Salariul minim

Înapoi la Lotsen

Salariul minim

Studiu de caz
Lilia lucrează pentru o familie germană, unde se ocupă de un cuplu în vârstă, cu demență. Lilia are un contract individual de muncă încheiat printr-o agenție de recrutare privată lituaniană cu o firmă germană de servicii de îngrijire de peste 20 de ore pe săptămână și câștigă 9,50 € pe oră. Ea îngrijește persoanele nevoiașe toată ziua. Nu mai există nimeni altcineva în casă care să o ajute. Ea este ocupată de dimineața devreme: Pregătește mesele, face cumpărăturile, curăță locuința, lucrează în gră-dină, ajută pacienții la îmbrăcat și dezbrăcat, la igiena corporală, la mersul la toaletă și le administrează medicamente. Le ține companie la televizor sau în grădină atunci când beau o cafea și mănâncă o prăjitură după-amiaza. Câteodată trebuie să se trezească și noaptea pentru a le adminis-tra medicamentele sau pentru a le lua tensiunea. Familia are un monitor în dormitorul bunicilor, pentru ca Lilia să poată veni noaptea atunci când este nevoie de ea. Lilia are timp liber doar o dată pe săptămână, duminica. Atunci vine în vizită fiica acestora și Lilia poate părăsi casa.

Lilia a telefonat agenției de recrutare din Lituania, întrebându-i dacă toată perioada petrecută în casă nu reprezintă ore suplimentare, care ar trebui plătite. I s-a comunicat că privitul la televizor, relaxarea pe verandă sau dormitul reprezintă o așa-numită perioadă de muncă inactivă pentru care nu este remunerată.

1. Centru de consiliere

Lilia poate obține informații referitoare la drepturile ei în mod gratuit de la un centru de consiliere privind dreptul muncii. Pe întreg teritoriul Germaniei există mai multe centre de consiliere:

Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen

Lilia poate găsi prezentarea tuturor centrelor de consi-liere în funcție de tematică și de limbă la:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Consilierii vorbesc diferite limbi și Lilia poate primi consiliere în limba maternă și în mod anonim.

Nu este necesară o vizită personală la centrul de consiliere. Lilia poate suna sau poate trimite un e-mail și multe centre pot fi contactate chiar pe WhatsApp.

Consilierii verifică contractul Liliei. Ea lucrează în Germania, astfel încât contractul trebuie să îndeplinească condițiile minime prevăzute de dreptul german al muncii, chiar dacă a primit acest loc de muncă de la o agenție de plasare de forță de muncă privată din Lituania.

Lilia are dreptul de a primi un salariu minim legal pentru fiecare oră. Începând cu 1 iulie 2021, acesta este 9,60 € brut. Dacă angajatorul Liliei ar fi o firmă de îngrijire și nu o familie, Lilia ar avea un drept salarial mai mare conform contractului colectiv de muncă de 11,80 € (începând cu 01.09.2021, 12,00 €). În landurile din estul Germaniei, salariul minim de îngrijire este de 11,50 € (începând cu 01.09.2021, 12,00 €).

2. Timpul de lucru

Conform reglementărilor dreptului muncii nu există o împărțire a timpului de lucru în durate „active” sau „inactive”. Chiar și disponibilitatea de muncă – care a fost descrisă în mod incorect de către agenția de pla-sare ca fiind inactivă – reprezintă tot timp de lucru.

Conform acestor reglementări, timpul de lucru normal este considerat atât atunci când Lilia își prestează activitatea, cât și atunci când este disponibilă la fața locului pentru ași presta activitatea. Lilia trebuie să stea în casă și nu are posibilitatea de a avea acest timp liber sau a face o altă activitate. De aceea acesta este considerat timp de lucru. Fiecare oră din acest timp de lucru – indiferent dacă este activă sau inactivă – trebuie plătită.
Pentru ași documenta timpul de lucru, Lilia trebuie să scrie în fiecare zi procesele de lucru și durata lor: de ex. marți 20.03.

7.30–8.00 Uhr  
Ajutarea persoanelor care necesită îngrijire la Mersul la toaletă
8.00–8.20 Uhr
Ajutor la îmbrăcare
8.20–9.00 Uhr  Pregătirea micului dejun
9.00–9.40 Uhr
Ajutor la micul dejun
9.40–10.15 Uhr
Curățarea după micul dejun Însoțirea în grădină
10.15–11.15 Uhr
Insoțirea în grădină
11.15–12.00 Uhr
Pregătirea unei prăjituri pentru  persoanele care necesită îngrijire

Aceste notițe îi facilitează Liliei posibilitatea de a-și exercita drepturile și pot reprezenta o bază pentru o plângere depusă la autoritățile de control (vezi pasul 5), dacă Lilia se hotărăște să facă acest pas.

În Germania timpul de lucru este reglementat legal prin Legea privind timpul de muncă. Conform acestei legi, Lilia nu poate lucra mai mult de opt ore (în cazuri excepționale zece ore) pe zi. Această condiție se adre-sează angajatorului. El are obligația de a stabili timpul de lucru, astfel încât să se respecte cadrul legal. După peste șase ore de lucru, Lilia trebuie să facă o pauză de minimum 30 de minute și după peste nouă ore de muncă, o pauză de minimum 45 de minute. După ter-minarea unei zile de muncă, Lilia trebuie să respecte un program neîntreruptă de odihnă de minimum unspre-zece ore. Aceste reguli sunt valabile și pentru îngrijirea la domiciliu.

După consilierea la centrul de consiliere, Lilia s-a decis să lupte pentru drepturile ei. Ea dorește salariul minim pentru întregul timp de lucru prestat. Dorește ca angajatorul să fie pedepsit și ca restul personalului de îngrijire angajat să fie plătit în mod corespunzător. În Germania există deja o hotărâre judecătorească prin care s-a câștigat dreptul la plata pentru fiecare oră de muncă (în caz concret 21 de ore pe zi) (LAG Berlin-Brandenburg, decizia din 17 august 2020, nr. dosar:  21 Sa 1900/19).

3. Tribunalul pentru litigii de muncă (Arbeitsgericht)

Pentru a solicita salariul minim, Lilia trebuie să se adre-seze Tribunalului pentru litigii de muncă. În Germania nu există o autoritate care poate face acest lucru pentru ea. Tribunalul pentru litigii de muncă competent se află în locul în care angajatorul își are sediul. Lilia se poate adresa și Tribunalului pentru litigii de muncă care se află în zona în care ea a lucrat. Lilia poate găsi adresa Tribunalului pentru litigii de muncă cu ajutorul acestui motor de căutare:

https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/ gericht?ang=arbeit&plz=&ort=

Pentru a depune plângerea, Lilia are nevoie de calculul salariului minim legal.
Cu ajutorul listelor cu timpii de lucru pe care ea le-a întocmit, trebuie să calculeze timpul de lucru și să îl multiplice cu suma de 9,35 € (valoarea salariului minim în momentul angajării în 2020). După deducerea sala-riului pe care l-a primit deja, ea are dreptul de a primi diferența.
Lilia se poate adresa avocatului care o reprezintă. Lilia poate găsi un avocat de ex. prin intermediul amba-sadei sau printr-o recomandare venită din cercul de cunoștințe.
Există și alte opțiuni de căutare pe site-ul web al Asociației Baroului care poate fi folosit pentru a găsi avocați cu diferite competențe lingvistice și specializări. Un exemplu este motorul de căutare al Asociației Germane a Avocaților:

https://anwaltauskunft.de/magazin

În plus, și un centru de consiliere poate fi util în găsirea unui avocat.

Dacă Lilia este membru al sindicatului, un avocat al sindicatului o poate reprezenta gratuit în instanță.

Pașii pentru procedura juridică referitoare la dreptul muncii sunt descriși în capitolul 2: „Neplata salariului”

4. Autoritatea de Control Financiar al Muncii la
Negru (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

Neplata salariului minim reprezintă o infracțiune care este pedepsită. Lilia poate face o plângere referitoare la acest caz la Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS). Cel mai bine este să menționeze în plângere date exacte referitoare la timpul de lucru, precum și la activități și să anexeze o copie a contractului individual de muncă și a statelor de plată. Lilia poate găsi organismul competent al Autorității de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) prin acest motor de căutare.

https://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Lilia se poate înregistra singură la Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS), poate depune o plângere și poate da o declarație. Dacă acest lucru nu este posibil, ea poate transmite o comunicare și online:

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_ FKS/kontakt_node.html

Angajatorul poate primi o amendă de până la 500.000 €, dacă se confirmă plângerea formulată de Lilia.

5. Autoritatea Protecției Muncii
(Arbeitsschutzbehörde)

Munca non-stop reprezintă o încălcare a Legii privind timpul de muncă. Lilia se poate adresa și Autorității  Protecției Muncii de la nivel local, care este o autoritate de monitorizare a timpului de lucru:

https://lasi-info.com/ueber-den-lasi/ arbeitsschutzbehoerden-der-laender

Angajatorul poate fi controlat și poate primi o amendă de până la 15.000 € pentru această infracțiune. Autoritățile nu o pot ajuta să își exercite dreptul salarial. Dar acestea pot verifica agenția de plasare și se pot asigura că alți angajați nu pățesc ceea ce i s-a întâmplat Liliei.