Munca la negru

Înapoi la Lotsen

Munca la negru

Studiu de caz
Dona Victoria a venit dintr-un sat din apropierea Clujului (România) în Germania. Oferta de muncă pe care i-a făcut-o Florin a meritat călătoria lungă: Lucru cu acte într-o fabrică de carne din Germania, plecare organizată, cazare la angajator și, nu în ultimul rând, 1.200 € lunar în mână. La fața locului s-a constatat că ea lucrează pentru un mare producător de carne, care vinde conserve de carne chiar și în România.
Florin a cunoscut-o în satul ei natal unde el căuta muncitori prin inter-mediul comunității locale a bisericii. Dona Victoria a primit de la Florin în Germania legitimația de lucru, acesta i-a arătat cazarea și i-a explicat ce face la muncă. Dona Victoria primea întotdeauna la finalul lunii salariul în numerar întrun plic. Dona Victoria nu a primit niciun contract individual de muncă scris. Ea nu primește niciodată statul de plată sau alte documente de la Florin. Nu știe dacă este asigurată și dacă poate merge la medic. L-a întrebat pe Florin de contract și de asigurarea medicală, dar fără succes. Ea l-a întrebat dacă este angajată legal.

1. Angajator

În Germania, angajatorul are obligația de a-i confirma în scris angajatului condițiile de muncă (printre care și salariul, timpul de lucru, durata contractului etc.). Acestea apar în mod normal într-un contract individual de muncă. Pentru a face acest lucru, angajatorul are la dispoziție o lună de la începerea muncii.

În mod normal toți angajații primesc un contract indi-vidual de muncă. Faptul că Dona Victoria nu a primit unul, nu înseamnă că este angajată ilegal. Munca este legală dacă angajatorul a înregistrat-o la asigurarea socială și îi plătește contribuțiile sociale. Contribuțiile sociale se deduc din suma brută a salariului.

Calculul contribuțiilor sociale:
1.200 € net = aprox. 1.650,63 € brut
Florin ar trebui să plătească contribuțiile sociale din suma brută 1.650,63 €.

Un raport de încadrare în muncă fără un contract individual de muncă în formă scrisă nu este o situație tipică și ar putea fi un semn că Florin nu a înregistrat-o pentru asigurarea socială. Faptul că îi plătește salariul în numerar nu este, de asemenea, interzis în sine. Dar acest lucru se întâmplă foarte rar și ar putea fi pentru Dona Victoria un semn de muncă la negru.

Pentru a lămuri situația, Dona Victoria ar trebui să îi soli-cite lui Florin să îi dea un contract individual de muncă. Ea ar trebui să îl întrebe și de certificatul de înregistrare pentru asigurarea socială. Angajatorul trebuie să o înregistreze la asigurarea socială cu prima plată a salariului, cel târziu la șase săptămâni după începerea muncii.

Înregistrarea la asigurarea socială are loc în Germania prin Casa de asigurări de sănătate. Florin trebuie să înregistreze toate datele relevante ale Donei Victoria pentru Casa de asigurări de sănătate. Dacă nu a mai lucrat în Germania, Florin trebuie să o întrebe pe Dona la ce casă de asigurări dorește să se înregistreze. Când angajații străini încep să lucreze în Germania pentru prima dată, deseori angajatorii lor aleg asigurarea de sănătate în locul lor fără să întrebe. Acest lucru nu este corect, dar se întâmplă frecvent. Florin trebuie să îi spună Donei Victoria în acest caz la ce casă de asigurări a asigurat-o.

2. Casa de asigurări de sănătate

După înregistrare, Casa de asigurări de sănătate îi transmite Donei Victoria cardul de asigurat cu care poate merge la medic. Dacă nu primește un card de asigurat, deși a ales o asigurare, poate contacta Casa de asigurări de sănătate și îi poate întreba dacă a fost înregistrată. Poate obține informații prin telefon sau personal. Pentru lămurirea acestor întrebări se poate adresa unui centru de consiliere pentru migranți.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Dacă Dona Victoria nu a fost asigurată de Florin, atunci ea trebuie să își aleagă singură o casă de asigurări. Este suficient să informeze Casa de asigurări de sănătate că a început să presteze o activitate care face obiectul contribuțiilor de asigurări sociale.

Poate găsi lista tuturor caselor de asigurări de sănătate pe această pagină web:

https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkassen-liste/

Ofertele caselor de asigurări de sănătate sunt diferite. Casele au diferite programe cu bonusuri și servicii suplimentare. Ele sunt diferite și în funcție de formele de consiliere (personal la fața locului, prin telefon sau pe email). Multe case de asigurări de sănătate oferă con-siliere în diferite limbi străine. Dona Victoria nu poate schimba oricând casa de asigurări de sănătate la care aderă. Din acest motiv ar trebui să se informeze înainte de alegerea casei de asigurări de sănătate cu privire la oferă. În acest sens o pot ajuta centrele de consiliere pentru migranți.

Dona Victoria trebuie să informeze Casa de asigurări de sănătate cu privire la alegerea ei. Dacă Florin nu plă-tește contribuțiile sociale la Casa de asigurări de sănătate aleasă, Casa de asigurări de sănătate le va solicita de la Florin. Dacă Dona Victoria poate dovedi că are un raport de muncă cu Florin, decalajul din asigurarea de sănătate trebuie rezolvat de către Casa de asigurări de sănătate. Ea trebuie să menționeze la Casa de asigurări de sănă-tate datele referitoare la locul de muncă, când a început lucrul, ce salariu a primit și să prezinte dovezi.

3. Nachunternehmen

Dacă Dona Victoria constată după discuția cu Flori și cu Casa de asigurări de sănătate că Florin nu a plătit con-tribuțiile sociale, ea se poate adresa producătorului de conserve de carne unde își desfășoară activitatea.

În Germania, angajații din domeniul prelucrării cărnii, din construcții și din curierat au o protecție specială dacă angajatorul nu le-a plătit contribuțiile sociale. Chiar dacă fabrica de carne nu este angajatorul direct al Donei Victoria, aceasta trebuie să îi plătească con-tribuțiile sociale, dacă Florin nu a făcut acest lucru. În calitate de contractor al lui Florin, are această obligație legală (așa-numita răspunderea subcontractantului).

Dona Victoria se poate adresa centrelor de consiliere pentru angajați străini. Acolo primește susținere pentru a solicita fabricii plata contribuțiilor sociale.
Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/ro


Dona Victoria poate găsi prezentarea tuturor centrelor de consiliere în funcție de tematică și de limbă pe:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Fabrica trebuie să plătească contribuțiile sociale sau să îl convingă pe Florin să plătească contribuțiile restante. Fabrica nu își asumă responsabilitatea dacă Florin poate dovedi că el și-a înregistrat angajații în mod legal la asigurarea socială. Acest document se numește certificat de atestare fiscală. În acest caz Florin trebuie să plătească contribuțiile. Pentru angajații din multe branșe (cu excepția prelucrării cărnii, a construcțiilor și a curieratului) nu există o răspundere a subcontractantului pentru contribuțiile sociale. Aceștia trebuie să solicite angajatorului prin intermediul unui avocat, să plătească contribuțiile sociale.

4. Administrația Financiară (Finanzamt)

Florin are obligația de a o înregistra pe Dona Victoria la Administrația Financiară și să îi plătească impozitul pe salariu. Dona Victoria poate întreba la Administrația Financiară competentă dacă a fost înregistrată. Dacă se constată că angajatorul a omis să facă acest lucru, impozitul pe salariu trebuie plătit retrospectiv. Dona Victoria și Florin își asumă împreună răspunderea pentru acest lucru. Administrația Financiară poate decide de la cine poate pretinde plata retrospectivă a impozitului pe salariu. Dona Victoria nu a știut că Florin nu i-a înregistrat impozitul pe salariu. În aceste condiții Administrația Financiară îi va solicita mai întâi lui Florin plata impozitului pe salariu. Baza de calcul pentru impozitul pe salariu restant este salariul brut în valoare de 1.650,63 € (calcu-lat pe baza plății salariului net în valoare de 1.200,00 €).

5. Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) este o autoritate care controlează și verifică, printre altele, dacă angajatorul plătește în mod corect contribuțiile sociale pentru angajați. Pentru verificarea cazului Donei Victoria este responsabilă Administrația Financiară din regiunea în care Florin și-a înregistrat firma.

Dona Victoria nu știe unde și-a înregistrat Florin firma, de aceea trebuie să se adreseze Administrației Financiare din zona locului ei de muncă. Adresa o poate găsi pe internet:

https://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Dona Victoria se poate înregistra singură la Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS), poate depune o plângere și poate da o declarație. Dacă acest lucru nu este posibil, ea poate transmite o comunicare și online:

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_ FKS/kontakt_node.html

Pentru verificarea eficientă și prelucrarea cazului, Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) are nevoie de cât mai multe informații. De aceea, Dona Victoria trebuie să menționeze datele referitoare la durata contractului de muncă, programul zilnic de muncă, sumele primite, martori etc.

Plângerea Donei Victoria poate avea drept consecință investigarea și examinarea de către Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS). Florin poate fi sancționat cu o amendă sau chiar cu pedeapsa cu închisoarea pentru fraudă fiscală și socială. Acest lucru în poate opri pe Florin să angajeze pe viitor oameni în mod ilegal. Întrucât Florin nu a plătit contribuțiile de asigurări sociale, fără ca Dona Victoria să știe despre acest lucru, ea nu trebuie să se îngrijoreze că va fi acuzată de complice la infracțiunea de neplată a contribuțiilor sociale . Din păcate, Dona Victoria nu mai primește după plângere mai multe informații referitoare la rezultatele deciziei.

Dona Victoria nu ar trebui să aibă dezavantaje din cauza faptului că Florin nu i-a plătit contribuțiile sociale. Neplata tuturor asigurărilor sociale conexe (asigurarea de pensie, de sănătate, de îngrijire medicală, de șomaj și împotriva accidentelor) trebuie rezolvată după ce aceste aspecte referitoare la asigurare au fost făcute cunoscute. Asigurarea rămâne valabilă în totalitate.