Office for the Equal Treatment of EU Workers

Şomaj

Dacă sunteți cetățean UE și ați lucrat ultima dată în Germania plătind contribuțiile sociale, și vă pierdeți locul de muncă, aveți dreptul la indemnizație de șomaj. Indemnizația de șomaj trebuie să asigure social angajații care își pierd locul de muncă. 

În principiu este valabil: Dacă deveniți șomer, trebuie să vă adresați serviciilor de ocupare a forței de muncă din landul în care ați lucrat ultima oară.

Atenție: Dacă lucrați într-o altă țară decât în cea în care trăiți (lucrător frontalier) sunt valabile dispoziții speciale.

În ceea ce privește dreptul la serviciile de șomaj se aplică aceleași condiții ca pentru cetățenii țării în care ați lucrat ultima oară. Perioadele de angajare și de asigurare, pe care le-ați realizat în alte țări sunt luate în considerare la prelucrarea cererii dvs.

Cei care au lucrat ultima oară în Germania și devin șomeri, nu sunt lăsați în voia lor ci primesc în anumite condiții susținere din partea statului. Primesc nu doar ajutor financiar. Există și posibilitatea de a folosi pentru căutarea unui loc de muncă serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Agențiile de plasare și jobcenter vă pun la dispoziție o multitudine de instrumente de finanțare (de exemplu cursuri de formare profesională) care sunt prevăzute în codurile sociale II și III.

1. Indemnizația de șomaj

Dacă ați lucrat ultima oară în Germania aveți dreptul la indemnizația de șomaj în anumite condiții. O condiție este să fi lucrat înainte o anumită perioadă. De regulă trebuie să fi lucrat în ultimele 30 de luni minim 12 luni având obligația de a plăti asigurările sociale. Pentru cei care au fost angajați pe o perioadă mai scurtă care a fost limitată la nu mai mult de 14 săptămâni, este suficientă în anumite condiții și o perioadă de 6 luni de activitate.

Indiciu: Chiar și perioadele de angajare din alte țări UE pot fi luate în considerare în acest caz. Acestea pot fi dovedite prin intermediul formularului PD U1. Informații în acest sens le găsiți în fișa informativă pentru indemnizația de șomaj și munca în străinătate de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Dacă ați devenit șomer sau dacă ați aflat că vă veți pierde locul de muncă sau de practică, aveți obligația de a anunța la Agenția pentru ocuparea forțelor de muncăcompetentă ca fiind în căutarea unui loc de muncă.

Atenție: Trebuie cel târziu cu 3 luni înainte de finalizarea contractului să vă înregistrați personal la Agenția pentru ocuparea forțelor de muncă. Dacă aflați de finalizarea contractului mai devreme de 3 luni, trebuie să vă înregistrați personal în termen de 3 zile la Agenția pentru ocuparea forțelor de muncă. Pentru a respecta aceste termene, vă puteți înregistra și telefonic (număr gratuit: 0800 4 5555 000) sau online. Programarea personală poate avea loc la un moment ulterior. Dacă ratați termenul, vă confruntați cu o perioadă de blocare în care nu mai beneficiați de serviciile conform SGB III (indemnizația de șomaj).

Mai multe informații referitoare la indemnizația de șomaj le găsiți în fișa informativă pentru indemnizația de șomaj de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Dreptul la indemnizați de șomaj poate in fi transferat timp de 3 până la 6 luni, într-o altă țară UE pentru a putea căuta un loc de muncă acolo. Acest lucru înseamnă că puteți primi indemnizația de șomaj dintr-o altă țară UE pentru a vă căuta de muncă în Germania. Și invers puteți beneficia de indemnizația de șomaj germană într-o altă țară UE. Mai multe informații în acest sens le găsiți în fișa informativă pentru indemnizația de șomaj și munca în străinătate de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Atenție: Dacă doriți să beneficiați de serviciile de șomaj într-o altă țară, mai întâi trebuie să vă adresați Administrației Publice pentru Ocuparea Forței de Muncă și să îndepliniți anumite condiții. În caz contrar vă puteți pierde dreptul la servicii.

