Indemnizația de boală

Înapoi la Lotsen

Indemnizația de boală

Studiu de caz
Pe 01.05. Ewa a început munca ca ajutor în depozit pentru un supermar-ket. S-a convenit cu ea o perioadă de probă de trei luni. Pe 16.05, Ewa a avut dureri puternice de spate și de aceea nu a venit la muncă, ci a mers la urgență în spital. Ewa a fost internată. În timpul șederii în spital a aflat că are nevoie de o operație la coloana vertebrală și de o reabilitare de luni de zile. Acest lucru înseamnă că Ewa nu va fi capabilă de muncă o perioadă îndelungată. Ea ar dori să se întoarcă în Polonia și să își continue tratamen-tul pentru a avea susținerea familiei. După patru săptămâni de certificat medical, ea primește un preaviz de la angajator, începând cu 30 iunie.
Ewa își face griji cu privire la finanțarea nivelului de trai, asigurarea medicală și tratamentul medical. Este de scurt timp în Germania, munca în supermarket este primul ei job aici și a citit că în Germania ai drepturi sociale doar după cinci ani. Nu știe dacă în caz de boală are vreun drept.

1. Angajator

Ewa trebuie să îl informeze imediat pe angajator la data de 16.05 că este bolnavă și că nu poate veni la muncă. Imediat după ce a aflat care este durata probabilă a incapacității de muncă, trebuie să comunice acest lucru angajatorului. Modul de transmitere al acestei comu-nicări este reglementat de fiecare firmă în parte (de ex. prin telefon, fax). Contractul individual de muncă include aceste informații, Ewa trebuie să îl consulte. Dacă nu există nimic referitor la acest lucru în contractul ei, cel mai bine este ca Ewa să trimită notificarea pe o cale prin care să poată dovedi cu ușurință că a primit-o, la numărul oficial de fax sau la adresa de e-mail a angajatorului.

Ewa trebuie să dovedească incapacitatea de muncă. De aceea ea primește în spital un certificat de incapaci-tate de muncă sau o adeverință de spitalizare, pe care trebuie să o transmită angajatorului în original. Ewa trebuia să facă o copie a adeverinței și să o păstreze în documentația ei.

Angajatorul are obligația de a continua, în primele 6 săptămâni de boală, plata salariului integral (continuarea plății salariului) pe care Ewa l-ar fi câștigat dacă ar fi fost sănătoasă. Această obligația apare după prima lună de angajare și există pe perioada contractului indivi-dual de muncă. Acest lucru înseamnă că angajatorul continuă plata salariului începând cu a doua lună a angajării, începând cu 01.06. Contractul Ewei durează până la 30.06 și angajatorul trebuie să continue plata până pe 30.06. Începând cu 16.05 până pe 31.05, Ewa are dreptul la banii pentru concediul medical de la Casa de asigurări de sănătate. Dacă Ewa nu a prezentat angajatorului certificatul original de incapacitate de muncă, acesta nu trebuie să-i continue plata salariului. Cu toate acestea, dacă Ewa depune certificatul de inca-pacitate de muncă târziu, acesta nu este un motiv pentru a refuza continuarea plății salariului. Angajatorul a concediat-o pe Ewa în perioada de probă cu un preaviz dedouă săptămâni. Concedierea în timpul perioadei de boală este permisă în Germania doar dacă nu este imo-rală și, prin urmare, este inadmisibilă. Cu toate acestea, în acest caz nu există dovezi

2. Casa de asigurări de sănătate/Tratamentul în Germania

La începutul tratamentului din spital – deci începând cu 16.05 – Ewa are dreptul la indemnizația de boală de la Casa de asigurări de sănătate. Indemnizația de boală reprezintă 70 % din venitul brut al Ewei. Indemnizația de boală nu este calculată și plătită automat Ewei. Ewa trebuie să facă o cerere pentru indemnizația de boală la Casa de asigurări de sănătate. Cererea este fără formular, este suficient dacă Ewa trimite un email la Casa de asi-gurări de sănătate. Indemnizația de bază o va primi până pe 31.05. Începând cu 01.06 ea primește continuarea plății salariului de la angajator, în această perioadă dis-pare dreptul la indemnizația de boală. Începând cu 01.07 nu mai primește nicio continuare a plății salariului de la angajator și după aceea are din nou drept la indemnizația de boală de la Casa de asigurări de sănătate.

Ewa poate primi indemnizația de boală atât timp cât este în incapacitate de muncă. Indemnizația de boală este plătită timp de maximum un an și jumătate. Con-diția pentru plată este ca Ewa să obțină o prelungire a certificatului medical de la medic și să o transmită Casei de asigurări de sănătate. La timp înseamnă că Ewa trebuie să prelungească certificatul medical cel târziu în ziua lucrătoare următoare după ultima zi din certificatulde incapacitate de muncă: Dacă primul certificat medical se încheie vineri, următorul certificat trebuie eliberat luni. Sâmbăta nu se numără ca zi lucră-toare. Certificatele nu trebuie să conțină lacune.
Dacă Ewa nu respectă termenul limită după încheierea contractului de muncă pe 30.06, mai are la dispozițieo o lună să meargă la medic și să obțină certificatul de incapacitate de muncă. Aceasta este o reglementare pentru protecția Ewei pentru a nu-și pierde baza pentru asigurarea medicală.

