Nota wydawnicza

  • Strona główna
  • Obywatele UE

  • Informacje dotyczące koronawirusa

  • Serwis

Powrót do nawigatora

Wydawca
Biuro ds. Równego Traktowania Pracowników UE
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

Adres do korespondencji
11012 Berlin

Podmiot odpowiedzialny
Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji

Redakcja
Biuro ds. Równego Traktowania Pracowników UE

Realizacja, Projekt, progrmowanie front-endu

]init[ AG

Hosting

babiel GmbH

System zarządzania zasobami informacyjnymi
Zrealizowano z wykorzystaniem systemu zarządzania CoreMedia CMS.

Nota prawna

Wszystkie informacje zamieszczone na naszej stronie zostały dokładnie sprawdzone. Dokładamy starań, by były aktualne, poprawne merytorycznie i kompletne. Mimo to, nie da się całkowicie wykluczyć wystąpienia ewentualnych błędów. Dlatego nie możemy zagwarantować kompletności, poprawności i aktualności wszystkich informacji.

Wydawca może w każdej chwili dowolnie zmienić powyższą stronę internetową i/lub całkowicie zaniechać jej prowadzenia. Wydawca nie jest obowiązany do aktualizowania treści zamieszczonych na stronie.

Użytkownik korzysta ze strony wyłącznie na własne ryzyko. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody, m.in. bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, możliwe do określenia z góry oraz za uszkodzenia wtórne, których wystąpienie może ewentualnie być spowodowane albo pojawić się w związku z dostępem i/lub korzystaniem z niniejszej strony internetowej.

Operator strony nie odpowiada za treści i dostępność serwisów innych podmiotów, do których zamieszcza linki w niniejszej ofercie informacyjnej. Wydawca jednoznacznie dystansuje się od wszystkich treści, które mogłyby ewentualnie skutkować odpowiedzialnością karną lub odszkodowawczą bądź naruszać dobre obyczaje.

Wyświetlenie treści niniejszego serwisu internetowego powoduje zapisanie informacji dotyczących dostępu do strony. Zapisowi podlegają dane o stronie, z której wywołano pliki, nazwa przeglądanego pliku, data, godzina i czas dostępu, ilość ściągniętych danych oraz status (np. transmisja danych, sytuacje, w których plik nie został znaleziony). Zapisane dane są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych i w żadnym wypadku nie są udostępniane osobom trzecim.

Jeżeli w ramach oferty zamieszczonej na stronie pojawia się formularz do podania danych osobowych lub danych dotyczących przedsiębiorstwa (adresów e-mail, nazwisk, adresów do korespondencji), to ich udostępnienie przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne.