Office for the Equal Treatment of EU Workers

Însărcinări și atribuții

Oficiul pentru Egalitatea de Tratament are ca țel sprijinirea cetățenelor și cetățenilor UE cu privire la drepturile pe care le dețin în cadrul liberei circulații a lucrătorilor.

Acesta se adresează în principal lucrătoarelor și lucrătorilor din UE și membrilor familiilor acestora, dar și personalului de specialitate care lucrează în centre de consiliere.

Atribuțiile concrete ale Oficiului pentru Egalitatea de Tratament sunt următoarele:

  • Oferim sprijin independent, legal și/sau de orice altă natură, pentru lucrătoare și lucrători din EU, sub formă de consiliere sau îndrumare către instituțiile competente.
  • Punem la dispoziție informații despre dreptul lucrătorilor la libera circulație în mai multe limbi oficiale ale statelor membre ale UE.
  • Realizăm în regie proprie sau comandăm studii și analize independente, publicăm rapoarte independente și formulăm sugestii politice.
  • Promovăm comunicarea cu partenerii de dialog social și organizațiile nestatale relevante în domeniu.
  • Promovăm cooperarea și schimbul de informații în cadrul structurilor de consiliere existente în Germania și avem rolul de punct de contact pentru toate părțile implicate care își desfășoară activitatea în contextul mobilității lucrătorilor din UE.
  • Funcționăm drept punct de contact pentru centre de consiliere asemănătoare din alte state membre ale UE.

Further Information