Munca temporară

Înapoi la Lotsen

Munca temporară

Studiu de caz
Marisa lucrează deja de un an și jumătate pentru o agenție de muncă temporară. De la început, ea și alți 60 de portughezi au fost încadrați într-un centru de logistică, unde sunt responsabili pentru pregătirea expedierii pachetelor. Ei îi place munca. Singurul lucru pentru care își face griji este plata. Chiar dacă conform contractului lucrează cu normă întreagă, nu știe niciodată câte ore i-au fost alocate într-o lună și de aceea nu își poate planifica cheltuielile. În anumite luni primește un salariu atât de mic încât este nevoită să împrumute bani pentru chirie de la familie. Iar acum Marisa, la fel ca și ceilalți lucrători care sunt tot de mult timp ca și Marisa angajați, au primit de la angajator un acord pentru încheierea contractului pe care trebuie să îl semneze. El a promis că după trei luni o va angaja din nou. Marisa nu știe ce să facă. A auzit că nu primește o indemnizație de șomaj, dacă ea singură își anulează contractul.

1. Angajator

Referitor la orele de muncă și la salariu, Marisa are obligația conform contractului individual de muncă să fie disponibilă timp de 40 de ore pe săptămână pentru angajator. Angajatorul are obligația de a-i da Marisei activități pentru 40 de ore săptămânal și de a le plăti. Dacă nu are de lucru pentru Marisa, Marisa are dreptul la salariul întreg chiar dacă ea nu a lucrat. Acesta este așa-numitul salariu garantat. Dacă Marisa nu este plă-tită de angajator pentru 40 de ore, ci doar pentru orele pe care le-a lucrat, el încalcă obligațiile dreptului muncii.

Pentru ca Marisa să își primească salariul garantat, ea trebuie să îl solicite de la angajator. Nicio autoritate nu face acest lucru pentru ea. Ea se poate adresa unui centru de consiliere sindical specializat în dreptul muncii, de unde primește informații mai detaliate referitoare la solicitarea salariului.

Marisa găsește adresele centrului de consiliere local pe:

Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/ro


Marisa poate găsi prezentarea tuturor centrelor de consiliere în funcție de tematică și de limbă pe:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Modul în care se solicită salariul de la angajator este prezentat în capitolul 2 „Neplata salariului”.

Marisa nu trebuie să semneze contractul de reziliere din două motive:

  1. După 18 luni de angajare, Marisa trebuie angajată în centrul de logistică pe perioadă nedeterminată. Angajatorul ei (agenția de muncă temporară) încearcă să evite acest lucru, oferind un contract pentru trei luni.
  2. Dacă Marisa semnează contractul de reziliere, ea pierde nu doar posibilitatea de angajare în centrul de logistică ci trebuie să ia în calcul și că nu are dreptul la indemnizația de șomaj a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (Bundesagentur für Arbeit).

2. Comitetul de întreprindere al creditorului / angajatorului

Lucrătorii individuali ca Marisa pot acționa foarte greoi pe cont propriu împotriva angajatorului. În acest sens există multe firme care sunt reprezentate de un comitet de întreprindere ales de angajați, care reprezintă interesele întregii comunități din întreprindere. Dacă agenția de muncă temporară nu are niciun comitet de întreprindere, Marisa se poate adresa comitetului de întreprindere al angajatorului, de exemplu, compania de logistică. Comitetul de întreprindere al centrului de logistică este responsabil pentru Marisa în special în cazul în care există întrebări referitoare la locul de muncă, ca de ex. pentru protecția muncii și a sănătății sau pentru distribuția timpului de muncă. Centrul de logistică are față de Marisa și față de ceilalți angajați o obligație de îngrijire. Comitetul de întreprindereal centrului de logistică nu are o influență directă asupra angajato-rului (agenția de muncă temporară) dacă de exemplu trebuie să plătească salariul garantat. Acesta poate acționa cu indicația referitoare la obligația de îngrijire asupra angajatorului, astfel încât acesta să asigure o salarizare corectă a personalului temporar plătită de agenția de muncă temporară.

