Timpul de lucru/ Protecția muncii

Înapoi la Lotsen

Timpul de lucru / Protecția muncii 

Studiu de caz
Miklos și-a pus mari speranțe în ceea ce privește munca în Germania. Pentru că în Ungaria câștiga mai prost, a renunțat la locul lui de muncă și a venit în Germania pentru a lucra ca șofer de camion pentru o firmă de transport. La firma de transport câștigă mai bine, dar trebuie să lucreze foarte mult. Miklos pleacă cu camionul la ora 7 de dimineață și este pe drum până la 1 sau 2 noaptea. Dimineața următoare trebuie să plece din nou la ora 7. Angajatorul l-a informat că trebuie să treacă tahograful pe „întreruperea timpului de lucru” atunci când este ocupat cu descărcarea, încărcarea sau curățarea camionului. Pentru orele suplimentare prestate și munca pe timp de noapte nu primește bani suplimentari.
Miklos nu reușește de fiecare dată să facă o pauză după o cursă de patru ore și jumătate. Deseori el ia o pauză după șase ore. Superiorul pune mare presiune pe el. Îl sună pe Miklos și îi spune că dacă nu reușește, trebuie să facă șmecheria cu tahograful pe care i-a arătat-o. L-a amenințat și cu concedierea directă, dacă Miklos refuză să respecte aceste instrucțiuni. Miklos se teme să urmeze instrucțiunile, dar și să nu-și piardă locul de muncă. Sfârșiturile de săptămână le petrece în camion în popasuri. Nu are bani pentru hoteluri. Și nu poate lăsa încărcătura camionului nesuprave-gheată. Perioada de pauză săptămânală între misiuni durează aproximativ 24 de ore. Miklos se simte epuizat. El nu cunoaște reglementările timpului de lucru din Germania și nu știe dacă orele suplimentare sunt corecte. El dorește să afle ce instituție îl poate ajuta în această situație.

1. Oficiul Federal pentru Transportul de Marfă (BAG)

Timpul de lucru, programul de condus și de odihnă pentru șoferii de camion din Germania trebuie respec-tate cu strictețe. Prin acestea trebuie să se asigure că persoana s-a odihnit suficient și nu este foarte obosită pe autostradă. După cel târziu patru ore și jumătate de condus, Miklos trebuie să facă o pauză de cel puțin 45 de minute. După șase ore de muncă, Miklos trebuie să facă o pauză de cel puțin 30 de minute. În mod normal, Miklos nu are voie să stea la volan mai mult de nouă ore pe zi. Programul zilnic de odihnă nu trebuie să fie mai mic de unsprezece ore. Aceste reglementări nu sunt respectate în cazul lui.

Programul săptămânal de odihnă trebuie să fie de 45 de ore. Poate fi scurtat la 24 de ore, cu toate acestea orele de odihnă lipsă trebuie adăugate la un program de odihnă de cel puțin nouă ore. Această compensare trebuie să realizată în următoarele trei săptămâni.

Pentru respectarea acestor dispoziții, în Germania sunt responsabilePoliția, Autoritatea de Protecție a Muncii și Oficiul Federal pentru Transportul de Marfă (BAG).
Miklos îi poate întâlni pe oficialii BAG în timpul verificări-lor rutiere. Dacă BAG constată infracțiuni, atât Miklos, cât și angajatorul său pot fi sancționați cu amenzi și, în cazul unor infracțiuni grave, chiar și cu închisoarea. BAG verifică dacă șoferul de camion și-a respectat programul de odihnă de minimum 45 de ore și dacă acestea au fost petrecute, așa cum este prevăzut, în afara cabinei șofe-rului. Chiar și în acest caz Miklos și angajatorul lui pot primi o amendă. Miklos se poate adresa BAG și poate face o plângere angajatorului.

Miklos poate obține informații în limba maghiară referi-toare la condițiile de muncă în Germania de pe pagina Ofi-ciului pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/infotec%C4%83/condi%C8%9Bii-de-munc%C4%83

2. Poliție

Poliția efectuează deseori controale rutiere împreună cu Oficiul Federal pentru Transportul Mărfurilor. De asemenea, este responsabilă pentru verificarea și penalizarea încălcărilor programului de condus și programului de odihnă. În acest fel, Poliția asigură siguranța rutieră. Miklos poate depune o plângere la poliție, deoarece angajatorul său a încercat să-l oblige să manipuleze tahograful. Com-portamentul angajatorului este pedepsit prin lege.

