Accidentul de muncă

Înapoi la Lotsen

Accidentul de muncă

Studiu de caz
Stipo are ghinion! El lucrează ca roomboy. Tocmai găsise un nou loc de muncă în hotel și, la scurt timp după aceea, a avut un accident acolo care l-a făcut să nu mai poată lucra. Printre sarcinile sale se numără pe lângă curățarea camerei și pregătirea ustensilelor de lucru și cea a căruciorului de lucru. În fiecare zi a umplut sticle cu substanță de curățare foarte iri-tantă dintr-o canistră. Acum câteva zile a observat că furtunul canistrei are o gaură. Ieri, lui Stipo i-a intrat în ochi substanța iritantă. Chiar dacă și-a clătit ochii cu apă, este rănit și nu poate vedea bine. După ce propri-etara hotelului a aflat de incident, el a primit o scrisoare de concediere. Stipo consideră că acest lucru este nedrept. Cum procedează Stipo în această situație?

1. Medic specialist în accidente de muncă

Stipo trebuie să primească imediat îngrijire medicală. De aceea trebuie să contacteze medicul sau să apeleze serviciul de salvare. Accidentele în și în timpul perioadei de muncă sunt considerate accidente de muncă. Pentru accidentele de muncă din Germania este responsabil un medic special: Așa-numitul medic specialist în accidente de muncă. Stipo trebuie să îl caute pe acest medic. Stipo poate găsi următorul medic specialist în accidente de muncă aici:

https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task- flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB- INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf. tfId=partner-task-flow

Sau îl poate întreba pe angajator unde poate găsi urmă-torul medic specialist în accidente de muncă. Poate să meargă la spital și să spună că a avut un accident de muncă. Fiecare spital are, de regulă, un medic specialist în accidente de muncă.

Dacă Stipo nu merge la un medic specialist în accidente de muncă, ci la un alt medic, trebuie să menționeze nea-părat ca a avut un accident de muncă. La medic, Stipo trebuie să prezinte un card de asigurare de sănătate.

2. Angajator

Este important ca Stipo să descrie toate detaliile acci-dentului: Data, ora, circumstanțele și martorii. Aceste informații pot fi importante ulterior de ex. pentru între-bările legate de asigurare. Stipo trebuie să își informeze angajatorul cu privire la accidentul de muncă. Anga-jatorul are obligația de a înregistra toate accidentele de muncă din întreprindere. Dacă Stipo este incapabil de muncă în urma accidentului de muncă mai mult de trei zile, atunci angajatorul are obligația de a raporta accidentul la asociația profesională în termen de trei zile. Stipo trebuie să primească o copie a certificatul de accident de la angajator, are dreptul la aceasta.

Dacă Stipo nu primește de la angajator nicio copie a certificatului de accident și nicio informație cu privire la ce asociație profesională a fost notificată despre inci-dent, atunci trebuie să verifice dacă angajatorul a rapor-tat într-adevăr accidentul de muncă. Această informație o poate primi de la asociația profesională prin telefon, personal sau cu sprijinul unui centru de consiliere pentru migranți . Angajatorul lui Stipo nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate sănătății și pentru consecințele acestora. Acesta trebuie să îi plătească lui Stipo compensația pentru daune și banii pentru trata-ment. Situația ar fi diferită dacă angajatorul ar fi cauzat intenționat accidentul de muncă lui Stipo, ceea ce nu este cazul aici. Stipo are dreptul, în urma accidentului de muncă, la asigurarea legală împotriva accidentelor.

3. Avocat/Tribunalul pentru litigii de muncă

Faptul că Stipo a fost concediat imediat după accidentul de muncă a fost o lovitură deosebit de grea pentru el. Din păcate, Stipo este angajat de scurt timp la hotel. Angajații pot fi concediați cu ușurință în primele șase luni ale unui nou contract de muncă. Chiar și după un astfel de accident de muncă, nu există o protecție împo-triva concedierii din acest motiv.

Concedierea nu poate fi nici imorală nici infidelă. Pentru a putea judeca dacă acest lucru s-a întâmplat în cazul lui Stipo, Stipo ar trebui să solicite sfatul unui avocat specializat în dreptul muncii. Apoi poate decide dacă dorește să acționeze împotriva concedierii la Tribunalul pentru litigii în muncă. Pentru acest lucru are timp trei săptămâni.

Stipo poate solicita ajutor pentru costurile de consiliere pentru această consiliere cu un avocat. Stipo poate depune cererea la Tribunalul de primă instanță din localitatea sa:

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/ DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_ von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile

Puteți găsi formularul pentru asistență juridică aici. PDF, 765 KB, nu este fără bariere

Dacă ajutorul pentru costurile de consiliere a fost apro-bat, Stipo nu trebuie să plătească onorariul avocatului pentru consiliere.

