Office for the Equal Treatment of EU Workers

Şomaj

Dacă deveniți șomer vă puteți adresa administrației pentru ocuparea forței de muncă din ultima țară în care ați lucrat.

Atenție: Există excepții de la acest principiu dacă lucrați în altă țară decât cea în care locuiți (de exemplu ca lucrător frontalier).

Aveți dreptul la indemnizații de șomaj în aceleași condiții ca și cetățenii ultimei țări în care ați lucrat. Perioadele dumneavoastră de activitate și de asigurare din alte țări vor fi luate în considerare în procesul de prelucrare a cererii.

Dacă deveniți șomer și ultimul stat în care ați lucrat a fost Germania veți primi în anumite condiții sprijin din partea statului. Nu primiți doar ajutor financiar. Ci aveți și posibilitatea de a profita de serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) în vederea căutării unui nou loc de muncă. Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă („Arbeitsagenturen”) și Jobcenterul au la dispoziție o mulțime de măsuri de promovare a angajării (de exemplu măsuri de formare și de perfecționare), care reies din prevederile cărților a II-a și a III-a ale Codului Social.

1. Indemnizația de șomaj

Dacă ultimul stat în care ați lucrat a fost Germania, aveți dreptul în anumite condiții la o indemnizație de șomaj. Una dintre aceste condiții este ca înainte să fi lucrat o anumită perioadă de timp. În general, trebuie să fi lucrat cel puțin 12 luni de zile în ultimii doi ani. Dacă raporturile dumneavoastră de muncă au fost în principal pe termen limitat, contractele de muncă nedepășind de 10 săptămâni de la bun început, este suficient uneori să fi lucrat și doar 6 luni de zile.

Sfat: Și perioadele de angajare în alte state ale UE pot fi luate aici în considerare. Acestea pot fi dovedite cu ajutorul formularului PD U1. Informații cu privire la acesta găsiți în broșura privind indemnizația de șomaj și munca în străinătate

Dacă ați devenit șomer sau ați aflat că în curând vă veți pierde locul de muncă sau cel de formare profesională sunteți obligat să vă înregistrați ca fiind „în căutarea unui loc de muncă” („arbeitssuchend”) la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) responsabilă.

Atenție: Cel târziu cu 3 luni înainte de încheierea activității trebuie să înștiințați personal Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) că sunteți în căutarea unui loc de muncă. Dacă aflați cu mai puțin de 3 luni înainte despre încheierea raportului dumneavoastră de muncă, aveți 3 zile pentru a înștiința personal Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) responsabilă despre acest lucru. Pentru a respecta acest termen puteți face înștiințarea și telefonic (număr de telefon gratuit: 0800 4 5555 000) sau pe Internet.. În acest caz vă veți putea prezenta personal la Agenție și mai târziu. Dacă nu respectați acest termen limită riscați o perioadă de interdicție, în care nu veți primi prestații conform cărții a III-a a Codului Social german (indemnizație de șomaj I – „Arbeitslosengeld I”).

Mai multe informații despre indemnizația de șomaj puteți găsi în broșura pentru șomeri al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”).

Dacă doriți să căutați un loc de muncă într-un alt stat al UE, puteți primi această indemnizație de șomaj și acolo, pentru o perioadă de 3 până la 6 luni. Acest lucru înseamnă că dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă în Germania, puteți primi aici indemnizația de șomaj care vă revine într-un alt stat UE. Și invers, puteți primi indemnizația germană într-un alt stat al UE. Mai multe informații găsiți în broșura privind indemnizația de șomaj și munca în străinătate a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”).

Atenție: Dacă doriți să vi se plătească indemnizația de șomaj în alt stat, va trebui să vă îndreptați mai întâi către administrația pentru ocuparea forței de muncă responsabilă și să reuniți anumite condiții. Altfel v-ați putea pierde dreptul la indemnizația de șomaj. Mai multe informații despre această temă găsiți în FAQ.

