Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

Pozostałe strony internetowe

Solvit

SOLVIT - strona internetowa serwisu SOLVIT

SOLVIT to bezpłatny serwis wszystkich państw UE oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, który oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędnego stosowania przepisów unijnych przez urzędy w poszczególnych krajach. Serwis stara się znaleźć rozwiązanie każdego zgłoszonego problemu w ciągu 10 tygodni.

Anerkennung in Deutschland

Anerkennung in Deutschland - strona internetowa utworzona na zlecenie Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych

Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące trybu uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych, co umożliwi Ci podjęcie pracy w Niemczech.

Goethe Institut

Goethe-Institut -Instytut Goethego

Przedstawicielstwa Goethe-Institut w poszczególnych krajach oferują komercyjne kursy języka niemieckiego oraz egzaminy i możliwość uzyskania certyfikatów językowych. Instytut Goethego udostępnia także kursy języka niemieckiego prowadzone online oraz obszerne informacje na temat Niemiec.

Deutsche Welle

Deutsche Welle

Deutsche Welle bezpłatnie oferuje możliwość nauki języka niemieckiego i doskonalenia umiejętności językowych poprzez e-learning – udostępnia filmy wideo, nagrania audio i podcasty oraz materiały do klasycznych metod pracy, czyli arkusze ćwiczeń przeznaczone do wydrukowania.