3. Organisme de arbitraj pentru angajator

Majoritatea agențiilor de muncă temporară din Germania sunt membre a două dintre cele mai mari asociații profesionale ale angajatorilor din ramură: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP) sau dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ). Asociațiile reprezintă interesele membrilor lor, negociază condițiile colective de angajare pentru muncă temporară și se angajează să asigure condiții de muncă corecte, respectarea legilor și a standardelor de securitate și etică în muncă. Aceste principii de acțiune sunt stabi-lite în codul de conduită și etică. Marisa își poate verifica contractul de muncă pentru a vedea dacă angajatorul său aparține uneia dintre cele două asociații. În acest caz, Marisa poate contacta asociația responsabilă și îi poate descrie cazul. Asociația angajatorilor poate media și ajunge la un acord și poate împiedica angajatorul să încalce în continuare condițiile contractuale.

Dacă agenția de muncă temporară este membră a iGZ, Marisa poate contacta Organismul de Contact și Arbitraj (KuSS) la:

kontakt@kuss-zeitarbeit.de sau telefonic +49 30 25762847
 
Nu a fost instituit niciun organism de arbitraj la BAP, dar în astfel de cazuri se recomandă să contactați în scris asociația.

Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP)
Universitätsstraße 2-3a
10117 Berlin

4. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Bundesagentur für Arbeit)

Reținerea salariului garantat este o încălcare a art. 615 din Codul civil german (BGB) și a Legii privind ocuparea forței de muncă temporară (AÜG) (art.11, alineatul (4), teza 2). Încercarea de a împiedica angajarea directă a Marisei și a altor angajați încalcă obiectivul articolului 1 alineatul (1b) a legii privind ocuparea forței de muncă temporară (AÜG).

Marisa poate raporta aceste încălcări Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, care a acordat angajatorului permisiunea pentru ocuparea forței de muncă temporare. În Germania există trei Agenții pentru Ocuparea Forței de Muncă care sunt responsabile pentru eliberarea auto-rizației AÜG: la Nürnberg, Kiel și Düsseldorf. Agenția responsabilă depinde de sediul firmei de plasament:

Tabelle
Agențiaresponsabilă pentruContact
Agentur für Arbeit Nürnberg
90300 Nürnberg


Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland
Telefon: 0911 529-4343
Fax: 0911 529-4004343
Nuernberg.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Lu-Vi: orele 8–13 / și Jo.: orele 13–16


Agentur für Arbeit Kiel
24131 Kiel


Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg- Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen
Telefon: 0431 709-1010
Fax: 0431 709-1011
Kiel.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Lu-Vi: orele 8–13 / și Jo.: orele 13–16


Agentur für Arbeit Düsseldorf
40180 Düsseldorf


Hessen,
Nordrhein-Westfalen


Telefon: 0211 692-4500
Fax: 0211 692-4501
Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Lu-Vi: orele 8–13 / și Jo.: orele 13–16


Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă responsabilă poate verifica angajatorul în urma plângerii Marisei. Dacă se constată încălcări ale legii, agenția pentru ocupa-rea forței de muncă temporarăva fi amendată sau chiar i se poate interzice continuarea activității ca agenție de muncă temporară. Important este ca Marisa să prezinte în plângere situația cât mai exact și să anexeze dovezi cum ar fi de ex. contractul individual de muncă și statele de plată.

Centrele de consiliere în dreptul muncii pot fi de ajutor în pregătirea pentru astfel de plângeri (vezi pasul 1). Șansele ca angajatorul să fie pedepsit cresc, dacă și alte victime se alătură plângerii. După depunerea plângerii Marisa nu primește informații referitoare la rezultatul verificării de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă.

5. Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

Reținerea salariului garantat, pe de o parte, încalcă obligația de a plăti salariul minim și, pe de altă parte, reține contribuțiile de asigurări sociale. Din acest motiv, Marisa poate depune o plângere și la Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru, ceea ce poate duce la verificarea și pedepsirea companiei pentru infracțiuni:

http://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

6. Angajator

Dacă Marisa lucrează la centrul logistic peste 18 luni, contractul individual de muncă dintre ea și agenția de muncă temporară va deveni nul. În locul acestuia apare automat un raport de muncă pe perioadă nedetermi-nată între Marisa și centrul de logistică.

Precauție! În noul raport de muncă se stabilesc termeni noi de la zero. De exemplu, Marisa va beneficia de o protecție împotriva concedierii de la centrul de logistică după 6 luni de la preluare. Nu se iau în considerare perioadele de lucru din centrul de logistică de la angajarea anterioară la agenția de muncă temporară.