Office for the Equal Treatment of EU Workers

FAQ Școala

Conform Legii privind formarea profesională (BBiG) și Ordonanței pentru Activități Meșteșugărești (HwO), pentru începerea unei formări profesionale nu este necesară nicio pregătire prealabilă. Însă, în funcție de meseria aleasă, majoritatea întreprinderilor care oferă locuri de ucenicie solicită cel puțin o diplomă de absolvire a unei „Hauptschule”, dacă nu chiar una de absolvire a unei școli superioare medii („Realschule”) sau bacalaureatul general sau de specialitate, pentru învățământul superior. Fără nicio diplomă de absolvire a școlii, găsirea unui loc de ucenicie este foarte dificilă pe piața muncii germană.

Certificatul de absolvire a unei „Hauptschule”:
Certificatul de absolvire a unei „Hauptschule” oferă în primul rând calificarea necesară începerii unei formări profesionale duale. Pentru aceasta, tinerii trebuie să obțină întâi un loc de ucenicie în cadrul unei întreprinderi. Multe întreprinderi care oferă locuri de ucenici solicită însă un certificat de absolvire a unei „Realschule”. Unii tineri care au absolvit o „Hauptschule” nu obțin locuri de ucenicie. Întrucât se încadrează încă în vârsta de educație școlară obligatorie, aceștia trebuie să urmeze o măsură profesională pregătitoare („berufsvorbereitende Maßnahme”) cu normă întreagă în cadrul unei școli profesionale.

Certificatul de absolvire a unei „Realschule”:
Pentru tinerii care dețin certificatul de absolvire a unei „Realschule” (numit și certificat de absolvire a învățământului secundar mediu - „Mittlere Reife” sau certificat de absolvire a unei școli secundare medii – „Mittlerer Schulabschluss”) paleta posibilităților profesionale este mult mai largă. Certificatul de absolvire a unei „Realschule” deschide accesul către multe formări profesionale. Pe lângă formarea profesională duală, acesta permite și accesul la formări profesionale școlare cu normă întreagă precum și - uneori doar cu condiția unei anumite note de absolvire - accesul la diferite forme școlare ale ciclului II secundar („Sekundarstufe II”): școli superioare specializate („Fachoberschulen”), școli profesionale superioare („Berufsoberschulen”), școli secundare superioare specializate („Fachgymnasien”) și ale ciclului II superior („gymnasiale Oberstufe”: bacalaureat – „Abitur”).

Certificatul pentru învățământul superior - bacalaureatul („Hochschulreife” / „Abitur”):
Acest certificat de absolvire atestă maturitatea și, prin aceasta, abilitățile necesare începerii studiilor superioare. Deținătorii acestui certificat se pot înscrie pentru studii la o universitate sau la un colegiu de științe aplicate („Fachhochschule”). Bacalaureatul poate avea diferite forme:

  • bacalaureatul general („Allgemeine Hochschulreife” / „Abitur”),
  • bacalaureatul de specialitate („fachgebundene Hochschulreife” /„fachgebundenes Abitur”) sau
  • bacalaureatul de arte și meserii („Fachhochschulreife” / „Fachabitur”)

Mulți tineri care dețin o diplomă de bacalaureat decid însă să urmeze o formare profesională și nu studii superioare.

Certificat de absolvire a unei „Hauptschule”:
Certificatul de absolvire a unei „Hauptschule” califică pentru acceptarea la o formare profesională duală. Pentru acest lucru tinerii trebuie să găsească un loc de ucenic într-o întreprindere. Multe întreprinderi în cadrul cărora are loc formarea profesională solicită și un certificat de absolvire a unei „Realschule”.

Tinerii care nu mai au obligația de a frecventa școala și
• nu au găsit un loc de formare profesională sau
• au pierdut locul de formare profesională și doresc să se reorienteze profesional sau
• nu au o diplomă de absolvire,

pot absolvi o structură de formare profesională (BvB) oferită de Agenția Forțelor de muncă. Aceasta durează de regulă până la zece luni.

Certificat de absolvire a unei „Realschule”:
Pentru tinerii cu un certificat de absolvire a unei „Realschule (și certificat de absolvire a zece clase saudiplomă de studii secundare ) spectrul de posibilități profesionale este semnificativ mai ridicat. Certificatul de absolvire a unei „Realschule” deschide drumul către multe tipuri de formare profesională. Permite pe lângă formarea profesională duală ași acceptareala o formare profesională cu învățământ de zi și deschide accesul - parțial în condiția unei anumite medii - la diferite tipuri de școlarizare, ciclul II secundar („Fachoberschule” (școală superioară specializată), „Berufsoberschule” (școlară profesională superioară), „Fachgymnasium” (școală secundară superioară specializată)) și la treapta superioară secundară (bacalaureat).

Diploma de bacalaureat (bacalaureat):
Diploma de bacalaureat oferă posibilitatea de a fi acceptat la o universitate. Aceasta poate fi o universitate sau un colegiu de științe aplicate. Diploma de bacalaureat poate fi obținută prin următoarele modalități:

  • bacalaureatul general (bacalaureat),
  • bacalaureat de specialitate (bacalaureat de specialitate) sau
  • bacalaureat de arte și meserii (bac de arte și meserii)

O vizualizare schematică a sistemului educațional din Germania cu explicații legate de diplome este disponibilă pe pagina web a Conferinței miniștrilor educației și culturii (KMK) în limba germană sau engleză.

Reluarea studiilor liceale după abandonarea sau întreruperea acestora și obținerea unui certificat de absolvire a școlii sunt posibile în general în cadrul școlilor serale („Hauptschule” la seral, „Realschule” la seral sau „Gymnasium” la seral) și al colegiilor („Kollegs”). „Hauptschulen” în sistem seral pregătesc persoanele aflate la maturitate pe perioada unui an (2 semestre) pentru obținerea certificatului de absolvire a unei „Hauptschule”. „Realschulen” la seral pregătesc persoanele aflate la maturitate pe parcursul a 4 semestre de cursuri serale pentru obținerea diplomei de absolvire a unei școli secundare medii („mittlerer Schulabschluss”). „Gymnasien” la seral permit obținerea certificatului pentru învățământul superior (bacalaureatul) prin parcurgerea unor studii de 3 ani. Colegiile („Kollegs”) sunt școli la zi care permit obținerea certificatului pentru învățământul superior (bacalaureatul).