Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

Kontakt

Biuro ds. Równego Traktowania Pracowników UE
Zespół roboczy Pełnomocnika Rządu Federalnego
ds. Migracji, Uchodźców i Integracji

Bundeskanzleramt
11012 Berlin

e-mail: info@eu-gleichbehandlungsstelle.de

Jeśli potrzebujesz porady, skorzystaj z naszego formularza. Uprzejmie informujemy, że możemy odpowiedzieć wyłącznie w języku niemieckim lub angielskim.

Further Information