Office for the Equal Treatment of EU Workers

FAQ Recunoașterea calificărilor profesionale obținute în străinătate

De regulă se impun taxe pentru proces. Acestea pot fi parțial foarte diferite și sunt calculate în funcție de reglementările fiscale ale autorității competente precum și în funcție de cheltuielile necesare pentru realizarea procesului. În prezent taxele sunt între 25€ și 1.000€.
IHK FOSA și camerele de meserii solicită în funcție de cheltuielile de procedură între 100€ și 600€. În cazurile în care recunoașterea este refuzată, trebuie să luați în calcul costuri între 100€ și 200€. Costurile pentru legalizări, traduceri sau copii le suportați dumneavoastră. RețeauaIQ-Netzwerk Baden-Württemberg oferă o estimare a costurilor care pot apărea. 

Profesiile nereglementate sunt în Germania toate cele 330 de profesii care sunt formate într-un sistem dual (școala profesională și formarea în întreprindere). Exemplele pentru acest lucru sunt: Meseriile profesionale cum ar fi instalator, brutar, tâmplar, zidar, frizer, Meseriile tehnice cum ar fi electronist, angajat mecatronică sau meseriile comerciale cum ar fi funcționar industrial, vânzător în comerțul cu amănuntul și ridicata, angajat în bancă.

Pentru aceste meserii nu există o reglementare legală pentru exercitarea profesională. În acest caz nu este necesară o procedură pentru recunoașterea cu o meserie similară. Cetățenii uniunii pot aplica direct pe piața forței de muncă. Evaluarea calificărilor din străinătate are loc în aceste cazuri de către angajator.

Cu toate acestea poate fi justificată, dacă doriți să vă recunoașteți formarea profesională și în Germania pentru a face mai inteligibile angajatorilor și întreprinderii calificările din străinătate. În plus o formare profesională recunoscută facilitează un acces mai ușor la un loc mai bine plătit și la o perfecționare profesională. Lista tuturor profesiilor de formare din Germania o găsiți aici.

În cazul certificatelor obținute în străinătate, care indică o profesie nereglementată de ex. matematician, economist, jurnalist nu este necesară o recunoaștere.
 

Majoritatea profesiilor din Germania se numără printre profesii nereglementate. Verificarea echivalării are o funcție diferită în cazul profesiilor reglementate și nereglementate. O profesie reglementată este o profesie care poate fi exercitată doar dacă se aduce o dovadă a unei anumite calificări. Acestea sunt de exemplu profesiile medicale, profesiile juridice, profesiile de predare la școlile de stat precum și profesiile din serviciul public (de exemplu soldat sau polițist). Profesiile academice pot fi reglementate, cum ar fi educația arhitecților sau a inginerilor. Puteți verifica pe pagina de internet a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă și pe pagina de internet multilingvistică a Comisiei UE ce meserii sunt reglementate și aveți nevoie de o recunoaștere. Prin intermediul link-ului către identificarea recunoașterii veți fi transferat direct către locația responsabilă cu procesul recunoașterii.    
 

În cadrul reformei directivei UE din 2005, noi modificări au intrat în vigoare la 18 ianuarie 2016, inclusiv introducerea cardurilor profesionale europene.
Din 2016 a fost posibil realizarea recunoașterii profesionale pentru profesiile farmacist, asistent medical, kinetoterapeut, ghid montan și agent imobiliar într-un proces digital (card profesional european). Prin acest certificat electronic, procedura de recunoaștere este semnificativ accelerată și simplificată. Poate fi solicitată direct prin pagina web Your Europe a comisiei europene.

Pe pagina Recunoaștere în Germaniagăsiți informații detaliate referitoare la procesul pentru obținerea cadrului profesional european. Veți găsi, de asemenea, link-ul direct pentru a aplica, precum și un videoclip explicativ multilingv pe pagină.
 

