielu językach

Każdy i każda z nas może swoim zachowaniem przyczynić się do ochrony osób starszych i osób z rozpoznanymi wcześniej schorzeniami przed zarażeniem koronawirusem. Należy spowolnić przebieg epidemii, aby nie doszło do przeciążenia systemów opieki zdrowotnej. Władze podjęły niezbędne działania w celu zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa oraz złagodzenia skutków gospodarczych. Rząd federalny informuje o bieżącej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa w kilku językach na różnych kanałach informacyjnych. Informacje te pochodzą z oficjalnych źródeł i są regularnie aktualizowane. Jeżeli informacje nie są jeszcze dostępne w Państwa języku ojczystym, zachęcamy do skorzystania z wersji angielskiej.

Wracamy do codzienności – aplikacja ostrzegająca przed koronawirusem na terenie Niemiec

Informacje i pobieranie aplikacji ostrzegawczej Corona w języku polskim.
(Źródło: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji)

Ulotka z informacjami o wirusie koronowym (kliknij, aby pobrać plik PDF)

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick" Source: Zespół roboczy Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji

Informacje na temat zdrowia, higieny i infekcji

Wszystko, co musisz wiedzieć o zasadach higieny, środkach ostrożności i ryzyku infekcji, znajdziesz tutaj. Zostaniesz również poinformowany o tym, co należy zrobić, jeśli podejrzewasz zakażenie i co oznacza kwarantanna.

Podstawowe informacje o COVID-19
(Źródło: Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa)

Nowy koronawirus SARS-CoV-2: Informacje i praktyczne wskazówki
(Źródło: Ethno-Medical Center Germany)

Ulotka na temat ochrony przed infekcjami w języku angielskim
(Źródło: Federalne Ministerstwo Zdrowia)

Karta informacyjna: 10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny w języku angielskim
(Źródło: Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej)

Działania w kontekście koronawirusa
(Źródło: Komisja Europejska)

Informacje dla pracowników 

Dla wielu osób pandemia koronawirusa oznacza ograniczenia w miejscu pracy: pracodawca wprowadza krótki czas pracy (tzw. Kurzarbeit), zwalnia pracowników, pracownicy muszą opiekować się swoimi dziećmi w domu. Odpowiedzi na pytania dotyczące powyższych tematów znajdziecie Państwo tutaj.

Pytania i odpowiedzi dotyczące obniżonego wymiaru czasu pracy i podnoszenia kwalifikacji pracowników
(Źródło: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych)

Hotline Corona Source: Faire Mobilität

Audio FAQ Praca sezonowa i koronawirus
(Źródło: Faire Mobilität)

Kurzarbeit: Co powinni wiedzieć zatrudnieni z Polski i Czech pracujący w Niemczech!
(Źródło: DGB Bezirk Sachsen)

Informacje dla personelu pielęgniarskiego
(Źródło: Federalne Ministerstwo Zdrowia)

Państwa prawa pracownicze w Niemczech w czasie kryzysu związanego z koronawirusem w języku polskim Projekt DGB "Faire Mobilität " („Uczciwa mobilność”) uruchomił ogólnokrajową infolinię informującą o  prawach pracy w czasie kryzysu związanego z koronawirusem. Przekażemy wstępne przydatne informacje oraz wskażemy wskazówki do dalszych działań.
0800 0005780
Poniedziałek – piątek w godz. od 9.00 do 12.00 oraz 14.00 do 18.00

Koronawirus: Ważne informacje dla pracowników
(Źródło: BEMA)

Koronawirus – skutki w świetle prawa pracy
(Źródło: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych)

Informacje o Koronawirusie i prawie pracy
(Źródło: Faire Mobilität)

INFORMACJE dla pracowników przygranicznych na pograniczu Polska – Niemcy – Czechy
(Źródło: DGB Bezirk Sachsen)

Aktualne informacje o ograniczeniach w podróżowaniu i zwolnieniach dla osób dojeżdżających do pracy za granicę i osób dojeżdżających do pracy za granicę w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Bawarii / Saksonii.
(Stan na 6 listopada 2020 r.)

