Office for the Equal Treatment of EU Workers

Formare profesională

Sistemul de formare profesională are o lungă tradiție în Germania și se bucură de un nivel ridicat de acceptare în economie. Contribuie decisiv la faptul că Germania are cel mai scăzut șomaj în rândul tinerilor din UE. Informați-vă cu privire la numeroasele oportunități de a învăța o profesie în Germania.

1. Tipuri de formare profesională

Se face diferența între

 • formarea profesională duală (în întreprinderi și școli profesionale)
 • formarea profesională școlară (în școli profesionale, „Berufsfachschule” (școală profesională specializată) sau colegii profesionale),
 • formarea pentru absolvenții de bacalaureat resp. studii speciale de economie,
 • studiul și studiul cu dublă specializare,
 • dezvoltare profesională.

Formarea profesională nu trebuie confundată cu dezvoltarea profesională, care este ofertă în cadrul academiilor (profesionale). În acest caz este vorba de adaptarea cunoștințelor și a abilităților la cerințele modificate din domeniul profesional.

2. Formarea profesională duală

Aproximativ 70% din formările profesionale absolvire în Germania sunt sub forma unei formări profesionale duale(formare profesională în întreprindere). „Dual“ descrie o formă de formare dublă împărțită în două locații de formare: În școala profesională, ucenicul învață cunoștințele teoretice de specialitate, în întreprindere cunoștințele și abilitățile practice. Combinația de formare în întreprindere și în școala profesională garantează o conexiune a teoriei și practicii. Datorită legăturii dintre teorie și practică, această formă de învățământ reprezintă o particularitate a sistemului educațional german și are recunoaștere internațională.

Majoritatea meseriilor recunoscute – în prezent circa 350 - sunt formate conform sistemului dual. Mai ales meseriile din meșteșugărit, comerț, industrie, servicii sau agricultură sunt formate în sistemul dual. Cursurile la școala profesională au loc pentru 1 sau 2 zile pe săptămână pe lângă munca în întreprindere. În cazul anumitor programe de formare cursurile școlare se țin sub formă de seminarii bloc: În acest caz ucenicul este timp de câteva săptămâni la școală și apoi din nou în întreprinderea în cadrul căreia are loc formarea profesională.
În timpul formării profesionale, ucenicul primește o remunerație.

Indicație: O vedere de ansamblu în formarea profesională este dată de videoclipurile scurte ale Institutului federal pentru formare profesională în germană și engleză.

3. Formarea profesională școlară

Pe lângă formarea profesională duală există în Germania și formarea profesională școlară. În ceea ce privește valoarea, formarea profesională școlară este la același nivel ca formarea profesională duală. Oferta de formare profesională școlară este vastă, de exemplu în domeniu sanitar și social (asistent medical generalist, asistent tehnician de farmacie, îngrijitor bătrâni, asistent social, educator, etc.), în domeniul limbilor străine precum și în domeniul IT (asistent tehnologia informației) sau design (asistent tehnic design). Formarea școlară are loc la o școală profesională specializată de stat sau privată, învățământ de zi și durează între 1 și 3 ani. Școlile profesionale private pot solicita după caz taxe școlare.
De regulă în timpul formării profesionale școlare nu se primește nicio remunerație. Cu toate acestea elevii de la școala profesională pot avea dreptul la susținere financiară conform Legii federale privind promovarea formării - cunoscută sub numele de Schüler - BAföG.

Indiciu: Deoarece în majoritatea cazurilor există termene de înregistrare fixe pentru școlile profesionale specialitate, informațiile referitoare la școlile dorite trebuie obținute din timp. O vedere de ansamblu detaliată referitoare la școlile profesionale specializate o oferă baza noastră de date KURSNET a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

4. Absolvenții de bacalaureat resp. de alte formări profesionale economice

Economia (în special societățile industriale sau comerciale, sau de asigurare) oferă locuri de practică, care sunt special create pentru elevul care a promovat examenul de bacalaureat și se axează pe ”formările profesionale speciale din economie” sau pe ”formarea profesională a elevilor cu bacalaureat”.

Pentru aceste oferte de formare profesională există diferite modele. Se caracterizează prin relevanța practică, legătura strânsă cu nevoile economiei și solicitările teoretice. Ofertele există în domeniul vânzărilor dar și IT (informatică economică), limbi străine și transporturi (controlor de trafic aerian). În școala profesională, cunoștințele speciale de contabilitate, calcul, marketing, PC sau limbi străine se predau în clase speciale.