Competența tribunalelor pentru litigii de muncă este în funcție de sediul firmei sau locul de muncă. Pentru Stipo acest lucru înseamnă: că trebuie să vadă ce Tri-bunal pentru litigii de muncă este responsabil pentru locația în care se află hotelul și să depună o plângere. Dacă proprietarul hotelului are o altă adresă decât cea a locului de muncă, Stipo poate depune o plângere și la Tribunalul pentru litigii de muncă din acea locație.

4. Asociația profesională

Stipo, ca angajat, este asigurat prin asigurarea împotriva accidentelor. Instituțiile pentru asigurarea împotriva accidentelor sunt asociațiile profesionale și casele de asigurări de accidente. Asociațiile profesionale sunt clasificate în funcție de domenii:

Puteți găsi o listă a Berufsgenossenschaften aici PDF, 400 KB, nu este fără bariere

Pe lângă asociațiile profesionale mai există și casele de asigurare de accidente în care angajații din serviciul public sunt asigurați împotriva accidentelor.

www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index. jsp

Puteți găsi o listă a fondurilor de asigurare împotriva accidentelor aici PDF, 177 KB, nu este fără bariere

Stipo este angajat la hotel. Asociația profesională pentru industria alimentară și ospitalitate este responsabilă pentru el. Dacă reclamația lui a ajuns acolo, asociația profesională verifică dacă accidentul lui a fost un acci-dent de muncă. Stipo primește rezultatul sub forma unei decizii scrise. Dacă accidentul este recunoscut ca accident de muncă, el primește servicii din asigurarea împotriva accidentelor. Dacă se constată că angajatorul nu a anunțat accidentul, Stipo trebuie să raporteze singur accidentul la asociația profesională cu ajutorul acestui formular. La completarea formularului poate primi ajutor de la centrul de consiliere pentru migranți:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

În urma unui accident de muncă, Stipo are dreptul la următoarele servicii:

tratament medical și reabilitare; bani pentru plata vătă-mărilor: Se plătește valoarea de 80 % din salariulde bază și timp de maximum 78 de săptămâni prin Casa de asi-gurări de sănătate; bani pentru îngrijire: Se plătesc dacă Stipo are nevoie de ajutor semnificativ după accident; capacitate redusă de lucru: Dacă Stipo nu mai poate lucra în urma accidentului, poate primi o pensie sauo compen-sație unică, pentru revenirea în viața profesională: Asociația profesională îl ajută pe Stipo de ex. prin adaptare profe-sională, calificare și găsirea unui loc de muncă.

Tratamentul și reabilitarea lui Stipo pot dura mai mult timp. El le poate efectua în Germania, dar are și dreptul de a se întoarce în țara sa de origine, Croația, și de a continua tratamentul acolo. Costurile unui tratament ulte-rior le suportă în acest caz casa de asigurări împotriva accidentelor din Germania. Pentru a putea obținetratament în Croația pe această bază, Stipo are nevoie de certificatul DA 1, care este eliberat de asociația pro-fesională și trimis fie la Stipo personal, fie la un birou de legătură din Croația.

Stipo poate obține și banii pentru plata vătămărilor din Germania. Înainte de plecare, Stipo trebuie să notifice asociația profesională și Casa de asigurări de sănătate că renunță la domiciliul din Germania și să transmită noua adresă din Croația. tratament în Croația pe această bază, Stipo are nevoie de certificatul DA 1, care este eliberat de asociația pro-fesională și trimis fie la Stipo personal, fie la un birou de legătură din Croația.

Stipo poate obține și banii pentru plata vătămărilor din Germania. Înainte de plecare, Stipo trebuie să notifice asociația profesională și Casa de asigurări de sănătate că renunță la domiciliul din Germania și să transmită noua adresă din Croația.

5. Comitet de întreprindere

Comitetul de întreprindere este un contact important în cazul problemelor legate de dreptul muncii. Stipo trebuie să se informeze dacă hotelul are un comitet de întreprin-dere. Comitetul de întreprindere asigură protecția muncii și a sănătății și, prin urmare, ar trebui să fie informat cu privire la circumstanțele accidentului. Acest lucru poate duce la luarea măsurilor de precauție în cadrul întreprinde-rii pentru a preveni astfel de accidente de muncă în viitor.

6. Autoritatea Protecției Muncii (Arbeitsschutzbehörde)

Autoritățile Protecției Muncii din Germania sunt responsabile împreună cu asociațiile profesionale de monitorizarea reglementărilor privind dreptul muncii și evitarea accidentelor de muncă.
Autoritățile Protecției Muncii este informată automat de un accident de muncă dacă angajatorul anunță acci-dentul. Dacă angajatul nu face acest lucru, Stipo poate informa singur Autoritățile Protecției Muncii cu privire la condițiile accidentului, astfel încât aceasta poate verifica întreprinderea, starea dotărilor și siguranța locului de muncă și poate anunța eventualele deficiențe de siguranță. Stipo poate găsi adresele autorităților de protecție a muncii aici:

www.baua.de/DE/Themen/ Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/ Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/
Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile

Puteți găsi formularul de raportare a accidentului aici. PDF, 277 KB, nu este fără bariere