Wielojęzyczne informacje na temat koronawirus i mini-pracy (mini-job)
(Źródło: BemA Sachsen-Anhalt)

Informacje dla samozatrudnionych i  przedsiębiorstw

Prowadzisz własną działalność gospodarczą i potrzebujesz wsparcia, aby przezwyciężyć skutki gospodarcze spowodowane pandemią koronawirusa: Tutaj można znaleźć informacje o takich środkach jak wynagrodzenie z tytułu skróconego czasu pracy (Kurzarbeitergeld), wsparcie płynności finansowej i odroczenie płatności podatku.

Prawo do zasiłku krótkoterminowego również dla osób dojeżdżających do pracy za granicą - komunikat prasowy na temat nowego rozporządzenia w języku angielskim.
(Źródło: Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu)

Standard BHP dotyczący SARS-CoV-2
(Źródło: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych)

Instrumenty wsparcia ze strony Związku oraz krajów związkowych w zakresie walki z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa
(Źródło: IQ Fachstelle - Migrantenökonomie)

Informacje o życiu publicznym

Podjęte zostały niezbędne środki wprowadzające ograniczenia w funkcjonowaniu życia publicznego. Tutaj można znaleźć aktualne informacje m.in. o tym, które obiekty zostały zamknięte, a które pozostają otwarte. Poza tym dowiedzą się Państwo o najważniejszych faktach dotyczących kontroli granicznych i ograniczeń w podróżowaniu, a także o specjalnych regulacjach dla pracowników transgranicznych.

Aktualne informacje o ograniczeniach w podróżowaniu i zwolnieniach dla osób dojeżdżających do pracy za granicę i osób dojeżdżających do pracy za granicę w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Bawarii / Saksonii.
(Stan na 6 listopada 2020 r.)

+++ Aktualizacja na grudnia 2020 +++

Od dnia 16 grudnia 2020 w Niemczech w przestrzeni publicznej i prywatnej będą obowiązywać nowe ograniczenia, na razie do 10 stycznia 2021. Będzie to trudne dla nas wszystkich, ale jesteśmy zobowiązani chronić przed koronawirusem szczególnie osoby starsze i przewlekle chore. Aby móc wygrać z pandemią, wszyscy musimy teraz ograniczyć kontakty prywatne.  

1.    Dozwolone są spotkania tylko w gronie osób z własnego i innego gospodarstwa domowego. Na takich spotkaniach może przebywać maksymalnie łącznie 5 osób. W okresie Świąt Bożego Narodzenia (24-26 grudnia) jedno gospodarstwo domowe może przyjąć 4 osoby z najbliższego kręgu rodziny. Do tej grupy nie zalicza się dzieci poniżej 14 roku życia.
2.    Zaleca się zrezygnować z podróży i odwiedzin prywatnych.
3.    Sklepy z żywnością raz sklepy dla pilnych, codziennych potrzeb (apteka, optyk, drogeria, poczta i bank) pozostają otwarte.
4.    Zamknięte są szkoły i przedszkola (możliwa opieka w nagłych wypadkach), handel detaliczny, restauracje i kawiarnie (możliwe pozostają odbiór i dostawa potraw), teatry i kina, kluby i bary, kluby sportowe i baseny lub zakłady fryzjerskie i salony piękności.
5.    Zabrania się konsumpcji napojów alkoholowych w przestrzeni publicznej.
6.    W hotelach zabroniona jest sprzedaż noclegów w celach turystycznych.
7.    Firmy i instytucje, które będą musiały zostać zamknięte, przed zamknięciem mogą starać się o nowe zapomogi od państwa.
8.    Nabożeństwa w kościołach, synagogach lub meczetach jedynie przy zachowaniu pewnych warunków: Minimalna odległość 1,5 metra, obowiązek noszenia maseczki obowiązuje również na zewnątrz, brak wspólnego śpiewu.

