Activități fals independente

Înapoi la Lotsen

Activități fals independente

Studiu de caz
Ricardo din Italia este un muncitor calificat în construcții. În ciuda cali-ficărilor și a experienței îndelungate îi este dificil să găsească un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată. Ultima oară a avut un contract de probă cu o firmă de construcții. După o lună, șeful i-a spus că pe viitor îl poate angaja doar „cu înregistrare la registrul comerțului” (Gewerbe), deci persoană fizică independentă. De aceea șeful l-a înscris deja pe Ricardo ca persoană fizică independentă. Ricardo lucrează ca și înainte de la ora 7 până la ora 16, primește 8 € pe oră în mână și șeful îi spune în fiecare zi ce trebuie să facă. El verifică și dacă Ricardo își face bine treaba. De câteva zile Ricardo a făcut gripă. Șeful i-a spus la telefon că nu îl va plăti pentru zilele în care lipsește. Și mai rău: La vizita medicală Ricardo a constatat că nu mai este asigurat. Ricardo a discutat cu prietenii despre situația lui de lucru. Aceștia l-au avertizat pe Ricardo munca ca per-soană fizică independentă poate atrage controale pe șantier care pot cauza probleme. Ricardo a crezut ca este angajat legal. El nu înțelege situația și dorește să își lămurească drepturile.

1. Centre de consiliere

Prin înregistrarea la registrul comerțului, Ricardo a devenit persoană independentă în mod formal (și comerciant). Ca atare, el ar fi trebuit să solicite un cod de înregistrare fiscală de la Administrația Financiară și să emită o factură pentru șeful său. El ar fi trebuit să își plătească singur asigurarea de sănătate. Șeful lui nu a plătit pentru Ricardo nici contribuții de sănătate și nici de pensie. Comercianții nu au dreptul la continuarea plății salariului în caz de boală, la salariul standard și la concediu. În cazul lui Ricardo, totuși, există unele indicii că acesta nu este un lucrător independent, ci mai degrabă desfășoară așa-numitele „activități fals independente”, astfel încât el este, de fapt, angajat în continuare al firmei de construcții. În caz contrar, ca lucrător independent, el ar trebui să fie liber să decidă pentru cine să preia comenzi. Ar trebui să poată decide când vine pe șantier și când părăsește șantierul. Șeful lui nu ar trebui să îi dea indicații referitoare la cum ar trebui să își desfășoare activitatea. În mod normal, Ricardo ar trebui să aibă propriile scule pentru a presta activitatea. Dar acesta nu este cazul lui Ricardo. În plus, nu este voie să se presteze aceeași muncă la același angajator mai întâi cu un contract individual de muncă și apoi în calitate de comerciant. Prin urmare, este foarte probabil că Ricardo trebuia doar să pretindă că este persoană fizică independentă și el este, de fapt, un angajat.

Pentru o evaluare inițială a statutului său, Ricardo poate folosi una dintre numeroasele liste de verificare referitoare la tema activități fals independente, pe care le poate găsi online:

https://www.handwerk-magazin.de/ scheinselbststaendigkeit/383/95/download

Pentru a primi informații de bază referitoare la statutul său, Ricardo se poate adresa centrului de consiliere în dreptul muncii:

Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/ro


Ricardo poate găsi prezentarea tuturor centrelor de consiliere în funcție de tematică și de limbă pe:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Acolo află ce drepturi are ca persoană fals indepen-dentă. Cu toate acestea, un centru de consiliere nu poate stabili dacă Ricardo este persoană fals independentă – adică angajat conform unor criterii obiective. Pentru acest lucru există anumite instituții cum ar fi Casa Germană de Pensii, Administrația Financiară și Tribunalul privind litigiile de muncă.

2. Casa de Compensație a Casei Germane de Asigurări de Pensie

Statutul de salariat al lui Ricardo poate fi supus contribuții-lor de securitate socială de la Casa de Compensație a Casei Germane de Asigurări de Pensie. Aceasta este un organism de verificare pentru întrebări legate de statutul persoa-nelor în ceea ce privește asigurările sociale. Ricardo trebuie să completeze un formular pe care îl poate descărca de pe pagina web a Casei Germane de Asigurări de Pensie:

Formularul pentru determinarea ca angajat asigurat social îl puteți găsi aici. PDF, 2 MB, nu este fără bariere  

Poate primi ajutor pentru completare de la un centru de consiliere:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

sau un punct de contact al Casei Germane de Asigurări de Pensie. Ricardo trebuie să transmită cererea la următoarea adresă:

Deutsche Rentenversicherung
Bund Clearingstelle für sozialversicherungsrechtliche Statusfragen
10704 Berlin

Pentru verificarea statutului, Casa de Compensație a Casei Germane de Pensii are nevoie de aproximativ patru săptămâni. După aceea Ricardo primește o decizie scrisă.

În cazul în care Casa de Compensație a Casei Germane de Asigurări de Pensie confirmă că Ricardo a fost angajat și nu persoană independentă, angajatorul lui trebuie să pltească toate contribuțiile (atât partea angajatului, cât și partea angajatorului) pentru toate asigurările sociale, deci pentru asigurarea de sănătate, îngrijire, șomaj și pensie. Acest lucru este important pentru drepturile lui Ricardo la pensie sau la indemnizația de șomaj. Baza de calcul pentru contribuții este salariul minim în construcții.