În special pentru următoarele grupe profesionale există o formare profesională pentru absolvenții de bacalaureat:

 • Tehnician industrial specializarea tehnologia datelor
 • Asistent informatician
 • Informatician
 • Informatician economic
 • Controlor de trafic aerian

În perioada formării profesionale se primește o remunerație de la întreprinderea în cadrul căreia are loc formarea profesională.

Indiciu: Centrul de informare profesionalăal Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă informații utile referitoare la toate profesiile. De asemenea este utilă consilierea personală la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Ucenicii trebuie să respecte programările pentru începerea formării profesionale: Majoritatea programelor de formare încep la 1 august sau 1 septembrie în fiecare an. Multe firme încep deja de la începutul anului să caute ucenici, bănci și mari corporații publică locurile cu un an înainte de începerea formării profesionale. Candidații trebuie să înceapă din penultimul an școlar să se ocupe de întrebarea referitoare la ce meserie ar putea fi importantă. Susținerea la căutarea unui loc de formare profesională o oferă și zilele informative din centrele de informare profesionale ale agențiilor de muncă sau târgurile de formare profesională.

5. Dezvoltare profesională

Formarea profesională nu trebuie confundată cu dezvoltarea profesională, care este ofertă în cadrul academiilor (profesionale). În acest caz este vorba de adaptarea cunoștințelor și a abilităților la cerințele modificate din domeniul profesional.

Dezvoltarea profesională poate fi aprofundată sau există printr-o formare profesională există. Aceasta a fost precedată de faze educaționale anterioare și/sau de o activitate profesională interimară. Dezvoltarea profesională poate fi autodidactă, printr-o măsură de formare accesibilă publicului sau, în cazul în care formarea este inițiată de companie, și sub forma formării în cadrul companiei.

Se face diferența în cazul dezvoltării profesionale:

 • Perfecționare (Adaptarea la cunoștințele în meseria învățată),
 • Recalificare (reorientare profesională),
 • Perfecționare în scopul avansării profesionale sau calificare suplimentară,

Dezvoltarea profesională este în principiu care însoțește profesia, este posibilă pe lângă locul de muncă.

Perfecționarea își propune să păstreze acele calificări care au fost deja dobândite într-o formare profesională. Acestea ar trebui aprofundate, adaptate la evoluțiile tehnice sau extinse, astfel încât să fie posibilă avansarea în carieră. Calificările dobândite prin perfecționare sunt de obicei verificate prin examene efectuate de organismele responsabile (în mare parte camera meșteșugarilor sau camere de industrie și comerț).

Perfecționarea în scopul avansării profesionale reprezintă cursurile frecventate de specialiști care au ca obiectiv examenul de maistru cursuri de pregătire pentru examenul de economist specialist sau cursurile care pregătesc pentruRegulamentul privind calificările necesare instructorilor în cadrul formării profesionale (AEVO).

Prin recalificare înțelegem formarea profesională pentru altă activitate față de cea exercitată sau învățată. Cunoștințele și experiențele de la locul de muncă anterior permit adesea o scurtare a formării profesionale pentru noua profesie în comparație cu un începător. Este adevărat că, în condiții speciale, cineva fără formare profesională prealabilă poate lua parte și la o măsură de recalificare, dar în acest caz este vorba de o ucenicie.

Recalificarea este o posibilitate de a se califica pentru o nouă activitate de muncădacă vechea meserie, de exemplu nu mai poate fi exercitată din motive medicale. Sau, datorită schimbării structurale constante de pe piața muncii, există o nevoie modificată de lucrători calificați și, prin urmare, cerințe diferite pentru formarea angajaților (de exemplu, în cursul digitalizării).

Cu ajutorul unei măsuri de recalificare, poate avea loc o reorientare profesională și se poate învăța o nouă profesie.
O recalificare se încheie cu un examen în fața camerei responsabile (Camera de industrie și comerț, Camera meșteșugarilor etc.) Aceasta are ca rezultat, de exemplu, o calificare profesională recunoscută IHK sau la un brevet.
Durata recalificării depinde de durata efectivă a instruirii în profesia respectivă. Cursurile de formare comercială au de obicei o perioadă de formare de 3 ani (de la 21 de luni de perioadă de recalificare), iar profesiile tehnice 3,5 ani (până la 28 de luni de perioadă de recalificare).

În Germania, recalificarea este adesea finanțată de sectorul public, în principal centrele regionale de ocupare a forței de muncă și Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă, uneori și armata federală, sau ca serviciu de reabilitare (asigurare legală pentru accidente, asigurare germană pentru pensii, asigurări etc.)

