Office for the Equal Treatment of EU Workers

Primirea dreptului

Este bine de știut ce drept aveți ca angajat UE. Pentru a beneficia de un drept, trebuie să îl și cunoașteți. Aici aflați cum puteți să vă folosiți de drepturile dvs. față de angajator și de unde puteți primi susținere.

1. Salariul

Dacă angajatorul nu plătește salariul convenit, solicitați în scris plata salariului neplătit. Aveți grijă să stabiliți pentru plată un termen de 2 săptămâni. În această scrisoare trebuie să menționați programul de lucru pentru care solicitați salariul, suma salariului precum și contul.

Atenție: În cazul invocării solicitării salariului trebuie să respectați neapărat ”termenul de prescripție” care a fost menționat în contractul dvs. de muncă. Termenul de prescripție este un interval în care trebuie să faceți cunoscute solicitările salariale față de angajator. După expirarea acestui termen, solicitările salariale nu mai sunt valabile, având ca și consecință faptul că acestea trebuie reamintite angajatorului în instanță. Deoarece termenul de prescripție poate fi reglementat și în cazul contractului colectiv valabil în contractul de muncă, trebuie să verificați și reglementările colective.

În măsura în care în întreprindere există un comitet de întreprindere vă puteți plânge la comitetul de întreprindere sau la organismul responsabil de întreprindere (de ex. persoana de încredere) cu privire la drepturile salariale. Acolo puteți obține susținere în cazul drepturilor dvs. salariale.

Dacă angajatorul nu reacționează în ciuda tuturor solicitărilor de plată în termenele legale, puteți solicita dreptul salarial în instanță printr-o plângere la tribunalul muncii. Dacă nu vorbiți suficient de bine limba germană, pentru a putea susține un proces, tribunalul vă pune la dispoziție un interpret.

Atenție: Trebuie să puteți dovedi drepturile salariale în fața tribunalului. De aceea trebuie să vă notați zilnic orele lucrate. Fișa cu orele de lucru trebuie semnată de șef/superior. Dacă acest lucru nu este posibil, rugați un coleg sau o colegă să o semneze. Pentru a face acest lucru puteți folosi calendarul cu programul de lucru pe care îl puteți descărca și imprima. Faceți fotografii cu telefonul. Cu cât aveți mai multe dovezi cu atât mai multe șanse aveți să vă primiți banii.
Gândiți-vă să păstrați contractul de muncă sau alte documente referitoare la suma salariului precum și ștatele de plată primite.

2. Concedierea

Dacă ați fost concediat, trebuie să depuneți în termen de 3 săptămâni după primirea concedierii plângerea la tribunal (plângere referitoare la protecția împotriva concedierii). Acest termen este valabil pentru toate concedierile, indiferent dacă acestea se supun legii de protecție împotriva concedierii.

Atenție: Dacă depășiți termenul, consecința poate fi gravă: Concedierea intră în vigoare la expirarea termenului de preaviz pentru încetarea contractului și nu mai puteți face nimic.

Protecția împotriva concedierii poate fi solicitată de dvs. personal la tribunalul muncii, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fiți reprezentat de un avocat. O reprezentare este necesar în a 2-a instanță, în cazul în care tribunalul muncii (1 instanță) a decis și s-a făcut un apel împotriva deciziei tribunalului muncii în fața tribunalului federal al muncii.
Cu ajutorul protecției împotriva concedierii vă urmați obiectivul ca tribunalul muncii să stabilească ilegalitatea concedierii. Dacă plângerea are succes, concedierea nu este legală. Acest lucru înseamnă că contractul de muncă merge mai departe. Trebuie să mergeți la locul de muncă și angajatorul trebuie să vă plătească salariul.

O protecție împotriva concedierii o puteți depune și dacă contractul de muncă nu continuă și doriți o compensație. Acest rezultat nu poate fi forțat deoarece plângerea este direcționată către constatarea ilegalității concedierii. În timpul procesului puteți cădea de comun acord cu angajatorul în privința unei compensații (așa numita compensație).

Atenție: Profitați cât mai rapid de susținerea sindicatelor resp. a centrelor speciale de consiliere sau contactați un avocate care este specializat în dreptul muncii.

Plângerea poate fi transmisă la tribunalul muncii în a cărui circumscripție este angajatorul are domiciliul sau sediul sau unde se prestează munca sau unde a fost prestată. Puteți afla tribunalul muncii de pe portalul pentru justiție și țările (registrul tribunalelor). La tribunalul muncii există și un oficiu de primire a plângerilor, care primește plângeri și cereri și sub formă orală. Luați în considerare, să predați cel mai bine, contractele de muncă, dovezile de muncă sau alte documente referitoare la suma salariului precum și ștatele de plată primite - cel mai bine sub formă de copie.