Dacă de exemplu ați absolvit o formare profesională în străinătate și nu puteți prezenta toate documentele în Germania, vă puteți prezenta practic competențele profesionale prin intermediul unei analize a calificărilor. Nu este nicio verificare, ci 

  • purtați o discuție de specialitate cu un expert în meseria învățată, 
  • vă prezentați abilitățile printr-o probă de lucru printr-o dovadă 
  • sau lucrați de probă într-o întreprindere.

Aveți ocazia de a arăta potențialului angajator ce puteți și angajatorul vă poate estima abilitățile profesionale.  
Toate informațiile importante precum și susținerea financiară le găsiți pe acest link
 

Organismul responsabil verifică dacă certificatul obținut în străinătate este echivalent cu profesia germană corespunzătoare. Certificatul de absolvire este echivalat dacă nu există diferențe între certificatul de absolvire din țara de origine și cel german. 
Pe lângă formarea profesională organismul aferent ia în considerare și experiența profesională dobândită în interiorul și în exteriorul țării. Diferențele constatate pot fi echilibrate prin experiența profesională sau prin formarea profesională continuă.

De regulă, procesul de recunoaștere profesională se finalizează în termen de trei luni după transmiterea documentelor, ceea ce înseamnă că după ce toate documentele sunt trimite, termenul începe să se deruleze. În cazuri deosebit de dificile poate fi prelungit o dată. Acesta este cazul în cazul în care lipsesc documente și trebuie solicitate din străinătate sau dacă se realizează o analiză a calificărilor. Dacă pentru meseria obținută în străinătate obțineți o echivalare completă comparabilă cu formarea germană, aveți dreptul la același tratament și plată ca a unui angajat german.
În cazul unei echivalări parțiale, în anumite domenii există diferențe evidente între calificările dvs. profesionale și calificările de referință germane. Decizia indică în mod detaliat lipsurile astfel încât acestea să poată fi completate de calificări adaptate.
Rareori se identifică lipsa echivalării, deoarece înainte de realizarea recunoașterii, aplicanții primesc o consiliere detaliată. Aici aflați mai multe.
 

Pentru 7 meserii „sectorale” (medici, dentiști, medici veterinari, farmaciști, infirmieri, moașe, arhitecți) Uniunea Europeană prevede o recunoaștere automată a calificărilor profesionale, deoarece pentru aceste meserii există standarde comune de formare la nivel european. Dacă dumneavoastră, ca cetățean al UE, doriți să exercitați una dintre aceste profesii într-o altă țară a UE, recunoașterea calificării nu are voie să depindă de un proces de evaluare a echivalenței. Însă și în aceste cazuri, înainte de începerea muncii trebuie solicitată și eliberată o autorizație pentru exercitarea meseriei respective - de exemplu autorizația de liberă practică în medicină. Pentru acest lucru vor trebui prezentate diferite documente doveditoare (de exemplu pentru cunoștințele de limbă, certificatul care atestă lipsa unui cazier judiciar etc.)

Puteți primi sprijin financiar pentru procedura de recunoaștere din partea Administrației germane pentru Ocuparea Forței de Muncă („Arbeitsverwaltung”).
Dacă sunteți înregistrat ca fiind în căutarea unui loc de muncă, costurile necesare procedurii de recunoaștere, de exemplu pentru traduceri, copii legalizate și taxe, pot fi acoperite din bugetul de intermediere a unui loc de muncă. Și participarea la măsuri de integrare profesională în scopul dobândirii de cunoștințe profesionale poate fi finanțată de către Administrația pentru Ocuparea Forței de Muncă („Arbeitsverwaltung”).

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și cele deja angajate pot beneficia în anumite condiții de finanțare pentru perfecționare și calificare. Aceste perfecționări și calificări trebuie însă să aibă ca scop recunoașterea unei calificări profesionale obținute în străinătate și să sporească șansele beneficiarilor pe piața muncii.

În cazurile enumerate mai sus, finanțarea trebuie solicitată în prealabil la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) responsabilă pentru dumneavoastră, sau, dacă primiți indemnizația de șomaj II („Arbeitslosengeld II”), la Jobcenter.

