Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

Jako obywatel UE masz prawo swobody wyboru kraju członkowskiego Unii, w którym chcesz pracować. Zasięgnij informacji na temat praw, jakie przysługują Tobie i członkom Twojej rodziny w ramach swobody przepływu pracowników.

Równe traktowanie pracowników UE

Jako obywatel UE masz prawo swobody wyboru kraju członkowskiego Unii, w którym chcesz pracować. Zasięgnij informacji na temat praw, jakie przysługują Tobie i członkom Twojej rodziny w ramach swobody przepływu pracowników. Więcej

Wykorzystaj swoje możliwości jako obywatel UE na niemieckim rynku pracy i skorzystaj z pomocy przy poszukiwaniu zatrudnienia.

Poszukiwanie zatrudnienia

Wykorzystaj swoje możliwości jako obywatel UE na niemieckim rynku pracy i skorzystaj z pomocy przy poszukiwaniu zatrudnienia. Więcej

Czy Twoja płaca jest sprawiedliwa? Czy wypowiedzenie było zgodne z prawem? Czy otrzymałeś wystarczająco urlopu? Sprawdź zgodność Twoich warunków pracy z prawem na podstawie naszych informacji.

Warunki Pracy

Czy Twoja płaca jest sprawiedliwa? Czy wypowiedzenie było zgodne z prawem? Czy otrzymałeś wystarczająco urlopu? Sprawdź zgodność Twoich warunków pracy z prawem na podstawie naszych informacji. Więcej

Członkostwo w związku zawodowym i objęcie Twojego stosunku pracy układem zbiorowym przyniesie Ci wiele korzyści. Istotną rolę w zakresie ochrony praw pracowniczych spełniają także rady zakładowe.

Związki zawodowe

Członkostwo w związku zawodowym i objęcie Twojego stosunku pracy układem zbiorowym przyniesie Ci wiele korzyści. Istotną rolę w zakresie ochrony praw pracowniczych spełniają także rady zakładowe. Więcej

Niektóre formy pracy są regulowane odrębnymi przepisami. Jeżeli pracujesz jako au-pair, pracownik przygraniczny bądź sezonowy, albo jeżeli Twoja firma oddelegowała Cię do Niemiec, znajdziesz tu potrzebne informacje.

Szczególne formy pracy

Niektóre formy pracy są regulowane odrębnymi przepisami. Jeżeli pracujesz jako au-pair, pracownik przygraniczny bądź sezonowy, albo jeżeli Twoja firma oddelegowała Cię do Niemiec, znajdziesz tu potrzebne informacje. Więcej

Tutaj dowiesz się, jak możesz dochodzić swoich praw wobec pracodawcy i gdzie uzyskać pomoc.

Dochodzenie swoich praw

Tutaj dowiesz się, jak możesz dochodzić swoich praw wobec pracodawcy i gdzie uzyskać pomoc. Więcej