FAQ Formarea profesională

Meseriile dobândite prin formare profesională cu cea mai mare căutare la tinere femei sunt:

 • Kauffrau für Büromanagement (agent comercial de birou),
 • Medizinische Fachangestellte (angajată cu specializare în medicină),
 • Verkäuferin (vânzătoare),
 • Kauffrau im Einzelhandel (agent comercial în comerțul cu amănuntul),
 • Zahnmedizinische Fachangestellte (angajată cu specializare în medicină dentară),
 • Industriekauffrau (agent comercial în industrie),
 • Friseurin (frizer),
 • Hotelfachfrau (angajată cu specializare în industria hotelieră),
 • Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk (vânzătoare specializată în produse alimentare artizanale),
 • Bankkauffrau (agent comercial bancă).

Cele mai îndrăgite meserii în rândul tinerilor bărbați sunt:

 • Kraftfahrzeugmechatroniker (tehnician auto),
 • Elektroniker (tehnician electronist),
 • Kaufmann im Einzelhandel (agent comercial în comerțul cu amănuntul),
 • Industriemechaniker (mecanic industrial),
 • Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (mecanic de instalații sanitare, de încălzire și de climă),
 • Verkäufer (vânzător),
 • Fachinformatiker (tehnician informatică),
 • Fachkraft für Lagerlogistik (angajat specialist logistică de depozitare),
 • Kaufmann im Groß- und Außenhandel (agent comercial în comerțul en-gros și export),
 • Kaufmann für Büromanagement (agent comercial de birou).

În meseriile care sunt la mare căutare este adeseori dificil de găsit un loc de formare profesională. De aceea ar fi mai bine să nu vă hotărâți dinainte pentru o meserie anume ci să vă informați cu privire la mai multe opțiuni. Tinerii ar trebui să încerce să își dea seama care le sunt aptitudinile și înclinările și să aleagă meseriile corespunzătoare. Pe lângă meseriile din topul 10 al celor mai îndrăgite există o paletă largă de meserii interesante în cele mai diferite domenii. Informații mai detaliate cu privire la profilul meseriilor și la formele de educație școlară necesare pentru formarea profesională găsiți de exemplu pe pagina web a Institutului Federal pentru Educație Profesională („Bundesinstitut für Berufsbildung”) sau a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”). Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) oferă un serviciu de consiliere pentru tineri, care vă sprijină în căutarea meseriei potrivite (consiliere profesională – „Berufsberatung”). În cadrul Centrului de Informare Profesională („Berufsinformationszentrum”) al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) vă puteți informa personal cu privire la toate opțiunile de formări profesionale sau de studii.

Consilierii profesionali ai Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agenturen für Arbeit”) vă stau la dispoziție cu sfaturi și acțiuni concrete pentru căutarea unui loc potrivit de formare profesională. Pe lângă serviciile de consiliere și intermediere a unui loc de formare profesională, tinerii au o ofertă variată de instrumente pentru căutarea individuală a unui loc de formare profesională. Prin intermediul bursei locurilor de muncă se poate căuta individual un loc vacant de formare profesională. Oportunități de formare profesională școlară la nivel național se găsesc online pe pagina web Kursnet. Zilele de informare oferite de Centrele de Informare Profesională („Berufsinformationszentren”) ale Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) sau târgurile de formare profesională („Ausbildungsmessen”) oferă sprijin pentru căutarea formării potrivite.

Pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) puteți găsi oportunități de formare profesională și prin intermediul burselor de locuri de muncă online ale Camerelor Meșteșugarilor și ale Camerelor de Comerț și Industrie.

Și aceste Camere (de ex. de Comerț și Industrie, de Meserii și Meșteșuguri, Agricole) vă pot oferi sprijin. Pentru a facilita contactul între tineri care caută un loc de formare profesională și întreprinderi, există în cadrul Camerelor așa-numiți „consilieri pe măsură” („passgenaue Berater”) și „consilieri de întâmpinare” („Willkommenslotsen”) care sprijină firmele mici și mijlocii în procesul de ocupare a locurilor de formare profesională vacante cu tineri candidați din țară și din străinătate.

Informații cuprinzătoare puteți găsi și pe pagina web „Tu și formarea ta profesională = practic de neînvins” („Du und Deine Ausbildung = praktisch unschlagbar”).

Fiecare ucenic are dreptul la o „remunerare adecvată”. Această remunerare variază în funcție de sector, meserie și întreprindere, de la un venit mediu de 250 € până la unul de 950 € pe lună. Dacă angajatorul a încheiat cu sindicatele un contract colectiv de muncă, atunci mărimea salariilor este prevăzută exact.

În anumite condiții, ucenicii pot primi sprijin financiar din partea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”): Ajutorul pentru formarea profesională (BAB).

