Șederea membrilor familiei

Înapoi la Lotsen

Șederea membrilor familiei

Studiu de caz 
Alba provine din Spania. Ea este de două luni în Germania și are un contract cu jumătate de normă. Câștigă 600 Euro lunar. Soțul ei, care a rămas în Spania, are cetățenie columbiană și permis de ședere permanentă în Spania. Alba vrea ca el să vină la ea în Germania și să își construiască o viață nouă aici. Soțul Albei a primit deja o ofertă de muncă din Germania. Angajatorul vrea să îl angajeze imediat și îl întreabă acum de permisul de ședere și de permisul de muncă. Alba a sunat la Autoritatea Competentă pentru Străini de la nivel local. Acolo i s-a spus că ea are nevoie de un venit suficient și o locuință mare pentru ca soțul ei să poată veni în Germania. Documentele pentru permisul de ședere trebuie solicitate din Spania. Angajatorul care dorește să îl angajeze pe soț face presiune: Dacă soțul tău nu vine la muncă în săptămânile următoare, va trebui să angajez pe altcineva. Alba este suprasolicitată și se gândește dacă soțul ei nu ar trebui să înceapă să muncească fără acte.

1. Centrul de consiliere referitor la dreptul de ședere

Alba, ca cetățean al Uniunii Europene cu drept de liberă circulație, are aceleași drepturi ca un cetățean german. Printre acestea se numără și dreptul de a locui împreună cu familia.

Pentru a primi informații mai exacte și de încredere referitoare la statutul ei, Alba poate contacta centrul de consiliere care îi oferă consultanță cu privire la dreptul de ședere. Consilierea este gratuită. Pentru a primi o ofertă de consiliere în apropiere, Alba se informează de aici:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Dacă soțul Albei se mută, el are, ca aparținător al familiei unui cetățean european, aceleași drepturi ca și soția sa: Are drept de ședere și de muncă în Germania fără a avea nevoie de un alt permis. Contrar informațiilor de la Autoritatea Competentă pentru Străini, venitul Albei, precum și dimensiunea locuinței Albei nu joacă niciun rol. 

Aparținătorii familiei, persoane cu drept de liberă circulație, care nu sunt cetățeni europeni, primesc la cerere o adeverință cu privire la dreptul de ședere (card de ședere). Soțul Albei poate începe lucrul înainte de a i se elibera cardul de ședere. Dreptul la muncă reiese deja din lege și cardul de ședere are doar un caracter „declarativ”, certifică doar dreptul de ședere existent. Soțul Albei nu trebuie să se teamă de nimic și trebuie să solicite un contract individual de muncă.

2. Intrare

Deoarece soțul Albei are un permis de ședere permanent din Spania nu are nevoie de viză pentru călătoria în Germania. Este suficient un pașaport valabil. 

Dacă nu ar avea documentul de ședere, ar trebui să prezinte înainte de intrare o viză de intrare. Ce s-ar întâmpla dacă ar apărea la graniță fără viza de intrare? În acest caz, viza de intrare ar putea fi emisă de auto-ritățile vamale, dacă se poate dovedi că este căsătorit cu un cetățean al Uniunii Europene care se află deja în Germania. Dovada pe care trebuie să o prezinte este certificatul de căsătorie care este emis într-o țară euro-peană sau a fost recunoscut și legalizat.

3. Serviciul de  Evidență a Persoanelor (Einwohnermeldeamt)

În principiu, soțul Albei are obligația de a-și înregistra domiciliul la Direcția de Evidență a Populației în termen de două săptămâni mutarea în locuința nouă. Dacă soțul ei și-a păstrat adresa din Spania , acest termen începe în trei luni după ce s-a mutat în locuința din Germania.

Dificultățile de înregistrare a domiciliului nu îi influ-ențează posibilitatea de a-și începe munca (vezi aiciîn capitolul 1: Munca fără adresa de înregistrare).

4. Casa de asigurări de sănătate

Dacă soțul Albei începe imediat munca, el este asigurat medical de către angajator. El trebuie să comunice angajatorului la ce casă de asigurări de sănătate vrea să fie asigurat.

Dacă nu începe imediat munca, trebuie să fie trecut pe asigurarea de familie de către Alba pentru a evita șederea în Germania fără asigurare de sănătate.

5. Autoritatea  Competentă pentru Străini 
(Ausländerbehörde)

Pentru a primi cardul de ședere, soțul Albei trebuie să se adreseze Autorității Competente pentru Străini.

Pentru Autoritatea Competentă pentru Străini, Alba și soțul ei au nevoie de certificatul de căsătorie. Alba va trebui să își demonstreze dreptul la libera circulație. Poate face acest lucru sub forma unei adeverințe scrise de la angajator. Autoritatea Competentă pentru Străini emite cardul de ședere pentru soțul Albei. Acesta are o valabilitate de 5 ani.

Exemplul de carte de ședere UE poate fi găsit aici PDF, 359 KB, nu este fără bariere

Emiterea acestui card de ședere poate dura mai multe luni. În acest timp poate fi dificil pentru soțul Albei să își dovedească drepturile (de ex. să obțină un loc de muncă).

De aceea, imediat după sosire și după înregistrarea la Serviciul de Evidență a Persoanelor trebuie să meargă la Autoritatea Competentă pentru Străini. De acolo primește imediat o adeverință care certifică cererea depusă pentru cardul de ședere. Adeverința specifică și că soțul Albei are dreptul de a munci. El poate prezenta această adeverință angajatorului.

6. Oficiul pentru  Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE 
(Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer (EU-GS))


Dacă Alba și soțul ei au dificultăți în rezolvarea formalităților referitoare la punerea în aplicare a drepturilor lor pot obține informații de pe pagina Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor (EU-GS) din UE în limba lor și pot căuta un centrul de consiliere potrivit în apropierea lor:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Oficiul pentru Egalitatea de Tratament (EU-GS) are sarcina de a susține angajații din UE, de a le îndeplini drepturile la libera circulație a lucrătorilor în Germania. În cadrul serviciilor lor, acesta le oferă angajaților din UE și familiilor acestora asistență juridică și/sau specială prin consiliere și îndrumare.

Procesul poate fi înregistrat prin următorul formular online:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/service/contact/%C3%AEntrebare-de-consiliere

7. SOLVIT

Alba și soțul ei pot avea dificultăți cu autoritatea (de ex. Autoritatea Competentă pentru Străini sau cu Casa de asigurări de sănătate) sau/și se simt discriminați . În acest caz se pot adresa prin formularul următor către SOLVIT:

https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_ro.htm

SOLVIT este o rețea europeană de centre de consiliere naționale a cărei sarcină este de a rezolva problemele de peste granițe din interiorul UE cu autoritățile cât mai rapid (în termen de zece săptămâni).