2. Protecția socială de bază

Protecția socială de bază vă oferă minimul de mijloace financiare de care aveți nevoie pentru a vă asigura existența.

Persoanele apte de muncă, aflate în căutarea unui loc de muncă și care nu au dreptul la indemnizația de șomaj, respectiv aceasta este prea mică sau persoanele care au în general un venit prea mic, au dreptul de a primi indemnizația de șomaj II („Arbeitslosengeld II”), așa-numitul „Hartz-IV”, conform cărții a II-a a Codului social german (SGB II).

Persoanele care nu sunt apte de muncă, de exemplu din cauza unei boli sau a atingerii vârstei de pensionare, și nu pot lucra din acest motiv, au dreptul la sprijin conform cărții XII a Codului social german (SGB XII).

Atenție: Pentru cetățenii UE există regulamente speciale de acces la prestații sociale. Puteți primi prestații conform cărții a II-a a Codului social german (SGB II) dacă:

 • lucrați în Germania dar nu câștigați îndeajuns pentru a vă putea asigura existența sau

 • ați lucrat în Germania pentru o perioadă mai lungă decât un an și v-ați pierdut locul de muncă fără voia dumneavoastră. Dacă ați lucrat pentru o perioadă mai scurtă decât 1 an, perioada în care veți primi prestațiile este limitată la 6 luni de zile.

Un adult fără familie sau copii obține momentan 432 € pe lună. Cheltuieli adecvate pentru locuință și încălzire vor fi de asemenea preluate. Venitul pe care îl obțineți va fi pus la socoteală în cadrul acestei prestații.

Dacă vă aflați în Germania doar cu scopul de a căuta un loc de muncă și nu ați lucrat înainte pentru o perioadă destul de lungă aici, veți primi prestații conform cărților a II-a și a XII-a ale Codului social german abia după 5 ani de ședere legală în Germania.

Dacă vă decideți să vă întoarceți în țara dumneavoastră de origine, puteți primi pentru maxim o lună de zile prestații conform cărții a XII-a a Codului social, pentru hrană, articole de igienă personală și sănătate precum și pentru cazare și masă (alocație interimară).
Aceste prestații pot fi prelungite peste o lună în situații sociale de urgență (de exemplu imposibilitatea de a călători).

Informații detaliate găsiți în broșura privind indemnizația de șomaj II/alocație socială - Protecție socială de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cartea a II-a a Codului social (SGB II) a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”). Puteți folosi și catalogul de întrebări și răspunsuri al Ministerului Federal al Muncii și Protecției Sociale.

Sfat: Dacă dumneavoastră aveți dreptul la prestații sociale în Germania, același lucru este valabil și pentru membrii familiei dumneavoastră care trăiesc în Germania.

FAQ Şomaj

Dacă ați devenit șomer sau ați aflat că în curând vă veți pierde locul de muncă sau cel de formare profesională sunteți obligat să vă înregistrați ca fiind „în căutarea unui loc de muncă” („arbeitssuchend”) la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) responsabilă.

Atenție: Cel târziu cu 3 luni înainte de încheierea activității trebuie să înștiințați personal Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) despre faptul că sunteți în căutarea unui loc de muncă. Dacă aflați cu mai puțin de 3 luni înainte despre încheierea raportului dumneavoastră de muncă, aveți 3 zile pentru a înștiința personal Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) responsabilă despre acest lucru. Pentru a respecta acest termen puteți face înștiințarea și telefonic (număr de telefon gratuit: 0800 4 5555 000) sau pe Internet. În acest caz, vă veți putea prezenta personal la Agenție și mai târziu. Dacă nu respectați acest termen limită riscați o perioadă de interdicție, în care nu veți primi prestații conform cărții a III-a a Codului Social german - indemnizație de șomaj I („Arbeitslosengeld I”).