Certificatul medical trebuie să fie transmis în termen de șapte zile la Casa de asigurări de sănătate. Pentru a respecta acest termen, este suficientă trimiterea certi-ficatului prin e-mail sau prin fax la Casa de asigurări de sănătate. Originalul trebuie transmis ulterior. Ewa trebuie să dovedească în caz de nevoie că certificatul de incapacitate de muncă a fost primit la termen. Trebuie să se asigure ca are o dovadă pentru acest lucru, de ex. raportul de expediere al faxului.

Atât timp cât Ewa primește indemnizația de boală, ea rămâne asigurată la casa de asigurări de sănătate fără a plăti contribuții.

3. Jobcenter

Din cauza bolii, Ewa nu are un venit care îi asigure exis-tența. Probabil banii nu îi ajung pentru un trai decent. De aceea, Ewa are dreptul de a primi în această situație indemnizația de șomaj II (ALG II).

A fost angajată doar două luni în Germania, dar și-a pierdut locul de muncă în mod involuntar. Ewa trebuie să obțină de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncăo confirmare pentru șomaj involuntar și să o prezinte la Jobcenter. Prin urmare, ea are dreptul la libera circulație timp de șase luni, adică șederea sa în Germania este legală. În acest timp poate primi indem-nizație de șomaj II, în măsura în care condițiile de acor-dare a prestațiilor sunt îndeplinite (printre care nevoia de ajutor, fără bunuri impozabile). În acest caz, nu este necesară o ședere permanentă de cinci ani pentru a beneficia de serviciile Jobcenter.

Ewa poate face o cerere la Jobcenter din districtul său cu privire la indemnizația de șomaj II. Ewa primește formularele de cerere în momentul redactării cererii. Acestea pot fi găsite la următorul link:

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/ dam/download/documents/Antrag-ALGII_ ba015207.pdf

Jobcenter trebuie să ia o decizie referitoare la cererea Ewei printr-o decizie scrisă, în care trebuie să prezinte motivele deciziei.

Centrul de consiliere pentru migranți o poate ajuta pe Ewa la completarea formularelor care sunt necesare pentru cerere. Ewa poate găsi centrul de consiliere cel mai apropiat cu ajutorul acestui motor de căutare:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

În acest caz, dreptul la ALG II este limitat la șase luni. După cele șase luni, ea se poate adresa autorităților competente din țara de origine și poate verifica dacă are dreptul la prestații sociale în țara respectivă.

4. Casa de asigurări de sănătate/Tratamentul în străinătate

Ewa se poate întoarce în Polonia și poate solicita de acolo indemnizația de boală. În timpul primirii indem-nizației de boală, rămâne asigurată la Casa de asigurări de sănătate, chiar dacă a renunțat la domiciliul din Germania. Ewa poate continua tratamentul și reabilitarea în Polonia. Certificatele medicale din Polonia sunt echivalente celor emise din Germania și pot fi transmise în original la Casa de asigurări de sănătate din Germania. Casa de asigurări de sănătate îi poate solicita Ewei o traducere a certificatelor de incapacitate de muncă. Acestea trebuie să fie traduse chiar de către Casa de asigurări de sănătate, pe propria cheltuială.

Atenție! Pentru transmiterea certificatului de incapacitate de muncă din străinătate trebuie respectat un termen de șapte zile de la eliberare. Eventualele întârzieri, chiar dacă sunt din cauza poștei, sunt responsabilitatea Ewei. Pentru ca Ewa să poată profita pe deplin de tratamentele medi-cale din Polonia, cardul ei european de asigurare de sănătate nu este suficient.

Prin urmare, Ewa trebuie să solicite un formular S1 (fost formular 106) de la compania sa de asigurări de sănă-tate înainte de a pleca. Acest lucru îi oferă o asigurare extinsă și poate fi tratată medical în Polonia ca și când ar fi asigurată acolo.

Înainte de plecare, Ewa ar trebui să-și amintească, de asemenea, să solicite la compania de asigurări de sănă-tate aprobarea pentru a primi indemnizația de boală în străinătate. Este controversat din punct de vedere legal dacă cetățenii Uniunii sunt obligați să facă acest lucru. Cu toate acestea, pentru a evita posibile dificultăți și întârzieri în achiziționare, Ewa ar trebui să depună cererea însoțită de o motivare.

Puteți găsi un exemplu de astfel de aplicație aici PDF, 256 KB, nu este fără bariere

Ewa nu are dreptul la indemnizația de șomaj II, dacă nu are domiciliul în Germania. Acest serviciu nu poate fi transferat în străinătate.