Atenție: Dreptul la acest sprijin financiar pe care îl dețineți ca cetățean al UE nu a fost preluat în întregime în legislația germană (§ 59 al Cărții a III -a a Codului social german). Dacă nu locuiți încă de minim 5 ani în Germania (drept de rezidență permanentă), vă puteți aștepta la respingerea solicitării de ajutor financiar. Puteți face demersuri împotriva acestei respingeri. Apelați la o consiliere juridică. Cu ajutorul funcției noastre de căutare a unui centru de consiliere puteți găsi un centru de consiliere în apropierea dumneavoastră.

În cadrul unor anumite formări profesionale școlare, ucenicii primesc un salariu, de exemplu în cadrul formării profesionale a infirmierilor.

Adesea însă, ucenicii aflați într-o formare profesională școlară nu primesc niciun fel de remunerare. Autoritățile pentru Promovarea Formării Profesionale („Ämter für Ausbildungsförderung”) oferă sprijin în asemenea cazuri: acestea pot verifica dacă, în calitate de ucenic aflat într-o formare profesională școlară, aveți dreptul la sprijin financiar conform Legii federale privind promovarea formării (Bundesausbildungsförderungsgesetz) - cunoscut sub numele de „BAföG pentru elevi”.
Autoritățile pentru Promovarea Formării Profesionale („Ämter für Ausbildungsförderung”) se află în cadrul administrației locale sau regionale.

Formarea profesională duală este reglementată prin Legea privind formarea profesională (BBiG) precum și prin Regulamentele de formare profesională (Ausbildungsverordnungen) ale meseriilor respective. Acestea stabilesc cadrul formării profesionale, cum ar fi drepturile și obligațiile care le revin ucenicilor („Auszubildender”, „Lehrling” sau „Azubi”) sau conținuturile formării profesionale.

Regulile specifice ale fiecărei formări profesionale sunt reglementate prin contractul individual de formare profesională. Autoritățile responsabile (de exemplu Camera de Comerț și Industrie - IHK sau Camera Meșteșugarilor - HWK) supraveghează formarea profesională și organizează examenele.

Criterii: Teoretic, pentru admiterea la o formare profesională nu este necesară o anumită diplomă de absolvire a școlii. Conform BBiG, oricine poate absolvi o formare profesională duală, indiferent de sex, vârstă sau școala absolvită. În practică însă, multe întreprinderi stabilesc cerințe minime pentru candidați, de exemplu o anumită pregătire școlară sau note bune la anumite materii.

Durata: O formare profesională durează în general între 2 și 3,5 ani, în funcție de meseria aleasă. Tipul de școală absolvită anterior și rezultatele obținute în cadrul formării profesionale pot conduce la prescurtarea sau prelungirea acesteia.

Formarea profesională în întreprindere: De regulă, ucenicul lucrează în întreprindere 3 până la 4 zile pe săptămână, pe parcursul cărora își însușește competențe practice, respectiv meșteșugărești. Pentru fiecare meserie, materia care trebuie îsușită este stabilită într-un cadru de referință pentru formarea profesională.

Formarea profesională în cadrul școlii profesionale („Berufsschule”): Pe lângă munca în întreprindere, ucenicii urmează și între 8 și 12 ore de curs pe săptămână în cadrul unei școli profesionale („Berufsschule”). Programele variază în funcție de meserie și land. Programa cuprinde cursuri cu conținut de specialitate pentru meseria aleasă și cursuri cu caracter general. Cursurile generale cuprind materia precum: germană, științe politice, religie și sport.

Absolvirea: În cadrul formării profesionale duale trebuie susținute și promovate de regulă 2 examene importante: examenul intermediar, susținut la mijlocul perioadei de formare, care arată dacă ucenicul face progrese și stăpânește materia predată până în acel moment. Odată cu promovarea examenului final (numit „examen de calfă” în meseriile meșteșugărești), se încheie formarea profesională.

Absolvirea unei formări profesionale nu reprezintă însă neapărat pragul final. În multe domenii se pot absolvi cursuri de perfecționare. De exemplu, în domeniul meșteșugăresc se poate obține certificatul de maistru. Pe lângă acestea, absolvirea unei formări profesionale vă oferă și alte opțiuni: de exemplu, perfecționări, o a doua formare profesională sau studii de aprofundare.

Criterii: În general, școlile profesionale specializate („Berufsfachschulen”) solicită o diplomă de absolvire a unei „Realschule”. În anumite domenii profesionale sunt acceptate și diplomele de absolvire a unei „Hauptschule”. Pentru unele formări profesionale se cere absolvirea unui stagiu de practică în prealabil. Unele școli organizează în plus și probe de aptitudini.

