Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

Poszukiwanie zatrudnienia

Jeżeli chcesz zasięgnąć informacji na temat wolnych stanowisk w Niemczech, pomoc znajdziesz w internecie – na portalach sieciowych oraz w ofertach pracy. Zwłaszcza większe firmy publikują informacje o wakatach w rubrykach dotyczących personelu (Personal) albo kariery (Karriere) na swoich stronach w sieci. Oprócz prasy i internetu możesz także skorzystać z oferty informacyjnej FAP, Sieci Europejskich Ofert Pracy EURES oraz rządu federalnego.

Dodatkową możliwością jest zgłoszenie się do Federalnej Agencji Pracy jako osoba poszukująca pracy. Można to zrobić zarówno poprzez portal internetowy „GIEŁDA PRACY (JOBBÖRSE)“ (brak wersji PL), jak i telefonicznie albo osobiście we właściwym oddziale Agencji (brak wersji PL). Po dokonaniu takiego zgłoszenia, jako osoba poszukująca pracy otrzymujesz dodatkowe wsparcie organów publicznych służb zatrudnienia podczas swoich poszukiwań.

Uwaga! W przypadku pojawienia się zagrożenia bezrobociem masz obowiązek zgłoszenia się we właściwym oddziale FAP (brak wersji PL), jako osoba poszukująca pracy. Musisz przy tym pamiętać o zachowaniu przewidzianych terminów, żeby nie stracić świadczeń.

Możesz zgłosić się do oddziału Federalnej Agencji Pracy także wtedy, gdy już masz pracę, ale chcesz ją zmienić. Otrzymasz wtedy porady dotyczące swoich szans na rynku pracy oraz informacje o wolnych stanowiskach.

Gdy już dokonasz zgłoszenia jako osoba poszukująca pracy, właściwy oddział Federalnej Agencji Pracy będzie mógł odpowiednio wcześnie zacząć Cię wspierać przy poszukiwaniu nowego miejsca pracy lub nauki zawodu. W razie potrzeby poszukiwania zatrudnienia w innym kraju, Agencja przekaże Twoją sprawę do specjalistów z działu usług międzynarodowych (brak wersji PL), Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) i/lub skontaktuje się z Centralą Zagranicznego Pośrednictwa Pracy (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung – ZAV).

Oprócz pomocy przy poszukiwaniu miejsca pracy i nauki zawodu Ty i członkowie Twojej rodziny możecie otrzymać w Agencji porady i wsparcie (dofinansowanie) w następujących dziedzinach:

 • poradnictwo zawodowe,
 • nauka zawodu,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych (także dla pracujących),
 • integracja zawodowa osób z niepełnosprawnością.

Uwaga! Jako osoba ucząca się zawodu w ramach dualnego systemu szkolnictwa zawodowego jesteś uważany za pracownika. Tym samym masz także dostęp do ogólnoniemieckiego systemu wspierania nauki zawodu (dofinansowania nauki zawodu - brak wersji PL). Tych uprawnień, przysługujących Ci jako pracownikowi z UE, krajowy ustawodawca nie uwzględnił w pełni w niemieckich przepisach (§ 59 SGB III). Musisz więc liczyć się z odrzuceniem swojego wniosku, jeżeli nie mieszkasz w Niemczech od co najmniej 5 lat (prawo stałego pobytu). Od decyzji odmownej możesz się odwoływać. Zasięgnij porady prawnej.

Przy wielu działaniach w ramach poszukiwania nowej pracy możesz także uzyskać wsparcie finansowe, np. w zakresie:

 • pokrywania kosztów kursów dokształcających,
 • finansowania dojazdu na rozmowy o pracę oraz przygotowywania CV i innych dokumentów wymaganych przy rekrutacji,
 • szkoleń poświęconych ubieganiu się o pracę,
 • kursów językowych.

Dalsze informacje na temat poszczególnych świadczeń znajdziesz na stronie Federalnej Agencji Pracy (brak wersji PL).

W niektórych państwach członkowskich UE działają agencje pośrednictwa oferujące pomoc przy poszukiwaniu pracy w Niemczech.

Uwaga! Bądź ostrożny! Niektórzy pośrednicy są nierzetelni. Obiecują legalną pracę, dobre zarobki, zakwaterowanie i żądają zapłaty za swoje usługi. Nierzadko jednak zdarza się, że nie dotrzymują obietnic. Istnieje ryzyko, że wylądujesz w taniej, wieloosobowej kwaterze, będziesz pracować po 10-12 godzin dziennie za niewielkie pieniądze lub w ogóle bez wynagrodzenia i nie otrzymasz umowy o pracę. Zanim skorzystasz z oferty agencji pośrednictwa, sprawdź, czy jest to agencja godna zaufania.

Jako obywatel UE możesz wprawdzie podjąć każdą pracę, ale musisz pamiętać, że w Niemczech istnieją zawody, które można wykonywać tylko po uzyskaniu odpowiedniej państwowej licencji. W przypadku dostępu do takich zawodów regulowanych i ich wykonywania musisz najpierw udowodnić, że dysponujesz wymaganymi w nich kwalifikacjami. Zawody regulowane wykonują np. lekarze, pielęgniarze, inżynierowie, adwokaci i nauczyciele. W Niemczech jest bardzo dużo zawodów regulowanych: 81 na szczeblu federalnym (z czego 41 to wymagające kwalifikacji mistrzowskich zawody rzemieślnicze) oraz 18 na szczeblu krajów związkowych. Listę wszystkich zawodów regulowanych w Niemczech znajdziesz tutaj (brak wersji PL).

