Școală

Școală

Dacă veniți în Germania în calitate de cetățean al UE și aveți copii, problema învățământului este foarte importantă. Vă prezentăm în continuare caracteristicile speciale ale sistemului de învățământ german și aspectele de care trebuie să țineți cont atunci când alegeți o școală pentru copiii dvs.

1. Învățământul obligatoriu

Toți copii care trăiesc în Germania trebuie să meargă la școală, ceea ce înseamnă că există învățământ obligatoriu. Învățământul obligatoriu general începe, de regulă, după ce copilul a împlinit 6 ani. Dacă copilul împlinește 6 ani după începerea noului an școlar (de exemplu în octombrie), acesta va merge la școală anul următor. Acest lucru depinde de data la care statul federal în care copilul dumneavoastră va merge la școală a stabilit "data limită" (aceasta poate fi între 30 iunie și 30 septembrie). Dacă copilul a împlinit 6 ani înainte de data limită respectivă, atunci are obligația de a merge la școală în acel an. În toate landurile federale anul școlar începe în august sau în septembrie. Învățământul obligatoriu este valabil de asemenea și pentru copiii și tinerii cu handicap.

Sfat: Momentul în care un copil poate sau trebuie să meargă la școală cel mai devreme variază de la un land federal la altul. Puteți obține informații de la autoritatea din domeniul educației școlare din comunitatea dvs. din orașul dvs. sau de la consilierea pentru migrație cu privire la reglementările din landul dvs. federal.

Reglementările concrete referitoare la învățământul obligatoriu sunt diferite în funcție de fiecare land federal. Copiii și tinerii trebuie să frecventeze școala în funcție de fiecare land federal cel puțin 9 sau 10 ani (școala primară și ciclul I secundar). Apoi, în anumite landuri federale urmează frecventarea obligatorie a ciclului școlar următor ciclul II secundar (școală secundară superioară sau școală profesională).

Frecventarea școlii în școlile de stat este gratuită. În plus, în Germania există școli private, pentru care se plătesc de regulă taxe școlare.

În Germania, landurile federale sunt responsabile pentru educație, de aceea în fiecare land există particularități; în special denumirile pentru tipurile de școlarizare pot varia.

2. Structura sistemului școlar

Structura sistemului școlar este însă similară în toate landurile federale:

1. Școala primară (ciclul primar)
Începând cu vârsta de 6 ani intră în vigoare, de regulă, învățământul obligatoriu și copiii intră în ciclul primar. Școala primară este din clasa 1 până în clasa a 4-a ( în Berlin și Brandenburg din clasa 1 până în clasa a 6-a) și este frecventată de toți școlarii. În acest caz este valabil principiul domiciliului: Ceea ce înseamnă că, de regulă, copiii vor frecventa școala primară din apropierea domiciliului. În anumite landuri federale, părinții pot alege singuri școala primară pentru copiii lor.

2. Trecerea de la școala primară (ciclul primar) la ciclul I secundar
În ultima clasă a școlii primare se decide ce școală (ciclul I secundar) va fi frecventată de copii după școala primară. Pe baza notelor școlare (și, după caz, în funcție de criterii cum ar fi comportamentul de învățare și de lucru, profesorii pot face o recomandare pentru parcursul școlar pentru ciclul secundar. Această recomandare pentru parcursul școlar este discutată într-o discuție de consiliere împreună cu părinții. Pe această bază se decide ciclul de formare ulterior al copilului. În majoritatea landurilor federale recomandarea nu este obligatorie, ceea ce înseamnă că părinții pot decide ce școală frecventează copilul după școala primară. Cu toate acestea, la alegerea unui ciclu școlar nerecomandat, elevii și elevele trebuie să promoveze în funcție de fiecare land federal cel puțin un examen de admitere și/sau să treacă de o perioadă de probă la școala aleasă.

3. Școlile secundare (ciclul I secundar precum și ciclul II secundar)
După școala primară, sistemul școlar se împarte în diferite tipuri de cicluri școlare cu diferite programe de studii și tipuri de absolvire. Ofertele pentru școlile individuale din ciclul secundar I și II sunt foarte diferite.

Sfat: Părinții trebuie să se sfătuiască cu copiii și profesorii acestora cu privire la alegerea școlii pentru copil. Informați-vă la inspectoratul școlar, de pe internet sau de la alți părinți cu privire la școlile locale. Autoritățile din domeniul educației școlare oferă, de asemenea, informații.

3. Alegerea școlii potrivite

Următoarele întrebări vă pot ajuta la alegerea școlii pentru copilul dumneavoastră:

 • Ce școli secundare există în landul dvs. federal?
 • Ce tipuri de absolvire pot fi obținute?
 • Ce alte oferte de cursuri suplimentare are școala (de ex. limbi străine, comunități de lucru, cursuri de sport, cursuri de muzică/teatru, stimulare lingvistică, ajutor la teme)?
 • Cum sunt susținuți copiii cu probleme de învățare?
 • Școala furnizează o ofertă pentru întreaga zi sau un program de activitate după școală?
 • Ce tip de educație facilitează tipurile de absolvire (de ex. formare profesională sau studiu)?

La nivelul ciclului I secundar există următoarele tipuri de școli:

 • „Hauptschulen” școli secundare inferioare (până în clasa a 9-a sau a 10-a )
 • „Realschulen” școli secundare medii (până în clasa a 10-a )
 • școli cu mai multe tipuri de formare (aici se poate absolvi o școală secundară inferioară sau medie)
 • școli secundare superioare (până în clasa a 9-a )
 • „Gesamtschulen” școli secundare comprehensive (aici se obțin toate tipurile de absolvire)

Ciclul II secundar include următoarele școli:

 • ciclul superior gimnazial („Gymnasium” școala secundară superioară sau „Gesamtschule” școala secundară comprehensivă începând cu clasa a 10-a până în clasa a 12-a sau a 13-a )
 • școli profesionale
 • formare profesională continuă pentru adulți (școli cu învățământ seral și colegii)

În toate tipurile de școli se poate obține o diplomă de absolvire generală. Acesta conferă dreptul – în funcție de forma de absolvire – de a frecventa diferite tipuri de instituții de învățământ (de exemplu universitate, colegiu de științe aplicate, formare profesională).

La școlile la care obiectivul este obținerea unei anumite forme de absolvire, toată predarea este legată de această calificare specifică. Acestea sunt, de exemplu:

 • „Hauptschule” școală secundară inferioară (formă de absolvire: certificat de absolvire a unei „Hauptschule”),
 • „Realschule” școală secundară medie (formă de absolvire: certificat de absolvire a unei „Realschule” / certificat de absolvire a zece clase / diplomă de studii secundare),
 • „Gymnasium” școală secundară superioară (formă de absolvire: bacalaureat).

Există și școli unde se pot obține diferite diplome (școli secundare comprehensive). Pe parcursul evoluției școlare se decide ce tip de absolvire va obține copilul.

La „integrierten Gesamtschulen” (școlile secundare comprehensive integrate) elevii și elevele nu frecventează un anumit program educațional. În locul acestuia ei pot alege din materiile individuale cursuri pe diferite grade de exigență - așa numitele cursuri de stimulare, de bază și de aprofundare.

Pe parcursul duratei de școlarizare este posibilă schimbarea de la un tip de școală la altul, dacă sunt obținute performanțele necesare.

În Germania, diploma de absolvire a unei școli nu reprezintă o condiție pentru a urma o formare profesională, cu toate acestea nu există întreprinderi în cadrul cărora are loc formarea profesională care să accepte un tânăr fără diploma de absolvire pentru formarea profesională. Mai multe informații sunt disponibile în întrebările frecvente.

Și pentru adulți există posibilitatea obținerii unei diplome de absolvire. Mai multe informații sunt disponibile în întrebările frecvente.

4. Informații suplimentare

Fiecare minister al culturii și educației din landul federal are o pagină de internet pe care sunt explicate toate posibilitățile de educație. De asemenea, administrația școlilor și școlile oferă consiliere.

Mai multe informații găsiți pe următoarele pagini de internet: