Munca forțată și exploatarea prin muncă

Înapoi la Lotsen

Munca forțată și exploatarea prin muncă

Studiu de caz
Daniel a găsit printr-un anunț pe internet o agenție în țara sa natală, România, care oferă muncă în Germania. Pentru aceasta, el trebuie să plătească 500 €. Pentru că el nu are bani, agenția i-a comunicat că poate plăti mai târziu comisionul. În Germania, noul angajator îl preia de la autogară și îl duce într-o locuință mică în care sunt cazați deja alți bărbați. Angajatorul îl convinge pe Daniel să îi dea documentele, deoarece el le păstrează în siguranță. Pentru cazare Daniel trebuie să plătească 300 € pe lună. Angajatorul îi arată documentele în limba germană, Daniel nu înțelege și crede că ar fi contractul individual de muncă. După ce Daniel a semnat, angajatorul îi ia din nou documentele. El începe să lucreze: În medie, douăsprezece ore, șapte zile pe săptămână. Angajatorul îl transportă zilnic către diferite șantiere și îl aduce înapoi, astfel încât Daniel nu știe deloc unde este sau unde lucrează. Nu știe drumul de la cazare la supermarket. La finalul primei luni nu primește bani pe motiv că mai întâi trebuie să își plătească datoriile. La finalul celei de-a doua luni este din nou înșelat. El primește o dată 200 €, pentru a își cumpăra mâncare. El se împrietenește cu doi alți bărbați de la cazare care îi povestesc că ei ar fi  primit suficienți bani pentru a supraviețui. El vrea să rezilieze contractul și să se mute și își solicită documentele înapoi. Angajatorul refuză și îl amenință că îi datorează bani. În plus, el știe unde locuiește familia lui Daniel, care ar primi o „vizită” dacă el nu ar lucra în continuare. În același timp el îi promite din nou că îi va da banii. Daniel nu cunoaște pe nimeni în Germania, nu vorbește limba germană, nu își cunoaște drepturile și îi este frică. El nu vede o altă posibilitate decât cea de a munci în continuare.

Daniel se află într-o situație din care nu poate ieși sin-gur. El a fost ademenit într-un raport de muncă fals care îl exploatează. El nu primește bani. În plus i se spune că el ar avea datorii. Angajatorul l-a amenințat că îi va face rău familiei din țara natală. În plus, i-a luat toate documentele astfel încât Daniel nu își poate părăsi angajatorul.

Acestea sunt semne tipice pentru traficul cu persoane, munca forțată sau exploatarea prin muncă. O listă de verificare de la punctul de servicii împotriva exploatării prin muncă, munca forțată și traficul de persoane ajută la identificarea și clasificarea semnelor de muncă forțată:

https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit. de/arbeitshilfen/indikatorenliste/

1. Centru de consiliere de specialitate pentru persoanele vizate de traficul de persoane și munca forțată

Ca persoană vizată de munca forțată, Daniel are drepturi speciale. Autoritățile germane sunt obligate să identifice situația de muncă forțată și să o rezolve. În același timp, el are dreptul la informații și consiliere.

Este foarte important ca Daniel să fie recunoscut ca persoană vizată și să se adreseze unui centrul de consiliere specializat sau să caute un astfel de centru de consiliere.

Centrul de consiliere specializat îl poate consilia, printre altele, referitor la chestiuni privind dreptul de ședere și social, poate interveni în situații de criză și poate oferi consiliere psihosocială și asistență juridică. Acesta oferă ajutor în caz de urgență, știe cum să acceseze asistența medicală și, dacă este necesar, poate oferi și informații despre ofertele de ajutor din țările de origine. Un centru specializat de consiliere îl poate ajuta pe Daniel să-și găsească cazare. Acest lucru este valabil atât pentru cetă-țenii din Uniunea Europeană cât și pentru persoanele din statele terțe.

O vedere de ansamblu asupra temelor referitoare la exploatarea prin muncă și la munca forțată o oferă centrele specializate de consilierepe care le găsiți aici:

https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit. de/beratungsstellen/

Centrele de consiliere specializate în dreptul muncii sunt, de regulă, specializate în recunoașterea semnelor de muncă forțată și exploatare și ajutarea persoanelor vizate, aflate în condiții precare.

În plus, există și alte materiale pe care centrele de consiliere și autoritățile le pot folosi pentru a le facilita recunoașterea semnelor de muncă forțată (ca de ex. „Visual Language”):

https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/arbeitshilfen/0_visual-language_broschuere_web/

2. Jobcenter

Daniel este cetățean al Uniunii Europene și persoană cu drept de liberă circulație. Pentru întrebări referitoare la asigurarea nivelului de trai, Daniel poate fi ajutat de centrele de consiliere specializate pentru persoanele vizate de munca forțată. În principiu, cetățenii Uniunii Europene care sunt vizați de munca forțată au dreptul la servicii care să le asigure existența conform SGB II.

Pentru depunerea unei cereri la Jobcenter, este de obicei necesară o adeverință de la poliție, vamă sau parchet, care să confirme suspiciunea de exploatare prin muncă/muncă forțată/trafic de persoane. Centrul de consiliere specializat îl ajută pe Daniel să primească această adeverință.

3. Poliție/Vamă

Daniel se poate adresa direct autorității de urmărire penală, de exemplu, poliția sau vama. Este mai rezonabil să de contacteze înainteun centru specializat de consiliere pentru a obține informații cu privire la posibilitățile de colaborare cu autoritățile de urmărire penală competente. Centrul de consiliere are, de regulă, o persoană de contact responsabilă la poliție sau la vamă care este familiarizată cu subiectul muncii forțate.

Daniel trebuie să fie conștient că toate persoanele care lucrează în Germania trebuie să anunțe autorită-țile la timp și – dacă primesc salariu – trebuie să plătească impozit și contribuții de asigurări sociale. Daniel nu a fost înregistrat pentru asigurarea socială și nu au fost plătite nici impozite și nici contribuții de asigurări speciale pentru el. Acest lucru este ilegal în Germania.

Riscul de a fi pedepsit pentru un astfel de comporta-ment este foarte redus pentru Daniel. Dacă o victimă a traficului de persoane raportează o infracțiune pe care a comis-o, procurorul poate omite urmărirea penală. Numai în cazul unor infracțiuni deosebit de grave, procuratura trebuie să ia măsuri și împotriva victimei. Dacă s-a comis doar o infracțiune administrativă, este la latitudinea autorității competente dacă acțiunea este urmărită penal sau se impune o amendă. 

Chiar dacă Daniel, ca potențială victimă a traficului de persoane, nu este, în general, obligat să coopereze cu poliția sau cu vama, acest lucru îi oferă mai multe avantaje decât dezavantaje. În plus, contribuie la faptul că infractorii vor fi tratați cu toată severitatea legii.

4. Angajator

Daniel a lucrat și are dreptul la salariu. Un centrul de consiliere în dreptul muncii îl poate susține pe Daniel să își primească salariul pentru munca sa. Acesta ar contacta angajatorul și l-ar susține pe Daniel în căutarea unui avocat, dacă trebuie să se prezinte în fața Tribunalului pentru litigii de muncă. Pașii exacți au fost descriși în capitolul 2: Neplata salariului.

5. Tribunal: Procedură penală/procedură de adeziune 

Un centru de consiliere specializat în munca forțată îi poate explica lui Daniel ce opțiuni de negociere și posibilități de susținere are, dacă se ajunge la o procedură penală împotriva angajatorului. Îl poate susține în găsirea unui avocat adecvat. Poate verifica dacă are dreptul să fie despăgubit pentru daunele materiale sau imateriale.