În cazul unui proces apar și costuri. Acestea trebuie plătite de regulă de partea care pierde procesul. În cazul unui câștig parțial costurile sunt împărțite.

Atenție: În prima instanță fiecare parte trebuie să suporte costurile unui avocat. De aceea trebuie să plătiți costurile legate de avocat și dacă câștigați litigiul.

Dacă nu vă puteți permite costurile unui litigiu puteți solicita asistență judiciară. Asistența judiciară se acordă pentru toate procesele resp. consilierea juridică, nu este limitată pentru procesele legate de dreptul muncii. Mai multe informații în FAQs.

Angajații care au fost membrii de sindicat cel puțin pe o perioadă de 3 luni, vor fi consiliați gratuit de sindicat și reprezentați la tribunal.

Dacă aveți dificultăți la autoritățile germane de a beneficia de drepturile dvs. ca cetățean UE, atunci serviciul gratuit al autorităților naționale SOLVIT, care este reprezentat în toate țările UE, precum și Islanda, Liechtenstein și Norvegia, vă va ajuta. Condiția este să nu fi înaintat plângereala tribunal și să existe o legătură cudreptul UE. SOLVIT poate fi accesat online prin formularul de contact pe pagina SOLVIT.

3. Discriminare/Mobbing

Dacă sunteți discriminat de angajator sau de alți angajați sau angajate sau tratat incorect , vă puteți plânge la organismul responsabil din întreprinderea dvs. (persoana de încredere). În întreprinderile cu un comitet de întreprindere se poate contacta un membru al comitetului pentru susținere sau pentru reprezentare.
Printre sarcinile comitetului de întreprindere se numără stimularea integrării angajaților și angajatelor din străinătate în întreprindere precum și conștientizarea faptului - împreună cu angajatorul - că aceste persoane sunt tratate conform principiilor legale și echității. Orice discriminare a persoanelor din cauza rasei sau originii, a provenienței sau naționalității, a religiei sau concepției de viață este interzisă.

În plus puteți vă puteți exercita dreptul muncii

  • pentru încetarea oricărui tip de mobbing
  • și puteți solicita daune din cauza unei boli cauzate de mobbing, dacă angajatorul este vinovat de mobbing, ceea ce înseamnă dacă acesta a hărțuit sau a permis intenționat sau neintenționat hărțuirea din partea colegilor

prin intermediul unei plângeri la tribunalul muncii.

FAQ Punerea în drepturi

Dacă nu vă puteți permite costurile unui litigiu (costurile de proces) sau costurile pentru consilierea de către un avocat, resp. sau vă permite doar o parte sau rate din acestea, aveți posibilitatea de a solicita asistență judiciară resp. ajutor pentru costurile de consiliere . Condiția este ca parcursul legal pe care doriți să îl începeți să aibă suficiente șanse de câștig și să nu fie rău intenționat.

Cererease depune la tribunalul care este responsabil de proces. Aici găsiți registrul pentru tribunale. Pentru formularea cererii și a plângerii precum și în cazul altor formalități poate fi necesar și ajutorul așa numitului organism judiciar de cereri al tribunalului. Organismul judiciar pentru cereri nu vă poate consilia din punct de vedere legal. Cererea poate fi redactată de dvs. sau de avocatul dvs. Dacă cererea este realizată prin asistența judiciară de către un avocat, acesta poate solicita 10 sau 15 €.

Dacă este vorba de un litigiu transfrontalier în interiorul UE, cererea poate fi transmisă și autorității competente din zona domiciliului dvs. sau al locului de ședere al petentului. Autoritățile competente furnizează un formular unitar UE și vă susțin în cazul cererii. Întreaga procedură de cerere precum și transmiterea cererii o puteți face și online în toate limbile oficiale UE.

Dacă vi se aprobă asistența judiciară, nu trebuie să efectuați nicio plată pentru costurile de judecată și de avocatîn funcție de posibilitățile financiare puteți plăti doar ratele stabilite.  

Mai multe informații referitoare la asistența judiciară în Germania le găsiți aici.

Plângerea de protecție împotriva unei concedieri poate fi depusă și în cazul în care nu doriți continuarea raportului de muncă, ci o compensație. Nu puteți însă constrânge de la început angajatorul să vă ofere această compensație, de aceea scopul plângerii pentru protecție împotriva concedierii este întotdeauna constatarea nulității unei concedieri. Pe parcursul procedurii judiciare puteți eventual ajunge cu angajatorul la o înțelegere cu privire la plata unei compensații.

Excepție: Dacă în contractul de muncă, într-un acord de întreprindere aplicabil raportului de muncă sau într-un contract colectiv de muncă este specificat dreptul la compensație în cazul unei concedieri dictate de exigențele întreprinderii („betriebsbedingte Kündigung”), puteți solicita în cazul unei astfel de concedieri condamnarea angajatorului la plata unei compensații.