Uwaga! Nawet jeżeli uzyskałeś wymagany dyplom poza terenem Niemiec, możesz pracować tu w zawodzie regulowanym. Musisz jednak przedtem przeprowadzić procedurę uznawania swojego dyplomu lub uznania innych kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

Największe szanse na pracę w Niemczech masz przede wszystkim w zawodach technicznych oraz branży usług zdrowotnych i pielęgnacyjnych. Regionalne zapotrzebowanie podlega jednak istotnym wahaniom.

FAQ Poszukiwanie zatrudnienia

Następujące przesłanki wskazują na to, że oferta agencji pośrednictwa jest przypuszczalnie nierzetelna:

 • musisz zapłacić z góry za pośrednictwo. Opłaty za niektóre usługi – np. tłumaczenie niezbędnych dokumentów, przewóz pracowników tam i z powrotem – są dopuszczalne. Nie musisz jednak uiszczać żadnych nieuzasadnionych opłat i nie powinieneś płacić za nic z góry.
 • Otrzymujesz wyjaśnienie, że za zorganizowanie przez agencję niezbędnych dokumentów masz wobec niej jakiś dług.
 • Nie wolno Ci kontaktować się samodzielnie z pracodawcą. Nie znasz ani jego adresu, ani pełnej nazwy firmy.
 • Nie masz umowy o pracę ani dokładnych informacji na temat pracy, jaką masz wykonywać.
 • Nie masz informacji na temat zakwaterowania i wyżywienia.

Informacji na temat agencji pośrednictwa możesz zasięgnąć we właściwym organie służb zatrudnienia w swoim kraju macierzystym. Jeżeli chodzi o niemiecką agencję pośrednictwa, po informacje możesz się zwrócić do Centrali Pośrednictwa Zagranicznego (ZAV) (brak wersji PL).

1. EURES
Jeżeli szukasz pracy przebywając jeszcze w kraju macierzystym, na początek powinieneś skontaktować się z poradnią EURES. Jest to sieć współpracy Komisji Europejskiej, publicznych służb zatrudnienia krajów UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a także innych organizacji partnerskich. EURES ma w całej Europie ponad 700 doradców, oferujących informacje, porady i usługi z zakresu pośrednictwa pracownikom i pracodawcom, a także wszystkim obywatelom, którzy chcieliby skorzystać ze swobody przepływu pracowników. Sieć prezentuje całą ofertę na swojej stronie internetowej.

2. Pośrednictwo zagraniczne Federalnej Agencji Pracy
Za transgraniczne pośrednictwo pracy w Federalnej Agencji Pracy odpowiada Centrala Pośrednictwa Zagranicznego (ZAV), która na swojej stronie internetowej (brak wersji PL) udostępnia obszerne informacje pracownikom z zagranicy chcącym pracować w Niemczech.

3. GIEŁDA PRACY (JOBBÖRSE) Federalnej Agencji Pracy
Federalna Agencja Pracy utworzyła na swojej stronie internetowej portal JOBBÖRSE (brak wersji PL). Osoby poszukujące pracy, z kraju i zagranicy, mogą tu samodzielnie przeglądać oferty zamieszczone przez pracodawców z Niemiec oraz stworzyć i umieścić własny profil kandydata.

4. Make it in Germany
Dodatkowe informacje dotyczące szans na niemieckim rynku pracy i nauki zawodu znajdziesz na platformie internetowej www.make-it-in-germany.de – (brak wersji PL). Oprócz giełdy pracy (brak wersji PL). są tam umieszczone informacje na temat organizacji przyjazdu do Niemiec – od początkowych przygotowań w kraju macierzystym po pierwsze kroki w Niemczech. Make it in Germany dodatkowo udziela pomocy indywidualnej na czacie, przez e-mail oraz infolinię.

Rada: także prywatne, osobiste kontakty z firmami i ich pracownikami mogą okazać się pomocne. Jak najszybciej zacznij tworzenie sieci kontaktów.

Oprócz pomocy przy poszukiwaniu miejsca pracy i nauki zawodu Ty i członkowie Twojej rodziny możecie otrzymać w Agencji porady i wsparcie (dofinansowanie) w następujących dziedzinach:

 • poradnictwo zawodowe,
 • nauka zawodu,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych (także dla pracujących),
 • integracja zawodowa osób z niepełnosprawnością.

Przy wielu działaniach w ramach poszukiwania nowej pracy możesz także uzyskać wsparcie finansowe, np. w zakresie:

 • pokrywania kosztów kursów dokształcających,
 • finansowania dojazdu na rozmowy o pracę oraz przygotowywania CV i innych dokumentów wymaganych przy rekrutacji,
 • szkoleń poświęconych ubieganiu się o pracę,
 • kursów językowych.

Dalsze informacje na temat poszczególnych świadczeń znajdziesz na stronie Federalnej Agencji Pracy (brak wersji PL).

Możesz zgłosić się do oddziału Agencji także wtedy, gdy już masz pracę, ale chcesz ją zmienić. Otrzymasz wtedy porady dotyczące swoich szans na rynku pracy oraz informacje o wolnych stanowiskach.