Dacă nu aveți dreptul de finanțare din partea Administrației pentru Ocuparea Forței de Muncă („Arbeitsverwaltung”), puteți solicita până la data de 30.09.2019 sprijinul pentru recunoaștere („Anerkennungszuschuss”). Acest sprijin pentru recunoaștere („Anerkennungszuschuss”) este destinat în special angajaților care desfășoară o activitate aflată sub nivelul calificărilor profesionale pe care le dețin și din această cauză au un venit foarte mic. Sprijinul de recunoaștere („Anerkennungszuschuss”) are o valoare de maxim 600 € și nu trebuie restituit. Este important să depuneți o cerere de finanțare înainte de a începe procesul de recunoaștere a calificărilor profesionale obținute în străinătate. Cererea o puteți depune la un centru de consiliere pentru recunoaștere al programului Integrare prin Calificare (IQ) în apropierea dumneavoastră. Informații cuprinzătoare privind sprijinul pentru recunoaștere găsiți aici.

În Baden-Württemberg, Berlin și Hamburg există de asemenea programe la nivel de land, care pe lângă sprijinul pentru recunoaștere oferă și alte forme de sprijin financiar.

Costurile care sunt legate de procesul de recunoaștere care apare conform legii privind recunoaștere calificărilor profesionale din statul federalsau cele obținute în străinătate (de ex. pentru traduceri, taxe pentru procedura de echivalare a calificărilor profesionale obținute în străinătate și în special analiza calificărilor) pot fi restituite în anumite condiții. Suma și tipul preluării costurilor pot varia foarte tare în funcție de domeniul profesional . De aceea aplicanții trebuie să se informeze în prealabil ce costuri și ce sumă pot fi rambursate și care nu. 

Centrele care oferă consiliere pentru recunoaștere și pentru costuri în Germania le găsiți aici: 
•    IQ-Netzwerk referitor la tema recunoaștere și calificare 
•    Centre de consiliere IQ- pe tot teritoriul Germaniei 
•    Recunoașterea calificărilor profesionale, a diplomelor universitare șide absolvire a școlii

Posibilități de susținere în procesul de recunoaștere
Oficiul administrativ german al forțelor de muncă vă poate susține financiar în procesul de recunoaștere profesională :
Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă , se pot prelua costurile pentru procesul de recunoaștere de exemplu pentru traduceri, copii legalizate și taxele din bugetul de plasament . Chiar și participarea la măsurile care deservesc la clasificare prin distribuția cunoștințelor profesionale, pot fi subvenționate de către oficiul forțelor de muncă.

Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și pentru angajați, se pot prelua în anumite condiții și costurile pentru formarea profesională continuă și calificări . Formarea profesională continuă și calificările trebuie să faciliteze recunoaștereaunei calificări profesionale din străinătate și să faciliteze șansele pe piața muncii.

Preluarea costurilor trebuie solicitată în prealabil în cazurile menționate mai sus la agenția responsabilă pentru forțele de muncă dacă aveți o indemnizație de șomaj, la Jobcenter .

Atenție: Dacă nu aveți dreptul la o subvenție oferită de oficiul forțelor de muncă, puteți solicita până la 30.9.2019 subvenția pentru recunoașterea profesională din partea statului federal . Subvenția pentru recunoașterea profesională este gândită în special pentru angajații care lucrează doar conform calificării obținute și au un venit foarte redus. Subvenția pentru recunoașterea profesională din partea statului federal este de maxim 600 Euro și nu trebuie restituită. Important este să depuneți o cerere de subvenție înainte de a începe procesul de recunoaștere a calificărilor profesionale . Cererile le puteți depune la centrul de consiliere pentru recunoașterea profesională al programului de subvenționare integrare prin calificare (IQ) din apropierea dumneavoastră. Informații complete referitoare la subvenția de recunoaștere le găsiți aici.

În Berlin și Hamburg există în plus programe locale, care pe lângă subvenția de recunoaștereoferă susținere financiară.