Dacă Ricardo rămâne la angajatorul său, angajatorul poate deduce o parte din contribuțiile de asigurări soci-ale din salarii, dar numai pentru cele trei plăți salariale lunare după ce asigurarea de pensie i-a stabilit statutul de angajat. Și angajatorul poate deduce contribuțiile de asigurări sociale doar pentru suma care depășește limita lunară de scutire a popririlor (1.179,99  € începând din 2020). Limita de poprire este o sumă pe care Ricardo nu o poate deduce din salariu, deoarece această sumă este necesară pentru asigurarea existenței. Dacă Ricardo câștigă de exemplu 1.800 € net, mai rămân 1.179,99 €. Angajatorul poate primi maximum 620,01 €.

Dacă Ricardo nu mai lucrează la firma de construcții, angajatorul nu îi mai poate plăti contribuțiile. În acest caz ,trebuie să plătească întreaga sumă de asigurare la asigurările sociale , atât partea angajatorului, cât și partea angajatului.

3. Tribunalul pentru litigii de muncă (Arbeitsgericht)

n calitate de angajat, care este doar în aparență un lucrător independent, Ricardo avea toate drepturile unui angajat „normal” la începutul raportului de muncă, inclusiv dreptul la salariul minim, convenit colectiv pentru lucrătorii calificați, în valoare de 15,40 € brut (Vest, începând din octombrie 2020), precum și dreptul la continuarea plății salariului în caz de boală.

Șeful său, însă, nu recunoaște decizia Casei de Compen-sație și drepturile rezultate și nu vrea să i le acorde lui Ricardo ca persoană independentă. Pentru a-și revendica drepturile, Ricardo poate da în judecată Tribunalul pentru litigii de muncă pentru a constata raportul de muncă. Doar în acest fel își poate pune drepturile în aplicare. Mai multe informații referitoare la acest proces se regăsesc în capitolul 2.

4. Casa de asigurări de sănătate

În calitate de presupusă falsă persoană independentă – și deci ca angajat – Ricardo are dreptul de a avea asigurări de sănătate plătite de angajatorul său. Lămurirea statu-tului său poate dura mai multe săptămâni. În acest timp, Ricardo nu va avea asigurare de sănătate. Casa de asigurări de sănătate îi poate percepe contribuții și penalități pentru întârzierea plății pentru această perioadă din cauza statutului neclar al asigurării de sănătate. Din acest motiv, se recomandă ca Ricardo să informeze Casa de asigurări de sănătate despre începerea activității independente și să facă o asigurare voluntară de sănătate pentru lucrătorii independenți. Cea mai ieftină asigurare de sănătate este de aprox. 150 € pe lună.

Pe întreg teritoriul Germaniei există locații în care per-soanele primesc îngrijire medicală în cazuri acute și fără asigurare medicală. Îngrijirea însă este limitată la minimum și nu se compară cu statutul de înregistrat la Casa de asigurări de sănătate. Ricardo poate obține informații exacte referitoare la aceste locații de la centrele de consiliere sociale:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

În cazul în care Casa de asigurări de sănătate constată că Ricardo a fost persoană fals independentă angajatorul trebuie să plătească contribuțiile la asigurarea de sănă-tate din urmă. Ricardo va primi înapoi contribuțiile pe care le-a plătit deja.

5. Administrația Financiară (Finanzamt)

Ricardo trebuie să declare în fiecare caz veniturile la Administrația Financiară. El trebuie să solicite ulterior un cod de înregistrare fiscală și trebuie să emită anga-jatorului facturi pentru serviciile prestate.

Prin înregistrarea la registrul comerțului el are obligația formală ca persoană independentă să dea o declarație de venit în următorul an. Dacă Ricardo nu face acest lucru (la timp), va trebui să plătească penalități de întâr-ziere sau penalități cu titlu cominatoriu. Se va estima impozitul pe care Ricardo trebuie să îl plătească. Acesta poate fi nefavorabil pentru el.

Dacă Administrația Financiară ar putea demonstra angajatorului lui Ricardo că el nu și-a plătit impozitul în mod deliberat sau din neglijență, atunci angajatorul ar trebui să plătească retrospectiv impozitul pentru Ricardo. Pentru acest lucru Ricardo ar trebui să se adreseze unui birou specializat, unui consilier financiar sau unui avocat specializat în drept financiar.

6. Biroul de Autorizare a Activităților Comerciale (Gewerbeamt)

După ce Casa de Compensație a constatat că Ricardo era persoană fals independentă, activitatea sa comercială se încheie. Acest lucru înseamnă că Ricardo trebuie să își radieze afacerea. Poate face acest lucru cu ajutorul unui formular:

Puteți găsi aici PDF, 247 KB, nu este fără bariere cererea de anulare a înregistrării afacerii dumneavoastră.

7. Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

Activitatea fals independentă reprezintă o infracțiune. Șeful lui Ricardo ar putea fi găsit vinovat, deoarece el nu a plătit nicio contribuție către asigurarea de sănătate, de pensie și socială. Ricardo îi poate face o plângere la Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) din locația sediului firmei de construcții. Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) este o autoritate care controlează și verifică, printre altele, dacă angajatorul plătește în mod corect contribuțiile sociale pentru angajați.

https://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/ dienststellenfinder_node.html

Șeful poate fi amendat sau poate fi pedepsit chiar și cu închisoarea.

Ricardo ar trebui să solicite consilierea unui avocat, în prealabil, deoarece există riscul ca Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) să îl verifice și pentru acțiunile sale și să îl penalizeze.

Ricardo se poate înregistra singur la Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS), poate depune o plângere și poate da o declarație. Dacă acest lucru nu este posibil, el poate transmite o comunicare și online:

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_ FKS/kontakt_node.html

Pentru verificarea eficientă și prelucrarea cazului, Auto-ritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) are nevoie de cât mai multe informații. De aceea, Ricardo trebuie să menționeze datele referitoare la durata contractului de muncă, programul zilnic de muncă, sumele primite, martori etc.