Odată ce v-ați înregistrat ca fiind în căutarea unui loc de muncă, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) responsabilă vă poate sprijini din timp în căutarea unui nou loc de muncă sau de formare profesională. Dacă este nevoie și doriți să căutați un loc de muncă în altă țară, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă vă recomandă contactul cu colegi specializați în prestarea de servicii pentru personal european din cadrul European Employment Services (EURES) sau/și cu Oficiul Central pentru Plasarea Forţei de Muncă Străine și de Specialitate (ZAV).

Dacă deveniți șomer și ultimul stat în care ați lucrat a fost Germania veți primi în anumite condiții sprijin din partea statului. Nu primiți doar ajutor financiar. Ci aveți și posibilitatea de a profita de serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) în vederea căutării unui nou loc de muncă. Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă („Arbeitsagenturen”) și Jobcenterul au la dispoziție o mulțime de măsuri de promovare a angajării (de exemplu măsuri de formare și de perfecționare), care reies din prevederile cărților a II-a și a III-a ale Codului Social.

 • Transferul indemnizației de șomaj în altă țară trebuie solicitat la agenția națională pentru ocuparea forței de muncă din țara în care beneficiați de indemnizația de șomaj.
 • De regulă trebuie să fi fost deja înregistrat ca șomer pentru cel puțin 4 săptămâni înainte de a putea transfera prestațiile într-o altă țară.
 • Agenția la care sunteți înregistrat ca șomer vă va elibera atunci formularul PD U2, care vă permite transferul indemnizației de șomaj în altă țară.
 • Pe parcursul a 7 zile după părăsirea țării va trebui să vă înregistrați ca șomer la agenția națională pentru ocuparea forței de muncă a țării în care doriți să căutați un loc de muncă și să le prezentați acest formular PD U2.
 • Veți putea astfel primi acolo indemnizația de șomaj pentru 3 luni după părăsirea țării. Această perioadă poate fi prelungită până la maxim 6 luni.
 • Dacă nu găsiți un loc de muncă va trebui să vă întoarceți în țara care vă plătește indemnizația de șomaj înainte de expirarea acestui termen. Dacă vă întoarceți abia după expirarea acestui termen se poate ca în anumite state membre ale UE (nu în Germania) să vă pierdeți drepturile la prestații de șomaj.

Atenție: Este foarte important să respectați aceste condiții. Altfel v-ați putea pierde dreptul la indemnizația de șomaj. Mulți șomeri pierd acest drept pentru că nu cunosc condițiile explicate aici. Aceștia părăsesc ultima țară în care au lucrat fără a se înregistra ca șomeri la agenția națională pentru ocuparea forței de muncă, se înregistrează prea târziu la agenția națională pentru ocuparea forței de muncă din țara unde doresc să caute un loc de muncă sau se reîntorc în țara care le plătește indemnizația abia după expirarea termenului în care este posibil transferul. Luați neapărat legătura cu administrația pentru ocuparea forței de muncă din țara care vă plătește indemnizația de șomaj, pentru a afla mai multe cu privire la drepturile și obligațiile pe care le aveți.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) vă poate oferi sprijin, dumneavoastră și membrilor familiei dumneavoastră, și în alte domenii, pe lângă căutarea unui loc de muncă sau de formare profesională:

 • consiliere profesională,
 • formare profesională,
 • formare profesională continuă, inclusiv pentru angajați,
 • integrare profesională a persoanelor cu handicap.

Puteți beneficia de diferite tipuri de sprijin financiar dacă vă aflați în căutarea unui nou loc de muncă, de exemplu:

 • finanțarea costurilor pentru perfecționări,
 • cheltuieli de transport pentru drumul spre interviuri sau pentru întocmirea unui dosar de candidatură,
 • Măsuri de formare în vederea depunerii candidaturii pentru un post,
 • cursuri de limbă.

Mai multe informații cu privire la servicii individuale găsiți pe pagina web a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”).