Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

Jeżeli jesteś w Niemczech osobą bezrobotną, oddziały Federalnej Agencji Pracy mogą Ci pomóc.

Bezrobocie

Jeżeli jesteś w Niemczech osobą bezrobotną, oddziały Federalnej Agencji Pracy mogą Ci pomóc. Więcej

Choroba albo wypadek w pracy może każdego trafić. W tym przypadku jest ubezpieczenie społeczne bardzo ważne.

Zdrowie/ubezpieczenie zdrowotne

Choroba albo wypadek w pracy może każdego trafić. W tym przypadku jest ubezpieczenie społeczne bardzo ważne. Więcej

do obszaru „Rodzina”

Rodzina

W Niemczech można otrzymać pomoce państwowe wspierające rodziny. Dowiedz się więcej o tych możliwościach. Więcej

Pomyśl w porę o zabezpieczeniu w wieku emerytalnym. Tutaj znajdziesz infomracje na temat świadczeń emerytalno-rentowych.

Świadczenia emerytalno-rentowe

Pomyśl w porę o zabezpieczeniu w wieku emerytalnym. Tutaj znajdziesz infomracje na temat świadczeń emerytalno-rentowych. Więcej

w temacie „Osoby niepełnosprawne”

Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne otrzymują, oprócz ogólnych świadczeń socjalnych, także świadczenia specjalne, aby umożliwić im równy udział w życiu społecznym. Więcej