Ponadto:

– Zaleca się ograniczyć kontakty do absolutnie niezbędnego minimum.
– Osoby z objawami chorób dróg oddechowych powinny otrzymywać zwolnienia lekarskie w trybie teleporady, pozostając w domu do czasu ustąpienia ostrych objawów.
- Należy zrezygnować z sylwestrowych fajerwerków, zabrania się sprzedaży materiałów pirotechnicznych.
- Osoby starsze i podatne na zakażenia zleca się odwiedzać tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie rodziny nie mają żadnych objawów chorobowych i w ciągu kilku ostatnich dni nie byli wystawieni na zwiększone ryzyko zakażenia. W regionach o wysokim wskaźniku zakażeń, negatywny test na obecność koronawirusa będzie obowiązywać w przypadku wizyty w domach spokojnej starości lub w domach opieki.

Sfera publiczna

W środkach publicznej komunikacji podmiejskiej, podczas zakupów oraz we wszystkich placówkach, otwartych dla interesantów, i na otwartym powietrzu, w miejscach, gdzie ludzie przebywają na małej przestrzeni lub zatrzymują się na dłużej, istnieje obowiązek noszenia maseczek.

Noszenie osłony ust i nosa jest obowiązkowe także w miejscach pracy i zakładach; zasada ta nie obowiązuje w miejscu, gdzie można zachować bezpieczny odstęp od innych osób, wynoszący 1,5 m.

Kraje związkowe regulują szczegóły i mogą przyjąć bardziej rygorystyczne przepisy.

Wjazd do kraju i wyjazd z niego

Generalnie obowiązuje zasada: należy zaniechać podróży, które nie są konieczne. Pojedyncze Państwa, również wewnątrz UE, w dalszym ciągu mogą ograniczać wjazdy na swoje terytorium lub wyznaczać kwarantannę dla osób wjeżdżających do kraju. Przed podróżą koniecznie zaczerpnij informacji na temat aktualnych ograniczeń dot. wjazdu na teren danego kraju oraz kontroli granicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Dla wszystkich osób wjeżdżających do Niemiec ze strefy ryzyka: Musisz pozostać 
w domu (kwarantanna), nie możesz przyjmować żadnych gości i musisz natychmiast zgłosić się do lokalnego wydziału zdrowia!
Kwarantannę można zakończyć, przeprowadzając test na obecność koronawirusa z końcowym wynikiem negatywnym.

Naruszenie obowiązku kwarantanny podlega karze grzywny. Ciągłe wypłacanie wynagrodzenia lub odszkodowania jest podczas obowiązkowej kwarantanny zasadniczo możliwe, jeśli jednak miejsce przeznaczenia zostało wyznaczone jako obszar ryzyka przed wyjazdem, prawo to nie ma zastosowania.

Pod numerem telefonu 116 117 możesz uzyskać informacje na temat tego, gdzie można poddać się badaniu. Codziennie aktualizowane informacje o krajach należących do obszarów ryzyka można uzyskać w Instytucie Roberta Kocha.

Wytyczne dotyczące korzystania ze swobodnego przepływu pracowników podczas epidemii COVID-19
(Źródło: Komisja Europejska)

Powrót z Niemiec do Polski
(Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej)

Umowa między Bund-Länder w sprawie kontroli koronaawirusa w języku angielskim
(Źródło: Rząd Federalny Niemiec)

Pytania i odpowiedzi dotyczące ograniczeń w podróżowaniu i kontroli granicznej w języku angielskim
(Źródło: Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dla Budownictwa i Ojczyzny)

Informacje dla osób podróżujących do Niemiec w języku angielskim
(Źródło: Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Pytania i odpowiedzi ogólne

Tutaj znajdą Państwo ogólne informacje na temat aktualnej sytuacji w Niemczech.

Koronawirus Pytania i odpowiedzi - FAQ po polsku
(Źródło: Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwo)

Koronawirus – pomoc rządu federalnego
(Źródło: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji)

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia
(Źródło:Serwis Rzeczypospolitej Polskiej)

Przemówienie kanclerza federalnego w języku angielskim
(Źródło: rząd niemiecki)

Sytuacja w Niemczech: Ważne pytania i odpowiedzi na temat koronaawirusa w języku angielskim
(Źródło: rząd niemiecki)

Further Information