3. Autoritatea Protecției Muncii (Arbeitsschutzbehörde)

Autoritatea Protecției Muncii este organizată în funcție de landurile federale. Monitorizează respectarea reglemen-tărilor de protecție a muncii, printre care timpul de lucru, programul de condus și programul de odihnă, și realizează controale în întreprinderi. Mikos poate găsi autoritatea competentă: de Protecție a Muncii în acest document:

https://www.baua.de/DE/Themen/ Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/ Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/ pdf/Arbeitsschutzbehoerden. pdf?__blob=publicationFile

Mikos poate contacta Autoritatea Protecției Muncii de la nivel local și o poate informa cu privire la programul de lucru și amenințările angajatorului. Această raportare ar trebui să fie bine întemeiată și justificată. Miklos poate, de exemplu, să își prezinte propriile înregistrări ale timpului de lucru. La solicitarea sa, întreprinderea poate fi verificată. Numele lui Miklos nu va fi comunicat angajatorului, dacă Miklos nu dorește acest lucru. El trebuie să menționeze autorităților acest lucru atunci când raportează. Angajatorul va fi informat și dacă se constată infracțiuni, acesta poate fi pedepsit.

4. Sindicate

Sindicatele din Germania sunt organizate pe ramuri. Șoferii sunt consiliați de sindicatul ver.di. Miklos poate deveni membru de sindicat. Angajatorul nu va afla acest lucru. Ca membru de sindicat, Miklos primește protecție legală: El poate obține consiliere în dreptul muncii. După trei luni de apartenență la sindicat poate fi reprezentat de sindicat și în fața tribunalului. Adresa locală ver.di poate fi găsită cu ajutorul acestui motor de căutare:

https://www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden

Miklos găsește declarațiile de aderare în mai multe limbi (și în limba maghiară) pe pagina web ver.di:

https://www.verdi.de/++co++a9c223c4-bcdf- 11e0-53c5-00093d114afd

Se recomandă ca Miklos și colegii de muncăsă discute și să adere împreună la sindicat. Cu cât mai mulți salari-ați aderă la sindicat, cu atât mai bună este poziția lor de negociere. Cu ajutorul sindicatului, aceștia se pot apăra pentru probleme precum amenințări sau ore suplimen-tare nerecunoscute. Desigur, ver.di poate și să-i solicite angajatorului plata datorată lui Miklos.

5. Centru de consiliere / Tribunalul pentru litigii de muncă

Dacă Miklos decide să nu adere la un sindicat pentru că, de exemplu, bariera lingvistică este prea mare sau dacă are nevoie imediat de ajutor, poate apela la un centru de consiliere pentru dreptul muncii aflat în apro-pierea sindicatului. În multe orașe din Germania există așa-numitele centre de consiliere gestionate de Arbeit und Leben e.V. sau Faire Mobilität, care consiliază în mai multe limbi gratuit:

Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/ro


Miklos găsește prezentarea tuturor centrelor de consi-liere în funcție de tematică și de limbă pe:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Lui Miklos trebuie să i se plătească fiecare oră supli-mentară. Orele între 23 și 6 reprezintă program de noapte. Dacă Miklos a lucrat peste două ore pe tura de noapte, trebuie să primească un bonus de noapte. De regulă, aceasta este de 25 %. Niciuna dintre autoritățile de control menționate mai sus nu este responsabilă de asigurarea faptului că Miklos primește salariile legale pentru orele suplimentare și bonusurile de noapte. Doar el poate solicita acest lucru de la angajator.

Centrul de consiliere îl susține pe Miklos în pregătirea dovezilor pentru solicitarea salariului. În acest caz, ar fi de ajutor un extras din cardul de șofer. Pe baza acestuia, Miklos își poate nota programul zilnic de lucru. Cardul de șofer poate fi citit în fiecare punct DEKRA.

https://www.dekra.de/de/standorte/

De asemenea, Miklos poate solicita gratuit citirea car-dului de către Autoritatea Protecției Muncii:

https://www.baua.de/DE/Themen/ Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/ Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/ pdf/Arbeitsschutzbehoerden. pdf?__blob=publicationFile

Pe baza programului de muncă documentat, centrul de consiliere îl poate ajuta pe Miklos să calculeze banii la care are dreptul și să solicite plata de la angajator. Dacă angajatorul nu plătește creanțele în mod voluntar, Miklospoate face plângere la Tribunalul pentru litigii de muncă. Mai multe informații referitoare la acest proces se regăsesc în capitolul 2.

6. Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

Dacă orele suplimentare nu sunt plătite, angajatorul nu a plătit nici contribuțiile de asigurări sociale în totalitate și a încălcat Legea privind salariul minim. De aceea Miklos poate face o plângere la Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS), un departament al vămii ger-mane. Adresa locației o găsiți pe:

https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html

Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) poate începe ancheta și îl poate pedepsi pe angajator. Acest lucru poate descuraja angajatorul pe viitor să nu mai comită infracțiuni similare și poate proteja alți șoferi de camion.