Office for the Equal Treatment of EU Workers

FAQ Asigurări

Stabiliți cel mai bine o programare pentru consilierea personală la un centru de consiliere din apropiere. Centrala consumatorului șiStiftung Warentest vă ajută în alegerea asigurărilor corecte voluntare.

Sistemul german de securitate socială cuprinde asigurări împotriva celor mai mari riscuri. Dacă munca dumneavoastră în Germania este supusă sistemului obligatoriu de securitate socială, sunteți de regulă membru al următoarelor asigurări:

 • Asigurarea medicală obligatorie preia costurile pentru consultații medicale precum și pentru multe medicamente și tratamente.
 • Asigurarea obligatorie de îngrijire vă oferă o protecție de bază în cazul în care datorită unei boli aveți nevoie de îngrijire pe termen lung.
 • Asigurarea obligatorie pentru accidente suportă costurile tratamentului medical și a reîncorporării în viața profesională în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Aceasta plătește prestații compensatorii pentru pierderile salariale în timpul perioadei de incapacitate de muncă, precum și pensii în cazul unor daune permanente asupra sănătății, inclusiv pensii de urmaș.
 • Asigurarea obligatorie de șomaj plătește, în anumite condiții, un venit în perioada de căutare a unui loc de muncă și sprijină această căutare prin oferte de consiliere și intermediere.
 • Asigurarea obligatorie de pensii oferă prestații pentru reabilitare, precum și pensii pentru limita de vârstă, de invaliditate sau în caz de deces.

Calitatea de membru în sistemul de securitate socială vă costă un procentaj fix din venit. O parte a costurilor o suportați dumneavoastră și o parte angajatorul dumneavoastră. Costurile vă vor fi deduse direct din salariu.

În cadrul Casei Naționale de Asigurării de Pensii („Deutsche Rentenversicherung”) există un oficiu de control, care verifică cel puțin odată la 4 ani dacă angajatorii au calculat și au plătit contribuțiile corecte în sistemul de securitate socială pentru toți angajații. Dacă există vreun motiv de suspiciune, acest oficiu poate efectua și controale pentru perioade mai scurte.

Și Administrația Vamală („Zollverwaltung”), mai exact Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru („Finanzkontrolle Schwarzarbeit”), controlează dacă au fost respectate obligațiile de înregistrare. Mai multe informații despre modalitățile de control al muncii la negru ale Administrației Vamale („Zollverwaltung”) găsiți pe pagina web a acesteia.

Dacă angajatorul nu își respectă obligațiile de înregistrare, de plată a contribuțiilor și de documentare, acest lucru este considerat „muncă la negru” (§ 1 alineatul 2 punctul 1 al Legii de combatere a muncii la negru – SchwarzArbG). Dacă Autoritatea constată că plățile nu au fost făcute corect, angajatorul va trebui să plătească retroactiv sumele corecte și pe deasupra o taxă suplimentară de întârziere pentru contribuțiile care nu au fost plătite corect de la început.

În plus, angajatorul poate primi și o amendă de până la 50.000 € (§ 111 alineatul 1 al cărții a IV-a a Codului Social - SGB IV, § 8 al Legii de combatere a muncii la negru - SchwarzArbG). În anumite cazuri, angajatorul poate fi și condamnat penal (§ 266a Cod penal - StGB). Acesta se face vinovat și dacă nu își plătește propria cotă-parte și dacă nu plătește cota-parte care vă revine dumneavoastră către sistemul de securitate socială.

Dacă angajatul nu își respectă obligația de cooperare și dă informații false, insuficiente sau întârziate, acesta poate primi o amendă de până la 5.000 € (§ 111 alineatul 1 punctul 4 al Cărții a IV-a a Codului Social - SGB IV, § 8 a Legii de combatere a muncii la negru - SchwarzArbG).

Dacă Administrația Vamală („Zollverwaltung”) are nevoie de informații din partea dumneavoastră pentru a putea verifica dacă munca dumneavoastră este legală sau nu, sunteți obligat să le dați acele informați. Va trebui de exemplu să arătați fișe cu orele lucrate sau alte documente din care reiese programul dumneavoastră de lucru și tipul activității efectuate.

Dacă lucrați în Germania ca angajat, de regulă veți fi supus regulamentelor securității sociale germane.

Atenție: Pentru anumite forme de muncă există excepții. De exemplu, pentru anumiți lucrători detașați, frontalieri și care își desfășoară activitatea în mai multe țări ale UE.

Angajatorul dumneavoastră trebuie să vă înregistreze în sistemul de securitate socială. Acest lucru înseamnă că angajatorul trebuie să comunice casei de asigurări de sănătate compentente următoarele informații cu privire la dumneavoastră:

 • numele,
 • adresa,
 • numărul de asigurat,
 • cetățenia,
 • salariul și informații cu privire la activitatea pe care o desfășurați

Prin această înregistrare se asigură plata de către angajator a contribuțiilor în sistemul de securitate socială. Pentru ca acesta să își poată îndeplini obligațiile, dumneavoastră trebuie să îi puneți la dispoziție informațiile de care are nevoie. Așadar și dumneavoastră sunteți supus obligației cooperare.

Atenție: Angajatorul trebuie să vă înmâneze o copie a datelor acestei înregistrări. Nerespectarea obligațiilor de înregistrare se poate solda cu sancțiuni, atât pentru dumneavoastră cât și pentru angajatorul dumneavoastră

În anumite sectoare angajatorul trebuie să realizeze înregistrarea încă dinaintea începerii activității lucrative:

 • în domeniul construcțiilor,
 • în restaurante sau hoteluri,
 • în firmele de expediții,
 • în domeniul transportului și al logisticii legate de acesta,
 • în domeniul curățeniei de clădiri și
 • în industria cărnii.

Așadar, conform obligației de cooperare, și dumneavoastră trebuie să comunicați informațiile necesare încă dinaintea începerii activității și în cazul unui control trebuie să aveți mereu documentul de identitate la dumneavoastră.
Mai multe informații cu privire la procedurile de înregistrare și de contribuții primiți de la Casa Națională de Asigurări de Pensii („Deutsche Rentenversicherung”). Și casele de asigurări de sănătate pun la dispoziție informații pe paginile lor web.

Sfat: Odată cu înregistrarea în sistemul de asigurare socială veți primi un număr de asigurare socială („Sozialversicherungsnummer”), care va rămâne același toată viața. Prin intermediul acestui număr de asigurare socială vor fi reunite și puse la dispoziție toate datele necesare stabilirii pensiei. Păstrați deci bine acest număr!