2. Protecție socială de bază

Protecția socială de bază oferă minimul de mijloace financiare care sunt necesare pentru întreținere.

Persoanele apte de muncă, care sunt în căutarea unui loc de muncă și nu au sau au dreptul la o indemnizație de șomaj prea mică sau au un venit prea mic, primesc indemnizația de șomaj II conform Codului Social II (SGB II ) așa numitul „Hartz IV“.

Persoanele, care de exemplu datorită unei boli sau a vârstei de pensionare nu sunt apte de muncă și de aceea nu pot să lucreze, primesc susținere conform celui de-al doisprezecelea Cod Social (SGB XII).

Atenție: Pentru cetățenii UE sunt valabile reglementări speciale în ceea ce privește aceste servicii sociale.
Puteți primi serviciile conform celui de-al doilea Cod social (SGB II) dacă
lucrați în Germania dar, nu câștigați suficient pentru a vă acoperi nivelul de trai sau
ați lucrat peste 1 ani în Germaniași ați devenit involuntar șomer. Dacă ați lucrat mai puțin de 1 an, aceste serviciile sunt limitate la 6 luni.

Persoanele care locuiesc singure resp. sunt părinți singuri primesc momentan 446 euro lunar. În plus sunt preluate costurile pentru cazare și încălzire. Venitul este calculat în acest sens.

Dacă rămâneți în Germania exclusiv pentru căutarea unui loc de muncă și nu ați lucrat suficient înainte, primiți serviciile conform SGB II (protecție socială de bază) și SGB XII (ajutor social) după o ședere de 5 ani în Germania.

Dacă nu aveți dreptul la ajutorul social, dar aveți nevoie de ajutor, puteți beneficia de servicii până la plecarea dvs. sau timp de maxim 1 lună în termen de doi ani conform SGB XII pentru hrană, îngrijirea corporală și sănătate precum și pentru cazare și masă (servicii intermediare). Aceste servicii sunt acordate în cazuri excepționale (De ex. în cazul unei incapacități de călătorie) în caz individual timp de 1 lună.

Atenție: Pentru a beneficia de serviciile intermediare nu trebuie să existe intenția de a părăsi țara! Această intenție nu trebuie documentată ulterior.

Informații detaliate le găsiți în fișa informativă indemnizația de șomaj II/alocația socială – protecția socială de bază pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă SGB II de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Folosiți și catalogul Întrebări și Răspunsuri al Ministerului federal pentru muncă și afaceri sociale.

Indiciu: Dacă aveți dreptul la servicii sociale în Germania, acest lucru este valabil și pentru membrii familiei dvs. care trăiesc în Germania.

FAQ Şomaj

Dacă ați devenit șomer sau ați aflat că în curând vă veți pierde locul de muncă sau cel de formare profesională sunteți obligat să vă înregistrați ca fiind „în căutarea unui loc de muncă” („arbeitssuchend”) la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) responsabilă.

Atenție: Cel târziu cu 3 luni înainte de încheierea activității trebuie să înștiințați personal Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) despre faptul că sunteți în căutarea unui loc de muncă. Dacă aflați cu mai puțin de 3 luni înainte despre încheierea raportului dumneavoastră de muncă, aveți 3 zile pentru a înștiința personal Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) responsabilă despre acest lucru. Pentru a respecta acest termen puteți face înștiințarea și telefonic (număr de telefon gratuit: 0800 4 5555 000) sau pe Internet. În acest caz, vă veți putea prezenta personal la Agenție și mai târziu. Dacă nu respectați acest termen limită riscați o perioadă de interdicție, în care nu veți primi prestații conform cărții a III-a a Codului Social german - indemnizație de șomaj I („Arbeitslosengeld I”).