Durata: O formare profesională pur școlară durează de regulă între 1 și 3 ani.

Stagii de practică în întreprinderi: o parte importantă a formării profesionale școlare o reprezintă stagiile de practică în întreprinderi. Acestea pot fi absolvite în anumite zile ale săptămânii sau comasat, pe o perioadă mai lungă de timp. Partea teoretică a formării trebuie completată prin 3 sau mai multe stagii în diferite organizații. Mai ales în domeniul sănătății, școlile au încheiat acorduri de cooperare cu firme sau sunt afiliate direct spitalelor. Astfel, cunoștințele teoretice sunt aplicate în practică.

Absolvire: După absolvirea a 1 până la 2 ani de învățământ într-o școală profesională specializată („Berufsfachschule”) este atinsă o așa-numită „formare profesională inițială” („Berufliche Grundbildung”). Absolvirea unei formări profesionale („Berufsausbildung”) este posibilă după 2 până la 3 ani de învățământ. De regulă, absolvenții unei formări profesionale școlare primesc o diplomă de absolvire acreditată (de exemplu asistent informatician acreditat, economist în gestiune acreditat sau asistent social acreditat).
În funcție de școală și land, în timpul formării profesionale școlare pot fi reluate și diploma de absolvire a unei „Realschule” și chiar bacalaureatul de arte și meserii („Fachabitur”).

Absolvirea unei formări profesionale școlare la zi califică pentru desfășurarea unei anumite meserii.
Sistemul de formare profesională are o lungă tradiție în Germania și este foarte apreciat de către angajatori. În principal datorită acestuia, Germania înregistrează cea mai scăzută rată a șomajului în rândul tinerilor din întreaga Uniune Europeană. Standardul comun la nivel național și un certificat de absolvire acreditat reprezintă o garanție a calității și un punct de reper pentru angajatorii în căutare de noi colaboratori. Faptul că meseriile pot fi exercitate în contexte variate asigură mobilitate absolvenților unei formări profesionale duale - aceștia găsesc de regulă mai repede un nou loc de muncă. Prin urmare, personalul calificat, absolvent al unei formări profesionale, întâmpină un risc scăzut de șomaj și are deseori un venit mai ridicat decât muncitorii necalificați care au fost instruiți în întreprindere. Pe deasupra, sistemul dual de formare profesională oferă și șanse excelente de perfecționare și de avansare a carierei, de exemplu ca maistru meșteșugar („Handwerksmeister”), maistru industrial („Industriemeister”) sau comerciant de specialitate („Fachwirt”). Așadar, formarea profesională duală este o baza pentru dezvoltarea continuă de-a lungul întregii vieți și pentru șanse de reușită în carieră.

Pentru finanțarea unei formări profesionale sau a unei perfecționări vă stau la dispoziție diferite servicii individuale de finanțare. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) sau Jobcenterul competent decide dacă finanțarea unei perfecționări este instrumentul corect în scopul integrării tinerilor în piața muncii și dacă sunt întrunite condițiile necesare. Decizia depinde de fiecare caz în parte. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) vă oferă informații pe pagina web. Aici găsiți și un link pentru a accesa broșura nr. 6 („Merkblatt 6”), care descrie criteriile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de finanțarea unei măsuri de perfecționare.

Începerea unei formări profesionale în Germania este posibilă oricând, indiferent de vârstă, sex sau naționalitate. Condiția este însă găsirea unei întreprinderi participante. Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) sau Camerele (de exemplu Camera de Comerț și Industrie, Camerele de Meșteșuguri și Meserii, Camerele Agricole) vă pot ajuta la căutarea meseriei și a întreprinderii potrivite pentru o formare profesională.

Dacă sunt întrunite anumite condiții, o calificare profesională poate fi absolvită și sub forma unei perfecționări („Weiterbildung”), respectiv a unei recalificări („Umschulung”). În funcție de meserie, aceasta durează între 1,5 și 3,5 ani și poate fi finanțată și din bani publici prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) sau Jobcenter sau prin operatorii unor măsuri de reabilitare. Motivele pentru care se poate primi o astfel de finanțare sunt de exemplu lipsa unei formări profesionale căutate pe piața muncii sau necesitatea unei reorientări profesionale din motive de sănătate. Mai multe informații găsiți aici.

Informații detaliate cu privire la sistemul de educație german și mai ales cu privire la învățământul general și profesional pentru adulți găsiți pe pagina web a Rețelei Europene de Informație în Educație Eurydice.