Odată ce v-ați înregistrat ca fiind în căutarea unui loc de muncă, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă („Agentur für Arbeit”) responsabilă vă poate sprijini din timp în căutarea unui nou loc de muncă sau de formare profesională. Dacă este nevoie și doriți să căutați un loc de muncă în altă țară, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă vă recomandă contactul cu colegi specializați în prestarea de servicii pentru personal european din cadrul European Employment Services (EURES) sau/și cu Oficiul Central pentru Plasarea Forţei de Muncă Străine și de Specialitate (ZAV).

Dacă deveniți șomer și ultimul stat în care ați lucrat a fost Germania veți primi în anumite condiții sprijin din partea statului. Nu primiți doar ajutor financiar. Ci aveți și posibilitatea de a profita de serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) în vederea căutării unui nou loc de muncă. Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă („Arbeitsagenturen”) și Jobcenterul au la dispoziție o mulțime de măsuri de promovare a angajării (de exemplu măsuri de formare și de perfecționare), care reies din prevederile cărților a II-a și a III-a ale Codului Social.

 • Transferul indemnizației de șomaj în altă țară trebuie solicitat la agenția națională pentru ocuparea forței de muncă din țara în care beneficiați de indemnizația de șomaj.
 • De regulă trebuie să fi fost deja înregistrat ca șomer pentru cel puțin 4 săptămâni înainte de a putea transfera prestațiile într-o altă țară.
 • Agenția la care sunteți înregistrat ca șomer vă va elibera atunci formularul PD U2, care vă permite transferul indemnizației de șomaj în altă țară.
 • Pe parcursul a 7 zile după părăsirea țării va trebui să vă înregistrați ca șomer la agenția națională pentru ocuparea forței de muncă a țării în care doriți să căutați un loc de muncă și să le prezentați acest formular PD U2.
 • Veți putea astfel primi acolo indemnizația de șomaj pentru 3 luni după părăsirea țării. Această perioadă poate fi prelungită până la maxim 6 luni.
 • Dacă nu găsiți un loc de muncă va trebui să vă întoarceți în țara care vă plătește indemnizația de șomaj înainte de expirarea acestui termen. Dacă vă întoarceți abia după expirarea acestui termen se poate ca în anumite state membre ale UE (nu în Germania) să vă pierdeți drepturile la prestații de șomaj.

Atenție: Este foarte important să respectați aceste condiții. Altfel v-ați putea pierde dreptul la indemnizația de șomaj. Mulți șomeri pierd acest drept pentru că nu cunosc condițiile explicate aici. Aceștia părăsesc ultima țară în care au lucrat fără a se înregistra ca șomeri la agenția națională pentru ocuparea forței de muncă, se înregistrează prea târziu la agenția națională pentru ocuparea forței de muncă din țara unde doresc să caute un loc de muncă sau se reîntorc în țara care le plătește indemnizația abia după expirarea termenului în care este posibil transferul. Luați neapărat legătura cu administrația pentru ocuparea forței de muncă din țara care vă plătește indemnizația de șomaj, pentru a afla mai multe cu privire la drepturile și obligațiile pe care le aveți.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”) vă poate oferi sprijin, dumneavoastră și membrilor familiei dumneavoastră, și în alte domenii, pe lângă căutarea unui loc de muncă sau de formare profesională:

 • consiliere profesională,
 • formare profesională,
 • formare profesională continuă, inclusiv pentru angajați,
 • integrare profesională a persoanelor cu handicap.

Puteți beneficia de diferite tipuri de sprijin financiar dacă vă aflați în căutarea unui nou loc de muncă, de exemplu:

 • finanțarea costurilor pentru perfecționări,
 • cheltuieli de transport pentru drumul spre interviuri sau pentru întocmirea unui dosar de candidatură,
 • Măsuri de formare în vederea depunerii candidaturii pentru un post,
 • cursuri de limbă.

Mai multe informații cu privire la servicii individuale găsiți pe pagina web a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă („Bundesagentur für Arbeit”).